23 mei 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Engelen tarot orakel kaarten (Aartsengelen) + Dagkaart trekking

Engelen tarot orakel kaarten (Aartsengelen) + Dagkaart trekking

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022

De aartsengelen tarot orakelkaarten zijn ontwikkeld door Doreen Virtue. Zij is een Amerikaans spiritueel psycholoog en werkt veel met engelen in haar boeken, kaarten en workshops. Doreen Virtue geeft aan dat de kaarten zijn ontwikkeld op basis van de boodschappen die zij heeft gekregen van de aartsengelen. Haar aartsengelen orakelkaarten zijn gebaseerd op de engelentherapie. Engelentherapie is een spirituele helingmethode. Beschermengelen en aartsengelen worden in deze therapie gebruikt om je leven in harmonie te brengen.


Dagkaart trekken Engelen orakel tarot

Klik op de afbeelding voor jouw persoonlijke aartsengelen orakelkaart:

Trek (daarna) een engelen orakel kaart door te klikken op de afbeelding:


Basis uitleg aartsengelen legging

Het kaartendeck ‘boodschappen van de engelen’ van Doreen Virtue heeft in totaal 41 kaarten en gaat uit van de 15 aartsengelen. Elke aartsengel heeft in dit kaartendeck drie kaarten met een boodschap en elke aarstengel gaat over een specifiek onderwerp, zoals heling, liefde of bescherming.

Deze kaarten helpen je om direct contact te kunnen leggen met de aartsengelen en de aartsengelen om advies en leiding te vragen. De kaarten zijn gemakkelijk te leggen en te lezen en helpen je daarmee om een goed antwoord te krijgen op alle aspecten in je leven.

De vragen zijn simpel te stellen aan de aartsengelen, dit kunnen ook open vragen zijn. Dit deck biedt de mogelijkheid om antwoorden van de engelen te ontvangen over elk aspect van je leven.


Voordat je aartsengelen kaarten gaat leggen

Voordat je gaat kaarten leggen (welke vorm van kaarten dan ook), hou rekening met de volgende dingen. Zorg ervoor dat je in een voor jou veilige en rustige omgeving bevindt. Schudt alle kaarten, waarbij je alle kaarten aanraakt zodat jou energie kan worden opgenomen door de kaarten.  In geval van de aartsengelen legging: nodig de engelen uit om zich bij jou te voegen. Dit doe je simpelweg door te ontspannen en je energie op de kaarten te focussen.  Geef aan dat je de engelen vraagt om advies en begeleiding. Stel vervolgens een vraag aan de engelen.


Leggings vormen aartsengelen

Bij het aartsengelen tarot worden er maar twee soorten legging gebruikt. Je kan ervoor kiezen om elke dag een dagkaart te trekken. Deze kaart weerspiegelt het heden en laat zien hoe jij op dat moment in je vel zit. Het kan je laten zien wat je tegenslagen en lichtpunten worden vandaag.

De andere manier is het leggen van drie kaarten. De eerste kaart staat voor het verleden, de tweede kaart voor het heden en de derde kaart voor de toekomst.


Het lezen van de aartsengelen kaarten

Het aartsengelen kaartendeck heeft een uitgebreid boekje waarin precies staat uitgelegd wat de kaarten betekenen. Het is belangrijk om te onthouden dat je de rust en tijd moet nemen om de kaarten te lezen. Zoals ik hierboven al heb geschreven staat van links naar rechts de kaarten voor verleden, heden en toekomst. Laat de afbeeldingen en teksten van de kaarten langzaam op je inwerken en bekijk hoe dit past in jou vraag of situatie.


Verschil tussen klassiek tarot en aartsengelen tarot

De tarotkaarten zijn gebaseerd op metafysische concepten zoals de astrologie. Aartsengel kaarten zijn gebaseerd op de etherische rijken. De aartsengel kaarten zorgen voor een connectie met de engelen met als doel advies en sturing te verkrijgen. Zowel tarot als engelenkaarten zijn er dus met als doel om een antwoord te krijgen op de vragen in je leven.


Beschermengelen

Binnen deze therapie wordt er geloofd dat iedereen een beschermengel heeft en dat deze engelen Gods wil voor vrede verrichten. Doreen gelooft dat als je jezelf openstelt, je boodschappen van je beschermengel kan ontvangen en daardoor vrediger kunt leven.


Betekenis van de 41 Engelen orakel kaarten

Afbeelding Afronding

1. Afronding

De Aarstengel Azraël vertelt ons dat het een tijd van afronden is. Dit kan wijzen op het einde van een project, op het einde van een ziekte, of op het afronden van een rouwproces.

Hiermee kan ze bedoelen dat het de bedoeling is dat we ergens een eind aan maken, dat we de nodige stappen zetten iets af te sluiten, of heel gewoon dat er ergens een eind aan zal komen.

Afbeelding Alchemie

2. Alchemie

Aartsengel Uriël brengt de boodschap van alchemie. Alchemie draait rond twee belangrijke principes: de vibraties die elk voorwerp, levend of dood, afgeven, en het idee van gelijkwaardig ruilen.

Wanneer het de vibraties betreft, wijst ze er ons op dat het mogelijk is zelf hand te hebben in hoe we ons voelen: we kunnen onze eigen vibraties de baas zijn!

Gelijkwaardige ruil duidt dan weer eerder op dat het tijd is dat wij iets voor anderen doen, of dat anderen iets voor ons doen. Misschien hebben we ons ingezet voor iets of iemand, en verdienen we daarvoor iets terug. Maar misschien heeft iemand juist iets voor ons gedaan, en verdienen zij daar iets voor in ruil!

Afbeelding Bescherming

3. Bescherming

Aartsengel Michaël wijst ons op bescherming. Dit kan een teken zijn dat we beschermd worden, of juist dat we nood hebben aan bescherming.

Misschien moeten we zelf iemand beschermen, of is het nodig dat we onze grenzen optrekken om onszelf in veiligheid te stellen.

Afbeelding Bewustwording

4. Bewustwording

Aartsengel Jeremiël duidt op het belang van bewustwording. Misschien zijn we een levensfase binnengegaan waarin bewustwording een belangrijke rol speelt, of moeten we juist actie ondernemen ons ergens bewust van te worden.

Afbeelding Communicatie

5. Communicatie

De Aartsengel Gabriël zegt dat we (meer) belang moeten hechten aan communicatie: mogelijk hebben we contact met onze naasten verwaarloosd, of is het tijd dat de groep mensen waar we mee in verbinding staan gaan uitbreiden.

Ook mogelijk is dat het probleem waar we een oplossing voor zoeken te vinden is in communicatie: ruzie ontstaat zo bijvoorbeeld vaak uit misverstanden.

Afbeelding Conflicten oplossen

6. Conflicten oplossen

Aartsengel Raguel kondigt aan dat een conflict binnenkort opgelost zal raken, of juist snel opgelost dient te worden.

Afbeelding Creativiteit

7. Creativiteit

Aartsengel Nathaniël fluistert ons toe dat we onze creativiteit de vrij loop moeten en kunnen laten nemen. Dit is het moment om te creëren, te verbinden en op te lossen. Of we moeten onze creatieve kant juist meer naar voor laten komen.

Afbeelding De aarde

8. De aarde

Aartsengel Ariël moedigt ons aan contact op te zoeken met de aarde. Tuinieren, wandelen, mediteren in de vrije natuur… Het zijn allemaal manieren om weer in contact te komen met onszelf en onze ‘roots’.

Vaak raken we vermoeid, verward of zelfs het spoor kwijt wanneer we het gevoel hebben niet meer geaard te zijn.

Afbeelding De schaduw van het zelf

9. De schaduw van het zelf

Aartsengel Samaël vertelt over de schaduw van het zelf. Dit kan twee dingen betekenen:

Enerzijds liggen in de schaduw van het zelf mogelijk geheimen die we ook voor onszelf verborgen houden. Het is tijd deze schaduwen op te heffen om duidelijkheid te scheppen.

Anderzijds hangt er ook een mogelijke schaduwzijde aan zelfacceptatie: we kunnen de controle over ons ego verliezen. Ook mogelijk is dat we onszelf denken te kennen, maar met een verkeerd zelfbeeld zitten opgescheept. Dit maakt dan weer dat we verkeerde keuzes nemen en onszelf en ons leven fout interpreteren.

Afbeelding Donkere nacht van de ziel

10. Donkere nacht van de ziel

Aartsengel Casiël brengt de donkere nacht van de ziel met zich mee. De donkere nacht van de ziel is een periode waarin we niet in contact staan met onszelf, omdat de buitenwereld of onze huidige situatie zo overweldigend is dat we dat niet kunnen. Casiël stelt ons gerust: deze periodes maken deel uit van het leven, en gaan altijd weer voorbij. Zolang we accepteren dat de dingen nu even zo zijn, komt het uiteindelijk weer goed!

Afbeelding Emotie

11. Emotie

Aartsengel Phuel wijst ons op het belang van emotie. Enerzijds is het belangrijk emoties te aanvaarden en te uiten, zowel wanneer het over onszelf als wanneer het over anderen gaat. Anderzijds hebben emoties ook een belangrijke functie: ze tonen ons wat er speelt, waar we aandacht voor zouden moeten hebben of juist waar we onszelf moeten verbeteren, waar we aan moeten werken.

Afbeelding Gebed

12. Gebed

Aartsengel Sandalfon vertelt ons dat gebed belangrijk is: het maakt zelfs niet uit tot wie of wat je bidt. Het gebed op zich is heilzaam en vormend.

Afbeelding Genezing

13. Genezing

Aarstengel Rafaël brengt ons een boodschap van genezing: het eind van een aandoening, fysiek of mentaal, zal niet meer lang op zich laten wachten. Ook mogelijk is dat we zelf zullen moeten ingrijpen om een herstelproces op gang te krijgen, of dat we daar juist hulp van mogen verwachten bij anderen.

Afbeelding Genezing door kleuren

14. Genezing door kleuren

Aartsengel Melchizedek zegt ons dat kleuren ook genezende krachten hebben. Let op de kleuren in je omgeving en wat ze met je doen.

Afbeelding Gezondheid

15. Gezondheid

Aartsengel Rafaël bracht ons eerder al een boodschap van genezing, en brengt ons nu ook de boodschap van gezondheid. Echte gezondheid is gezondheid van de drie aspecten van de mens: het fysieke, het mentale, maar ook het spirituele. Wanneer deze drie aspecten op een lijn staan en functioneren, zijn we pas werkelijk gezond.

Afbeelding Goddelijke gerechtigheid

16. Goddelijke gerechtigheid

Aartsengel Chamuel wijst ons op de ‘goddelijke’ orde die heerst in het universum: alles heeft een plaats, een doel en een reden.

Afbeelding Goddelijke liefde

17. Goddelijke liefde

Aartsengel Chamuel vertelt ons dat god van ons houdt, en we ook van onszelf mogen houden. Gods liefde is onvoorwaardelijk, dus zelfs zij die het spoor bijster zijn baken in het licht van zijn liefde.

Afbeelding Goddelijk mysterie

18. Goddelijk mysterie

Aartsengel Raziël vertelt ons over het mysterie van god. Niet alles heeft een duidelijke plaats, een duidelijk doel of een duidelijke reden: maar dat ze onduidelijk zijn, betekent niet dat ze er niet zijn!

Afbeelding Helderheid

19. Helderheid

Aartsengel Jeremiël verschijnt om ons te vertellen dat helderheid misschien moeilijk te bereiken is, maar wel nodig is om de dingen juist in te kunnen schatten. Echte helderheid bevindt zich onder onze angsten, emoties en idealen. Wanneer we deze, al is het maar voor even, lossen, kunnen we echte helderheid verwezenlijken!

Afbeelding Hemel en aarde

20. Hemel en aarde

Aartsengel Metatron vertelt ons dat het verschil tussen hemel en aarde ook in onszelf aanwezig is. De aarde, dat is ons lichaam, en de hemel is het spirituele aspect van de mens. Daartussen als verbinding zit het mentale. Het probleem dat je tracht op te lossen, bevindt zich ergens in de ‘strijd’ tussen die drie aspecten.

Afbeelding Hoop

21. Hoop

Aartsengel Amatiël brengt ons hoop en maakt een einde aan wanhoop. Deze kaart duidt erop dat jij de hoop verloren was wat betreft een zeker aspect van je leven, of dat iemand in je nabije omgeving de moed verloren is. Nu mag je die hoop weer koesteren!

Afbeelding Intuïtie

22. Intuïtie

Aartsengel Phuel wijst ons op het belang van intuïtie: ofwel ligt daar de oplossing voor ons probleem, ofwel ligt het probleem juist in het gebrek aan intuïtie zelf. Probeer weer in contact te komen met jezelf, dan komt die verbinding met je buikgevoel ook weer terug.

Afbeelding Kinderen

23. Kinderen

Aartsengel Metatron wijst naar de kinderen: je kunt heel wat leren uit hun talent zich helemaal ‘in the moment’ op te laten gaan, hun onbevlekte visie op de wereld en hun pure onschuld.

Afbeelding Kunst

24. Kunst

Aartsengel Gabriël vertelt ons over het hemelse van kunst. Het is tijd dat we ofwel zelf kunst gaan maken, ofwel de tijd nemen andermans kunst te bewonderen. Kunst maken en kunst bewonderen zijn twee manieren om in contact te komen met onszelf: de ene door middel van creatie, de andere dankzij herkenning en inlevingsvermogen.

Afbeelding Muziek

25. Muziek

Aartsengel Israfel deelt met ons het belang van de aanwezigheid van muziek in het leven. Het leven heeft daarenboven een eigen melodie: ga je daar in mee, dan zit je in de flow. Misschien heb je het gevoel het ritme te zijn kwijtgeraakt. Probeer het eens terug te vinden in muziek?

Afbeelding Opruiming

26. Opruiming

Aartsengel Michaël vertelt ons dat we ruimte vrij moeten maken. We houden vast aan onnodige zaken, en moeten deze los laten. Niet per se omdat er plaats moet zijn voor nieuwe dingen: soms zitten we gewoon overvol, en moet er wat ruimte overblijven voor wie en wat we in essentie zijn.

Afbeelding Overgave

27. Overgave

Aartsengel Azraël wilt dat we ons overgeven. Aan de wereld, aan anderen, aan onszelf. Soms is het niet nuttig ergens tegen op te blijven boksen, en is het beter de dingen gewoon te ondergaan. Niet elke strijd leidt tot een vruchtbare overwinning.

Afbeelding Passie

28. Passie

Aartsengel Nathaniël toont ons het belang van passie. Mogelijk heeft onze passie ons in de problemen gebracht, en moeten we er in het vervolg voorzichtiger mee om springen. Maar misschien heeft passie nu juist de sleutel voor ons probleem in zich!

Afbeelding Schoonheid

29. Schoonheid

Aartsengel Haniël brengt ons weer in contact met de schoonheid van het leven. Door de strikt opgelegde schoonheidsidealen waar onze wereld mee vol lijkt te zijn, zien we schoonheid vaak over het hoofd. Schoonheid is echter overal rijkelijk aanwezig: in het licht in andermans ogen, de vlucht van een jonge vogel, het neerdwarrelen van een herfstblad… De wereld barst van de mooie dingen.

Afbeelding Seksualiteit

30. Seksualiteit

Aartsengel Anaël vertelt ons dat we weer in contact moeten komen met onze seksualiteit. Dit kan zijn omdat we onze seksualiteit fout of overmatig gebruikt hebben, maar kan evengoed betekenen dat we onszelf wat opener moeten gedragen naar onze seksualiteit toe.

Mensen zijn seksuele wezens en daar is helemaal niets mis mee, zolang het aangenaam blijft voor alle betrokken partijen.

Afbeelding Speciale boodschap

31. Speciale boodschap

Deze kaart is erg speciaal, want hij wordt je aangeboden door je hoogstpersoonlijke beschermengel. Deze boodschap is zo persoonlijk en uniek dat hij enkel uit jezelf kan komen. Wanneer deze kaart dus verschijnt, is het tijd voor een moment van introspectie.

Afbeelding Strijd

32. Strijd

Samaël vertelt ons over strijd en hoe strijd altijd een belangrijk menselijk gegeven is geweest. De strijd met onszelf, met anderen, met het goddelijke, de natuur en de wereld – de mens is eigenlijk zelden vredevol van aard geweest. We moeten echter trachten ons leven in te richten met oog op die vrede, en begrip voor die strijd.

Wanneer we de strijd in onszelf onderdrukken, kan die ons gaan overheersen en maken dat we een agressieve houding aannemen, niet enkel naar onszelf maar ook naar anderen toe. Zo heeft iedereen een eigen strijd te beslechten.

Afbeelding Stilte

33. Stilte

Aartsengel Cassiël fluistert ons toe dat we nu stil mogen zijn. Soms is het beste wat je kunt doen zwijgen en geluidloos toekijken naar wat er om je heen gebeurt, en misschien zelfs wel naar wat er binnen in je gebeurt.

Na een periode van stilte hebben we vaak weer de moed om verder te gaan. Dit keer met een frisse, heldere blik.

Afbeelding Thuis

34. Thuis

Aartsengel Muriël nodigt ons uit thuis te komen, of spoort ons net aan thuis te verlaten. Thuis kan hier symbool staan voor het bekende, het comfortabele, de mensen waar we ons thuis bij voelen of juist heel concreet naar je woonst verwijzen.

Afbeelding Tijd

35. Tijd

Aartsengel Micah weet ons te vertellen dat we allen onderhevig zijn aan de tijd. Niemand kan onder het verstrijken van de dagen uit komen, en niemand ontsnapt aan het vergaan van de tijd.

Dit betekent ook dat alles vergankelijk is, en dat geen enkel probleem eeuwig blijft bestaan.

Afbeelding Verborgen werelden

36. Verborgen werelden

Aarstengel Raziël toont ons wat er is maar wat we niet zien. Er zijn ontzettend veel aspecten van het leven die niet in beelden of woorden uitgedrukt kunnen worden, maar daarom niet minder aanwezig of geldig zijn.

Deze verborgen werelden betreden we door meditatie, zelfliefde, in dromen of door middel van mystieke ervaringen.

Afbeelding Vergeving

37. Vergeving

Aartsengel Zadkiël wilt dat we weten hoe belangrijk vergeving is. Wat niet vergeven wordt, blijft een negatieve rol spelen in ons leven.

Daarom is het belangrijk dat we leren vergeven: zowel onszelf, als onze naasten.

Afbeelding Verlichting

38. Verlichting

Aartsengel Jofiël brengt ons verlichting. Binnenkort zal het onduidelijke duidelijk worden, het onklare klaar worden en dat wat aan het zicht onttrokken was zal zichzelf in volle glorie aan ons presenteren.

Anderzijds kan deze kaart ook op fysieke verlichting wijze: gewicht dat van onze schouders valt, of koorts die weer gaat liggen.

Afbeelding Voorspoed

39. Voorspoed

Aartsengel Sachiël brengt ons voorspoed: goed nieuws is onderweg!

Afbeelding Vrede

40. Vrede

Aartsengel Melchizedek wilt dat we de vrede bewaren, weer terugvinden of met anderen delen. Mogelijk zit je in een woelige periode: probeer telkens voor jezelf uit te maken of je reacties vrede uitlokken of juist bemoeilijken.

Soms zitten we onbewust en ongewild de vrede in de weg.

Afbeelding Vreugde

41. Vreugde

Aartsengel Ramaëla wenst ons vreugde en geluk toe, en vertelt ons dat we daar ook recht op hebben. Nog liever heeft ze dat we onze vreugde delen. Geluk heeft de mooie eigenschap oneindig deelbaar te zijn zonder daarbij te verminderen, in tegendeel zelfs! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd – het is geen loze boodschap.


Alle vijftien aartsengelen

De aartsengelen worden benoemd en beschreven in de Koran, de Christelijke bijbel en de Hebreeuwse bijbel. Verdeeld over deze drie zijn er in totaal vijftien aartsengelen. Elke aartsengel is gespecialiseerd in een aspect of onderwerp. Aartsengelen worden gezien als de boodschappers van God en zijn er om te beschermen en te leiden. Ik zal hieronder de aartsengelen toelichten.

Ariël
Leeuw van God
Ariël is de beschermer van de elementen van de natuur.

Azraël
Hij die God helpt
Azraël kan je helpen met het verwerken van verdriet op emotioneel en spiritueel niveau.

Michaël
Hij die is als God
Deze aartsengel komt voor in de Islam. Michaël wordt gezien als de engel die je bevrijdt van angsten en je beschermt. Deze engel wordt standaard afgebeeld met het bevrijdende zwaard. Hij staat symbool voor levenskracht. Door je te ondersteunen bij je angsten en je hierin te beschermen, helpt hij je om je bewust te worden van je schaduwkant en deze te accepteren en te ontwikkelen in licht. Hij maakt je hiermee bewust van je eigen kracht en leert je om trouw te blijven aan je jezelf en je intuïtie.

Gabriël
God is mijn kracht
Deze aartsengel komt ook voor in de Islam. Hij is de boodschapper die Maria vertelde dat ze een zoon zou krijgen. Gabriël helpt de personen gericht op communicatie en kunst. Ze staat symbool voor daadkracht. Ze stimuleert je open te staan voor je innerlijk kind en moedigt aan om zorgenvrij te zijn. Gabriël wordt veelal afgebeeld met een trompet, die symbool staat voor een boodschap.

Uriël
Vuur van God
Deze aartsengel komt voor in de Christelijke bijbel. Uriël waarschuwt en is daarmee de engel van profetie en openbaring. Hij helpt je om met je innerlijke wijsheid contact te maken. Dit heeft verband met je kruinchakra, waar boodschappen doorkomen. Uriël wordt daarnaast geassocieerd met de weerelementen. Uriël leidt onze zielen terug naar de liefde en wordt dan ook veelal opgeroepen voor zaken over de liefde.

Raphael
God geneest
Raphael komt uit de Christelijke bijbel. Hij is de helende aartsengel en representeert waarheid, concentratie en heling. Raphael wordt veelal afgebeeld als een jongeman met een brede hoed met een veer. Hij heeft een staf met twee slangen, het symbool van de genezer. Hij kan worden opgeroepen voor zaken met betrekking tot genezing, opvoeding, schrijven en zelfexpressie. Op het hoogste spirituele niveau staat hij voor de spirituele gids.

Chamuel
Hij die God ziet
Chamuel beschermt ons als we willen werken aan een zelfverzekerde basis van onszelf, waarmee we in staat zijn betekenisvolle relaties aan te gaan en te onderhouden.

Haniël
Glorie van God
Haniël helpt om spirituele en paranormale vermogens te ontwikkelen.

Jeremiël
Genade van God
Jeremiël leidt zielen die zijn overgegaan met het overzien van hun leven. Jeremiël helpt je om inzicht te krijgen in je eigen leven en hoe je verder moet gaan.

Jophiël
Schoonheid van God
Hij helpt ons om een stap op de plaats te zetten en zo de schoonheid om ons heen te kunnen zien, ook als we door drukte en stress die schoonheid even niet meer kunnen zien. Hij helpt daarnaast kunstenaars en helpt om meer inspiratie te krijgen.

Raguel
Vriend van God
Hij zorgt ervoor dat de wil van God kan worden uitgevoerd door te zorgen dat de aartsengelen samenwerken. Hij kan ons ondersteunen als we ons niet begrepen voelen en zorgt ervoor dat je je eigen kracht gaat (h)erkennen.

Raziël
Geheim van God
Hij helpt om esoterische zaken te begrijpen en paranormale gaven te ontwikkelen. Hij staat dicht in de buurt van God en kent daarmee ook de geheimen van God.

Zadkiël
Rechtvaardigheid van God
Zadkiel zorgt ervoor dat mensen niet oordelen. Dit doet hij onszelf, ons eigen licht in onszelf te laten zien.

Metatron
Metatron wordt beschreven in het Jodendom. Hij is één van de twee aartsengelen die ooit sterfelijk zijn geweest, maar mocht opstijgen naar het rijk van de aartsengelen. Metatron wordt binnen het Jodendom beschouwd als de hoogste van de aartsengelen. Hij wordt afgebeeld in de kroon van de levensboom. Hij zuivert je van donkere energieën. Daarnaast wordt hij geassocieerd als beschermer van de nieuwetijdskinderen.

Sandalphon
Sandalphon wordt ook beschreven in het Jodendom. Sandalphon zegt dat je gebed wordt verhoord en beantwoord, maar het antwoord kan anders zijn dan dat wat wij willen of verwachten. Zijn belangrijkste taak is dan ook het doorgeven van onze boodschappen aan God. Sandalphon wordt gezien als de andere aartsengel die ooit sterfelijk is geweest. Sandalphon kan je helpen je spirituele gaven te ontwikkelen en je eigen waarheid uit te spreken. Hij kan je leren om daadkrachtig, maar toch vriendelijk te zijn. Hij wordt geassocieerd met muziek en is ook voelbaar in muziek.


Tarot, Lenormand of aartsengelen kaarten?

Tja, nu wordt het wel steeds lastiger. In eerdere artikelen heb ik al beschreven over de tarotkaarten en de Lenormand kaarten. Nu komen de aartsengelen kaarten daar dus nog bij. In het vorige artikel over de Lenormand kaarten beschreef ik het ook al en daar blijf ik ook bij. Volg je gevoel. Geen van de drie kaartendecks zijn goed of fout. Geen van de drie kaartendecks past op dezelfde manier bij jou als bij mij. Waar je voor gaat, is op basis van jou gevoel en intuïtie.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): KaartleggingTarot
blank

Dit artikel is geschreven door Anoek Winkel

Anoek Winkel, 25 lentes jong. Ik werk als begeleider binnen de justitiële zorg en in mijn vrije tijd schrijf ik veel. Ik schrijf verschillende artikelen, columns en blogs en schreef een boek met de titel Alfrún. In alles wat ik schrijf en publiceer staat spiritualiteit op de voorgrond (in geval van het boek natuurlijk in fantasievorm). Ik geloof namelijk dat er meer is in deze wereld dan wat wij met het blote oog kunnen zien.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Valentina
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Marlo
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Eline & Freek
 • Heldervoelend
 • Helderziend
Start gratis chat
medium die
Feike
 • Lichtgidsen
 • Paragnost
 • Relatie Coach
Start gratis chat
medium die
Ivar
 • Astroloog
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Martha
 • Helderziend
 • Medium
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading