14 oktober 2019: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Zigeunerkaarten trekking online

Zigeunerkaarten trekking online

Laatst bijgewerkt: 3 juni 2019

De zigeunerkaarten zijn kaarten die gebeurtenissen en ontmoetingen voorspellen. Het deck heeft in totaal 36 kaarten, elke kaart heeft zijn eigen betekenis. Dit deck is ook geschikt voor mensen die net met het leggen en lezen van waarzegkaarten beginnen.


Geschiedenis van de zigeunerkaarten

De zigeuners stonden bekend met hun gave om de toekomst te kunnen voorspellen. De zigeuners laten zich leiden door hun intuïtieve vermogens. Rond het jaar 1400 migreerden de zigeuners naar West-Europa, waar ze bekend werden vanwege hun toekomstvoorspellingen. Hoe de zigeunerkaarten zijn ontstaan is niet helemaal duidelijk. De verwachting is dat de kaarten in de 16e eeuw zijn ontstaan. In de 20e eeuw is het kaartendeck ontwikkeld zoals wij dat in de huidige tijd kennen en gebruiken.

Beginnen met zigeunerkaarten leggen

Voordat je gaat kaarten leggen, moet je rekening houden met de volgende dingen. Zorg ervoor dat je in een voor jou veilige en rustige omgeving bevindt. Schudt alle kaarten, waarbij je alle kaarten aanraakt zodat jou energie kan worden opgenomen door de kaarten.  Laat de kaarten met de afbeelding naar beneden op tafel liggen. Probeer je geest open te stellen zonder oordeel of wens. Stel de vraag eenvoudig en duidelijk. Verwarde vragen geven verwarde antwoorden. ‘De toekomst’ is hierbij bijvoorbeeld een te vaag begrip. Je kunt dan beter vragen volgend jaar of volgende week.


Verschillende manieren van leggen

De methode van de zigeunerkaarten leggen verschilt in sommige gevallen weer van de tarot kaarten. Enkele vormen van leggen zijn:

Zigeuner Dagkaart

Trek in de ochtend één kaart uit de stapel kaarten. Deze kaart weerspiegelt het heden en laat zien hoe jij op dat moment in je vel zit. Het kan je laten zien wat je tegenslagen en lichtpunten worden vandaag en geven je inzicht in hoe jij hiermee kan omgaan. Houd deze kaart in je achterhoofd bij de situaties die vandaag gaan gebeuren. Voor het afronden van de dag kan je de kaart nogmaals bekijken en kan dit inzicht geven in hoe gebeurtenissen vandaag een wending hebben genomen aan de hand van de kaart.

De rijtjes methode

In deze methode leg  je 4 rijen met 9 kaarten, waarbij je dus alle kaarten van het deck gebruikt. Dus 9 horizontaal en 4 verticaal. De 15e kaart is de persoonskaart. Als persoonskaart wordt voor de man de minnaar neergelegd en voor de vrouw de geliefde. Kaart 6, 14, 16 en 24 hebben direct betrekking op de persoon die de kaarten legt (in het schema hieronder aangeduid met een X).  De eerste en tweede rij hebben betrekking op het verleden. De derde rij staat voor het heden en de vierde rij staat voor de toekomst. De kaarten 5, 7, 23, 25, 32, 33 en 34 worden hierbij (naast kaart 6, 14, 16 en 24) gezien als de belangrijkste kaarten in de legging. Deze kaarten hebben namelijk betrekking op jouw huidige situatie. De overige kaarten geven mogelijk verleden, heden en toekomst aan. Dit zou dus op je te wachten kunnen staan, maar heeft voor nu geen betrekking op je huidige vraag of probleem.

1 2 3 4 5

*

6

X

7

*

8 9
10 11 12 13 14

X

15

Persoonskaart

16

X

17 18
19 20 21 22 23

*

24

X

25

*

26 27
28 29 30 31 32

*

33

*

34

*

35 36

Het rad van fortuin

Bij deze methode wordt allereerst één kaart getrokken en centraal neergelegd. Dit is de probleemkaart. Hierna worden de kaarten geschud en als een waaiervorm neergelegd. Hier worden zeven kaarten uitgekozen. Deze kaarten worden links van de probleemkaart in een halve cirkel neergelegd, van onder naar boven. Hierna worden opnieuw zeven kaarten getrokken (eerst wordt er wel weer geschud). Deze zeven kaarten worden rechts van de probleemkaart in een halve cirkel neergelegd, van boven naar beneden. De kaarten aan de linkerkant van de probleemkaart staan voor het verleden, de kaarten aan de rechterkant van de probleemkaart staan voor de toekomst. De kaarten aan de linkerkant geven inzicht in hoe het probleem is ontstaan. De kaarten aan de rechterkant bieden mogelijke oplossingen voor het probleem.

Betekenis zigeunerkaarten

Het deck bevat 36 kaarten die ik hieronder kort zal toelichten.

 1. De minnaar
  Dit omschrijft de mannelijke aspecten in je leven of de mannen in je leven. Wanneer de vraagsteller een man is, is dit persoonskaart wanneer je de rijtjeslegging gebruikt.
 2. De denker
  Deze kaart kan zowel positief als negatief zijn. Het kan betekenen dat je nog eens moet overdenken waar je mee bezig bent, aan de andere kant kan het juist betekenen dat je te veel nadenkt en daardoor te pessimistisch bent. Het keyword hierin is balans. De denker staat naast denken en mentaal ook symbool voor vriendschappen.
 3. Het verlangen
  Deze kaart staat symbool voor een wens die je koestert. Als dit je dagkaart is, is het een dag met grote kans op antwoorden op je verwachtingen of wensen. Deze kaart staat symbool voor verlangen, verwachtingen en seksuele fantasieën.
 4. Het geschenk
  Je kan een geschenk verwachten, in de vorm van een prettige situatie of gebeurtenis of een echt geschenk. Vandaag ontvang jij iets wat je plezier geeft.
 5. Het huis
  Het huis staat voor veiligheid en geborgenheid. Je eigen huis is in de meeste gevallen de veilige haven. Je wilt je omringen door dierbaren en geliefden. Misschien ben je het nodig om even tot rust te komen of is dit het moment om steun te vragen aan je naasten.
 6. De militair
  Deze kaart kan duiden op bazigheid of dominantie vanuit jezelf of vanuit een ander richting jou. Het symboliseert ook gezag, politiek en autoriteiten. Het kan dus zijn dat je op de een of andere manier in aanraking komt met autoriteiten.
 7. De valsheid
  Deze kaart staat symbool voor valsheid zoals roddels, mensen met twee gezichten etc. Deze kaart geeft aan dat er een kans is dat je vandaag veel in aanraking gaat komen met valsheid en gemeenheid. Blijf zorgen dat je oprecht blijft en niet meegaat doen met dit gedrag.
 8. Het geld
  Deze kaart laat zien dat geld een grote rol zal gaan spelen in jouw leven.
 9. De visite
  Deze kaart staat symbool voor het feit dat jij bezoek gaat krijgen, een uitnodig krijgt of dat jij een bezoekje gaat brengen aan iemand.
 10. De geestelijke
  De geestelijke staat symbool voor jouw intuïtie, jouw (innerlijke) gids of een wijs persoon. Deze kaart is verbonden met het religieuze en spirituele.
 11. Het amusement
  Deze kaart staat symbool voor vrije tijd, gezelligheid etc. Deze kaart laat je zien dat het tijd is om verantwoordelijkheden en verplichtingen even los te laten en te genieten van het leven.
 12. Het geluk
  Deze kaart staat symbool voor geluk, overvloed en positiviteit. Als jij je op dit moment in een situatie bevindt waar je uit wilt komen, is de kans groot dat dit snel gaat gebeuren.
 13. De droefheid
  Dit is een kaart die aangeeft dat er verdriet, pijn en angst aan staat te komen. Onthoudt dat dit slechts momenten zullen zijn of een iets van tijdelijke aard. Het positieve staat er weer aan te komen!
 14. Het onverwacht geluk
  Deze kaart staat voor winsten en meevallers. Je gaat onverwacht geluk vinden.
 15. De dood
  De dood staat niet alleen voor eind, afscheid en sterven. Het kan ook staan voor een nieuw begin. Laat oude (denk)patronen los of laat oud verdriet gaan. Op deze manier kan je opnieuw beginnen.
 16. De reis
  Deze kaart staat niet alleen voor het letterlijk reizen, maar ook voor reizen in jezelf. Het kan bijvoorbeeld ook een reis naar een volgende levensfase aangeven.
 17. De ziekte
  Deze kaart geeft aan dat je fysieke conditie of je gezondheid niet in orde is. Je voelt je misschien oververmoeid of neerslachtig. Neem eens tijd en rust voor jezelf. Alleen dan kan je fysiek herstellen.
 18. De brief
  Jij gaat een bericht ontvangen wat zorgt voor nieuwe vooruitzichten. Je staat hier voor open en voelt je nieuwsgierig. Wat gaat dit bericht je brengen?
 19. Het ongeluk
  Op dit moment zit je in een chaotische situatie. Alles voelt als een puinhoop waar je niet meer uit gaat komen. Alles om je heen valt (soms letterlijk) in duigen. Dit staat echter voor een nieuwe start, ook al is het niet hoe jij het gepland had.
 20. De mededeling
  Deze kaart staat in het teken van communicatie, wat kan zijn in de vorm van een mededeling. Het kan zijn dat dit niet positief is, het kan ook een negatieve mededeling zijn. Je gaat door deze mededeling wel anders tegen dingen aankijken.
 21. De geliefde
  Dit omschrijft de vrouwelijke aspecten in je leven of de vrouwen in je leven. Wanneer de vraagsteller een vrouw is, is dit persoonskaart wanneer je de rijtjeslegging gebruikt.
 22. De rechter
  Deze kaart staat voor autoriteit rondom de wet. Als je zelf beslissingen moet maken, doe dit dan niet gehaast. Denk goed na over de keuzes die je moet maken.
 23. De weduwe
  Deze kaart wijst op eenzaamheid. In de positieve zin betekent dit dat je alleen kunt zijn en jezelf hierin staande te houden. Ondanks dat je je op dit moment alleen voelt, is dit vaak niet zo. Kijk goed om je heen wie er voor je zijn. De mensen die wij nodig zijn, zijn vaak dichterbij dan we denken of voelen.
 24. De weduwnaar
  Deze kaart wijst op hetzelfde als de weduwe alleen dan voor de mannelijke persoonskaart.
 25. De hond
  De hond staat symbool voor trouw. Je hebt op dit moment meer behoefte aan stabiliteit. Je voelt je toegewijd naar anderen en verwacht dit ook van hun terug. De sleutelwoorden van deze kaart zijn trouw, stabiliteit en zekerheid.
 26. De ergernis
  Deze kaart staat symbool voor koppigheid, agressie, ruzie en verdriet. Er kunnen conflicten optreden. Probeer bij conflicten de ‘wijste’ of ‘meest volwassene’ te zijn. Anders worden deze conflicten alleen maar groter.
 27. De dief
  De dief staat niet alleen voor letterlijke diefstal, maar ook voor oneerlijkheid en een diefstal van je gevoel. Aan de omliggende kaarten kun je zien om wat voor verlies of diefstal het gaat. Het kan zijn dat je met een persoon in aanraking komt die niet te vertrouwen is. Vaak is het beter om deze zaken los te laten, zodat je verder kan groeien.
 28. De hoop
  Deze kaart staat symbool voor hoop en verwachting. Je kan niet alleen blijven afwachten, je moet zelf ook actie ondernemen. Deze kaart laat zien dat het een goed moment is om de actie te ondernemen die nodig is om je dromen of wensen te laten uitkomen.
 29. Het huwelijk
  Deze kaart staat symbool voor contacten, relaties, overeenkomsten en verbintenissen. Deze kaart wijst ook op de loyaliteit van jezelf naar jouw dierbaren.
 30. De armoede
  Deze kaart betekent dat je op dit moment meer financieel afhankelijk bent van anderen. Probeer deze steun te aanvaarden, ook al is dit soms lastig.
 31. Het verlies
  Wees op je hoede, want deze kaart staat symbool voor alles wat te maken heeft met risico. Het kan ook betekenen dat je te veel risico’s neemt, of juist te weinig.
 32. De liefde
  Deze kaart staat symbool voor alles rondom de liefde. Het kan zijn dat je iemand ontmoet of dat je huidige liefde nieuw leven wordt ingeblazen. Omring je door je dierbaren en koester ze. Op dit moment zijn ze belangrijk voor jou.
 33. De vijand
  Deze kaart staat voor ruzies, wraak, valsheid en alles rondom vijandigheid. Wees op je hoede!
 34. De jaloezie
  Deze kaart staat voor afgunst, hebzucht en egocentrischheid. Het kan zijn dat jij je jaloers voelt tegenover anderen, maar ook dat mensen jaloers zijn op jou. Jaloezie kan een slechte eigenschap zijn, dus als jij dit voelt probeert dit dan zoveel mogelijk te veranderen.
 35. Het kind
  Deze kaart staat symbool voor kinderen, zwangerschappen, geboorte en voor het innerlijke kind of kinderlijk gedrag. Het kan zijn dat je op zoek moet naar je innerlijke kind, maar ook dat je kinderlijk gedrag laat zien en juist meer verantwoordelijkheid moet dragen. Het kan in combinatie met de andere kaarten ook een situatie schetsen over je eigen kinderen of over een mogelijke zwangerschap.
 36. De stabiliteit
  Deze kaart staat voor balans tussen het fysieke, mentale en spirituele. Er ontstaat evenwicht op alle vlakken, waardoor je kunt ontspannen. Je krijgt nu de kans om alles helder te zien en rust te vinden.

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Kaartlegging

Dit artikel is geschreven door Anoek Winkel

Ik ben Anoek Winkel, 25 lentes jong. Ik werk als begeleider binnen de justitiële zorg en in mijn vrije tijd schrijf ik veel. Daarnaast hou ik  van lezen en wandelen in het bos met mijn stuiterbal Kelpie Zyan.

Ik schrijf verschillende artikelen, columns en blogs en sinds afgelopen maand is mijn boek Alfrún uit. In alles wat ik schrijf en publiceer staat spiritualiteit op de voorgrond (in geval van het boek natuurlijk in fantasievorm). Ik geloof namelijk dat er meer is in deze wereld dan wat wij met het blote oog kunnen zien. Daarnaast geloof ik in de kracht van de natuur, de elementen van de natuur en dat de natuur ons in principe alles biedt wat wij nodig zijn.

Wil jij een gratis reading van een online medium?

Bekijk nu
medium die
Wiebe
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
 • Zesde zintuig
Start gratis chat
medium die
Alix
 • Lichtgidsen
 • Engelenreader
 • Medium
Start gratis chat
medium die
Pascalle
 • Helderziend
 • Heldervoelend
Start gratis chat
medium die
Louise
 • Helderziend
 • Lichtgidsen
 • Engelenreader
Start gratis chat
medium die
Kim
 • Relatie Coach
 • Heldervoelend
Start gratis chat
medium die
Marjan
 • Medium
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Derek
 • Paragnost
 • Relatie Coach
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2019 | Onderdeel van Dik.nl | Dik B.V. | KvK 74390708 | Hanzeplein 11, 8017 JD Zwolle | Privacy statement
Start een gratis reading