23 juni 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Tarot: gratis online tarotkaarten legging

Dagkaart

Door het trekken van en dagkaart leer je wat de dag voor jou in petto heeft.

Dagkaart trekken

Weeklegging

Met een weekkaart ontdek je de valkuilen en kansen die deze week je gaat brengen.

Weekkaart trekken

Ja/Nee Tarot legging

Stel een vraag die met ja/nee te beantwoorden is en krijg duidelijkheid.

Ja/Nee Tarot trekken

Liefde Tarot

Specifieke kwesties op het gebied van liefde kun je het best stellen aan het Liefde tarot.

Liefde Tarotkaart trekken
Tarot: gratis online tarotkaarten legging

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022

Weinig spelletjes zijn meer in mysterie gehuld dan het tarotdeck, en dat mysterie werkt nu vooral in het voordeel van de kaarten en hun gebruik. Over de afkomst van de kaarten bestaan ongelofelijke theorieën, de een al wat spectaculairder dan de ander. In dit artikel lees je alles over tarotkaarten.


Welke kaarten zitten in het Tarotdeck?

Het tarotdeck is gegroeid tot een hevig symbolisch kaartspel, dat over nagenoeg de hele wereld gebruikt wordt. Elke kaart toont een afbeelding die bruist van de symboliek, en de precieze betekenis van de kaarten gaat al snel voorbij aan wie niet is ingewijd in het tekensysteem dat de tarot hanteert.

Het deck, bestaande uit 78 kaarten, wordt gezien als de samenstelling van twee delen: de Grote Arcana en de Kleine Arcana. De Grote Arcana bestaat uit tweeëntwintig kaarten, en de Kleine Arcana kan, net als een standaard kaartenspel, opgedeeld worden in vier delen met elk veertien kaarten.

De Kleine Arcana lijkt ontzettend op het standaard kaartenspel: in plaats van ruiten, schoppen, klaveren en harten worden de symbolen zwaarden, staven, kelken en de pentakels gebruikt. Elke reeks binnen de Kleine Arcana bevat tien genummerde kaarten, een schildknaapkaart, een ridder, een koningin en een koning.

De Grote Arcana bestaat dan weer uit tweeëntwintig kaarten. Veel samenhang lijkt hier niet te bestaan, maar ook deze kaarten zijn rijk aan symboliek.

Het interpreteren van tarotkaarten is een ware kunst, en vereist heel wat oefening. Voor iemand een degelijke kaartlezing kan doen, moet hij of zij ingewijd zijn in de tarotsymboliek. Mediums kennen vaak elke kaart in het deck en weten ook precies wat het betekent wanneer een van die kaarten op een bepaalde manier aan bod komt tijdens een lezing. Hoe die lezingen nu precies verlopen, kom je hieronder te weten.


Welke tarot leggingen zijn er?

Dat met tarot de toekomst voorspeld wordt, is een beetje een misvatting. Gebruikers van het deck hebben vaak een ander doel voor ogen: zij trachten eerder inzicht te krijgen in de persoonlijkheid, de huidige situatie en het leven van het onderwerp van de kaartlezing, om zo sturing en goede raad te kunnen geven. Dat deze raad leidt tot betere toekomstige keuzes is voor sommige dan weer het bewijs dat een tarotlezing de toekomst blootlegt, al gebeurt dat dan niet zo rechtstreeks als sommigen denken.

Het verschil tussen deze twee visies wordt ook wel omschreven als het verschil tussen divinatie en waarzeggerij. De nuance is daar echter minder subtiel: divinatie draait om meditatie en spiritueel inzicht, dat verkregen wordt door het bestuderen van de kaarten. Waarzeggerij omvat dan weer alles wat met het leggen van kaarten en voorspellen van wat gaat komen.

Voor deze handleiding tot het gebruik van tarot hanteren we een fusie van deze twee contrasterende visies: de kaarten worden gelegd om inzicht te vergaren in de persoon die de legging aanvraagt, en hoopt zo een blik in de toekomst te gunnen.

Dat er verschillende manieren zijn om tarotkaarten te leggen, komt vast niet als een verrassing: zo’n wijdverspreid gebruik dat op zoveel verschillende manieren geïnterpreteerd wordt kan niet anders dan op verschillende manieren toegepast worden. Hieronder bespreken we enkele veelvoorkomende wijzen om tarotleggingen te doen.


Open vs gesloten legging

Je kunt ervoor kiezen je kaarten meteen na het trekken open te leggen, of je kunt ervoor opteren de kaarten omgedraaid op tafel te leggen, dat heet dan een gesloten legging.

Bij een open legging krijg je al snel een volledig beeld van de situatie: alle kaarten liggen letterlijk open op tafel, dus je kunt meteen aan de slag met verbanden en conclusies trekken. Het risico hier is dat de conclusies te overhaast getrokken worden, en de betekenis van de individuele kaarten naar de achtergrond verdwijnt.

Bij een gesloten legging heb je alsnog de keuze de kaarten een voor een om te draaien, of na het trekken alle kaarten ineens om te draaien. Bij de eerste optie komt er wat meer spanning in de lezing, en wordt de conclusie stap voor stap getrokken. Het risico hier is dan weer dat er te veel gefocust wordt op individuele kaarten en dat de betekenis van het geheel verdwijnt.

Beide manieren van leggen hebben hun voor- en nadelen, en de keuze is volledig aan het medium die de kaarten legt.


Keltisch kruis-legging

Een Keltisch kruis-legging wordt aangevat door het uitkiezen van een kaart die symbool staat voor het onderwerp van de lezing: de persoon die de lezing aanvraagt. Deze kaart komt in het midden te liggen en wordt de kaart van bescherming genoemd. Hoe die kaart precies uitgekozen wordt, hangt af van medium tot medium – dit kan willekeurig, volgens een bepaald systeem of zelfs niet gebeuren.

Het kruispatroon leg je als volgt: de eerste kaart komt in het midden te liggen. De tweede kaart wordt daar horizontaal overlappend op gelegd. De derde kaart komt boven de eerste kaart, de vierde onder de twee eerste kaarten. Kaart vijf en zes komen aan weerszijden van kaart een en twee. Tot slot leg je kaart zeven tot tien boven elkaar, met de tiende kaart vanboven en de zevende kaart vanonder.

Elke kaart draagt een eigen functie die de interpretatie van de kaart zal beïnvloeden:

 • De eerste kaart is de kaart van bescherming. Wat op deze kaart staat afgebeeld, maakt het voor jou mogelijk te zijn wie je bent.
 • De tweede kaart is de kaart van obstakels. Deze kaart toont wat je tegenzit of uitdaagt, en wat je moet overwinnen om weer verder te kunnen.
 • De derde kaart ‘is boven je’. Deze kaart kan uitdrukken wat je idealen zijn, maar ook waar je naar toe werkt of wat je staat te overkomen.
 • De vierde kaart ‘is onder je’. Deze kaart wordt ook wel de grondslag kaart genoemd, en geeft aan wat je, al dan niet onderbewust, motiveert en drijft.
 • De vijfde kaart is ‘achter je’ en toont je recente verleden. Vaak vind je in deze kaart aanwijzingen naar wat de obstakels op je huidige pad heeft doen verschijnen.
 • De zesde kaart is ‘voor je’ en toont de nabije toekomst. Zie deze kaart als de volgende etappe op je pad, niet als uiteindelijke bestemming. Na deze stap zullen nog vele stappen volgen!
 • De zevende kaart ‘ben je zelf’ en wordt ook wel de kaart van de consultant of raadgever genoemd. Deze kaart toont jouw houding tegenover wat bleek uit kaart een en twee.
 • Kaart acht is ‘voor je naasten’ en weerspiegelt extrinsieke invloeden. De kaart toont dingen waar je zelf geen invloed over hebt, en de rol die de mensen in je directe omgeving daarin spelen.
 • De negende kaart ‘voor je hoop en angsten’. Deze kaart valt wat moeilijker te definiëren en de interpretatie zal verschillen van medium tot medium. De algemene tendens is dat deze kaart verbeeldt wat je hoopt en vreest. Sommige interpretaties geven mee dat je hier geen invloed over hebt, andere interpretaties benadrukken dan weer net dat de kaart toont wat je onderneemt om je hoop te verwezenlijken en je vrees te overwinnen of omzeilen. Bepaal goed op voorhand welke betekenis jij zelf aan deze negende kaart geeft zodat er geen verwarring ontstaat na het leggen van de kaarten.
 • Kaart tien is ‘voor wat je te wachten staat’, of de kaart van uitkomst. Deze kaart geeft aan waar de huidige situatie op lange termijn naar toe gaat en wat het te verwachten eindresultaat is.

Hoefijzerlegging

Voor de hoefijzerlegging worden tien kaarten getrokken. Kaart nummer één komt bovenaan, gevolgd door kaart twee tot vier. Kaart vier is steeds de onderste kaart in het hoefijzerpatroon: rechtsboven kaart vier komen kaart vijf tot zeven. Kaart zeven zal op gelijke hoogte liggen met de eerste kaart. Net als in de andere leggingen heeft elke plek in het hoefijzer een eigen functie of rol in de lezing:

 • Kaart één toont het verleden. Ze toont de oorsprong van het probleem of het onderwerp van je vraag.
 • Kaart twee toont het heden. Deze kaart toont je houding tegenover het huidige probleem.
 • De derde kaart toont de toekomst. Ze toont waar het probleem je heen zal leiden, direct of indirect.
 • Kaart vier toont de juiste weg, de houding die je zult (moeten) aannemen om voorbij het probleem te komen.
 • Kaart vijf toont de invloed op en/of de uitwerking van het probleem.
 • Kaart zes verbeeldt de hindernissen die je zult tegenkomen op je pad.
 • Kaart zeven toont de uitkomst: hoe zal het proces uitdraaien?

Tarotwiellegging

Het tarotwiel, vaak in de vorm van het tarot maandwiel, wordt gebruikt wanneer men inzicht probeert te vergaren in een bepaalde periode in de nabije toekomst. Het tarot maandwiel vertelt zo bijvoorbeeld wat je de komende maand te wachten staat. Je kunt echter ook een weekwiel of jaarwiel leggen: zolang je op voorhand bepaald welke legging je doet, zullen de uitkomsten betrouwbaar zijn.

De opstelling van het wiel is redelijk eenvoudig: de eerste kaart komt bovenaan. Kaart twee rechtsonder de eerste kaart, kaart drie aan de bodem van het wiel. Kaart vier komt naast kaart twee met daartussen kaart vijf, het centrum of de as van het wiel.

Ook in het wiel draagt elke kaart een betekenis:

 • Kaart één toont de huidige situatie. Zie dit als hoe de dingen zijn bij aanvang van de maand, de week of het jaar waar je het wiel voor gelegd hebt.
 • Kaart twee toont afnemende invloeden: invloeden die in de loop van de maand zullen verminderen of zelfs verdwijnen.
 • Kaart drie toont verborgen invloeden. Dit zijn invloeden waar je nog geen weet van hebt en die je dus niet bewust ervaart, maar die toch een grote rol spelen in wat er de beoogde periode zal gaan gebeuren.
 • Kaart vier toont de opkomende invloeden en is de tegenhanger van kaart twee. Waar de invloeden van kaart twee aan kracht verliezen, worden de invloeden van kaart vier juist sterker!
 • Kaart vijf toont de mogelijke toekomst, dus wat je zou kunnen verwachten van het eind van de beoogde periode.

Wel of niet legging

De wel of niet legging geeft je heel concreet aan wat wel en wat niet te doen in of aan je huidige situatie. Deze wijze is perfect voor wie met een dilemma of andere tweestrijd zit en het helemaal niet meer weet.

De kaarten leg je als volgt: een eerste kaart komt in het midden, met horizontaal overlappend de tweede kaart. Kaart drie en vier komen respectievelijk links en rechts van de twee andere kaarten.

 • Kaart een en twee vormen samen de kern van je probleem.
 • Kaart drie toont je wat je beter niet doet om je probleem aan te pakken.
 • Kaart drie vertelt je wat je beter wel doet.

Drie kaartenlegging

De drie kaartenlegging is ideaal voor beginners en een prima oefening voor wie de kaarten leert interpreteren. Ook wie snel tussendoor een legging wilt doen zal baat hebben bij deze wijze.

Je stelt je vraag en trekt vervolgens drie kaarten. De drie kaarten leg je naast elkaar, de eerste kaart links en de derde kaart rechts. De eerste kaart toont het verleden, de tweede kaart het heden en de derde kaart de toekomst.


Wat is de geschiedenis van Tarot?

Tarotkaarten zijn afkomstig zijn uit Egypte. Volgens Antoine Court de Gébelin, prozaschrijver en filoloog, zouden zigeuners de oorspronkelijke tarottraditie eeuwenlang bewaard hebben alvorens deze weer te verspreiden. De naam tarot zou bestaan uit de woorden ‘tar’, koninklijk, en ‘ro’, het Egyptische woord voor weg. Enkel was ten tijden van het ontstaan van deze theorie bitter weinig geweten over de Egyptische taal en waren er in voordeel van deze aanname weinig echte argumenten.

De Rosetta steen, een steen waar zowel de Griekse als Egyptische taal op stonden geschreven en die het voor het eerst mogelijk maakte een poging tot het vertalen van Egyptische teksten te wagen, werd pas in 1799 gevonden, en het duurde nog langer voor het geschrift van de Egyptenaren werkelijk ontcijferd werd. Dit alles jaren nadat Gébelin zijn stelling innam.

Egyptische afkomst

Hoewel Gébelin’s theorie niet bevestigd werd door de nieuw vergaarde kennis, bleef het idee dat de kaarten van Egyptische afkomst waren hangen. Het is echter een stuk aannemelijker dat het deck zijn wortels ergens anders heeft. Vele jaren voor de Gébelin zijn hypothese aan de man bracht vinden we ook al verwijzingen naar het tarotdeck. In 1367 werd bijvoorbeeld een verbod op het gebruik van tarotdecks (met als doel toekomstvoorspelling) ingelast, en een kleine eeuw later, rond 1425, verscheen in Italië een boek waarin de spelregels voor het kaartspel werden opgenomen. Het is dus een stuk aannemelijk dat het deck ergens in die streken ontstond dan dat het kaartspel afstamt van de oude Egyptenaren.

Waar het deck precies vandaan komt is dus niet bekend, en dit draagt tot op de dag van vandaag bij aan het mysterie van het tarotdeck.


Conclusie

Er zijn ontzettend veel verschillende manieren om tarotkaarten te leggen – de vijf manieren die we hierboven bespreken zijn slechts een fractie van het volledige aanbod aan mogelijkheden. Niets weerhoudt je er ook van je eigen methode te bedenken: zolang je op voorhand bepaalt welke betekenis je aan elke kaartpositie geeft, kun je de lezingen organiseren hoe je maar wilt.consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): KaartleggingTarot

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Dorothy
 • Engelenreader
 • Pendelen
 • Lichtgidsen
Start gratis chat
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Valentina
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Tim & Tessa
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Ivar
 • Astroloog
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Dana
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading