23 mei 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Tarot Liefde: gratis weeklegging, dagkaart en ja/nee trekking

Tarot Liefde: gratis weeklegging, dagkaart en ja/nee trekking

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022

In dit artikel geven we meer uitleg over de tarotkaarten van de liefde. Zit jij ergens mee in je relatie? Wil jij graag weten welk pad voor je ligt met betrekking tot de liefde? Dan is het liefdestarot iets voor jou! In dit artikel leggen we meer uit over het liefdestarot, de kaarten en de betekenis en de verschillende manieren van kaarten trekken.

Liefde Tarot Dagkaart trekken

 

Een dagkaart trek je één keer per dag. Deze kaart kun je zien als leidraad voor je dag of als boodschap voor je dag. Er zijn twee mogelijke manieren om een dagkaart te trekken. Bij de eerste manier stel je geen vraag. Het is juist de bedoeling dat er iets wordt gezegd over de loop van de dag. Het is dus van belang dat je je geest zo open mogelijk houdt. Bij de tweede manier stel je wel een vraag. Het maakt niet uit of dit een open of gesloten (ja/nee) vraag is.

De tarot liefde dagkaart geeft inzicht in je liefdesleven. Waar kun jij je vandaag op focussen in je relatie om je relatie te versterken?


Weeklegging

Bij een weeklegging worden er zeven kaarten getrokken. Deze weergeven de 7 dagen van de week, waarbij de eerste kaart betrekking heeft op de huidige dag. De kaarten weergeven eigenlijk een kort verhaal over hoe je week kan gaan lopen. Hierbij kan het ook het geval zijn dat de ene kaart een combinatie is met de andere kaart of deze ‘activeert’. Zegt de kaart van vandaag bijvoorbeeld dat er ruzie kan ontstaan, dan kan dit van invloed zijn op de kaart voor de volgende dag. Deze kaart kan dan bijvoorbeeld weergeven dat er betere communicatie zal moeten zijn om de relatie te stabiliseren.

De tarot van de liefde weeklegging geeft inzicht in hoe je liefdesleven deze week zou kunnen verlopen. De grootste rol hierin heb jijzelf.

Weekkaart trekken


Ja/Nee trekking

De ja/nee trekking is prettig als je ergens mee zit waar je snel duidelijkheid op wilt. De ja/nee tarotkaarten geeft weliswaar een korte uitleg, maar de belangrijkste boodschap is ja of nee. Hierdoor krijg je meteen duidelijkheid. Om de ja/nee trekking te kunnen gebruiken, is het van belang dat je een duidelijke vraag stelt. Indien je dit niet doet, heb je kans dat je juist geen duidelijkheid krijgt. Een duidelijke vraag heeft een ja of nee antwoordt. De vraag is kort, concreet en voor jezelf bedoelt. Stel geen open vragen (bijvoorbeeld beginnend met wie, wat, waarom) of vragen met een ontkenning (geen, niet, nooit). Bij een ja/nee legging is het ook van belang om vragen te stellen die betrekking hebben op het nu.

Gebruik de ja/nee liefdestrekking als je nu duidelijkheid wilt hebben over je relatie.

Ja/Nee Tarot trekken


De tarot van de liefde

Het tarotspel bestaat uit totaal 78 kaarten. Je kunt het tarotspel vervolgens opdelen in twee groepen, de Grote Arcana en de Kleine Arcana. De Grote Arcana heeft 22 troefkaarten, die elk een getal en een titel hebben. De Kleine Arcana heeft 56 kaarten. Deze 56 kaarten zijn onderverdeeld in 4 kleuren: staven, zwaarden, kelken/bekers en munten. De Grote Arcana weergeeft de belangrijkste fases in je levensweg, terwijl de Kleine Arcana juist de (kleinere) levenslessen in deze fases weergeeft. De tarot van de liefde maakt gebruik van de Grote en Kleine Arcana, maar is gefocust op liefde en relaties. Dit maakt dus dat de betekenis van de kaarten anders is dan bij het gewone tarotspel.

Kunnen tarot kaarten je helpen in de liefde?

De tarot kaarten van de liefde geven inzicht in je liefdesleven en relaties. Het hebben van inzicht zorgt ervoor dat je een actieve rol in kunt nemen om je relatie te versterken/verbeteren. Ook kan het zijn dat de tarot liefdeskaarten juist inzicht geven over het beëindigen van een relatie. De kaarten geven je dus handvaten om te begrijpen wat je huidige situatie is en geven ook handvaten om de situatie te veranderen.

Wat een liefdes tarot lezing jou kan zeggen over je relatie en liefdesleven?

De liefdes tarot geeft een andere betekenis aan de Grote en Kleine Arcana, een betekenis die volledig op liefde en relaties is gebaseerd. Zo kan de kaart je aangeven dat je een stabiele relatie hebt, dat één van jullie terughoudend is, dat er sprake is van een relatie die vooral draait om lust of dat jullie een moeilijke periode achter de rug hebben, maar er nu een positieve periode op komst is. Afhankelijk van de vraag die je stelt en het soort legging wat je doet (dagkaart, weeklegging of ja/nee legging) heeft de betekenis van de kaart betrekking op je situatie.

Hoe doe je een liefdes lezing met tarot kaarten?

Allereest is het van belang te weten welke legging je kiest. Op basis hiervan kun je een vraag stellen. Bij de ja/nee legging is het belangrijk om een concrete en geslote vraag te stellen. Bij een dagtrekking of weektrekking kan deze vraag ook open zijn. Je kunt er ook voor kiezen om bij de week- en dagtrekking geen vraag te stellen. Je stelt je geest dan open voor wat er mogelijk kan komen en wat er al is en gebruikt de kaart(en) als leidraad voor de dag of week. Om de kaart juist te kunnen lezen, is het belangrijk dat je rust en tijd neemt. Het is dan ook verstandig om voor je een legging gaat doen, eerst te ontspannen en je geest zo leeg mogelijk te maken. Lees vervolgens niet alleen de tekst, maar kijk ook goed naar de afbeelding. Vervolgens bekijk je hoe de afbeelding en de tekst te vertalen zijn naar jouw situatie (of in context te plaatsen zijn).

Slechte kaarten zijn er niet! Elke kaart geeft je inzicht in wat er zou kunnen gebeuren, wat je huidige situatie is of wat er in het verleden heeft gespeeld. Het geeft juist inzicht in wat je zelf actief kunt veranderen.

Engelen tarot liefdesorakel

blank

Wist je dat de meeste vragen die gesteld worden tijdens tarotleggingen betrekking hebben op de liefde? Tarotdecks die geheel gefocust zijn op de liefde, zijn erg prettig omdat je minder moeite hoeft te doen om de kaart goed te kunnen duiden. Desondanks zijn er verschillende tarotdecks waarbij je met vragen over de liefde ook goed terecht kunt. Een voorbeeld hiervan zijn de de Aartsengelen orakelkaarten. Deze kaarten zijn ontwikkeld door Doreen Virtue. Doreen Virtue heeft contact met de aartsengelen. De boodschappen die zij heeft ontvangen van de engelen, heeft zij verwerkt in dit deck. De kaarten zijn gebaseerd op een spirituele helingmethode: engelentherapie. Het deck ‘boodschappen van de engelen’ bestaat uit 41 kaarten, die gebaseerd zijn op de boodschappen van de 15 verschillende aartsengelen.

Ben je op zoek naar een tarotdeck wat geheel gefocust is op liefde, dan zit je (naast uiteraard de tarotkaarten van de liefde) ook goed met het liefdesorakel. De kaartenset is ontworpen door Toni Carmine Salerno. De kaartenset bestaat uit totaal 44 kaarten, elk met een prachtige uitspraak over de liefde. Geheel in stijl zitten de mooie kaarten ook in een hartvormige opbergdoos. Elke uitspraak op de kaart wordt in een handig boekje nog toegelicht.

Wil je graag meer weten over de verschillende manieren van kaartleggingen, lees dan eens dit artikel. Dit artikel geeft meer informatie over maar liefst vijf verschillende manieren van leggen.

Tarot van de liefde kaarten

Hieronder kun je alle 78 kaarten uit het tarotspel (de grote Arcana en de kleine Arcana) en de betekenis van de kaarten met betrekking tot de liefde vinden.

Betekenis van de Tarot liefde kaarten

Afbeelding 0. De Dwaas

0. De Dwaas

De Dwaas staat voor het begin van een relatie. De relatie is nog ‘open’, er kan nog van alles gaan gebeuren.

Staat de Dwaas op de kop, dan is er een grote kans dat er in een huidige relatie te weinig sprake is van verantwoordelijkheid.

Afbeelding 1. De Magiër

1. De Magiër

De magiër staat voor een sterke relatie of een sterke aantrekkingskracht, waarin communicatie belangrijk is. Er is magie tussen jullie!

Als de magiër op de kop staat, dan is er waarschijnlijk te weinig of te onduidelijke communicatie in de relatie.

Afbeelding 2. De Hogepriesteres

2. De Hogepriesteres

In de relatie is er sprake van geestelijke verbondenheid en genegenheid, maar de communicatie is minimaal. De Hogepriesteres is terughoudend.

Indien deze kaart op de kop staat, dan is de kans groot dat er in de relatie te weinig sprake is van wederzijdse (geestelijke) stimulatie en steun.

Afbeelding 3. De Keizerin

3. De Keizerin

De Keizerin staat voor een langdurige relatie, waarin je samen moeilijkere tijden hebt gehad. De Keizerin geeft een positieve verandering aan, waarin je mag plukken van dat wat je samen hebt doorstaan.

Indien de Keizerin op de kop staat, dan staat er een verandering binnen jullie relatie aan te komen die niet direct positief te noemen is.

Afbeelding 4. De Keizer

4. De Keizer

De Keizer staat voor zekerheid en betrouwbaarheid. Een relatie waarin vooral sprake is van verstand in plaats van gevoel. Pas op dat één van jullie niet te veel controle (zekerheid) wil uitoefenen.

Indien de Keizer op de kop staat, is er waarschijnlijk weinig zekerheid in de relatie. Er wordt meer vanuit het gevoel gedaan, terwijl de ratio ook van belang is.

Afbeelding 5. De Hogepriester // Offerpriester

5. De Hogepriester // Offerpriester

De Hogepriester staat voor een solide en traditionele relatie. Normen en waarden zijn in deze relatie sterk van belang.

De Hogepriester op de kop geeft aan dat de stevige en solide basis aan het afbreken is. Zitten jullie nog op dezelfde lijn in je dromen en wensen?

Afbeelding 6. De Geliefden

6. De Geliefden

De Geliefden staan voor een grote en sterke liefde. Deze liefde voor elkaar kan alles overwinnen, zolang jullie samen de belangrijke beslissingen maken.

Staat de Geliefde op de kop, dan is het mogelijk dat je voor een moeilijke keuze staat. Is er nog een grote liefde in het spel? Blijf rationele keuzes maken.

Afbeelding 7. De Strijdwagen // Zegewagen

7. De Strijdwagen // Zegewagen

De Strijdwagen of Zegewagen staat voor grote vooruitgang, een verbeterende en hechtere relatie. Hierbij is het wel van belang dat jullie allebei achter deze vooruitgang staan.

Als de Zegewagen op de kop staat, dan kan er juist sprake zijn van achteruitgang in plaats van vooruitgang. Ook kan het zijn dat jij je te veel hebt laten beïnvloeden en niet achter de huidige vooruitgang staat.

Afbeelding 8. Kracht

8. Kracht

Een relatie op basis van de Kracht kaart, is een relatie die draait om seksuele aantrekkingskracht en lust. Je kunt deze relatie versterken door te blijven communiceren.

Is er sprake van de Kracht kaart op de kop, dan is er grote kans dat het seksuele aspect in je liefdesrelatie op een laag pitje staat. Breng de spanning weer terug!

Afbeelding 9. De Kluizenaar

9. De Kluizenaar

De Kluizenaar staat voor voorzichtigheid en afstandelijkheid. In een relatie is het van belang dat er ook af en toe tijd is voor jezelf. Even afstand van elkaar kan de relatie juist bevorderen.

Als de Kluizenaar op de kop staat, dan is de afstand tussen jullie waarschijnlijk te groot geworden. In dit geval kan het van belang zijn om juist weer nader tot elkaar te komen door samen iets te ondernemen.

Afbeelding 10. Het Rad van Fortuin

10. Het Rad van Fortuin

Grote kans dat deze relatie blijvend is! Er is een groot vertrouwen in elkaar. Het Rad kondigt ook positieve veranderingen aan.

Als het Rad op de kop staat, is er een grote kans dat één van jullie zich te afwachtend opstelt. Durf samen de sprong te wagen, ook als je (nog) niet weet wat er komen gaat.

Afbeelding 11. Gerechtigheid // Rechtvaardigheid

11. Gerechtigheid // Rechtvaardigheid

Rechtvaardigheid is gelijkheid. Deze relatie draait dan ook om evenwicht. Je zult allebei moeten geven en nemen zodat de relatie in evenwicht is, ook als er moeilijke keuzes op je pad komen.

Indien de Gerechtigheid kaart op de kop staat, is er sprake van een onbalans in de relatie. Eén van jullie geeft of neemt meer dan de ander. Is er misschien één persoon die de moeilijke keuzes maakt ten nadele van de ander?

Afbeelding 12. De Gehangene

12. De Gehangene

Indien er sprake is van de Gehangene kaart, is er vaak sprake van een relatie waarbij één zich overgeeft aan de ander. Hierdoor kan het zijn dat je relatie niet gelijkwaardig is, doordat jij je te snel passief opstelt.

De Gehangene op de kop: Wil jij misschien te veel de leiding hebben in de relatie? Heeft je partner nog voldoende inspraak in de relatie en is de relatie nog gelijkwaardig?

Afbeelding 13. De Dood

13. De Dood

De Dood lijkt wellicht direct een negatieve kaart, maar dit is niet het geval. Er zal hoogstwaarschijnlijk een grote verandering gaan plaatsvinden in je relatie. Deze verandering kan zwaar en negatief voelen, maar zal uiteindelijk goed blijken te zijn. Soms is verandering nodig om de relatie verder te laten groeien.

Indien de Dood kaart op de kop staat, is er een kans dat de relatie is vastgeroest. Verandering is noodzakelijk, ook als dit betekent dat de verandering even verdriet oplevert. Ook kan het zijn dat de relatie zich te veel vastklampt aan het verleden, voor er veranderingen optraden.

Afbeelding 14. Gematigdheid

14. Gematigdheid

Dit is een relatie die gelijkwaardig is. Jullie zijn bereidt om voor elkaar wat op te offeren en passen goed bij elkaar. Een gebalanceerde en prettige relatie!

Staat de Gematigde op de kop, dan is er juist sprake van disbalans. Zijn er compromissen gesloten waarbij één van de twee zichzelf heeft moeten wegcijferen? Wat water bij de wijn doen is goed, maar het is wel van belang dat de relatie gelijkwaardig blijft.

Afbeelding 15. De Duivel

15. De Duivel

Bij de Duivel is er juist sprake van een zeer ongelijkwaardige relatie. Is één van de twee bezitterig of jaloers? Soms kan dit gedrag er ook voor zorgen dat er binnen de relatie gelogen wordt. Wellicht is het mogelijk om gedrag te veranderen?

Indien de Duivel op de kop staat is de relatie misschien juist te vrij. Het is van belang om ook tijd met elkaar door te brengen, anders raken jullie mogelijk te ver van elkaar verwijdert.

Afbeelding 16. De Toren

16. De Toren

Jullie zijn misschien bij elkaar gekomen als liefde op het eerste gezicht, maar al snel kwamen de eerste barsten. Vaak is deze relatie kwetsend, gaan jullie elkaars grenzen over en is er weinig vertrouwen. Mochten jullie hier samen uitkomen, dan kan deze relatie juist sterk worden!

Bij de toren op de kop kan het zijn dat jullie al lange tijd vrienden zijn, maar er plotseling iets bloeit wat jullie niet hadden verwacht. Juist doordat jullie elkaar al zo lang kennen, weten jullie elkaars grenzen en is er sprake van wederzijds vertrouwen.

Afbeelding 17. De Ster

17. De Ster

De Ster laat zien dat er hoop is voor de toekomst. De relatie heeft misschien een moeilijke tijd gekend of er is in het verleden iets gebeurd wat langere tijd heeft dwarsgezeten. Nu is er sprake van duidelijkheid, eerlijkheid en openheid. Jullie willen allebei geven in de relatie.

Indien de Ster op de kop staat, is de relatie wellicht juist uitgedoofd. Is er nog wel sprake van liefde? Is er een gebeurtenis uit het verleden die de relatie parten speelt? Zijn jullie duidelijk en open naar elkaar en weten wat jullie van elkaar verlangen?

Afbeelding 18. De Maan

18. De Maan

De Maan geeft aan dat je moet vertrouwen op je intuïtie. De Maan laat zien dat er sprake kan zijn van onuitgesproken emoties en halve waarheden. Het is voor deze personen lastig om de emoties uit te spreken.

Indien de Maan op de kop staat, is er wellicht sprake van dat je te weinig hebt vertrouwd op je intuïtie. Misschien voelde je dat er iets niet helemaal pluis was, maar weigerde je dit toe te geven?

Afbeelding 19. De Zon

19. De Zon

De Zon laat zien dat er sprake is van warmte en vreugde. Deze relatie is succesvol omdat beide personen bereidt zijn om hard te werken voor de relatie. Dankzij de warmte en genegenheid in de relatie kan deze relatie nog verder groeien.

Als de Zon op de kop staat, is de relatie juist minder succesvol. Wellicht is het goed om minder hard te werken als individu en tijd voor elkaar te maken om weer naar elkaar te groeien.

Afbeelding 20. Het Oordeel

20. Het Oordeel

Het Oordeel geeft aan dat er nieuwe kansen komen. Nieuwe kansen zorgen voor nieuw leven in de relatie. De nieuwe kansen samen pakken kan door eerlijk en open naar elkaar te blijven.

Er wordt geoordeeld over jullie relatie als het Oordeel op de kop staat. Wellicht hebben jullie zelf een oordeel over de relatie of over elkaar? Zijn jullie nog eerlijk naar elkaar of trek je elkaars keuzes in twijfel zonder dit uit te spreken?

Afbeelding 21. De Wereld

21. De Wereld

De Wereld laat zien dat de hele wereld nog voor jullie samen open ligt. Waar je ook zult zijn, zolang jullie bij elkaar zijn voelt het als thuis. Ook kan deze kaart juist betekenen dat er een liefde in het buitenland op je wacht.

Als de Wereld op de kop staat, is er een grote kans dat jullie wereldje erg klein is geworden. Wees niet bang om de wijde wereld in te trekken, want zolang jullie samen zijn komt het allemaal goed!

Afbeelding Staven Aas

Staven Aas

Er is grote aantrekkingskracht. Een sterk gevoel van hartstocht kan overweldigend zijn. Naast aantrekkingskracht is er sprake van opwinding en verliefdheid. Wellicht is dit de start van een nieuwe relatie of wordt een bestaande relatie nieuw leven ingeblazen.

Indien deze kaart op de kop staat is de passie juist een beetje verdwenen. Probeer manieren te vinden om de hartstocht terug te krijgen.

Afbeelding Staven Twee

Staven Twee

Problemen kunnen worden opgelost wanneer je elkaar steunt. Laat zien dat je elkaars partner bent, ook als het even moeilijk gaat.

De Staven Twee op de kop: Wellicht zijn er twijfels over de relatie? Deze twijfels kunnen snel optreden wanneer je het gevoel krijgt niet gesteund te worden. Indien je het gevoel hebt dat je er alleen voor staat, voelt het soms beter om alleen verder te gaan.

Afbeelding Staven Drie

Staven Drie

De Staven Drie kaart geeft aan dat er gewerkt kan worden aan een stabiele basis. Deze relatie kan zekerheid geven en een toekomst, mits er sprake is van vertrouwen en betrouwbaarheid.

Bij de Staven Drie op de kop kan het juist zijn dat de relatie niet stabiel is. Wellicht voelt het alsof er geen toekomst in de relatie zit. Dit kan er zelfs voor zorgen dat er verliefde gevoelens voor een ander ontstaan.

Afbeelding Staven Vier

Staven Vier

De Staven Vier geeft aan dat er sprake is van een stabiele en goede relatie. Je voelt je prettig bij elkaar en kunt geheel jezelf zijn. Jullie vinden het fijn om samen leuke dingen te doen.

Indien De Staven Vier op de kop staat, is er misschien juist weinig tijd voor elkaar geweest. Ook kan het zijn dat je niet het gevoel hebt gehad jezelf te kunnen zijn en je misschien zelfs op je tenen moest lopen. Maak tijd voor elkaar vrij.

Afbeelding Staven Vijf

Staven Vijf

Bij de Staven Vijf lijkt verwarring het kernwoord te zijn. Verward over wat jullie voor elkaar voelen, verward over waar jullie eigenlijk ruzie over maken, verward over keuzes die gemaakt moeten worden.. Ga eerst goed bij jezelf te rade, voor jij je op de relatie probeert te focussen.

Wanneer de Staven Vijf op de kop staat is er juist veel helderheid binnen de relatie. Nu je helder op de situatie kunt kijken, kunnen jullie ook problemen aanpakken.

Afbeelding Staven Zes

Staven Zes

De Staven Zes geeft aan dat er diepe gevoelens voor iemand zijn. In een beginnende relatie kan dit er toe leiden dat iemand ‘verovert’ gaat worden. In een bestaande relatie kan dit betekenen dat problemen worden aangepakt.

Indien de Staven Zes op de kop staat lijkt het er juist op dat er alleen sprake is van oppervlakkige gevoelens en/of lustgevoelens. Er is geen sprake van een diepgaande band.

Afbeelding Staven Zeven

Staven Zeven

Indien de Staven Zeven wordt getrokken is er sprake van strijd in de relatie. De één voelt zich aangevallen en wil zich verdedigen, terwijl de ander juist wil vechten. Spreek de dingen naar elkaar uit zodat jullie samen kunnen vechten voor de relatie.

De Staven Zeven op de kop geeft aan dat de strijdlust is verdwenen. Willen jullie nog wel samen vechten voor de relatie?

Afbeelding Staven Acht

Staven Acht

De Staven Acht geeft aan dat er nieuwe ontwikkelingen zijn: een relatie die tot stand komt of een huidige relatie waarin veranderingen zijn. Alles gaat wat sneller dan verwacht en daardoor kun jij je juist ongeduldig gaan voelen.

Indien De Staven acht op de kop staat lijkt de huidige situatie een beetje stil te staan. Wees niet te geduldig, maar probeer zelf de problemen aan te pakken.

Afbeelding Staven Negen

Staven Negen

De Staven Negen geeft aan dat er een blokkade in de relatie is. Hierdoor verloopt de communicatie onderling moeizaam. De blokkade komt doordat één van jullie zich terughoudend opstelt om te voorkomen dat hij/zij wordt gekwetst.

De Staven Negen op de kop geeft juist aan dat er sprake is van een open en eerlijke relatie. Wel kan het zijn dat iemand te naïef is en daardoor gekwetst kan worden.

Afbeelding Staven Tien

Staven Tien

De Staven Tien geeft aan dat de relatie uitzichtloos lijkt doordat in ieder geval één persoon zich moeilijk op de relatie kan focussen. Dit kan te maken hebben met gevoelens voor een ander, een te hoge werkdruk of een sport of hobby.

Indien de Staven Tien op de kop staat, is de relatie juist positief. Jullie nemen de tijd om met elkaar leuke dingen te doen. Blijf je er wel van bewust dat het ook goed is om allebei je eigen hobby’s en vrienden te hebben.

Afbeelding Staven Schildknaap

Staven Schildknaap

De Staven Schildknaap geeft spanning en sensatie weer. Men voelt zich aangetrokken tot elkaar, er is sprake van hartstocht en spanning in de lucht. Dit kan in zowel een bestaande als in een nieuwe relatie voorkomen.

Bij de Staven Schildknaap op de kop lijkt het erop dat er weinig spanning is. Wellicht hebben jullie het gevoel geen moeite meer voor elkaar te hoeven doen.

Afbeelding Ridder Staven

Ridder Staven

De Ridder is ongeduldig en wil zichzelf graag bewijzen. Er kan sprake van zijn dat iemand ‘stoer’ gedrag laat zien. Ook kan het zo zijn dat alle keuzes worden gemaakt op basis van het gevoel in plaats van het verstand.

De Staven Ridder op de kop geeft aan dat er juist wat meer ongeduldige keuzes gemaakt mogen worden. Wees niet bang om een keer de foute keuze te maken, daar leer je van. Neem de sprong in het diepe!

Afbeelding Koningin Staven

Koningin Staven

De Staven Koningin is iemand die weet wat ze wil. Ook is deze persoon sympathiek, optimistisch en hartstochtelijk. Het temperament van deze persoon kan soms lastig zijn voor anderen. In een relatie is er sprake van hartstocht richting elkaar.

Op de kop: Wellicht is de Staven Koningin te veeleisend en/of temperamentvol. Het is ook goed op af en toe water bij de wijn te doen.

Afbeelding Koning Staven

Koning Staven

De Staven Koning is serieus, trouw, gefocust op de toekomst en biedt een luisterend oor. In deze serieuze relatie denken jullie na over de toekomst. Jullie hebben (bijna) alles voor elkaar over.
Op de kop: Een flirterige, niet serieuze relatie was eerst wel leuk, maar nu is het misschien wel tijd om aan de toekomst te werken. Is de relatie stabiel genoeg? Hebben jullie hetzelfde toekomstperspectief?

Afbeelding Kelken Aas

Kelken Aas

De Kelken Aas luidt een nieuwe begin of een nieuwe relatie aan. Liefde hangt in de lucht, geniet ervan!

Op de kop wordt juist aangegeven dat het kan zijn dat er relaties worden beëindigd. Dit hoeft niet altijd erg te zijn, soms is de liefde die je voor elkaar voelt niet genoeg.

Afbeelding Kelken Twee

Kelken Twee

De Kelken Twee geeft ook aan dat er grote kans is dat er plotselinge en onverwachte diepe gevoelens voor iemand kunnen ontstaan. Is dit een nieuwe relatie of het vergeven van een persoon uit een oude relatie?

Indien deze kaart op de kop ligt, kan het juist zijn dat er onenigheid ontstaat. Hierdoor kunnen onverwachte negatieve gevoelens optreden.

Afbeelding Kelken Drie

Kelken Drie

De Kelken Drie geeft aan dat er gezellige momenten ontstaan door feestelijke bijeenkomsten. Je geniet hier samen van, maar ook met familie en/of vrienden.

Er zijn weinig feestelijke momenten als de Kelken Drie op de kop staat. Is er weinig te vieren of wordt er weinig tijd voor vrijgemaakt?

Afbeelding Kelken Vier

Kelken Vier

De Kelken Vier geeft aan dat de relatie toe is aan vernieuwing en verfrissing. Jullie lijken in een sleur te zitten. De relatie is vanzelfsprekend en er wordt weinig ondernomen.

Passie en romantiek, dat geeft de Kelken Vier op de kop aan. Jullie relatie is on fire en uit elk moment samen wordt het maximale gehaald.

Afbeelding Kelken Vijf

Kelken Vijf

Gebeurtenissen uit het verleden blijven jullie inhalen. Doordat er zo veel naar het verleden wordt gekeken, lijkt het heden aan jullie voorbij te gaan. Hierdoor ontstaan nieuwe problemen die onopgelost blijven.

Jullie genieten van het hier en nu en maken plannen voor de toekomst als de Kelken Vijf op de kop staat.

Afbeelding Kelken Zes

Kelken Zes

De Kelken Zes kijkt ook terug naar het verleden, maar kijkt juist naar de positieve dingen uit het verleden. Een positieve ervaring uit het verleden wordt opnieuw aangewakkerd. Dit zal veranderingen in de relatie teweeg brengen.

Op de kop geeft de Kelken Zes aan dat positieve ervaringen uit het verleden kunnen leiden tot negatieve ervaringen. Uiteraard is het goed om de herinneringen te koesteren, maar kijk ook naar het hier en nu.

Afbeelding Kelken Zeven

Kelken Zeven

Bij de Kelken Zeven lijkt er sprake te zijn van niet realistische verwachtingen. Wil je iets van iemand wat niet haalbaar is? Verlies jij jezelf in je dromen?

Deze kaart op de kop geeft aan dat er realistische verwachtingen zijn van zichzelf en naar elkaar. Dit zorgt voor stabiliteit en zekerheid.

Afbeelding Kelken Acht

Kelken Acht

De Kelken Acht geeft aan dat er onzekerheid heerst. Wellicht is het van belang om afscheid te nemen van oude zaken, maar dit kost veel moeite. Je voelt je onzeker over de toekomst.

Op de kop is er juist sprake van zekerheid. Je hebt afscheid genomen van oude zaken of neemt even afstand van een bepaald persoon of situatie om helderheid te krijgen.

Afbeelding Kelken Negen

Kelken Negen

Het geluk gaat je goed af! Wees alleen dat je nog gelukkiger kunt zijn als jij je geluk deelt met anderen. Wees niet zelfvoldaan of arrogant, maar help een ander een handje.

Op de kop wordt juist aangegeven dat jij je op dit moment waarschijnlijk niet gelukkig voelt. Het is oké om hulp te vragen aan anderen.

Afbeelding Kelken Tien

Kelken Tien

De Kelken Tien is dankbaar voor wat hij/zij heeft. Om te behouden wat er is, zal er aan gewerkt moeten worden. Gelukkig vindt de Kelken Tien dit niet erg.

Op de kop wordt aangegeven dat men of niet bereidt is om te werken om het geluk te behouden. Men kan zich ook ondankbaar voelen, terwijl er veel is om dankbaar voor te zijn.

Afbeelding Kelken Schildknaap

Kelken Schildknaap

De Kelken Schildknaap is charmant, sympathiek en onserieus. Men weet precies wat hij/zij moet zeggen om een ander te kunnen verleiden. De Kelken Schildknaap geeft ook aan dat een relatie niet te serieus en/of stabiel is.

Op de kop is de relatie juist wel serieus. Jullie zijn charmant naar elkaar en weten wat jullie elkaar te bieden hebben.

Afbeelding Kelken Ridder

Kelken Ridder

De Kelken Ridder is behulpzaam. Ondanks dat deze persoon in het begin nog wat onzeker kan zijn, is het karakter goed. Dit bevordert de verliefdheid.

Op de kop: Weet je zeker dat er sprake is van oprecht verliefdheid? Is er sprake van echt behulpzaamheid? Of doet iemand dit om zichzelf in een beter daglicht te zetten?

Afbeelding Kelken Koningin

Kelken Koningin

De Bekers Koningin is een zorgzame en spirituele vrouw. De Koningin heeft behoefte aan genegenheid. Soms is het voor de Koningin moeilijk om trouw te blijven.

Zorgzaam, spiritueel en zo trouw als een hond. Dat is de Kelken Koningin op de kop.

Afbeelding Kelken Koning

Kelken Koning

Evenals de Koningin is het voor de Koning moeilijk om trouw te blijven. De behulpzame en begripvolle persoon lijkt stoer, maar is juist erg gevoelig. Binnen een relatie is het van belang om elkaar vrijheid te gunnen.

De Koning op de kop geeft aan dat er sprake is van een relatie waarin de communicatie moeizaam gaat. Men gebruikt wellicht te veel het verstand en volgt te weinig het gevoel.

Afbeelding Zwaarden Aas

Zwaarden Aas

De Zwaarden Aas geeft aan dat er duidelijkheid nodig is. Er zullen keuzes gemaakt moeten worden. Dit kan ook betekenen dat de relatie zal worden beëindigd.

Bij de Zwaarden Aas op de kop is het juist tijd om de dingen op hun beloop te laten. Je hoeft niet altijd de uitkomst te weten, heb vertrouwen dat het moet gaan zoals het gaat.

Afbeelding Zwaarden Twee

Zwaarden Twee

Bij de Zwaarden Twee is het net als bij de Zwaarden Aas moeilijk om keuzes te maken. In dit geval wordt dit bemoeilijkt door onzekerheid en verdriet. Door het gebrek aan communicatie ontstaat een onstabiele relatie.

Op de kop geeft de Zwaarden Twee juist aan dat er goede communicatie is. Jullie lijken het niet moeilijk te vinden samen de juiste keuzes te maken.

Afbeelding Zwaarden Drie

Zwaarden Drie

De Zwaarden Drie geeft aan dat er sprake is van oud verdriet wat maakt dat de relatie niet gelukkig is. Ook kan het zijn dat er keuzes gemaakt moeten worden die tegen het gevoel ingaan, bijvoorbeeld om de relatie te beëindigen.

Op de kop geeft de Zwaarden Drie juist aan dat onuitgesproken verdriet wordt uitgesproken, waardoor de juiste keuzes gemaakt kunnen worden.

Afbeelding Zwaarden Vier

Zwaarden Vier

Bij de Zwaarden Vier lijkt de relatie afstand nodig te hebben. Wellicht is rust van belang, of tijd zonder elkaar. Neem de tijd alleen om goed na te denken over de toekomst.

Indien de Zwaarden Vier op de kop staat is het juist van belang om dichter naar elkaar toe te gaan. Misschien is er een letterlijke afstand, misschien een emotionele afstand. Zorg dat je elkaar weer kunt vinden.

Afbeelding Zwaarden Vijf

Zwaarden Vijf

De Zwaarden Vijf geeft aan dat er mogelijk een ruzie of woordenwisseling is geweest waarbij beide personen zijn gekwetst. Waarschijnlijk is er nu sprake van spijt.

De Zwaarden vijf op de kop geeft aan dat jullie bang zijn om elkaar te kwetsen, maar dat daardoor conflicten uit de weg worden gegaan.

Afbeelding Zwaarden Zes

Zwaarden Zes

De Zwaarden Zes geeft aan dat er een moeilijke periode aan staat te komen of net is geweest. In deze periode is sprake van afscheid, afscheid van mensen of zaken. Dit zal eerst verdriet op kunnen leveren.

Op de kop geeft de Zwaarden Zes juist aan dat er een grote kans is op nieuwe ontmoetingen. Deze ontmoetingen zorgen voor een frisse wind in je relatie.

Afbeelding Zwaarden Zeven

Zwaarden Zeven

De Zwaarden Zeven geeft aan dat er weinig communicatie is binnen de relatie. Ook kan er sprake zijn van bedrog en oneerlijkheid. Door het gebrek aan communicatie vervalt men in dezelfde patronen en blijven dezelfde problemen bestaan.

Op de kop geeft de Zwaarden Zeven aan dat er goede communicatie is. Jullie kunnen open en eerlijk naar elkaar zijn en patronen doorbreken.

Afbeelding Zwaarden Acht

Zwaarden Acht

De Zwaarden Acht geeft aan dat de relatie vast kan lopen. Wellicht zit één van jullie vast in zijn/haar emoties. Dit kan verergerd worden door onzekere gevoelens.

Op de kop geeft de Zwaarden Acht juist aan dat er geen geremdheid in jullie relatie is. Jullie kunnen de emoties goed uiten en bespreekbaar maken.

Afbeelding Zwaarden Negen

Zwaarden Negen

Een gevoel van zorgen of een schuldgevoel zorgt ervoor dat de relatie op spanning staat. Het gevoel hoeft helemaal niet gegrond te zijn, dus kijk of je samen de problemen aan kunt pakken.

Op de kop geeft de Zwaarden Negen juist aan dat er een vrij en onbezorgd gevoel heerst in de relatie. Soms lijkt het alsof er helemaal geen zorgen zijn, dus blijf wel realistisch.

Afbeelding Zwaarden Tien

Zwaarden Tien

De Zwaarden Tien geeft aan dat er een zware tijd is geweest. Gelukkig zijn de goden jullie nu goedgezind en komen er betere tijden aan!

Als de Zwaarden Tien op de kop staat is dit juist een waarschuwing. Er kunnen moeilijke tijden aankomen.

Afbeelding Zwaarden Schildknaap

Zwaarden Schildknaap

De Zwaarden Schildknaap geeft aan dat er een negatieve sfeer in de relatie hangt. Dit kan ontstaan zijn door achterdocht, jaloezie, kritiek of het gebrek aan duidelijkheid. Soms kan een ruzie deze sfeer doorbreken.

De Schildknaap op de kop geeft juist aan dat er kritisch naar elkaar gekeken wordt voor duidelijkheid. Hierdoor is er een positieve en luchtige sfeer in jullie relatie.

Afbeelding Zwaarden Ridder

Zwaarden Ridder

Deze kaart geeft aan dat er een storm op komst is. Eén van jullie voelt zich boos, woedend. Het heeft geen zin om de confrontatie aan te gaan, want er is geen sprake van redelijkheid. Laat de storm overwaaien.

Indien de Zwaarden Ridder op de kop staat, kan het zijn dat een confrontatie uit de weg wordt gegaan. Men speelt mooi weer en zaken blijven onuitgesproken.

Afbeelding Zwaarden Koningin

Zwaarden Koningin

De Zwaarden Koningin geeft aan dat één van de twee onafhankelijk en afstandelijk kan zijn, vaak door negatieve ervaringen. De afstandelijkheid kan jullie relatie parten spelen.

Op de kop wordt er door de Zwaarden Koningin juist aangegeven dat er sprake is van samenhorigheid. Jullie zijn liever samen dan alleen.

Afbeelding Zwaarden Koning

Zwaarden Koning

De Zwaarden Koning geeft aan dat de relatie kil kan aanvoelen op dit moment. Dit kan ontstaan als één persoon in de relatie dominant, kil of koppig is.

Indien deze kaart op de kop staat, wordt er juist aangegeven dat de relatie liefdevol en hartstochtelijk voelt.

Afbeelding Pentakel Aas

Pentakel Aas

De Pentakel Aas gaat over een stabiele relatie of een nieuw begin. Men voelt diepe en oprechte liefde voor elkaar. Indien deze relatie wordt voortgezet zullen beide personen zich verder kunnen ontwikkelen.

Op de kop wordt aangegeven dat één van jullie of jullie allebei juist niet kunnen ontwikkelen. Onbewust houden jullie elkaars ontwikkeling tegen.

Afbeelding Pentakel Twee

Pentakel Twee

In deze relatie is er één die zich wel wil aanpassen aan de ander. De andere persoon lijkt veel twijfels te ervaren. Mede hierdoor is er behoefte aan veel vrijheid. Wellicht zelfs een niet monogame relatie.

Verbintenis. Daar staat de Pentakel Twee op de kop voor. Jullie voelen je sterk verbonden met elkaar en iedereen mag dit weten!

Afbeelding Pentakel Drie

Pentakel Drie

Jullie zullen allebei moeten werken voor de relatie om door deze fase heen te komen. Gelukkig willen jullie dit allebei! Het is oké om advies te vragen aan een ander. Uiteindelijk zal jullie relatie groeien en versterken.

Op de kop betekent de Pentakel Drie dat er te weinig wordt gewerkt aan de relatie. Willen jullie er allebei nog echt voor gaan?

Afbeelding Pentakel Vier

Pentakel Vier

In deze relatie is sprake van jaloezie en/of bezitterig gedrag wat kan ontstaan door onzekerheid. De zekerheid wordt dan behouden door controle uit te (willen) oefenen. Juist hierdoor is de kans groot dat de ander juist meer behoefte krijgt aan vrijheid.

Indien deze kaart op de kop staat is er sprake van een stabiele relatie waarin er wederzijds vertrouwen is. Door het wederzijdse vertrouwen is er weinig behoefte aan controle. Jullie laten elkaar vrij.

Afbeelding Pentakel Vijf

Pentakel Vijf

Er is een gebrekkige communicatie en hierdoor kunnen jullie het gevoel krijgen dat er iets mis is in de relatie. Wellicht twijfelen jullie aan jullie gevoelens voor elkaar.

Op de kop: Er is goede communicatie en jullie steunen elkaar waar dit mogelijk is. Er is geen onzekerheid of onduidelijkheid, want jullie willen voor elkaar gaan.

Afbeelding Pentakel Zes

Pentakel Zes

In een relatie zul je moeten geven en nemen. Af en toe moet iemand een beetje water bij de wijn doen. Op dit moment lijkt de balans er niet volledig te zijn. Er is één persoon die meer geeft of juist meer neemt.

Er is een stabiele basis in jullie relatie. Jullie weten wat je aan elkaar hebt en wat je van elkaar kunt verwachten. Dat is de Pentakel Zes op de kop.

Afbeelding Pentakel Zeven

Pentakel Zeven

De Pentakel Zeven geeft aan dat de ontwikkeling in jullie relatie niet snel gaat. Jullie (of één van jullie) wil de zaken graag versnellen. Jullie zullen geduldig moeten zijn, want door het te versnellen komt het juist stil te staan.

Op de kop: De ontwikkelingen in jullie relatie gaan in een stroomversnelling! Dit kan soms angst en onzekerheid opleveren, doordat jullie het niet meer kunnen bijhouden. Laat alles op zijn beloop gaan.

Afbeelding Pentakel Acht

Pentakel Acht

Jullie staan aan de basis van een beginnende/nieuwe relatie of aan het begin van een nieuwe fase. Indien jullie er voldoende energie in stoppen, zal dit in de toekomst positieve dingen opleveren.

Op de kop: jullie lijken te weinig energie in elkaar en in jullie relatie te stoppen. Hierdoor ontwikkelt de relatie niet.

Afbeelding Pentakel Negen

Pentakel Negen

De Pentakel Negen staat voor een stabiele relatie die gestaag ontwikkelt. Jullie stoppen er niet te veel energie in, maar dat is ook niet nodig. Het gaat zoals het gaat en jullie genieten van elkaar.

Op de kop: Wil één van jullie de zaken forceren? De Pentakel Negen geeft aan dat het nodig is om pas op de plaats te maken. Laat alles gaan zoals het gaat, alleen dan heeft de relatie toekomstperspectief.

Afbeelding Pentakel Tien

Pentakel Tien

De Pentakel Tien geeft aan dat jullie focus nu ligt op huiselijkheid. Jullie willen graag samen een toekomst opbouwen en genieten van de tijd met elkaar. De fundering is gelegd en nu is het tijd om er van te gaan genieten.

De Pentakel Tien op de kop geeft aan dat de fundering nog niet voldoende staat. Jullie willen misschien graag een nest bouwen, maar daarvoor moeten jullie eerst werken aan een stabiele relatie.

Afbeelding Pentakel Schildknaap

Pentakel Schildknaap

De Pentakel Schildknaap is leergierig, een echte denker. Er ontstaat een nieuwe kans, waar jullie iets van kunnen leren als jullie er zorgvuldig mee om zullen gaan.

Op de kop: Ben je wellicht onzorgvuldig omgegaan met je relatie? Willen jullie nog wel van elkaar leren en staan jullie nog wel open voor elkaar?

Afbeelding Pentakel Ridder

Pentakel Ridder

De Pentakel Ridder geeft aan dat er sprake is van zekerheid. Misschien is het een beginnende relatie, maar die zal gestaag uitgroeien tot iets sterks. De relatie is oprecht.

De Pentakel Ridder op de kop geeft aan dat de relatie weinig zekerheid geeft. Wellicht is er weinig vertrouwen en oprechtheid.

Afbeelding Pentakel Koningin

Pentakel Koningin

De Pentakel Koningin geeft aan dat er steeds meer behoefte is naar huiselijkheid en het volledig settelen met elkaar. Er is zorg voor elkaar, jullie kunnen op elkaar bouwen.

Deze kaart op de kop lijkt alsof één van jullie niet om kan gaan met het huiselijke gevoel wat er is. Misschien voelt het te oubollig of te degelijk.

Afbeelding Pentakel Koning

Pentakel Koning

De Pentakel Koning zal altijd voor de ander opkomen en de ander beschermen. Deze relatie is gebaseerd op eerlijkheid, betrouwbaarheid, zorg voor elkaar en vertrouwen.

Op de kop lijkt het erop dat één van jullie wellicht zijn beloftes niet nakomt. Indien er geen vertrouwen is in de relatie, zal deze relatie waarschijnlijk geen stand houden. Jullie kunnen niet voldoende op elkaar bouwen.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): KaartleggingTarot
blank

Dit artikel is geschreven door Anoek Winkel

Anoek Winkel, 25 lentes jong. Ik werk als begeleider binnen de justitiële zorg en in mijn vrije tijd schrijf ik veel. Ik schrijf verschillende artikelen, columns en blogs en schreef een boek met de titel Alfrún. In alles wat ik schrijf en publiceer staat spiritualiteit op de voorgrond (in geval van het boek natuurlijk in fantasievorm). Ik geloof namelijk dat er meer is in deze wereld dan wat wij met het blote oog kunnen zien.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Gianna
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Jill
 • Engelenreader
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Charissa
 • Heldervoelend
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Marlo
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Eline & Freek
 • Heldervoelend
 • Helderziend
Start gratis chat
medium die
Tim & Tessa
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading