23 juni 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Zigeunerkaarten betekenis (36 kaarten) + Gratis dagkaart trekken

Zigeunerkaarten betekenis (36 kaarten) + Gratis dagkaart trekken

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2022

De zigeunerkaarten zijn kaarten die gebeurtenissen en ontmoetingen voorspellen. Het deck heeft in totaal 36 kaarten, elke kaart heeft zijn eigen betekenis. Dit deck is ook geschikt voor mensen die net met het leggen en lezen van waarzegkaarten beginnen.


Zigeuner dagkaart trekken

Klik op de kaart voor jouw persoonlijke zigeuner dagkaart:


Geschiedenis van de zigeunerkaarten

De zigeuners stonden bekend met hun gave om de toekomst te kunnen voorspellen. De zigeuners laten zich leiden door hun intuïtieve vermogens. Rond het jaar 1400 migreerden de zigeuners naar West-Europa, waar ze bekend werden vanwege hun toekomstvoorspellingen. Hoe de zigeunerkaarten zijn ontstaan is niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat de kaarten in de 16e eeuw zijn ontstaan. In de 20e eeuw is het kaartendeck ontwikkeld zoals wij dat in de huidige tijd kennen en gebruiken.


Beginnen met zigeunerkaarten leggen

Voordat je gaat kaarten leggen, moet je rekening houden met de volgende dingen. Zorg ervoor dat je in een voor jou veilige en rustige omgeving bevindt. Schudt alle kaarten, waarbij je alle kaarten aanraakt zodat jou energie kan worden opgenomen door de kaarten.  Laat de kaarten met de afbeelding naar beneden op tafel liggen. Probeer je geest open te stellen zonder oordeel of wens. Stel de vraag eenvoudig en duidelijk. Verwarde vragen geven verwarde antwoorden. ‘De toekomst’ is hierbij bijvoorbeeld een te vaag begrip. Je kunt dan beter vragen volgend jaar of volgende week.


Verschillende manieren van leggen

De methode van de zigeunerkaarten leggen verschilt in sommige gevallen weer van de tarot kaarten. Enkele vormen van leggen zijn:

Zigeuner Dagkaart

Trek in de ochtend één kaart uit de stapel kaarten. Deze kaart weerspiegelt het heden en laat zien hoe jij op dat moment in je vel zit. Het kan je laten zien wat je tegenslagen en lichtpunten worden vandaag en geven je inzicht in hoe jij hiermee kan omgaan. Houd deze kaart in je achterhoofd bij de situaties die vandaag gaan gebeuren. Voor het afronden van de dag kan je de kaart nogmaals bekijken en kan dit inzicht geven in hoe gebeurtenissen vandaag een wending hebben genomen aan de hand van de kaart.

De rijtjes methode

In deze methode leg  je 4 rijen met 9 kaarten, waarbij je dus alle kaarten van het deck gebruikt. Dus 9 horizontaal en 4 verticaal. De 15e kaart is de persoonskaart. Als persoonskaart wordt voor de man de minnaar neergelegd en voor de vrouw de geliefde. Kaart 6, 14, 16 en 24 hebben direct betrekking op de persoon die de kaarten legt (in het schema hieronder aangeduid met een X).  De eerste en tweede rij hebben betrekking op het verleden. De derde rij staat voor het heden en de vierde rij staat voor de toekomst. De kaarten 5, 7, 23, 25, 32, 33 en 34 worden hierbij (naast kaart 6, 14, 16 en 24) gezien als de belangrijkste kaarten in de legging. Deze kaarten hebben namelijk betrekking op jouw huidige situatie. De overige kaarten geven mogelijk verleden, heden en toekomst aan. Dit zou dus op je te wachten kunnen staan, maar heeft voor nu geen betrekking op je huidige vraag of probleem.

1 2 3 4 5

*

6

X

7

*

8 9
10 11 12 13 14

X

15

Persoonskaart

16

X

17 18
19 20 21 22 23

*

24

X

25

*

26 27
28 29 30 31 32

*

33

*

34

*

35 36

Het rad van fortuin

Bij deze methode wordt allereerst één kaart getrokken en centraal neergelegd. Dit is de probleemkaart. Hierna worden de kaarten geschud en als een waaiervorm neergelegd. Hier worden zeven kaarten uitgekozen. Deze kaarten worden links van de probleemkaart in een halve cirkel neergelegd, van onder naar boven. Hierna worden opnieuw zeven kaarten getrokken (eerst wordt er wel weer geschud). Deze zeven kaarten worden rechts van de probleemkaart in een halve cirkel neergelegd, van boven naar beneden. De kaarten aan de linkerkant van de probleemkaart staan voor het verleden, de kaarten aan de rechterkant van de probleemkaart staan voor de toekomst. De kaarten aan de linkerkant geven inzicht in hoe het probleem is ontstaan. De kaarten aan de rechterkant bieden mogelijke oplossingen voor het probleem.


Betekenis van de 36 Zigeunerkaarten

Het deck bevat 36 kaarten die ik hieronder kort zal toelichten.

Afbeelding De minnaar

1. De minnaar

Deze kaart geeft aan dat je focus moet leggen op de mannen in je leven of de mannelijke aspecten in je leven.

Afbeelding De denker

2. De denker

Deze kaart kan zowel positief als negatief zijn. Het kan betekenen dat je nog eens moet overdenken waar je mee bezig bent, aan de andere kant kan het juist betekenen dat je te veel nadenkt en daardoor te pessimistisch bent. Het keyword hierin is balans. De denker staat naast denken en mentaal ook symbool voor vriendschappen.

Afbeelding Het verlangen

3. Het verlangen

Deze kaart staat symbool voor een wens die je koestert. Als dit je dagkaart is, is het een dag met grote kans op antwoorden op je verwachtingen of wensen. Deze kaart staat symbool voor verlangen, verwachtingen en seksuele fantasieën.

Afbeelding Het geschenk

4. Het geschenk

Je kan een geschenk verwachten, in de vorm van een prettige situatie of gebeurtenis of een echt geschenk. Vandaag ontvang jij iets wat je plezier geeft.

Afbeelding Het huis

5. Het huis

Het huis staat voor veiligheid en geborgenheid. Je eigen huis is in de meeste gevallen de veilige haven. Je wilt je omringen door dierbaren en geliefden. Misschien ben je het nodig om even tot rust te komen of is dit het moment om steun te vragen aan je naasten.

Afbeelding De militair

6. De militair

Deze kaart kan duiden op bazigheid of dominantie vanuit jezelf of vanuit een ander richting jou. Het symboliseert ook gezag, politiek en autoriteiten. Het kan dus zijn dat je op de een of andere manier in aanraking komt met autoriteiten.

Afbeelding De valsheid

7. De valsheid

Deze kaart staat symbool voor valsheid zoals roddels, mensen met twee gezichten etc. Deze kaart geeft aan dat er een kans is dat je vandaag veel in aanraking gaat komen met valsheid en gemeenheid. Blijf zorgen dat je oprecht blijft en niet meegaat doen met dit gedrag.

Afbeelding Het geld

8. Het geld

Deze kaart laat zien dat geld een grote rol zal gaan spelen in jouw leven.

Afbeelding De visite

9. De visite

Deze kaart staat symbool voor het feit dat jij bezoek gaat krijgen, een uitnodig krijgt of dat jij een bezoekje gaat brengen aan iemand.

Afbeelding De geestelijke

10. De geestelijke

De geestelijke staat symbool voor jouw intuïtie, jouw (innerlijke) gids of een wijs persoon. Deze kaart is verbonden met het religieuze en spirituele.

Afbeelding Het amusement

11. Het amusement

Deze kaart staat symbool voor vrije tijd, gezelligheid etc. Deze kaart laat je zien dat het tijd is om verantwoordelijkheden en verplichtingen even los te laten en te genieten van het leven.

Afbeelding Het geluk

12. Het geluk

Deze kaart staat symbool voor geluk, overvloed en positiviteit. Als jij je op dit moment in een situatie bevindt waar je uit wilt komen, is de kans groot dat dit snel gaat gebeuren.

Afbeelding De droefheid

13. De droefheid

Dit is een kaart die aangeeft dat er verdriet, pijn en angst aan staat te komen. Onthoudt dat dit slechts momenten zullen zijn of een iets van tijdelijke aard. Het positieve staat er weer aan te komen!

Afbeelding Het onverwacht geluk

14. Het onverwacht geluk

Deze kaart staat voor winsten en meevallers. Je gaat onverwacht geluk vinden.

Afbeelding De dood

15. De dood

De dood staat niet alleen voor eind, afscheid en sterven. Het kan ook staan voor een nieuw begin. Laat oude (denk)patronen los of laat oud verdriet gaan. Op deze manier kan je opnieuw beginnen.

Afbeelding De reis

16. De reis

Deze kaart staat niet alleen voor het letterlijk reizen, maar ook voor reizen in jezelf. Het kan bijvoorbeeld ook een reis naar een volgende levensfase aangeven.

Afbeelding De ziekte

17. De ziekte

Deze kaart geeft aan dat je fysieke conditie of je gezondheid niet in orde is. Je voelt je misschien oververmoeid of neerslachtig. Neem eens tijd en rust voor jezelf. Alleen dan kan je fysiek herstellen.

Afbeelding De brief

18. De brief

Jij gaat een bericht ontvangen wat zorgt voor nieuwe vooruitzichten. Je staat hier voor open en voelt je nieuwsgierig. Wat gaat dit bericht je brengen?

Afbeelding Het ongeluk

19. Het ongeluk

Op dit moment zit je in een chaotische situatie. Alles voelt als een puinhoop waar je niet meer uit gaat komen. Alles om je heen valt (soms letterlijk) in duigen. Dit staat echter voor een nieuwe start, ook al is het niet hoe jij het gepland had.

Afbeelding De mededeling

20. De mededeling

Deze kaart staat in het teken van communicatie, wat kan zijn in de vorm van een mededeling. Het kan zijn dat dit niet positief is, het kan ook een negatieve mededeling zijn. Je gaat door deze mededeling wel anders tegen dingen aankijken.

Afbeelding De geliefde

21. De geliefde

Deze kaart geeft aan dat je focus moet leggen op de vrouwen in je leven of de vrouwelijke aspecten in je leven.

Afbeelding De rechter

22. De rechter

Deze kaart staat voor autoriteit rondom de wet. Als je zelf beslissingen moet maken, doe dit dan niet gehaast. Denk goed na over de keuzes die je moet maken.

Afbeelding De weduwe

23. De weduwe

Deze kaart wijst op eenzaamheid. In de positieve zin betekent dit dat je alleen kunt zijn en jezelf hierin staande te houden. Ondanks dat je je op dit moment alleen voelt, is dit vaak niet zo. Kijk goed om je heen wie er voor je zijn. De mensen die wij nodig zijn, zijn vaak dichterbij dan we denken of voelen.

Afbeelding De weduwnaar

24. De weduwnaar

Deze kaart wijst op eenzaamheid. In de positieve zin betekent dit dat je alleen kunt zijn en jezelf hierin staande te houden. Ondanks dat je je op dit moment alleen voelt, is dit vaak niet zo. Kijk goed om je heen wie er voor je zijn. De mensen die wij nodig zijn, zijn vaak dichterbij dan we denken of voelen.

Afbeelding De hond

25. De hond

De hond staat symbool voor trouw. Je hebt op dit moment meer behoefte aan stabiliteit. Je voelt je toegewijd naar anderen en verwacht dit ook van hun terug. De sleutelwoorden van deze kaart zijn trouw, stabiliteit en zekerheid.

Afbeelding De ergernis

26. De ergernis

Deze kaart staat symbool voor koppigheid, agressie, ruzie en verdriet. Er kunnen conflicten optreden. Probeer bij conflicten de ‘wijste’ of ‘meest volwassene’ te zijn. Anders worden deze conflicten alleen maar groter.

Afbeelding De dief

27. De dief

De dief staat niet alleen voor letterlijke diefstal, maar ook voor oneerlijkheid en een diefstal van je gevoel. Aan de omliggende kaarten kun je zien om wat voor verlies of diefstal het gaat. Het kan zijn dat je met een persoon in aanraking komt die niet te vertrouwen is. Vaak is het beter om deze zaken los te laten, zodat je verder kan groeien.

Afbeelding De hoop

28. De hoop

Deze kaart staat symbool voor hoop en verwachting. Je kan niet alleen blijven afwachten, je moet zelf ook actie ondernemen. Deze kaart laat zien dat het een goed moment is om de actie te ondernemen die nodig is om je dromen of wensen te laten uitkomen.

Afbeelding Het huwelijk

29. Het huwelijk

Deze kaart staat symbool voor contacten, relaties, overeenkomsten en verbintenissen. Deze kaart wijst ook op de loyaliteit van jezelf naar jouw dierbaren.

Afbeelding De armoede

30. De armoede

Deze kaart betekent dat je op dit moment meer financieel afhankelijk bent van anderen. Probeer deze steun te aanvaarden, ook al is dit soms lastig.

Afbeelding Het verlies

31. Het verlies

Wees op je hoede, want deze kaart staat symbool voor alles wat te maken heeft met risico. Het kan ook betekenen dat je te veel risico’s neemt, of juist te weinig.

Afbeelding De liefde

32. De liefde

Deze kaart staat symbool voor alles rondom de liefde. Het kan zijn dat je iemand ontmoet of dat je huidige liefde nieuw leven wordt ingeblazen. Omring je door je dierbaren en koester ze. Op dit moment zijn ze belangrijk voor jou.

Afbeelding De vijand

33. De vijand

Deze kaart staat voor ruzies, wraak, valsheid en alles rondom vijandigheid. Wees op je hoede!

Afbeelding De jaloezie

34. De jaloezie

Deze kaart staat voor afgunst, hebzucht en egocentrischheid. Het kan zijn dat jij je jaloers voelt tegenover anderen, maar ook dat mensen jaloers zijn op jou. Jaloezie kan een slechte eigenschap zijn, dus als jij dit voelt probeert dit dan zoveel mogelijk te veranderen.

Afbeelding Het kind

35. Het kind

Deze kaart staat symbool voor kinderen, zwangerschappen, geboorte en voor het innerlijke kind of kinderlijk gedrag. Het kan zijn dat je op zoek moet naar je innerlijke kind, maar ook dat je kinderlijk gedrag laat zien en juist meer verantwoordelijkheid moet dragen. Het kan in combinatie met de andere kaarten ook een situatie schetsen over je eigen kinderen of over een mogelijke zwangerschap.

Afbeelding De stabiliteit

36. De stabiliteit

Deze kaart staat voor balans tussen het fysieke, mentale en spirituele. Er ontstaat evenwicht op alle vlakken, waardoor je kunt ontspannen. Je krijgt nu de kans om alles helder te zien en rust te vinden.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Kaartlegging
blank

Dit artikel is geschreven door Anoek Winkel

Anoek Winkel, 25 lentes jong. Ik werk als begeleider binnen de justitiële zorg en in mijn vrije tijd schrijf ik veel. Ik schrijf verschillende artikelen, columns en blogs en schreef een boek met de titel Alfrún. In alles wat ik schrijf en publiceer staat spiritualiteit op de voorgrond (in geval van het boek natuurlijk in fantasievorm). Ik geloof namelijk dat er meer is in deze wereld dan wat wij met het blote oog kunnen zien.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Dorothy
 • Engelenreader
 • Pendelen
 • Lichtgidsen
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Charissa
 • Heldervoelend
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Marlo
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Eline & Freek
 • Heldervoelend
 • Helderziend
Start gratis chat
medium die
Tim & Tessa
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Holger
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Pendelen
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading