19 september 2019: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Het Godinnenorakel Online

Het Godinnenorakel Online

Laatst bijgewerkt: 6 mei 2019

Wist je dat er naast tarotkaarten ook andere spirituele kaartendecks bestaan? Net als bij tarot gebruik je de kaarten om antwoorden te vinden op vragen over het verleden, het heden en de toekomst. In dit artikel bespreken we het Godinnenorakel, een kaartendeck gewijd aan sterke vrouwen.


Uitleg Godinnenorakel

Het Godinnenorakel is een kaartendeck gewijd aan sterke vrouwen, afgebeeld als Godinnen uit de mythologie van verschillende culturen. Je vindt bijvoorbeeld zowel Freya als Aphrodite, Isolde en Isis terug in het deck. Doreen Virtue, een uitgeefster van tarotdecks wie onder andere een Godinnenorakelset heeft ontworpen, omschreef deze Godinnen als engelachtige wezens die je zullen helpen de nodige inzichten te bereiken.

Aangezien het het godinnenorakel en niet het godenorakel betreft, richten de kaarten zich ook voornamelijk tot vrouwen. Dit maakt het deck niet onbruikbaar voor mannen, maar de boodschappen zijn vaak wel eerder vrouwelijk getint – gelukkig heeft iedereen een vrouwelijke kant.

Elke kaart komt met een individuele boodschap die je ondersteunt in je zoektocht naar jouw persoonlijke waarheid. Het principe achter de kaarten is dat, hoewel je misschien heel erg naar antwoorden op zoek bent, de antwoorden eigenlijk al in je zitten. Door kaarten te trekken, geef je je onderbewuste de kans die kaart uit te kiezen die, al dan niet cryptisch, je vraag beantwoordt.

Dat antwoord zal niet letterlijk zijn, en de kaarten geven net als gewone tarotkaarten nooit concrete informatie – zo blijven ze voor iedereen toepasbaar, en kun je ongeacht de aard van je probleem bij de kaarten te rade gaan.


De 44 kaarten van het Godinnenorakel

Het deck bestaat uit 44 verschillende, prachtig geïllustreerde kaarten, die hieronder besproken worden. We doen dit voor de gemakkelijkheid op alfabetische volgorde. Ook houden we de beschrijving beknopt, zodat er ruimte overblijft voor persoonlijke interpretatie – zoals je misschien wel weet, verhoogt dit de kans op het terugvinden van een relevante kaart.

Abundantia – voorspoed

“Het universum laat haar overvloedigheid over je heen stromen. Open jezelf om dit te ontvangen.”

Abundantia is, zoals haar naam doet vermoeden, de romeinse godin van de overvloed. Deze kaart moedigt je aan jezelf open te stellen voor het goeds dat het universum te bieden heeft, ongeacht welke vorm dat goeds aanneemt. Ze stelt je ook gerust: je hoeft je geen zorgen te maken om schaarste, wat je nodig hebt is overvloedig aanwezig.

Aeracura – bloei

“Dit is nog maar het begin. Heb geduld met jezelf en vertrouw in het proces, geef het nog niet op!”

Aeracura is een waarschijnlijk Keltische godin. Haar Griekse tegenhangster is Hecate. Aeracura is de godin van vruchtbaarheid. Deze kaart herinnert je eraan dat elk begin moeilijk is, maar dat je je doel kunt bereiken als je volhardt. Volharden houdt in deze zin ook in dat je jezelf van tijd tot tijd even moet laten rusten, opdat je daarna weer met volle moed verder kunt werken.

Aine – vertrouwen

“Neem een risico: doe wat je diep van binnen het allerliefst wilt doen.”

Naast godin van vruchtbaarheid, liefde en ook genezing, wordt Aine in de Ierse mythologie ook de elfenkoningin genoemd. Ze moedigt je aan je hart te volgen, ook al komen daar soms risico’s bij kijken.

Aphrodite – innerlijke godin

“Ontwaak de godin in je via dans, zelfzorg en het appreciëren en accepteren van je goddelijkheid.”

De Griekse godin van de liefde herinnert je eraan dat zelfliefde ook van onschatbare waarde is. Ze wijst je erop dat je vrouwelijkheid gekoesterd moet worden, of je nu man of vrouw bent – we hebben allemaal een beetje vrouwelijke kracht vanbinnen.

Artemis – beschermer

“Jij en je geliefden zijn veilig en spiritueel beschermd.”

Artemis is de Griekse godin van de jacht en de maan. In het godinnenorakel vertegenwoordigt ze de beschermer, en herinnert ze je eraan dat je gezin, je familie en je vrienden het wel stellen. Je hoeft je geen zorgen te maken, ze worden beschermd door de engelen.

Athena – innerlijke wijsheid

“Je weet wat je te doen staat. Vertrouw op je innerlijke wijsheid, doe zonder uitstel wat gepast is.”

De Griekse godin van de wijsheid, de kunst en de heldere hemel, Athena, spoort je zachtjes aan tot actie. Het heeft geen zin meer te twijfelen over hoe en wat – je weet precies wat je moet doen, en hoe. Vertrouw in jezelf!

Bast – onafhankelijkheid

“Je onafhankelijkheid is fundamenteel voor je kracht en succes.”

Bast of Bastet is de Egyptische godin van leven en feest, vruchtbaarheid en dans. Ze werd afgebeeld als vrouw met een kattenhoofd. Bastet benadrukt het belang van eigenheid en onafhankelijkheid, en vertelt je dat het uiterst belangrijk is dat je tijd met jezelf doorbrengt.

Brigit – houd moed

“Kom op voor wat je belangrijk vindt.”

Brigit is de Ierse godin van poëzie, onderwijs en ambacht. Deze dappere dame hamert op het belang van assertiviteit. Ze raadt je aan kordaat op te treden, met het volste vertrouwen in je eigen oordeel.

Cordelia – ga naar buiten

“Je hebt te lang binnen gezeten. Ga naar buiten, en adem wat frisse lucht in.”

Deze mythologische godin uit een verhaal van de Engelse Geoffrey of Monmouth waarschuwt dat je nu al veel te lang binnen zit. Of je Cordelia’s boodschap letterlijk of figuurlijk neemt maakt niet veel uit: ze zegt je dat het tijd is om, als is het maar voor even, een nieuwe omgeving op te zoeken.

Coventina – zuivering

“Het is tijd om je lichaam en geest zuiverend te reinigen.”

Coventina is de Brits-Romeinse godin van waterbronnen. Ze symboliseert het heldere in bronwater, en vertelt je dat het tijd is voor een ontgifting. Hoe je dat invult, is aan jou. Denk bijvoorbeeld aan een detoxkuur, meditatiesessie of een lang, warm bad, maar ook even met je hoofd door de windlopen kan helpen.

Damara – gids voor de kids

“Je bent goed in het helpen en helen van kinderen, en geeft ze goede raad. Gebruik nu je talent om kinderen bij te staan.”

Deze Keltische Godin van onschuld, verbeelding en jeugdigheid komt je vertellen dat jij een enorme invloed kunt hebben op het leven van kinderen.

Dana – hogepriesteres

“Je beschikt over goddelijke kennis waarmee je anderen kunt helpen.”

Dana (ook wel Ana) is de Keltische moedergodin. Ze waakt over onderricht en mensen met een natuurlijke aanleg voor lesgeven. Ze wijst je er op dat jij anderen belangrijke lessen kunt leren, maar ook dat je er verantwoordelijk voor bent dat zij die lessen op de juiste manier en voor de juiste doeleinden toepassen.

Diana – focus

“Houd je onwrikbare gedachten, gevoelens en daden gefocust op je doel, en je zult je stempel zetten.”

Diana is de Romeinse godin van de jacht en de wilde natuur. Ze benadrukt het belang van focus, concentratie en doelgerichtheid. Nu is het tijd om je geconcentreerd in te zetten.

Eireen – vrede

“Er is geen reden tot bezorgdheid, want alles komt op zijn pootjes terecht.”

Eireen of Eirene is de Griekse godin van de vrede. Ze wijst je erop dat het niet zo is dat je in chaotische toestanden geen innerlijke rust kunt vinden. Die vrede zit binnen in je, en kan teruggevonden worden ongeacht de drukte buitenaf.

Freya – dapper

“Omarm je avontuurlijke kant! Neem risico’s en wees uitdagend.”

Freya is de noordse godin van, onder meer, de strijd. Ze roept je op tot een bijna rebelse avontuurlijkheid. Houd je niet in, wees assertief en nieuwsgierig.

Groene Tara – wees niet bang om te delegeren

“Vraag anderen (ook mij) om je te helpen, in plaats van alles zelf te proberen doen.”

Deze vrouwelijke tegenhanger van Boeddha verschijnt in maar liefst 21 verschillende gedaantes. In haar groene gedaante vertegenwoordigt ze moed, en inzicht in al wat aards is. Ze stelt je gerust: het is nergens voor nodig dat alles op jouw schouders valt. We zijn niet alleen op de wereld, en kunnen elkaar helpen.

Guinevere – ware liefde

“De romantische beroering in je hart bracht het universum ertoe je liefde te schenken.”

Guineverre was de (overspelige) vrouw van koning Arthur in de Arthursaga. Ze laat blijken dat de liefde je leven betreedt. Of dat nu in de vorm van een nieuwe relatie, of het opbloeien van een bestaande relatie gebeurt, speelt geen rol.

Hathor – ontvankelijkheid

“Sta jezelf toe te ontvangen. Dit versterkt je intuïtie, je energie en je vermogen aan anderen terug te geven.”

De moedergodin uit de Egyptische mythologie herinnert je eraan dat het leven geven én nemen is. Om te kunnen geven moet je echter wel in staat zijn te krijgen, en omgekeerd. Dat is de cirkel van het leven.

Ishtar – grenzen

“Houd genoeg van jezelf om ‘nee’ te zeggen wanneer anderen je tijd en energie opeisen.

Deze godin met vele namen (ze wordt ook wel Anunit, Ashtoreth, Athirat en Atarsamain genoemd) komt uit de Mesopotamische mythologie. Net als Freya is ze, zoals sommigen wel weten, zowel de godin van liefde als de godin van oorlog en seks. Ze toont ons hier het belang van grenzen stellen en op tijd ‘nee’ zeggen.

Isis – vorig leven

“De huidige omstandigheden hebben te maken met herinneringen uit een vorig leven.”

Isis is de Egyptische vruchtbaarheidsgodin, en de belangrijkste vrouwelijke figuur uit de Egyptische mythologie. Deze kaart suggereert dat waar je nu doorheen gaat, verbonden is aan herinneringen uit een vorig leven.

Isolde – eeuwige liefde

“De liefde waarin je gedeeld hebt is eeuwig, ongeacht de situatie.”

De hoofdfiguur uit het vroegmiddeleeuwse ‘Tristan en Isolde’ is een waar symbool voor echte liefde. Ze herinnert je eraan dat liefde in vele vormen voorkomt, en in al haar vormen ware liefde blijft. Ook onorthodoxe, verloren en onbeantwoorde liefde, zijn liefde.

Ixchel – medicijnvrouw

“Je bent een medium voor goddelijke geneeskracht.”

Ixchel is een Mayagodin. Ze waakt over geneeskunde en verloskunde, aarde en regen. Deze kaart wijst op de recente genezing van een naaste, of doet je er juist aan denken dat jij zelf in staat bent (anderen) te genezen.

Kali – begin en einde

“Laat het oude los, zodat het nieuwe binnen kan.”

Deze hindoeïstische godin staat symbool voor de innerlijke kracht die we vergaren wanneer we begrip tonen voor onze eigen woede en haat. Ze vertelt ons hier dat we plaats moeten maken voor nieuwe dingen door oude dingen los te laten.

Kuan Yin – medeleven

“Laat je oordeel over jezelf en anderen varen, en focus op de liefde en het licht in ieder van ons.”

Kuan Yin, ook wel Guanyin, is de Chinese god van genade en troost. Ze toont ons dat, wie sterke oordelen over anderen velt, zichzelf ook genadeloos beoordeelt en veroordeelt. Het is beter het goede in onszelf en anderen te zoeken, en ons daar op te focussen.

Lakshmi – heldere toekomst

“Stop met je zorgen maken. Alles komt in orde.”

Lakshmi is de hindoeïstische godin van licht, geluk, rijkdom, schoonheid, liefde maar ook moed. Net als Aphrodite en Venus werd zij geboren uit de oceaan. Ze herinnert ons eraan dat het weinig zin heeft je zorgen te maken.

Maat – eerlijkheid

“Deze situatie zal op een eerlijke en juiste manier worden afgehandeld.”

De Egyptische godin maat staat voor orde, waarheid, wet en gerechtigheid. Wanneer we haar kaart trekken, mogen we van gerechtigheid uitgaan. Denk bijvoorbeeld aan het afronden van een rechtszaak, het bijleggen van een ruzie, …

Maeve – cycli en ritme

“Draag de cycli van je lichaam, je energiepeil en je emoties hoog in het vaandel.”

Maeve is een Iers mythologisch figuur. Ze belichaamt het fysieke aspect van seksualiteit, en was een waar krijger. Haar kaart herinnert ons aan het belang van de signalen die je lichaam je geeft, en hoe noodzakelijk het is dat we rekening houden met die signalen.

Maria Magdalena – onvoorwaardelijke liefde

“Houd van jezelf, van anderen en alle omstandigheden – ongeacht de uiterlijke schijn.”

Deze vrouw die geen introductie nodig heeft drukt ons het belang van liefde op het hart. Ongeacht de situatie is een liefdevolle benadering altijd de beste optie.

Mawu – Moeder Aarde

“Je wordt opgeroepen mee te vechten in de strijd voor het klimaat en het milieu.”

Deze West-Afrikaanse scheppingsgodin vertelt ons dat we milieubewust(er) moeten leven. Er is maar een aarde, en het is onze plicht daar respectvol mee om te gaan.

Moeder Maria – verwacht een wonder

“Heb er vertrouwen in dat je gebeden aangehoord zijn én beantwoord worden.”

Moeder Maria stelt ons gerust: onze gebeden vallen niet op dovemans oren en we mogen er een antwoord op verwachten.

Nemetona – ingewijde ruimte

“Richt een altaar op of bezoek een plek van kracht om in contact te komen met het goddelijke.”

Nemetona (nemeton is een Keltische benaming voor een heilige ruimte) meldt ons dat we nood hebben aan een plek in spirituele of zelfs magische sfeer. Ze raadt ons aan een altaar op te richten, of een heilige plek te bezoeken om toegang te krijgen tot goddelijke inspiratie.

Oonagh – doe het rustig aan

“Het is niet nodig overhaast te handelen of dingen te forceren. Alles gebeurt precies wanneer het moet gebeuren.”

Oonagh is de Ierse feeënkoningin. Ze waakt over de natuur, over de liefde en over relaties. Haar kaart herinnert ons er aan dat het forceren van dingen ons niet verder helpt.

Ostara – vruchtbaarheid

“Het is het perfecte moment voor je om nieuwe projecten te starten, nieuwe ideeën te krijgen en nieuwe omstandigheden te scheppen.”

Deze Germaanse godin van de lente kondigt een nieuw tijdperk van vruchtbaarheid aan. Nu is het perfecte moment om verandering teweeg te brengen, en iets nieuws te beginnen!

Pele – goddelijke hartstocht

“Wees eerlijk met jezelf. Wat wil je echt?”

Deze godin van vuur en vulkanen zou de Hawaïaanse eilanden geschapen hebben. Met haar vurigheid tracht ze ook in jouw hart een vuur te starten: waar brandt jij voor?

Rhiannon – tovenares

“Je bent een magisch persoon, je kunt je duidelijke intenties manifesteren in de realiteit.”

Deze Keltische godin stond ook bekend als feeënkoningin. Ze waakt over vruchtbaarheid, wijsheid en wedergeboorte. Deze kaart herinnert ons aan het belang van intenties stellen en dat we daar ook effectief dingen mee kunnen verwezenlijken.

Sarasvati – de kunst

“Druk jezelf uit met creatieve bezigheden.”

Sarasvati is de hindoeïstische godin van kennis en kunst in al hun vormen. Ze waakt over muziek en dichtkunst, retorica en literatuur. Ze moedigt ons aan kunstzinnig bezig te zijn.

Sedna – eindeloze voorraad

“Je bent bevoorraad voor vandaag, en alle komende dagen.”

In de Inuitcultuur is Sedna de Moeder van de Zee. Ze toont ons dat er geen gebrek is, en dat er genoeg zal zijn van wat we nodig hebben.

Sekhmet – wees sterk

“Je bent sterker dan je denkt te zijn, en je kracht verzekert een gelukkige uitkomst.”

Deze Egyptische godin van vergelding, ziekte en leeuwinnen herinnert ons aan onze innerlijke kracht. Als we die erkennen, kunnen we die toepassen om onszelf en anderen gelukkiger te maken.

Sige – tijd voor stille rust

“Neem de wat tijd om in stilte te rusten, mediteren en dingen te overpeinzen.”

Sige is een gnostische godin van stilte en wijsheid. Ze kondigt aan dat het tijd is voor rust: je haalt nu het meeste voordeel uit rust, stilte en meditatie.

Sulis – waterlichaam

“Breng wat tijd door in de buurt van water, bijvoorbeeld een meer, rivier of de oceaan, om je batterij op te laden.”

Sulis is een Keltische maar ook Brits-Romeinse godin (zij noemden haar Minerva) van wijsheid, water en schepping. Ze moedigt ons aan water op te zoeken, en belooft dat we daar nieuwe energie uit zullen putten.

Vesta – thuis

“Je thuissituatie is aan het verbeteren, ofwel door een verhuis of een verandering in je huisgenoten.”

Vesta is de Romeinse godin van het haardvuur, huiselijkheid en (daarvan afgeleid) de eenheid van het volk. Ze vertelt ons dat onze thuissituatie ten goede aan het wijzigen is.

Vlindermaagd – transformatie

“Je ondervindt grote veranderingen, en dat is een zegen.”

De Vlindermaagd is een figuur uit de indiaanse mythologie. Ze staat voor transformatie en evenwicht, en laat je weten dat de veranderingen waar je nu door heen gaat gunstig zullen blijken.

Witte Tara – gevoeligheid

“Je wordt steeds gevoeliger. Vermijd hardvochtige relaties, omgevingen, situaties en chemicaliën.”

Een van Tara’s 21 gedaanten is Witte Tara. In deze gedaante symboliseert ze het handelen. Ze komt ons vertellen dat we steeds meer gevoelig zijn voor rauwe, ruwe situaties, en waarschuwt ons dat we ze beter mijden.

Yemanya – gouden kans

“Deuren gaan voor je open. Betreed ze, en grijp deze belangrijke kans.”

De Afrikaanse en Braziliaanse godin van de zee, de maan en de getijden wijst ons op de aanwezigheid van een gouden opportuniteit. Grijp deze kans, want hij kan belangrijke gevolgen hebben.


Het gebruik van het Godinnenorakel

Je kunt deze kaarten net als een tarotdeck gebruiken om inzicht te krijgen in jouw levensloop of die van een ander, maar je kunt er ook een kaart uitkiezen waarvan de boodschap je lijkt te ondersteunen. Ook kun je de getrokken kaart bij je houden, en de bijhorende tekst in gedachten opzeggen als een mantra. Waar je ook voor kiest, het godinnenorakel zal hoe dan ook trachten je vooruit te helpen in het leven, zolang je het de kans daartoe geeft!


Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Orakels

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Hallo! Ik ben Margot en ik heb deze tekst voor jou geschreven. Hopelijk was het een fijne leeservaring en heb je er wat interessants uit opgepikt. Als kind voelde ik me ontzettend aangetrokken tot alles wat zich in magische sfeer bevond, en die aantrekking is naarmate de jaren vorderden enkel sterker geworden. Ik probeer de voeten op de grond te houden bij het bestuderen van het occulte en ga telkens op zoek naar (spiritueel) waardevolle kijkwijzen. Anderen hierbij betrekken en mijn inzichten delen en vergelijken vind ik erg interessant. Hoe afstandelijk ik me opstel in mijn onderzoek, net zo zweverig kan ik meegaan in een uitgekozen ritueel.

Wil jij een gratis reading van een online medium?

Bekijk nu
medium die
Barend
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Kim
 • Relatie Coach
 • Heldervoelend
Start gratis chat
medium die
Gabriella
 • Helderhorend
 • Medium
Start gratis chat
medium die
Peter en Deborah
 • Heldervoelend
 • Lichtgidsen
 • Paragnost
Start gratis chat
medium die
Claire
 • Astroloog
 • Heldervoelend
 • Helderhorend
Start gratis chat
medium die
Zohra
 • Lichtgidsen
 • Engelenreader
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Yvonne
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Foto reading
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2019 | Onderdeel van Dik.nl | Dik B.V. | KvK 74390708 | Hanzeplein 11, 8017 JD Zwolle | Privacy statement