21 april 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Runen orakel (24 tekens) + Gratis online dagtrekking

Runen orakel (24 tekens) + Gratis online dagtrekking

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2022

Het runengeschrift is een van de oudste geschriften in het noordelijk halfrond. Hoewel de tekens hun oorspronkelijke functie niet meer invullen en men zelden iemand tegenkomt die het runenschrift gebruikt voor bijvoorbeeld het schrijven van een brief of mailtje, vind je ze wel nog terug in een meer spirituele context. In dit artikel hebben we het over de runen, hun afkomst en betekenis, en leggen we je uit hoe je zelf met runen aan de slag kunt gaan.


Runen orakel online dagtrekking

Klik op de afbeelding voor jouw persoonlijke runen teken van vandaag:

 


Oorsprong en gebruik Runen

Zoals voor de meeste geschriften geldt, weet niemand precies wie de eerste runen neerschreef, noch wanneer dit gebeurde. De oudst teruggevonden runeninscripties dateren echter uit 150 voor Christus. Honderden jaren hebben de runen als ‘alfabet’ gediend voor Germaanse volkeren verspreid over Noord-Europa, Groot-Brittannië, Scandinavië en IJsland.

Naargelang deze volkeren evolueerden en in contact kwamen met andere culturen, evolueerde ook het runenschrift. Er bestaan nu verschillende varianten van het schrift. De meest bekende variant is nog steeds het oude Futhark-geschrift, hoogstwaarschijnlijk ook de eerste versie. Voor ons is ook dit geschrift, bestaande uit 24 runentekens, het meest relevant aangezien het oude Futhark wordt gebruikt in het runenorakel.

Het gebruik van runen als schrift werd steeds meer naar de achtergrond gedrongen, en nu vindt men deze prachtige, mysterieuze tekens vooral terug in het occulte.


Betekenis van de runentekens

De 24 tekens van het oude Futhark-geschrift zijn opgedeeld in drie groepen van acht tekens. Deze drie groepen worden ook Aettir (Aett in het enkelvoud) genoemd.  De Aettir worden sinds de 20ste eeuw elk geassocieerd met een Noordse god. Deze associatie wordt enkel binnen de esoterie gemaakt en heeft, in tegenstelling tot wat vaak wordt beweerd, geen taalkundige, mythologische of historische oorsprong.

De tekens binnen een Aett worden verbonden door de gevoelsmatige betekenis die bij de gekoppelde god hoort. Zo wordt de Aett van Freya bijvoorbeeld in verband gebracht met liefde en vruchtbaarheid, terwijl de Aett van Heimdall meer te maken heeft met tegenslag en de transformatie die daar uit voortvloeit.

Wie meer wilt weten over de runentekens, leest hier verder – wie echter meteen tot het orakelen wilt overgaan, kan verder lezen onder de titel ‘Het runenorakel’.

Noot: de betekenis van individuele runen is sterk onderhevig aan persoonlijke interpretaties. In onderstaand overzicht trachten we duidelijkheid te bieden wat betreft de waarde van elk teken, maar wie meerdere bronnen raadpleegt zal telkens lichtjes verschillende betekenissen terug vinden. Logisch natuurlijk – magie is dan ook een zeer persoonlijke aangelegenheid. Het kan dus interessant zijn bij het overlopen van de lijst stil te staan bij wat u in de tekens ziet, en hoe u ze ervaart.


De Aett van Freya tekens

De godin Freya wordt in eerste instantie in verband gebracht met liefde en vruchtbaarheid, in zowel letterlijke als figuurlijke zin. Maar naast deze ‘kenmerken’ representeert Freya nog een heleboel andere zaken, die vaak over het hoofd worden gezien.

Freya zou bijvoorbeeld de godin van oorlog en dood, evenals de godin van seks en schoonheid zijn. Op het eerste zicht begrippen die elkaar nogal tegenspreken. Wanneer men echter verder kijkt dan die eerste contradictie, ziet men dat Freya eigenlijk eerder het leven op zich verbeeldt, met zowel de mooie als minder mooie kanten.

Daarnaast is Freya ook een tamelijk bezitterige godin (in de mythologie gaat ze vaak tot het uiterste om al dan niet magische voorwerpen te bemachtigen), en daarom wordt ze ook gelinkt aan goud, bezit en rijkdom. Tot slot is Freya ook de moeder van de magie.

Het Aett van Freya is het Aett van bewustwording, vruchtbaarheid en zelfontwikkeling.

Afbeelding Fehu

1. Fehu

Klank: f-klank
Betekenis: vee.
Dit teken representeert het materiële, het vergaren en bewaren van goederen en rijkdom.

Afbeelding Ûruz

2. Ûruz

Klank: u-klank
Betekenis: de oeros.
Deze rune staat voor fysieke kracht, wilskracht en doorzettingsvermogen.

Afbeelding Thurisaz

3. Thurisaz

Klank: th- of d-klank
Betekenis: over de precieze betekenis van deze rune wordt wel eens gediscussieerd. De ene herkent er het woord reus in, de ander het woord doorn en zelfs het woord poort wordt in deze rune herkend.
Doorgaans verbeeldt deze rune bescherming, maar hij kan ook gevaar en conflict voorstellen. In sommige gevallen staat dit teken ook voor geheimhouding.

Afbeelding Ansuz

4. Ansuz

Klank: a-klank
Betekenis: goddelijke levensadem, communicatie of simpelweg een Aesir-god (de Aesir zijn een van de twee goddelijke ‘stammen’ binnen de noordse mythologie – hun tegenhangers zijn de Vanir).
Deze geliefde rune is een teken van communicatie met het bovenmenselijke. Ze vertegenwoordigt het gebed, meditatie maar ook profetie en goddelijke kracht.

Afbeelding Raidô

5. Raidô

Klank: r-klankt.
Betekenis: deze rune heeft zowel wiel als reis en wagen als betekenis.
Zoals de dubbele betekenis van deze rune al doet vermoeden, komt men deze rune tegen wanneer men op weg is. Ze staat symbool voor beweging, ontwikkeling en verandering, maar ook actie en zelfontplooiing.

Afbeelding Kauna

6. Kauna

Klank: k-klank
Betekenis: toorts.
Dit teken vertegenwoordigt het licht en het vuur dat nodig is om kennis op te doen. Ze herinnert ons eraan naar het positieve, de lichte kant van het leven, te blijven kijken en wakkert onze intuïtie aan door de weg naar zelfkennis te belichten. Heel algemeen kun je deze rune zien als symbool voor kennis.

Afbeelding Gebô

7. Gebô

Klank: g-klank
Betekenis: geschenk.
Deze veelzeggende rune symboliseert zowel de gever als het geschenk en de ontvanger. Op een meer spiritueel niveau kun je deze rune zien als de band tussen de ‘schepper’ en zijn ‘schepping’, of tussen het Universum en ons stervelingen.

Afbeelding Wunjô

8. Wunjô

Klank: v- of w-klank
Betekenis: vreugde, harmonie.
De laatste rune in de Aett van Freya draagt een dubbele betekenis. Enerzijds, aangezien het de laatste rune in het rijtje is, symboliseert Wunjo het einde van een cyclus en het begin van of voorbereiding op een nieuwe cyclus. Denk bijvoorbeeld aan het begin of einde van een relatie, het oogstseizoen of, wat pragmatischer, een nieuwe baan. Anderzijds kondigt ze aan dat een positieve uitkomst verwacht mag worden. De rune uit dus een zeker vertrouwen in het universum.

De Aett van Heimdall tekens

Dit Aett wordt ook wel de Aett van Hagalaz genoemd, naar het eerste teken binnen deze reeks. De runen in deze reeks worden, in abstracte zin, toegeschreven aan woeste natuurkrachten, zowel binnen als buiten de mens. De god Heimdall, aartsvijand van Loki, wordt voorgesteld als een bedachtzame wachter. In onszelf vinden we hem terug als het terughoudende, het stemmetje dat zich telkens maar afvraagt of we iets wel verdienen, of het wel het juiste moment is iets te ondernemen, en of we geen vergissing begaan.

Dit tweede Aett vertegenwoordigt dus zowel de destructieve krachten van de natuur als de nood aan voorzichtigheid, waakzaamheid en geduld die nodig zijn om met die krachten om te gaan.

Afbeelding Hagalaz

1. Hagalaz

Klank: h-klank
Betekenis: hagel.
Deze rune staat voor het wachten dat ons als enige optie rest wanneer we geconfronteerd worden met dingen waar we geen controle over hebben. Net als hagel, echter, gaat alles voorbij.

Afbeelding Nauthiz

2. Nauthiz

Klank: n-klank
Betekenis: nood (aan iets).
Je vindt zowel spirituele, fysieke als mentale nood terug in deze rune. Ze wilt je er wel – en dat is iets om te onthouden – aan herinneren dat er niet iets is als ‘nood’, daar alles in feite al aanwezig is. Het is slechts een kwestie van de dingen te zien voor wat ze zijn, en hun nut of bruikbaarheid te herkennen. Daarom roept deze rune op tot geduld evenals het besef dat je in staat bent je ‘noden’ zelf te vervullen.

Afbeelding Saz

3. Saz

Klank: i- of ij-klank
Betekenis: ijs.
Het saz-teken kan niet omgedraaid worden en draagt daarom altijd het potentieel tot zowel een negatieve als positieve interpretatie. Algemeen staat deze rune voor een periode van inactiviteit. Negatief gezien kan dat een situatie als, bijvoorbeeld, burnout beteken. Vanuit een optimistischer perspectief echter bekijk je deze rune als een retraite, een pauze of vakantie. Hoe je er ook naar kijkt, na dit oponthoud kun je weer met nieuwe moed verder.

Afbeelding Jera

4. Jera

Klank: j- of y-klank
Betekenis: oogst, jaar.
De twaalfde rune symboliseert de seizoen cyclus, en meer abstract het feit dat wat je zaait, ook geoogst moet worden of wordt. Wie slechte daden stelt, wordt daarmee geconfronteerd – wie goed doet, moet nog steeds achteraf de moeite doen daar de vruchten van te plukken.

Afbeelding Eihwaz

5. Eihwaz

Klank: ei- of ij-klank, ook wel de lange ‘ie’
Betekenis: taxusboom.
Dit veelzeggende teken representeert in eerste instantie een diepgaande transformatie. In zekere zin worden we elke dag herboren, en draagt elke nieuwe dag potentieel tot verandering. Om die transformatie te ondergaan moet echter wel iets in ons sterven, om zo plaats te maken voor vernieuwing. Zo komen we dan ook bij de tweede betekenis van deze rune: het levenseinde. Een derde betekenis zou opportuniteit kunnen zijn – de kans om verandering teweeg te brengen.

Afbeelding Perth

6. Perth

Klank: p-klank
Betekenis: dobbelbeker.
Deze mysterieuze rune vertegenwoordigt enerzijds het lot, en mogelijk ook geluk wanneer men een gokje waagt. Anderzijds staat ze voor het geheugen en het ontbloten van kosmische geheimen.  Dit zou ons kunnen leiden naar de ‘Akasha-verslagen’, of het collectief geheugen van het menszijn. Volgens zij die hierin geloven, wordt elke individuele herinnering opgeslagen op een plek in ons collectief geheugen. Dit geheugen zorgt ook voor inzicht in de patronen van het universum. Wanneer we hier toegang tot krijgen, wordt het wagen van een gokje een meer berekende gebeurtenis en is de kans dat de dingen uitdraaien zoals wij dat wensen groter. Dit is natuurlijk maar een persoonlijke interpretatie, maar wel een die de twee aparte verklaringen mooi samenbrengt.

Afbeelding Algiz

7. Algiz

Klank: z-klank
Betekenis: elandgewei.
Deze rune wordt vaak als de krachtigste van alle runen beschreven. Ze symboliseert dan ook niet enkel de eland en zijn gewei, maar ook de levensboom zelve. Het teken wordt in verbinding gesteld met bescherming op zowel fysiek, mentaal als spiritueel vlak. De levensboom reikt met haar wortels tot haar takken en omgekeerd, en symboliseert zo de eenheid van het universum en ons bestaan. Het teken beschermt ons in deze vaak chaotische wereld – niet enkel tegen anderen, maar ook tegen onszelf, tegen isolement, en tegen het contact verliezen met onze intuïtie. Zie dit teken dus als een teken van verbinding – en als vanzelf gaat het veel meer dan dat betekenen.

Afbeelding Sowelu

8. Sowelu

Klank: s-klank
Betekenis: zon
Sowelu representeert alles wat de zon met zich meebrengt: warmte, energie en het steeds weer opnieuw brengen van leven. Het is een optimistische rune, en draagt de belofte van overwinning, vitaliteit en (zelf)zekerheid.

De Aett van Tyr tekens

Tyr wordt beschouwd als de god van rechtvaardigheid. De Aett van Tyr definiëren is een iets moeilijkere opgave. Het wordt beschreven als de Aett van goddelijke inmenging in het lot, maar ook als de Aett van leven, dood en transitie.

Afbeelding Teiwaz

1. Teiwaz

Klank: t-klank
Betekenis: de god Tyr.
In de noordse mythologie offert Tyr zijn arm op aan de wolf Fenrir om de andere goden te redden. Zijn rune staat dan ook symbool voor zelfopoffering om een hoger doel te bereiken. Verder staat het teken ook voor overwinning, maar vooral de balans tussen wat je ontvangt en wat je geeft.

Afbeelding Berkana

2. Berkana

Klank: b-klank
Betekenis: berk.
De zelfhelende kracht van de berk maakt dat dit teken het symbool is voor purificatie en heropleving. De rune wordt in verband gebracht met de vrouwelijke verzorgende en voedende krachten, en het moederinstinct.

Afbeelding Ehwaz

3. Ehwaz

Klank: e-klank
Betekenis: paard
Dit teken duidt niet enkel op het paard en zijn functie als rijdier, maar ook op de band tussen de rijder en dat waar men op rijdt. Zie het als een symbool voor dat ons op onze bestemming tracht te brengen, of dat nu bijvoorbeeld een trein is of een gids. De relatie tussen rijder en rijdier belichaamt de tweestrijd tussen controle behouden én de controle overgeven. Zie dit als de autoriteit van de rijder en de betrouwbaarheid van het paard. Het teken verbeeldt dus ook die vertrouwensrelatie en het belang van samenwerking.

Afbeelding Mannaz

4. Mannaz

Klank: m-klank
Betekenis: mens.
Mannaz symboliseert niet enkel de mensheid als geheel, maar ook de individualiteit en persoonlijke eigenheid in ieder van ons. De mannaz kan dus omschreven worden als dat wat ons onderscheidt van de ander, maar ook als dat wat ons onderscheidt van het dierenrijk. Ze representeert ook de stabiliteit in onderlinge relaties.

Afbeelding Laguz

5. Laguz

Klank: l-klank
Betekenis: water, meer.
Dit teken representeert voornamelijk de vrouwelijke bron van leven. Daarnaast duidt het ook op intuïtie en emotie in functie van het magische. De vloeiende kracht van het water symboliseert tot slot een zekere ontastbaarheid, maar ook juist de gevoeligheid voor dat ontastbare en de nood aan flexibiliteit. Denk ook: wat niet buigt, breekt.

Afbeelding Inguz

6. Inguz

Klank: ng-klank
Betekenis: Ingwaz, een vruchtbaarheidsgod.
Deze rune wordt voornamelijk beschouwd als een teken van vruchtbaarheid, maar kan ook gelezen worden als potentiële creativiteit of de nood daaraan. Ze staat dus zowel in teken van seksualiteit en verbinding als pure schepping. Tot slot vormt inguz een connectie tussen onszelf, onze spirituele energie en het goddelijke.

Afbeelding Dagaz

7. Dagaz

Klank: d-klank
Betekenis: dageraad.
Dit teken staat in eerste instantie voor alle cycli: maanstanden, seizoenen, dag en nacht. Daarnaast representeert ze ook de momenten tussen die veranderingen: momenten van inzicht en verlichting.

Afbeelding Othilla

8. Othilla

Klank: o-klank
Betekenis: erfenis.
De laatste rune in de reeks is Othila, symbool voor al wat je mee hebt gekregen van je (voor)ouders, maar ook je thuis en land van herkomst. Dit zowel fysiek, mentaal als spiritueel. Ze verbeeldt dus een soort voortgang en onvergankelijkheid, maar kan ook de nood aan het doorbreken van patronen betekenen.


Gebruik van het runenorakel

Bovenstaande tekens kunnen, net als tarotkaarten, gebruikt worden om inzicht te vergaren. Ze worden niet gebruikt om de toekomst te voorspellen, al wordt dat wel vaak gedacht. Zie de runen eerder als gidsen die je bij kunnen staan op jouw levenswandel.

De runen zelf kun je online kopen, maar je kunt ze ook zelf maken. Afhankelijk van jouw visie op spirituele praktijken zullen zelfgemaakte runen misschien betrouwbaarder lijken of toch persoonlijker werken. De keuze is volledig aan jou. Wie aan het knutselen wilt slaan, kan hieronder terecht voor enkele tips.

Afhankelijk van met welke intentie men runen gaat leggen, kan men heel wat te weten komen over het onderwerp dat men voor ogen heeft. Hieronder bespreken we kort enkele mogelijke gebruikswijzen. Welke methode je ook toepast, verlies het belang van intentie niet uit het oog. Het is absoluut mogelijk je eigen methode te ontwikkelen, zolang je een duidelijke intentie stelt en die bij elke stap van je runenlezing vasthoudt.

Een enkel rune

Deze methode werkt het best wanneer je een enkele vraag te stellen hebt. Ze is ook de ideale manier om een nieuwe runenset in te werken, en biedt beginners de mogelijkheid op een rustige manier bekend te raken met het lezen van runen.

Met het zakje runen in de hand begin je aan het formuleren van je vraag. Bedenk wat je te weten wilt komen, en ga heel gericht op zoek naar de juiste vraagstelling. Wanneer je de vraag in gedachten hebt, steek je je hand in het zakje.

Blijf met je vingers met de runen spelen, schud ze verder door elkaar, tot je je vraag met de juiste intentie gesteld hebt. Dit kan luidop gebeuren, maar je kunt de vraag ook in je hoofd herhalen of zelfs opschrijven. Het belangrijkst is dat je geen antwoorden afdwingt, maar dat je duidelijk maakt begeleiding te wensen. Je kunt hierbij de ogen sluiten.

Wanneer de vraag op de juiste manier gesteld is, haal je een rune uit het zakje. Bestudeer de rune, en probeer aan de hand daarvan een antwoord op je vraag te vinden.

Moet het antwoord meer bijgelicht worden? Trek dan een tweede rune. Wanneer ook deze geen duidelijkheid biedt, stop je de runen beter terug in het zakje en begin je opnieuw. Het kan verstandig zijn je vraag op een andere manier te stellen.

Viervoudige runenlezing

Deze methode vereist wat meer affiniteit met het lezen van runen, maar kan ook ondernomen worden door nieuwsgierige beginnelingen.

Wederom begint het proces met het zakje runen in de hand. Dit keer is het echter mogelijk meer complexe of zelfs meerdere vragen tegelijk te stellen. Formuleer ze echter zo duidelijk mogelijk, en steek je hand pas in het zakje wanneer je weet waar je een antwoord op wilt.

Meng de runen met je vingers, sluit eventueel je ogen en stel de vraag of vragen met de juiste intentie. Dwing geen antwoord af, maar maak duidelijk dat je begeleiding wenst.

Leg de getrokken runen op volgorde voor je op tafel en bestudeer ze.

De eerste rune, dit is de meest linkse of bovenste rune, symboliseert het verleden. De tweede rune representeert het heden, de derde de toekomst. De vierde rune, de onderste of meest rechtse, staat voor zowel je gedrag als je gemoedstoestand of energetische vibe.

Runen werpen

Het werpen van runen verloopt anders dan bovenstaande methodes. Het is een minder gecontroleerde manier van runen raadplegen, maar zorgt daarom ook voor interessante en vaak onverwachte uitkomsten.

Probeer je vraag zo precies mogelijk te stellen, denk er ook hier aan geen antwoorden af te dwingen, en giet daarna voorzichtig enkele runen uit het zakje. Dit kan een vooraf bepaald aantal runen zijn, maar je kunt ook op je gevoel afgaan en de runen laten bepalen hoe talrijk ze aanwezig zullen zijn op tafel.

Lees vervolgens de runen, je kunt er hierbij voor kiezen enkel degenen te lezen die voor jou in het oog springen, of juist aan elke rune evenveel belang hechten. Bepaal dit wel voor je de runen werpt.

Let wel: bij het lezen van geworpen runen is de oriëntatie van het teken erg belangrijk. Wanneer de rune omgekeerd op tafel belandt, symboliseert ze vaak het omgekeerde van waar ze voor staat.

Runenraster

Maak een raster met 24 vakjes. Je kunt dit in het zand doen, maar je kunt ook een raster knutselen of heel simpel tekenen op papier of karton.

Leg elke rune in een vakje naar keuze, dit kan op alfabetische volgorde gebeuren maar dat moet niet. Vervolgens ga je weer aan de slag met het formuleren van je vraag.

Wanneer de vraag op de juiste manier in je hoofd zit, heb je de keuze. Ofwel sluit je je ogen en laat je je hand over het raster gaan, en pik je er degene uit waar je je toe voelt aangetrokken. Dit soort intuïtie vereiste enige oefening en dat maakt deze methode iets minder relevant voor zij die nooit eerder met runen gewerkt hebben.

De uitgekozen rune geeft, als alles goed gaat, antwoord op je vraag.


Runen maken

Hoewel het aanbod bestaande runen er in slaagt voor ieder wat wils te voorzien, kan het je runen net dat beetje extra geven wanneer je ze zelf maakt.

Steen

Dit is de minst gemakkelijke manier, maar zorgt wel voor de meest duurzame runen. Zoek 24 steentjes van ongeveer dezelfde grootte, hetzelfde gewicht en dezelfde kleur. Kerf elke rune in een van de stenen. Wie liever schildert, brengt best een laagje vernis aan voor en na het aanbrengen van de tekens.

Klei

Een andere optie is klei. Boetseer 24 plaatjes, bolletjes of andere vormen van ongeveer hetzelfde formaat en voorzie elk plaatje van een rune. Of je nu voor lucht drogende of afbakklei kiest, het resultaat mag er zijn.

Hout

In doe-het-zelf-zaken en hobbywinkels kun je houten schijfjes kopen, maar je kunt ook zelf schijfjes zagen uit een tak. Schuur ze glad, en breng op elk schijfje een runenteken aan.

Karton

Dit is de minst duurzame maar wel eenvoudigste manier om een set runen te maken. Knip 24 even grote stukjes karton of zelfs papier uit, en schrijf op elk stukje een van de 24 tekens.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Kaartlegging

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Dorothy
 • Engelenreader
 • Pendelen
 • Lichtgidsen
Start gratis chat
medium die
Martha
 • Helderziend
 • Medium
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Vlinder
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Annefloor & Bas
 • Medium
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Merel
 • Helderhorend
 • Heldervoelend
 • Medium
Start gratis chat
medium die
Xavi
 • Astroloog
 • Helderwetend
 • Medium
Start gratis chat
medium die
Jort
 • Pendelen
 • Spiritueel Coach
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading