22 juni 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Goden orakel online (40 kaarten) + Gratis dagkaart trekken

Goden orakel online (40 kaarten) + Gratis dagkaart trekken

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2022

Er zijn ontzettend veel kaartendecks gewijd aan waarzeggerij: het ongelofelijk bekende Tarotdeck, de Lenormand-kaarten, de zigeunerkaarten en het Godinnen Orakel zijn slechts enkele van de vele, vele voorbeelden.

Vandaag hebben we het over het Goden Orakel, een orakelkaartenspel dat gebaseerd is op mannelijke Goden en figuren uit de mythologieën van verschillende culturen. Je vindt er figuren als Mimir, Adonis en Chronos, maar ook Goden als Hades, Janus en Poseidon.


Goden orakel dagkaart trekken

Klik op de kaart voor jouw persoonlijke goden orakel dagkaart:


Wat is het Goden orakel

Wat het Goden Orakel onderscheidt van de andere orakelkaarten, is dat dit deck nadrukkelijk mannelijk georiënteerd is. Dat maakt het in zekere zin de perfecte tegenhanger van het Godinnen Orakel, waarin elke kaart gewijd is aan een Godin. Niet elk figuur in het deck is strikt genomen een Godheid – sommige personages zijn eerder verpersoonlijkingen van concrete begrippen, of figuranten uit de mythologie. Desalniettemin komt elke kaart, en daarbij elk personage, met een belangrijke les.


Wat kun je doen met het Goden Orakel?

Je gebruikt het Goden Orakel om antwoorden te vinden op allerlei vragen. Zoals we eerder al zeiden gebruik je orakelkaarten niet om de toekomst te voorspellen, maar vertellen de kaarten een verhaal dat je kunt gebruiken om bepaalde aspecten in je leven aan te pakken.

Je stelt het deck een vraag, trekt enkele kaarten en aan de hand van die kaarten formuleer jij of formuleert het medium dat je raadpleegt een antwoord.

Het deck is zowel bruikbaar voor mannen als vrouwen, maar is wel mannelijk georiënteerd. Omdat de dag symbolisch gezien mannelijk is, gebruik je het deck best overdag, in de volle zon als dat gaat.


Hoe gebruik je het Goden Orakel?

Het deck werkt net als elk ander Orakelkaartenspel. Je begint met het formuleren van een vraag, bijvoorbeeld: wat kan ik doen om de relatie met mijn moeder te verbeteren? Vervolgens kies je hoeveel kaarten je zult trekken, en wijs je elke positie waar je een kaart zult leggen een betekenis toe.

Trek je bijvoorbeeld drie kaarten, dan kun je de eerste kaart als herkomst van het probleem zien, de middelste kaart als de aard van het probleem en de derde als mogelijke oplossing voor het probleem.

Ik stelde de vraag: “hoe maak ik van dit artikel een goed artikel?”, en trok drie kaarten. De eerste kaart werd Ra, de tweede Osiris en als laatste trok ik Pan.

De aard van het probleem vond ik in het Loslaten dat Osiris voorstelt in dit deck. Misschien houd ik te erg vast aan het beeld dat ik heb van een goed artikel, of ben ik er te erg van overtuigd dat het artikel niet goed genoeg is. Het probleem komt voort uit Ra, wat volgens mij betekent dat ik nog in de nasleep zit van een zware, donkere periode. Er staan me dus wel goede tijden te wachten, maar misschien ben ik nog te erg naar het verleden gekeerd. De oplossing voor mijn probleem vind ik in Pan en de intuïtie waar zijn kaart voor staat. Om het probleem op te lossen moet ik dus gebruik maken van mijn intuïtie.


Alle 40 Goden Orakel kaarten

Het deck telt veertig kaarten die we hieronder kort zullen bespreken.

Afbeelding Adonis, Romantiek

1. Adonis, Romantiek

Strikt genomen is Adonis geen God, maar hij is wel een belangrijk figuur binnen de Griekse mythologie. Hij was een ontzettend knappe jonge man, die hield van jagen en een relatie had met Aphrodite. Toen hij omkwam tijdens het jagen, smeekte zij Zeus hem uit de onderwereld te bevrijden. Uiteindelijk sloeg Zeus erin Adonis de helft van het jaar onder de levenden te laten vertoeven. De andere helft van het jaar verbleef hij in de onderwereld.

Geniet van de liefde, zegt deze kaart. Iedereen vult romantiek anders in, en iedereen ervaart liefde op een andere manier. Wat voor iedereen geldt, is dat we ons open moeten stellen voor de liefde, en de liefde aanvaarden zoals die is. Het is ook mogelijk dat deze kaart je vertelt dat je binnenkort meer romantiek kunt verwachten in het leven. Spannend!

Afbeelding Anubis, Begeleiding

2. Anubis, Begeleiding

Anubis, de Egyptische God met het jakhalzenhoofd, had als taak het begeleiden van de doden.

Wie de Anubiskaart trekt, kan hier twee dingen uit afleiden. Ofwel is het tijd dat hij of zij ook de taak van begeleider opneemt, en zijn of haar medemens gaat helpen om door een moeilijke fase te komen. Ofwel kan de kaartlezer gerust zijn: hij of zij wordt begeleid door de Goden, en is op het goede pad.

Afbeelding Apollo, Optimisme

3. Apollo, Optimisme

Apollo is een Griekse God die staat voor licht, muziek en positieve invloeden. In de Griekse mythologie symboliseerde hij het overwinnen van de duisternis door het daglicht, het slechte door het goede.

Je bent terecht optimistisch ingesteld, zolang je niets of niemand kwaad wenst te doen. Je optimistische instelling helpt je bovendien om je doel te verwezenlijken – onderschat de kracht van je eigen gedachten niet!

Afbeelding Balder, Rechtvaardigheid

4. Balder, Rechtvaardigheid

Balder is een Germaanse God. Hij staat voor rechtvaardigheid, vergeving, en eerlijkheid over je daden en intenties.

Wie deze kaart trekt, kan er goed aan doen een geveld oordeel te herbekijken. Mogelijk heb je een situatie of iemands handelen verkeerd ingeschat, en daaruit de verkeerde conclusies getrokken. Zit je midden in een conflict? Dan roept deze kaart je op om de gemoederen te bedaren en de situatie vanuit een ander perspectief te bekijken.

Afbeelding Bragi, Creatieve uitingen

5. Bragi, Creatieve uitingen

Bragi, wederom een Germaanse God, is een echte dichter. Hij staat voor zelfexpressie.

Wie de kaart van Bragi trekt wordt aangemaand om zijn of haar gedachten neer te schrijven, of op een andere manier creatief bezig te zijn, om zo weer ruimte te creëren in zijn of haar hoofd. Creatief bezig zijn is namelijk een goede uitlaatklep, en stelt je in staat om weer tot rust te komen. Daarnaast krijg je zo ook snel weer nieuwe inspiratie!

Afbeelding Cernunnos, Emoties

6. Cernunnos, Emoties

Cernunnos is een Keltische God. Helaas zijn er weinig geschreven bronnen gewijd aan deze God, en is het dus onduidelijk waar hij precies voor stond.

In dit deck staat de Cernunnoskaart voor je emoties. Wanneer je deze kaart trekt, is het een goed idee ruimte te maken om te ervaren wat je werkelijk voelt. Vanuit dat authentieke gevoel kun je vrijelijk handelen. Anderzijds kan deze kaart je ook vertellen dat je op zoek moet gaan naar emotionele balans.

Afbeelding Chaos, Keuzes

7. Chaos, Keuzes

In de Griekse mythologie is Chaos het wezen waaruit alles – de aarde, de lucht en ook de goden – ontstaan is.

Deze kaart herinnert ons eraan dat het leven bestaat uit keuzes. Sterker nog: leven is kiezen, en wie niet kiest, leeft niet of wordt geleefd. Het is dus erg belangrijk dat we stil staan bij onze keuzemogelijkheden, en kiezen voor iemand dat in onze plaats doet.

Afbeelding Chronos, Mindfulness

8. Chronos, Mindfulness

Chronos is een belangrijk figuur uit de Griekse mythologie. Hij is niet echt een God, maar eerder een verpersoonlijking van de tijd.

Richt je aandacht naar het nu, en probeer daar ook te leven. Het heeft geen zin steeds maar weer je blik naar het verleden te richten, en na te denken over wat er anders had kunnen gaan. Het heeft evenmin zin om steeds naar de toekomst te kijken, en te piekeren over wat misschien wel komen zal. Leef in plaats daarvan in het nu. Kijk naar wat je nu, op dit eigenste moment, kunt betekenen. Voor jezelf en voor de mensen rondom je. Wie op deze manier kijkt, ziet de dingen vaak veel helderder.

Afbeelding Dian Cecht, Helen

9. Dian Cecht, Helen

Dian Cecht is de heler of genezer onder de Ierse Goden.

Wanneer je deze kaart trekt, kan het zijn dat een recent opgelopen wonde, emotioneel of fysiek, eindelijk is beginnen genezen. Het genezingsproces kan even duren, maar het is alvast aan de gang. Anderzijds kan het zijn dat het de hoogste tijd is dat je tijd vrijmaakt om te helen, omdat je al te lang met oude wonden rondloopt.

Afbeelding Dionysus, Enthousiasme

10. Dionysus, Enthousiasme

Dionysus is de Griekse God van wijn en de plezierige kant van het leven.

Als je deze kaart trekt, kan dat er op wijzen dat je al dan niet onbewust een heleboel nieuwe ideeën aan het ontwikkelen bent. Je bent geïnspireerd en daar zul je binnenkort de vruchten van plukken. Anderzijds kan de kaart ook aangeven dat je je aandacht over te veel van die ideeën aan het verspreiden bent. In dat geval is het een goed idee enkele prioriteiten te stellen, en uit te dokteren welk idee je als eerste wilt verwezenlijken.

Afbeelding Eros, Nieuwe liefde

11. Eros, Nieuwe liefde

Eros is een Griekse God die staat voor liefde, aantrekkingskracht en passie. Zijn Romeinse tegenhanger ken je waarschijnlijk wel: Cupido!

Deze kaart verschijnt wanneer nieuwe liefde in zicht is. Dit kan liefde zijn voor een persoon, maar ook voor een activiteit: misschien ontdek je binnenkort wel je nieuwe passie? De kaart vraagt je wel jezelf open te stellen voor deze nieuwe ervaring. Met een open houding zijn we namelijk veel ontvankelijker voor liefde en de mooie dingen van het leven.

Afbeelding Hades, Stilstand

12. Hades, Stilstand

Hades is de Griekse God die heerst over de onderwereld en al diens bewoners.

Deze kaart kan je twee dingen vertellen. Ofwel ben je op een bepaald aspect van je leven aan het stagneren, en zit er weinig beweging in. Je gaat niet echt vooruit, en het is tijd dat aspect een keer te gaan herbekijken. Misschien brengt een andere aanpak weer leven in de brouwerij? Een andere mogelijkheid is dat je juist nodig hebt aan wat stilstand en rust. Vanuit stilstand kun je de dingen helder bekijken – en alsnog (re-)evalueren als je daar nood aan hebt.

Afbeelding Heimdall, Bescherming

13. Heimdall, Bescherming

Heimdall is in de Noorse Mythologie de wachter die de Goden beschermt.

Wanneer je deze kaart trekt, is het tijd om jezelf ergens tegen te beschermen. Dit kan een invloed van buitenaf zijn, maar het kan ook zijn dat je jezelf te veel eisen stelt of te hard pusht. Neem een stapje terug en ga op zoek naar wat goed is voor jou, en wat je nu kunt gebruiken.

Afbeelding Helios, Zegevieren

14. Helios, Zegevieren

Helios is de Griekse Zonnegod. Met zijn vlammende strijdwagen schepte hij het verschil tussen dag en nacht.

Jouw lange, donkere ‘nacht’ is afgelopen en nu gaat de zon voor je schijnen. Je hebt gezwoegd en geploegd om uit deze duistere periode te komen, en nu mag je daar de vruchten van plukken. Ga even achterover liggen en geniet van de warmte van de zon, je hebt het verdiend.

Afbeelding Hephaestus, Problemen overwinnen

15. Hephaestus, Problemen overwinnen

Hephaestus is de smid onder de Griekse Goden.

Wie deze kaart trekt, wordt eraan herinnerd dat hij of zij absoluut in staat is om problemen van de kaart te vegen. Je beschikt over alles wat je nodig hebt om je problemen aan te pakken; je moet enkel de koe zelf bij de hoorns vatten.

Afbeelding Hermes, Verandering

16. Hermes, Verandering

Hermes, de Griekse boodschapper met de gevleugelde voeten, is en atletische en vliegensvlugge God.

Je hebt nood aan verandering, of kunt binnenkort een verandering verwachten. Onthoud wel dat als je zelf verandering wilt brengen in je leven, je ook actief zult moeten veranderen. Oude gewoontes maken plaats voor nieuwe.

Afbeelding Hermod, Nieuws

17. Hermod, Nieuws

Hermod is de Noorse God van nieuws. Zijn paard heet Sleipnir, en heeft acht benen zodat het nieuws nog sneller de ronde kan doen.

Deze kaart duidt op naderend nieuws; of het goed of slecht nieuws betreft is onduidelijk. Het kan ook zijn dat jij in een positie staat waar het nodig is om nieuws te melden. Misschien verwacht je een kind, ga je verhuizen of heb je een nieuwe job. Een andere mogelijkheid is dat je ergens mee zit, en het tijd is dat je je zorgen deelt met een ander.

Afbeelding Herne, Voorteken

18. Herne, Voorteken

Herne, sterk verwant aan Cernunnos, is een paganistische God. Hij staat voor de jacht en het wilde woud.

Trek je deze kaart en zat je al met een zeker voorgevoel? Dan mag je dat voorgevoel zien als een voorteken. Je intuïtie zit helemaal juist, dus het is belangrijk dat je er naar luistert.

Afbeelding Hoder, Focus

19. Hoder, Focus

Hoder is een blinde God uit de Noorse mythologie. Volgens de verhalen zou Loki hem in de val gelokt hebben door hem met een pijl van maretak op Balder te doen schieten, een andere God die enkel door maretak geraakt en gedood kon worden. Dit kostte Hoder uiteindelijk het leven.

Deze kaart duidt ons op het belang van onze gedachten, en meer bepaald hoe belangrijk het is die gedachten te kunnen focussen. Positief denken brengt werkelijk positieve dingen teweeg, terwijl negatief denken het tegenovergestelde doet. Wanneer we ons daarvan bewust zijn, kunnen we onze gedachten focussen op het positieve, om zo goede dingen te verwezenlijken.

Afbeelding Janus, Nieuw begin

20. Janus, Nieuw begin

Janus is een Romeinse God. Hij staat voor het begin én het einde, en meer bepaald voor het opvolgen van de ene fase op de andere. De maand januari werd naar hem vernoemd.

Deze kaart vertelt je dat elk einde ook een nieuw begin is. Waar een deur sluit, gaat een andere deur open. Mogelijk begin je aan een nieuwe fase in je leven.

Afbeelding Kairos, Nu

21. Kairos, Nu

Net als Chronos is Kairos geen echte Griekse God. Hij is eerder een personificatie, in zijn geval de personificatie van gelegenheden.

Stop met uitstellen: het ideale moment om te handelen is nu. “There’s no time like the present”, zeggen ze wel eens in het Engels. De weegschaal in Kairos handen waarschuwt je wel – dat je nu moet gaan handelen, betekent niet dat je dat ondoordacht moet doen. Keuzes maken is in zekere zin ook handelen!

Afbeelding Koning Eik, Spirituele groei

22. Koning Eik, Spirituele groei

Koning Eik is een figuur uit de Keltische mythologie. Hij heerst over de zomer en de lente, en staat elke winter en herfst met tegenzin en na lang oorlog voeren zijn kroon af aan Koning Hulst.

De Eik heeft diepe wortels die hem verbinden met de aarde en het leven onder de grond. Dit houdt hem gegrond en ‘down to earth’. Met zijn takken reikt hij dan weer naar de hemel. Zo gaat ook je spirituele groei: hoe meer je in verbinding komt te staan met jezelf, hoe meer je verbonden raakt met de wereld om je heen en hoe breder en wijder je takken zich kunnen uitspreiden. Vertrouw op je spirituele kracht, en ga liefdevol mee in je spirituele groei.

Afbeelding Koning Hulst, Meditatie

23. Koning Hulst, Meditatie

 

De tegenhanger van Koning Eik. Beide zijn belangrijke figuren in de Keltische mythologie. Koning Hulst regeert over de herfst en de winter, en wordt in de lente weer van zijn troon gestoten door Koning Eik.

De winter is een stille tijd vol contemplatie. Daarom ook dat Koning Hulst in dit deck deze rol toegewezen kreeg. Hij wordt gezien als een rustig figuur, en rust is precies wat jij nu nodig hebt. Maak je hoofd leeg, mediteer, en je zult vanzelf gaan zien waar je nu écht nood aan hebt en wat overbodig of zelfs schadelijk voor je is. Vergeet niet: na de winter komt de lente weer.

Afbeelding Loki, vergeving

24. Loki, vergeving

Loki is de plaaggeest uit de Noorse mythologie. Hij kan anderen lastigvallen, maar doet dit niet met slechte bedoelingen.

Net als Loki de Noorse Goden niet écht kwaad wou doen, willen de meeste mensen waar we ons aan ergeren ons ook niet echt leed berokkenen. Daarom herinnert deze kaart ons eraan dat het belangrijk is om vergevingsgezind te zijn. Het wrok dat we koesteren doet vaak onszelf het meeste kwaad. Loslaten is dus de boodschap!

Afbeelding Lugh, succes

25. Lugh, succes

Lugh is de Keltische Zonnegod. Hij is de God van dingen als ambacht en handel.

Wanneer je deze kaart trekt, mag je gerust zijn: goede dingen komen jouw kant op. Het succes dat je zult ervaren kan zich op alle verschillende vlakken van het leven manifesteren. Misschien stuit je op een goede financiële opportuniteit, of kom je de liefde van je leven tegen. De kaart vraagt je wel zelf uit te kijken naar deze dingen. Je moet zelf licht schijnen op je eigen weg, en je eigen geluk!

Afbeelding Manannan, Overvloed

26. Manannan, Overvloed

Naast een overvloed aan n’en en a’s vertegenwoordigt deze Keltische God ook materiële en emotionele overvloed.

De kaart herinnert je er in eerste instantie van dat er voor iedereen genoeg is op deze wereld. Er is voldoende eten, voldoende drinken, voldoende plek en voldoende liefde. Daarnaast kan het zijn dat die overvloed ergens blijft hangen; bijvoorbeeld bij vrekkige mensen. Anderen ervaren de overvloed dan weer als overweldigend, bijvoorbeeld een overvloed aan emoties.

Afbeelding Mimir, Visie

27. Mimir, Visie

Ook Mimir is geen God. Toch speelt hij een belangrijke rol in de Noorse mythologie: hij bewaakt er de bron van wijsheid. In ruil voor een slok uit de bron vroeg hij van Odin een oog, en van Heimdal een oor. Zo komt het dat Mimir helderziend en helderhorend is.

Iedereen heeft andere visies… over alles. En die visies botsen nu eenmaal; dat is onvermijdelijk. Deze kaart herinnert je eraan dat als je ergens zeker van bent, en er een heldere visie op hebt, het geen zin heeft daaraan te twijfelen omdat anderen er een andere mening op na houden. Je hoeft overigens niet overal een visie op te hebben: kies de dingen die je interesseren en nabij het hart liggen, en werk daar visies over uit. Het heeft geen zin een visie te ontwikkelen op iets waar je niets van weet, waar je niet geïnteresseerd in bent en dat je eigenlijk niet aangaat.

Afbeelding Odin, Wijze Beslissing

28. Odin, Wijze Beslissing

Odin is een ontzettend belangrijk figuur uit de Noorse mythologie. Je vindt ook in de Germaanse cultuur verwijzingen naar Odin en zijn wijsheid.

Wie deze kaart trekt, staat mogelijk op het punt een belangrijke beslissing te nemen. De kaart wijst je erop dat je bij het nemen van je beslissing niet enkel rekening moet houden met externe factoren; interne factoren en je intuïtie zijn ook doorslaggevend.

Afbeelding Osiris, Loslaten

29. Osiris, Loslaten

Na Anubis werd Osiris gezien als de Egyptische God van de dood.

Net als de kaart De Dood in het tarotkaart hoeft deze kaart niet per se een naderend sterfgeval aan te kondigen. Het gaat hier meer waarschijnlijk over het afsluiten van een hoofdstuk, het overgaan van de ene levensfase naar de andere of eenvoudigweg het loslaten van een probleem of houding.

Afbeelding Pan, Intuïtie

30. Pan, Intuïtie

Pan is een Satyr-God uit de Griekse mythologie. Hij stond bekend om zijn vele streken, en zijn seksuele drang.

Deze kaart spoort je aan meer naar je intuïtie te luisteren, of je intuïtie te proberen verscherpen. Misschien heb je bepaalde voorgevoelens genegeerd en speelt dat je nu parten. Of misschien heb je op dit eigenste moment een voorgevoel en is het tijd dat je er naar luistert!

Afbeelding Poseidon, Evenwicht

31. Poseidon, Evenwicht

Poseidon is de machtige Griekse God van de zee. Je herkent hem aan zijn drietand.

Mogelijk zit je op een moment in je leven waarop het aanvoelt alsof je helemaal nergens echt tijd voor hebt. Je haast je van de ene activiteit naar de andere, zonder tijd over te houden voor jezelf of om iets leuks te doen. De kaart vraagt je een stapje terug te nemen, en even wat tijd uit te trekken voor jezelf. Door op die manier op adem te komen, creëer je weer ruimte in je leven en je hoofd. Het haastige gevoel zal vanzelf gaan liggen wanneer je af en toe pauzes voor jezelf inlast.

Afbeelding Priapus, Lust

32. Priapus, Lust

Priapus is een Romeinse God. Hij staat onder andere voor vruchtbaarheid, vee, en vruchten, maar ook voor het mannelijke geslachtsdeel. De God wordt altijd afgebeeld met zijn enorme penis. Het is waarschijnlijk geen verrassing dat het woord priapisme van zijn naam is afgeleid.

Blaas weer nieuw leven in jezelf door aandacht te schenken aan je erotische kant. Je kunt dit samen met je partner doen, maar onderschat zeker het effect van zelfliefde niet. Langs de andere kant heeft lust ook een schaduwzijde, en kan het zijn dat je jezelf eerder vermoeit dan weer energie geeft door overmatig met lust bezig te zijn.

Afbeelding Prometheus, Gezien worden

33. Prometheus, Gezien worden

Prometheus is een figuur uit de Griekse mythologie die het vuur van de Goden stal om het te delen met de mensen.

Wie deze kaart trekt, wilt gezien worden. Hij of zij heeft sterk aan zichzelf gewerkt en het resultaat mag gezien worden. Hoewel je waarschijnlijk nog steeds hard aan het werk bent, is het belangrijk te beseffen dat juist het feit dat je aan jezelf aan het werken bent maakt dat je gezien mag worden. Misschien wil je door anderen gezien worden, maar het kan ook zijn dat deze kaart je aanspoort eens goed naar jezelf te kijken – en te genieten van wat je ziet.

Afbeelding Ra, Voorspoed

34. Ra, Voorspoed

Ra is de Zonnegod, en tevens koning onder de Egyptische Goden.

Wanneer je de Ra-kaart trekt, betekent dit dat je een periode van hard werken overbrugd hebt. Misschien ben je verhuisd, vond je een nieuwe job, of ging je door een zware, moeilijke tijd. Wat het geval ook zijn mag, je hebt de periode overleefd en nu is het tijd om daarvan te genieten.

Afbeelding Shu, Rust

35. Shu, Rust

Shu is een Egyptische God. Zijn naam betekent letterlijk ‘leegte’.

Deze kaart vertelt ons dat het tijd is om te rusten. Je hoeft nu geen werk te verrichten, hoeft niet op zoek te gaan naar afleiding of ontspanning, je kunt nu best gewoon rusten en helemaal niets doen. Het kan moeilijk zijn dat soort afzondering voor jezelf op te eisen, maar momenteel is het het beste dat je kunt doen. Voor jezelf, maar ook voor anderen.

Afbeelding Taliesin, Magie

36. Taliesin, Magie

Taliesin is een bard uit de Arthurlegenden. Hij schreef gedichten en liederen, en zou ook de toekomst kunnen voorspellen.

Magie is overal rondom ons; deze kaart vraagt ons er meer oog voor te hebben. Let op de toevalligheden, de schoonheid en de wonderen in deze wereld, en hoe alles verbonden is. Misschien is het tijd dat je je verdiept in het occulte, of dat je een ritueel uitwerkt en uitvoert om je dankbaarheid jegens het leven te uiten.

Afbeelding Thor, Kracht

37. Thor, Kracht

Thor, de God van de donder uit de Noordse mythologie, is een waar symbool voor mannelijke energie en kracht.

Deze kaart geeft je een duwtje in de rug: nu is een goed moment om je krachtig op te stellen. Wees je er wel van bewust dat wie zich krachtig opstelt, daarmee ook meer zichtbaar wordt. Daarnaast moet je er ook goed op letten dat je je kracht niet misbruikt, bijvoorbeeld door anderen kwaad te doen.

Afbeelding Triton, Studie

38. Triton, Studie

Triton, de zoon van Poseidon, is een meerman.

Het is belangrijk dat je nu de tijd neemt om bij te leren. Voor je aan een nieuw project begint, is het wijs om informatie te verzamelen – zo ook wanneer je van de ene levensfase naar de andere overgaat. Idealiter leer je een leven lang, maar op dit moment is het van nog groter belang om nieuwe ervaringen op te doen en nieuwe dingen te weten te komen.

Afbeelding Vidar, De kracht van de stilte

39. Vidar, De kracht van de stilte

Vidar is een zwijgzame God uit de Noordse mythologie. Hij leefde afgezonderd in een paleis van bladeren.

Hoewel Vidar niet veel te zeggen had, zou hij de op één na sterkste God zijn. Dit maakt ook dat zijn kaart in dit deck gewijd is aan de kracht van stilte. Stilte om te overpeinzen, maar ook stilte als in een letterlijk ontbreken van antwoord. Sommige dingen zijn geen repliek waardig, en over andere dingen denk je best een tijd na vooraleer je er een mening over uit. Je hoeft ook gewoon niet overal een mening over te hebben, toont Vidar ons.

Afbeelding Zeus, Goddelijke begeleiding

40. Zeus, Goddelijke begeleiding

Zeus is de Griekse Oppergod.

Je maakt je te veel zorgen, en dat brengt jezelf alleen maar meer in de problemen. Door negatief over dingen na te denken, ga je je blindstaren op de negatieve aspecten van het leven. Als je je positief opstelt, trek je positieve verandering aan. De Goden zijn bij je, je hoeft hen enkel te vertrouwen.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Kaartlegging

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Silvie & Mark
 • Astroloog
 • Heldervoelend
 • Helderziend
Start gratis chat
medium die
Dorothy
 • Engelenreader
 • Pendelen
 • Lichtgidsen
Start gratis chat
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Gianna
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Jill
 • Engelenreader
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Charissa
 • Heldervoelend
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading