23 juni 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

De Grote Arcana uitleg (22 tarotkaarten) + dagkaart trekken

De Grote Arcana uitleg (22 tarotkaarten) + dagkaart trekken

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022

Wie zich verdiept in het tarotspel, wordt al snel verleid door de prachtige symboliek in het deck. De kaarten hebben iets mysterieus, en dat verklaart (onder andere) hun razende populariteit – die de laatste jaren ook enkel lijkt te stijgen.

In dit artikel hebben we het over de Grote Arcana, een belangrijk deel van het tarotdeck. We bespreken kort wat de Grote Arcana van de Kleine Arcana onderscheidt, en wat de kaarten betekenen.


De Grote Arcana dagkaart trekken

Klik op de kaart voor je persoonlijke tarotkaart van vandaag:


De Grote Arcana vs de Kleine Arcana

Een tarotdeck bestaat feitelijk uit twee delen: de Kleine Arcana, en de Grote Arcana. In de kleine Arcana vind je de pentakels, de bekers, de zwaarden en de staven. Onder elk symbool vind je nog eens veertien kaarten: de page of de schildknaap, de ridder, de koningin, de koning (die vijf vormen samen de hofkaarten van elk symbool), de aas en de cijfers twee tot tien.

De Grote Arcana is niet op die manier opgedeeld, en telt slechts tweeëntwintig kaarten. Er wordt over deze kaarten gezegd dat ze de belangrijkste, meest ingrijpende thema’s in onze levens weerspiegelen. Een lezing waar vooral kaarten uit de Grote Arcana opduiken, kan dus beschouwd worden als een belangrijke, erg persoonlijk diepgaande lezing.


Indeling van de Grote Arcana

Het verhaal dat de Grote Arcana vertelt kan worden opgedeeld in vier fasen. Enerzijds maakt dit het gemakkelijker om de kaarten te memoriseren en interpreteren, anderzijds geeft dit ons een raamwerk om het verhaal dat de kaarten vertellen te plaatsen.

De eerste fase beslaat de eerste drie kaarten: de Dwaas, de Magiër en de Hogepriesteres. Deze fase wordt de ‘basis’ genoemd, de grondslag van het leven.

De volgende fase houdt de volgende vijf kaarten in: de Keizerin en de Keizer, de Hogepriester, de Geliefden en de Strijdwagen. Zij vormen de fase van ‘materie’, dat wat tastbaar invloed heeft op ons leven.

De derde fase beslaat zeven kaarten: de Kracht, de Kluizenaar, het Rad van Fortuin, de Rechtvaardigheid, de Gehangene, de Dood en de Gematigdheid. Deze kaarten zijn verbonden door het thema ‘inzicht’.

De laatste fase bestaat uit de laatste zeven kaarten: de Duivel, de Toren, de Ster, de Maan, de Zon, het Oordeel en de Wereld. Wat deze kaarten verbindt is ‘éénwording’; wat de voorgaande fases ons hebben geleerd, wordt hier geïntegreerd in ons bestaan.


Rider Waite Tarot

Tot slot rest ons nog te zeggen dat de kaarten waarnaar verwezen wordt die uit het Rider Waite tarotdeck zijn. We kozen voor dit deck omdat het, in onze visie, het dichtst aanleunt bij het oorspronkelijke deck. De bijhorende interpretaties zijn dan ook zo authentiek mogelijk verwoord.


Instructies bij het lezen van de interpretaties

Hieronder volgt een overzicht van de kaarten, en de bijhorende betekenissen. Onthoud dat de symboliek in het Tarot erg ruim geïnterpreteerd kan worden – het is goed mogelijk dat je iets anders in de kaart herkent, of dat je een andere interpretatie vindt in een andere bron.

Daarbij komt ook dat de betekenis van een omgekeerd opduikende kaart niet per se verschillend hoeft te zijn van de reguliere betekenis. We geven je in deze beschrijving telkens een omgekeerde interpretatie mee, maar wanneer die binnen een lezing niet lijkt te kloppen, kan het goed zijn dat de kaart zijn gewone betekenis draagt maar in mindere mate.

We hebben geprobeerd zoveel mogelijk symboliek te betrekken in de beschrijving van de kaarten, zodat, zelfs wanneer de aangegeven betekenis niet volledig aanvoelt, je vast meer aanwijzingen vindt in de beschrijving van de kaart.


Betekenis van de Grote Arcana tarotkaarten

Afbeelding 0. De Dwaas

0. De Dwaas

De Dwaas is een ontzettend belangrijke kaart in de Grote Arcana. Je kunt hem een beetje zien als het hoofdpersonage van het verhaal dat dit deel van het deck vertelt. Dwalend en op zoek naar lessen reist hij van kaart naar kaart. Daarnaast heeft ieder van ons kenmerken van de Dwaas in zich; het is niet voor niets dat iedereen deze kaart in principe als een van zijn of haar geboortekaarten mag rekenen.

Op de kaart wordt de dwaas afgebeeld als een jonge man. Hij heeft een knapzak aan een stok op zijn rug, en daarin zit alles wat hij nodig heeft voor zijn reis – eigenlijk helemaal niet zo veel. Hij lijkt vrolijk, en stapt vol goede moed vooruit. Wat opvalt is het feit dat hij bijna een ravijn of afgrond in lijkt te donderen; heeft hij het ravijn niet opgemerkt? Zal hij op tijd blijven staan?

Hij wordt op de hielen gevolgd door een klein hondje – in sommige decks lijkt dit dier echter eerder op een leeuw. Een vraag die je jezelf kunt stellen bij het zien van deze kaart is: is het hondje, of de leeuw, de Dwaas gunstig gezind? Volgt hij de Dwaas als een metgezel? Of jaagt hij de dwaas op en wilt hij hem bijten?

De betekenis: De Dwaas symboliseert een soort onschuld, een onwetendheid, maar ook spontaniteit en nieuwsgierigheid. Hij zal veel dingen bijleren, veel meer dan waar hij nu besef van heeft of kan hebben. Daarnaast kun je de Dwaas ook zien als een symbool voor vrijheid: hij heeft nog geen rol in het leven, en kan nog alle kanten op. Daarom wordt de Dwaas ook wel eens gezien als een nieuw begin, een nieuwe start.

Omgekeerd: Wanneer de Dwaas omgekeerd opduikt, kan de vraagsteller (het onderwerp van de lezing, dus degene voor wie je de lezing doet) best voorzichtig zijn wanneer hij of zij aan iets nieuws begint. Het kan zijn dat er tot nu toe onopgemerkte gevaren schuilen op zijn of haar pad, of dat iets of iemand hem of haar kwaad wilt doen. Mogelijk gaat de vraagsteller roekeloos te werk, of wordt hij of zij op de een of andere manier tegengehouden.

Afbeelding 1. De Magiër

1. De Magiër

De Magiër staat voor een tafel waarop enkele typische rituele voorwerpen liggen. Een pentakel, een zwaard, en staf en een beker – tevens de vier symbolen van de Kleine Arcana. Je kunt dit interpreteren alsof de Magiër alles wat hij nodig heeft ter beschikking heeft; de vier bouwstenen van het universum liggen voor hem op tafel.

Hij houdt een staafje, mogelijk een kaars, omhoog met zijn rechterhand. Zijn linkerhand wijst dan weer naar beneden. Dit zou een verwijzing zijn naar een oud gezegde: “zo boven, zo beneden”. Dit betekent concreet dat dingen op grote schaal vaak gelijkaardig verlopen als op kleine schaal, of dat alles een kleinere en grotere versie is van iets anders. In een lezing krijgt dit vaak de betekenis dat wat binnen in je omgaat invloed heeft op je buitenwereld, en hoe je die ervaart.

De bloemen op de voorgrond verbeelden dan weer de schoonheid die de Magiër ziet in zijn werk, en de passie die hij ervoor voelt. De Magiër wilt dingen creëren, misschien zelfs de wereld veranderen. Ook wilt hij zichzelf onderscheiden van anderen; hij rijst boven hen uit.

Betekenis: In een lezing krijgt de Magiër vaak een activerende rol. De kaart kan duiden op het verlangen iets te verwezenlijken, iets neer te zetten op aarde. Hij wilt zijn stempel zetten op de wereld, en heeft de middelen om dit te bereiken. Een andere interpretatie kan zijn dat hij in verbinding wil komen te staan met het Hogere, al dan niet door middel van zijn aardse, materiële acties. Inspiratie, kunde, wilskracht, oneindige kennis, manifestatie en diplomatie zijn enkele andere betekenissen die aan de Magiër worden toegeschreven.

Omgekeerd: Omgekeerd verbeeldt de Magiër dan weer manipulatie en slechte planning. De motieven zijn niet helder, en hij weet zichzelf niet te organiseren waardoor zijn plannen in het water vallen. Tot slot kan de omgekeerde Magiër ook duiden op onontwikkelde, misschien zelfs verborgen talenten.

Afbeelding 2. De Hogepriesteres

2. De Hogepriesteres

De Hogepriesteres zit op een troon, tussen een witte (Jakin) en een zwarte (Boaz) pilaar. De pilaren symboliseren de tegenstellingen tussen het duister en het licht, het mannelijke en het vrouwelijke, de dualiteit van het leven – een beetje zoals het yin yang symbool. Een meer uitgebreide verklaring voor de pilaren vindt men terug in de joodse kabbala.

Achter de Hogepriesteres ligt de oceaan, symbool voor de oerzee die ons onderbewuste voorstelt. Het feit dat ze een blauwe jurk draagt die als water over haar voeten lijkt te golven, verbeeldt het idee dat wij zelf voortkomen uit dergelijke oerzee en er nog steeds een belangrijk onderdeel van uitmaken. We blijven verbonden met het onderbewuste, hoeveel lagen bewustzijn we er ook overheen leggen.

Op haar schoot heeft ze een boek, de Tora, het boek met de Waarheid. Ze houdt het boek deels verborgen achter haar sluier. Dit symboliseert hoe we niet altijd in staat zijn de volledige waarheid te zien, en hoe we vaak eerst andere waarheden moeten achterhalen alvorens zicht te krijgen op een ‘grotere’ waarheid. De hogepriesteres bezit echter de volledige waarheid, en kan die delen met haar leerlingen.

Het gordijn achter de Hogepriesteres is versierd met granaatappels en palmbladeren. De palm zou symbool staan voor hogere kennis, en de gelaagdheid van die kennis (wat samenhangt met de symboliek van het halfverborgen boek). De symboliek van de granaatappels is wat ingewikkelder, maar duidt kort gezegd op de moeilijkheden van het menselijk samenzijn. We maken allemaal deel uit van bepaalde groeperingen, en dat maakt dat het moeilijk wordt het geheel te zien: we zijn uiteindelijk allemaal mensen.

Betekenis: De Hogepriesteres staat voor (heilige) kennis en intuïtie, maar ook voor het onderbewuste en dat wat nog niet bekend is. De kaart kan aanduiden dat het nodig is om het hoofd koel te houden, maar wel vanuit liefde te handelen of te beslissen. Vaak betekent de kaart dat het nodig is even meer aandacht te besteden aan het geestelijke, en het fysieke op een lager pitje te zetten. Dit kan bijvoorbeeld in een liefdeslezing betekenen dat er een tijd minder seksuele activiteit zal zijn.

Omgekeerd: Omgekeerd betekent deze kaart dat iets bewust geheim wordt gehouden. Iemand trekt zich terug in stilte, maar dat is misschien niet de beste zet richting een oplossing (al kan dat natuurlijk wel het geval zijn). De omgekeerde kaart kan ook duiden op een verlies aan contact met de eigen intuïtie, en de nood dat contact weer op te nemen.

Afbeelding 3. De Keizerin

3. De Keizerin

De Keizerin zit op haar troon, en heeft losjes een scepter in de hand. Ze is omringd door natuurlijke schoonheid, en het graan aan haar voeten duidt op overvloedigheid. De aardbeien op haar jurk versterken dat symbool, en voegen een zekere nood aan geduld toe aan het plaatje. Het water op de achtergrond vloeit rijkelijk over de aarde.

De kaart verwijst ook naar het erotische; de Keizerin zelf heeft iets sensueels.

Haar kroon met twaalf sterren is een verwijzing naar de sterrenbeelden of de tekens van de dierenriem, wat weer verwijst naar de astrologie. Het hart dat tegen haar troon leunt doet hetzelfde: het is een verwijzing naar Venus. Dit en het vrouwelijkheidssymbool maken dat de kaart ook precies dat verbeeldt: vrouwelijkheid, en misschien ook moederlijke zorg.

Betekenis: De Keizerin duidt op vrouwelijke invloeden, en de moederlijke liefde. Natuurlijke overvloedigheid en de schoonheid van het landschap en de natuur lijken ook van de kaart te spatten. Dit kan bijvoorbeeld betekenen dat de vraagsteller er goed aan doet meer tijd door te brengen in de natuur, of dat de vraagsteller met iets zit dat te maken heeft met moederlijke invloeden. Voor vrouwen kan deze kaart een herinnering zijn aan de kracht van hun vrouwelijkheid.

Omgekeerd: Omgekeerd verbeeldt de kaart afhankelijkheid of hebzucht. Ook problemen met zwangerschap en fertiliteit zijn een mogelijke interpretatie, maar dit kan ook gezien worden als een blokkade van de creativiteit.

Afbeelding 4. De Keizer

4. De Keizer

De Keizer zit op een stoel die opvallend minder comfortabel lijkt dan die van de Keizerin, zijn vrouwelijke tegenhangster. Op de achtergrond zie je bergformaties, die die hardheid versterken. Het roept een beeld op van koppigheid, of het onverzettelijke, iets dat niet wilt of kan veranderen. Die koppigheid vindt je eveneens terug in de twee ramshoofden waarmee de troon van de Keizer versierd is.

In zijn rechterhand draagt de koning het Ankh-symbool, een Egyptisch teken voor het eeuwige leven. Je kunt dit zien als de ‘mannelijke’ drang om een stempel op de wereld te zetten, om erfgenamen te baren die zijn rijk ook na zijn dood zullen onderhouden.

De rijksappel in zijn linkerhand verbeeldt dan weer de aarde waarover hij heerst. De rijksappel wijst op hoe de Keizer in staat is dingen te verwezenlijken. De Keizer is krachtig, misschien zelfs halsstarrig, en wilt vooral dingen realiseren. Er staat verder ook niet zoveel op de kaart; de Keizer heeft weinig dingen die hem af kunnen leiden van het verwezenlijken van zijn doel.

De Keizerin en de Keizer horen samen: de Keizerin is het plannende, het geduldige en het liefdevolle. De Keizer is dan weer degene die die plannen bewerkstelligt, en tot actie overgaat.

Betekenis: De kaart symboliseert het mannelijke. De Keizer duidt op kracht en invloed, op macht en heerschappij en het verwezenlijken van je wensen. Vastberadenheid, focus, stabiliteit en autoriteit zijn andere mogelijke interpretaties.

Omgekeerd: Omgekeerd symboliseert de kaart dan weer de koppigheid en het conservatieve van de Keizer. Hij wijkt niet van zijn pad, en dat maakt hem minder flexibel. Er is sprake van dominantie, of net een gebrek aan discipline.

Afbeelding 5. De Hogepriester (ook wel de Offerpriester of Hierofant)

5. De Hogepriester (ook wel de Offerpriester of Hierofant)

De Hogepriester zit op een troon, en net als de Hogepriesteres zit hij tussen twee pilaren. De pilaren zijn grijs, en niet zwart wit zoals bij de Hogepriesters. Dit kan betekenen dat hij de dingen niet zwart-wit ziet, maar nuanceert, wat wijsheid en kennis vergt. De naam Hierofant betekent dan ook ‘inwijder in mysteriën’, wat kan betekenen dat de Hogepriester zijn kennis deelt. Hij is een soort leraar.

Voor hem staan twee andere figuren, mogelijk priesters. Ze dragen gewaden waarop Y’s staan afgebeeld, die symbool staan voor het splitsen van een weg: er moet een keuze gemaakt worden. Behalve de Y’s staan er ook bloemen op hun gewaden, mogelijk symbolen voor het goede dat uit de keuze of net het nemen van de keuze voortvloeit.

De drievoudige kroon verwijst dan weer naar de heilige Drievuldigheid, zoals die van geest, lichaam en ziel, maar ook hemel, aarde en hel. Die Drievuldigheid vind je terug in zijn staf. Het handgebaar dat hij met zijn vrije hand maakt is er een van zegening; misschien geeft hij zijn zegen aan zijn leerlingen, de priesters aan zijn voeten.

De sleutels tussen de priesters wijzen nog maar eens op een keuze, maar dit keer een die in de handen van de Hogepriester ligt: deelt hij zijn kennis, of houdt hij de deur naar wijsheid gesloten?

Betekenis: De Hogepriester kan verwijzen naar het Heilige, of het geloof op zich, en (spirituele) wijsheid. Maar ook kennis in se, en het leerproces, kun je in deze kaart terugvinden. Tradities, institutie en conformiteit zijn evengoed mogelijke interpretaties. Tot slot kan deze kaart ook op het huwelijk wijzen.

Omgekeerd: Omgekeerd wijst de kaart dan weer op een meer persoonlijke geloofsbelevenis, vrij van instituten en traditie. Dit maakt ook dat de kaart omgekeerd op vrijheid en het verzetten tegen de status quo, de maatschappij zoals die is, verbeeldt.

Afbeelding 6. De Geliefden

6. De Geliefden

De Geliefden, vaak worden ze gezien als Adam en Eva, staan een eindje uit elkaar. Achter de vrouw zie je de boom met de slang en de appels, de boom van de kennis. Achter de man staat de boom van het leven. Mogelijk wijst dit op een keuze tussen twee dingen waar je om geeft, die je allebei lief zijn. Vaak wordt in deze kaart ook de strijd tussen het rationele en het emotionele gezien.

Boven de geliefden zweeft een engelachtig wezen dat hen beiden omarmt. De vleugels wijzen op de lichtzinnigheid van de liefde, maar ook de beweeglijkheid. Je kunt met de liefde, en met je keuze, allerlei kanten op.

De Geliefden zelf zijn naakt, wat ergens duidt op onschuld en kwetsbaarheid, maar misschien ook op een gebrek aan bewustzijn. In het Bijbelse verhaal zou dit wijzen naar de periode voor de keuze, voor Eva van de appel at en zich bewust werd van het naakt zijn. Daar komt ook het paradijselijke uit voort – misschien moet je tijdens het nemen van je keuze stilstaan bij wat voor jou paradijselijk aanvoelt?

Betekenis: De kaart duidt op een keuze, vaak tussen twee even aantrekkelijke opties die je beide nauw aan het hart liggen. Het gaat dus om een dilemma, niet zomaar een of andere willekeurige keuze. De kaart moedigt je aan te kiezen uit liefde, en te kiezen voor wat licht aanvoelt. Er zit ook een streven naar harmonie verwerkt in de kaart; er moet een zekere balans ontstaan uit je keuze.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart impliceren dat er geen balans is, dat je probleem voortkomt uit een gebrek aan harmonie. Mogelijk heb je je prioriteiten niet juist gesteld, of moet je je waarden of normen herbekijken. Een andere interpretatie is liefde voor jezelf, wat zowel positief als negatief tot uitdrukking kan komen.

Afbeelding 7. De Strijdwagen (ook wel de Zegewagen)

7. De Strijdwagen (ook wel de Zegewagen)

De menner van de wagen kijkt zelfzeker voor zich uit, met zijn staf stevig in zijn hand. Hij weet precies waar hij heen wilt, en weet zijn wagen daar ook heen te brengen.

In het Raider Waite tarotdeck, dat de basis is voor deze kaartlezingen, wordt de kar getrokken door sfinxen en niet door paarden. Dit is opvallend, want Waite was naar men zegt absoluut geen fan van het idee dat het Tarot Egyptische roots had – daarvoor is namelijk geen enkel bewijs. De keuze voor sfinxen was dus zeer bewust: de sfinx is een eeuwenoud symbool voor wijsheid, macht en misschien ook het raadsel van het leven.

De sfinxen zijn zwart en wit, wat wederom wijst op tegenstellingen en contrast. Ook de yin yang symboliek vind je op deze kaart terug, en deze wordt versterkt door het mannelijke van zijn harnas en het vrouwelijke van de manen op zijn schouders.

Bovendien lijken de sfinxen elk een andere kant op te willen. Toch weet de wagenmenner ze samen eenzelfde kant uit te sturen, wat getuigt van wilskracht maar ook geduld en de wetenschap dat hij beide aspecten nodig heeft om vooruit te komen.

Betekenis: De kaart wijst op wilskracht en controle, maar ook het beheersen van tegenstrijdige verlangens. Door geduldig naar je eigen kwaliteiten (dit kunnen ook de weerzijden van je ‘mindere punten’ zijn) te kijken, kun je alsnog je doelen bereiken – je hoeft ze enkel voor je kar te spannen om vooruit te komen.

Omgekeerd: Deze kaart kan ook omgekeerd wijzen op de zelfdiscipline die nodig is om je doelen te verwezenlijken. Er is sprake van oppositie, en misschien heb je een slag verloren (wat niet betekent dat de hele oorlog verloren is). Een gebrek aan richting is ook een mogelijke interpretatie.

Afbeelding 8. Kracht

8. Kracht

Een dame in een wit gewaad, versierd met bloemen, houdt de muil van een leeuw vast. Een eerste vraag die opduikt bij het zien van deze kaart is: houdt ze de bek open, of sluit ze de bek net?

Haar witte gewaad duidt op haar zuiverheid en spiritualiteit; ze is vrij van zonden en gaat zedig door het leven. Dit staat in fel contrast met de leeuw, die symbool staat voor de lagere driften die onderdeel zijn van onze dierlijke aard. Toch staan de dame en de leeuw op vriendschappelijke voet met elkaar, wat geïllustreerd wordt door de bloemenkrans die het duo verbindt met elkaar. Je zou zelfs kunnen zeggen dat de relatie liefdevol is; de blik van de dame is eerder minzaam en geeft geen blijk van frustratie of gedwongen kracht.

Het lemniscaat of eeuwigheidsgetal boven het hoofd van de dame insinueert dat deze ‘strijd’ al langer gaande is en zich ook tot in de eeuwigheid zal herhalen.

Betekenis: De kaart duidt op het in toom houden van onze natuurlijke driften, zonder ze te onderdrukken. Door onze duistere kanten te aanvaarden en te integreren in onze persoonlijkheid, kunnen we ze juist als krachtpunten gaan gebruiken. De kaart kan ook aankondigen dat de vraagsteller meer inspanningen zal moeten leveren om zijn beoogde doelen te verwezenlijken.

Omgekeerd: Omgekeerd duidt de kaart dan weer op een gebrek aan energie of moed. Er kan sprake zijn van intense emoties die het moeilijk maken de eigen sterktes bijeen te schrapen en aan te wenden. Ook kan er sprake zijn van twijfel aan zichzelf of een gebrek aan durf en moed.

Afbeelding 9. De Kluizenaar

9. De Kluizenaar

De Kluizenaar staat bovenop een witte, besneeuwde bergtop. Dit duidt op zijn ervaring en wijsheid, hij heeft een lange weg afgelegd om deze top te bereiken. Dat wordt ook weerspiegeld in zijn witte baard; hij is wijs en rijp, en heeft duidelijk heel wat levenservaring opgedaan. Het witte symboliseert overigens ook de ware spiritualiteit: hij heeft niet enkel zijn levenspad bewandeld, maar heeft ook spirituele inzichten verworven en is nu ‘verlicht’.

Die verlichting kom je opnieuw tegen in de lantaarn die hij bij zich draagt. Je zou kunnen zeggen dat hij die gebruikt om het pad voor anderen te verlichten, opdat ook zij spirituele verlichting kunnen bereiken. Hij kijkt naar links, wat zou kunnen betekenen dat hij terugblikt op de weg die hij heeft afgelegd, en reflecteert op wat hem overkomen is en wat hij heeft geleerd. Een andere prachtige interpretatie is dat de lantaarn telkens slechts een stukje van de weg kan verlichten; om meer te zien moet je een stap verder zetten.

De staf in zijn hand wijst wederom naar zijn spiritualiteit en zijn grote zelfbesef. Op die dingen heeft hij kunnen steunen tijdens het bewandelen van zijn pad.

Betekenis: De Kluizenaar duikt meestal op wanneer we nood hebben aan rust en afzondering. De kaart kondigt een tijd van contemplatie en stille overpeinzing aan. Het is nodig dat je je concentreert op je eigen (spirituele) energie en stilstaat bij de tot nu toe afgelegde weg. Wat heb je tot nu toe geleerd? Wat heb je aan die lessen gehad? Leidt je weg naar verlichting?

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart betekenen dat de vraagsteller weigert zich naar binnen te keren. Hij of zij is niet geïnteresseerd in persoonlijke groei, of is bang voor de eenzaamheid die daarmee gepaard gaat. Het opduiken van de omgekeerde Kluizenaar kan echter ook betekenen dat de vraagsteller geplaagd wordt door mensen die zijn of haar advies nodig hebben, maar dat de vraagsteller zelf niet goed weet waar hij of zij in het leven staat en ook niet weet hoe anderen te adviseren. In de meest negatieve zin is er sprake van verlies en verwerping.

Afbeelding 10. Het Rad van Fortuin

10. Het Rad van Fortuin

Het Rad van Fortuin is een kaart die bruist van de symboliek. We beginnen met de symbolen in de hoeken. Linksboven zie je een engel, die symbool zou staan voor de Waterman, het teken van lucht. Rechtsboven vind je een adelaar, symbool voor het sterrenbeeld Schorpioen en het teken van de geest. Linksonder zie je de Stier, het teken van aarde, en rechtsonder vinden we de Leeuw, het teken van vuur en de zon. De wezens in de hoeken zijn gevleugeld, wat verbeeldt dat er altijd sprake is van keuze- en bewegingsvrijheid, ook binnen de vaste orde van het wiel.

Het wiel in het midden van de kaart vertegenwoordigt de levenscycli. Die cycli zijn eeuwig veranderlijk, wat dan weer in contrast staat met de onveranderlijkheid van de dierentekens. Er is dus altijd iets dat blijft, en altijd iets dat verandert – en de verandering op zich is ook een blijvend iets. De jakhals die het wiel op zijn rug draagt is een verwijzing naar het Egyptische Rad van Fortuin. De slang links van het wiel die symbool staat voor de kosmische energie die het Rad doet draaien.

De buitenste laag van het wiel toont de letters die het woord Tora, wat wet betekent, vormen. Omgekeerd vormen de letters dan weer het woord Rota, wat wiel betekent. Samen vormen de letters het woord Tarot – dit omdat het Tarotkaarten de verschillende lessen van het wiel illustreren.

De sfinx bovenop het wiel houdt alles in balans. Hij staat enerzijds symbool voor het Hogere Zelf, dat onveranderlijk is en alleen maar lijkt te veranderen wanneer we er dichter bij komen te staan. Vanuit dit Hogere Zelf kunnen we het wiel plaatsen, maar ook richting geven.

Betekenis: Aan het Rad van Fortuin worden tal van betekenissen toegewezen. De kaart duikt op wanneer grote veranderingen plaats zullen vinden, die misschien zelfs helemaal buiten de wil en controle van de vraagsteller staan. Het verschijnen van de kaart kan dan ook weer duiden op het feit dat de vraagsteller zelf het heft in eigen handen zal moeten nemen om veranderingen aan te brengen in zijn leven. Het kan ook gaan om inzichten: de vraagsteller zal meer begrip voor het leven ontwikkelen. Soms kan de kaart ook eenvoudigweg aantonen dat de vraagsteller een positieve toekomst staat te wachten. Een laatste interpretatie is die van reïncarnatie of wedergeboorte in een nieuwe vorm, de veranderlijke aard van de mens en hoe iedereen verschillende rollen speelt in het leven.

Omgekeerd: Wanneer de kaart omgekeerd verschijnt in een lezing, kan dit betekenen dat de vraagsteller zich bewust verzet tegen veranderingen. Het kan nodig zijn om de vraagsteller een duwtje in de juiste richting te geven: verandering kan griezelig zijn, maar is een broodnodig onderdeel van het leven. Het verzet op zich kan bovendien compleet nutteloos zijn en hoogstens de veranderingen uitstellen, niet voorkomen. De kaart kan omgekeerd ook impliceren dat het tijd is om een vicieuze cirkel te doorbreken.

Afbeelding 11. Gerechtigheid (ook wel Rechtvaardigheid)

11. Gerechtigheid (ook wel Rechtvaardigheid)

Vrouwe Justitia, dit keer niet geblinddoekt, zit op een troon tussen twee grijze pilaren, net als de Hogepriester. Er is dus weer sprake van nuance. Normaal wordt ze afgebeeld met een blinddoek omdat ze moet oordelen over daden en feiten, en niet over de personen die deze daden plegen. Dit is hier niet het geval, Vrouwe Justitia heeft geen blinddoek om, want de kaart roept je op om te oordelen over je eigen handelen, en niet dat van een ander.

Het zeil dat tussen de pilaren gespannen is kan erop wijzen dat we dit keer niet naar de buitenwereld moeten kijken, maar aan introspectie moeten doen. Dit bevestigt het idee dat je over jezelf moet oordelen, en niet over anderen.

In haar ene hand heeft ze de weegschaal vast, wat het afwegen van de oordelen symboliseert, en in de andere hand draagt ze een zwaard, wat wijst op de uitvoerende krachten van het recht. Het zwaard duidt ook op scherpzinnigheid, net als de zwaarden in de Kleine Arcana.

Betekenis: Deze kaart duidt op zelfbeoordeling, maar ook op het afwegen van verschillende ideeën en meningen, een zoektocht naar balans. Ook karma en het lot komen aan bod; de wetten van oorzaak en gevolg. Het nemen van je verantwoordelijkheid is eveneens een mogelijke interpretatie.

Omgekeerd: Omgekeerd wijst deze kaart dan weer op onrechtvaardigheid en oneerlijkheid. Er kan sprake zijn van hypocrisie en fanatisme. Een andere interpretatie is een gebrek aan verantwoordelijkheid – misschien is er helemaal geen schuldige aan te duiden. Het is echter evengoed mogelijk dat de schuldige zijn schuld niet wilt of kan inzien.

Afbeelding 12. De Gehangene

12. De Gehangene

Een man hangt omgekeerd aan een boom, de handen achter de rug en het linkerbeen gebogen. Een touwtje houdt zijn rechterbeen aan de boom gebonden. Hij hangt er losjes bij en heeft een ontspannen uitdrukking, wat de aanschouwer doet vermoeden dat hij zichzelf uit vrije wil heeft opgehangen – of laten ophangen.

Uit het op eerste zicht dode hout waarde jongeman aan hangt spruiten toch enkele nog levende takjes. Dit is een oud symbool voor wedergeboorte. Het aureool of de stralenkrans rond zijn hoofd zouden impliceren dat hij aan het mediteren is – hij zoekt toenadering tot zijn Hogere Zelf.

Betekenis: De kaart verschijnt veelal wanneer iemand door een fase van verandering is gegaan. Zijn of haar wereld lijkt even helemaal ‘op zijn kop’ te staan. Anderzijds kan de kaart ook vertellen dat het nodig is om dingen vanuit een nieuw perspectief te bekijken, en even afstand te nemen van wat er om hem of haar heen gebeurt. De kaart duidt ook op wijsheid en onafhankelijkheid; de vraagsteller is mogelijk niet bang voor het oordeel van anderen en kan vrijelijk zichzelf wezen.

Omgekeerd: Omgekeerd kondigt de kaart meestal aan dat de vraagsteller zijn beslissingen nu wel lang genoeg heeft uitgesteld. Het is tijd om tot actie over te gaan, de tijd voor talmen is voorbij. Een andere mogelijkheid is dat de vraagsteller zichzelf geen houding weet te geven, en er daarom voor kiest anderen na te bootsen en reeds bewandelde paden in te slaan.

Afbeelding 13. De Dood

13. De Dood

De Dood, afgebeeld als een geharnast skelet op een wit paard, rijdt langs mensen uit verschillende lagen van de bevolking. Een priester met mijter steekt zijn handen uit naar de Dood, wat gezien kan worden als een poging tot onderhandelen maar ook als een teken van overgave en acceptatie. Een vrouw wendt haar blik af, maar het kind op haar schoot lijkt nieuwsgierig op te kijken naar de dood. De laatste figuur is een koning, neergevallen op de grond, die zijn kroon is kwijtgeraakt.

De priester vertegenwoordigt de kerkelijke macht, of het spirituele. De koning verbeeldt de wereldlijke macht. Samen symboliseert dit het feit dat de Dood geen onderscheid maakt; iedereen is gelijk voor zijn wet. Wanneer de koning valt, valt bovendien ook zijn kroon; we nemen onze status niet mee naar het hiernamaals.

Op de achtergrond zien we een rivier waarop een klein wit bootje drijft, mogelijk een verwijzing naar de overgang tussen het rijk van de levenden en dat van de doden.

Betekenis: De Dood duikt op in een lezing wanneer het lot een misschien wel onverwachte verandering in petto heeft voor de vraagsteller. Dat hoeft zeker niet de Dood te zijn, deze kaart is helemaal niet zo sinister als hij lijkt. Je interpreteert de kaart beter als een aankondiging van een ingrijpende verandering, het afsluiten van een hoofdstuk dat mogelijk al lang aansleepte. Een andere interpretatie is dat de vraagsteller zelf veranderingen zal moeten aanbrengen, maar dat hij daarin wel bijgestaan wordt door het Hogere.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart aanduiden dat de vraagsteller zich verzet tegen verandering. Mogelijk komt die onwil voor uit angst voor het onbekende: hij of zij kan zich bij de gewijzigde situatie weinig voorstellen, net zoals de levenden zich niets kunnen voorstellen bij het dood zijn, en ziet de resultaten daarom met lede ogen aan. Anderzijds kan de kaart ook wijzen op lusteloosheid en verveling, wat ook weer kan leiden tot het niet verlaten van de comfortzone. Het kan zijn dat de vraagsteller daardoor vastloopt of is vastgelopen in het leven. In die gevallen is het nodig zelf weer in beweging te komen.

Afbeelding 14. Gematigdheid

14. Gematigdheid

De engel van Gematigdheid staat met een voet in het water, wat duidt op de verbinding tussen het onderbewuste van het individu en het onderbewuste van de rest van de wereld. De andere voet, het bewuste, staat op het land, wat aantoont dat de engel los daarvan toch down to earth is. De engel creëert op die manier als het ware een evenwicht tussen het onderbewuste en het bewuste.

Die symboliek wordt versterkt door wat de engel doet met de bekers: de ene vloeistof vloeit op een magische manier in de andere, wat doet vermoeden dat de vloeistof geen water maar eerder energie voorstelt. De ene beker verbeeldt opnieuw het bewuste, de andere het onderbewuste – de twee staan in contact met elkaar.

Het derde oog van de engel wordt afgebeeld als een zon, wat verwijst naar onze eigen identiteit en energie. Sommigen interpreteren de zon dan weer als onze verbinding met een vader, of dat onze biologische, emotionele of spirituele vader is hangt af van interpretatie tot interpretatie. Het pad achter de engel leidt je naar de echte zon, wat de symboliek weer herbevestigt en versterkt: de ‘zon’ of energie van het individu staat in verbinding met de energie van de rest van de wereld.

Betekenis: De kaart roept op tot gematigdheid. Dit kan betekenen dat de vraagsteller moet minderen met consumeren, maar kan ook gaan over gematigdheid van handelen. Het is verstandig om na het trekken van deze kaart doordacht te werk te gaan, en rekening te houden met de balans. Het kan ook zijn dat de kaart je vraagt om begrip te tonen voor anderen, of je op een andere manier bewust te zijn van hoe jij deel uitmaakt van de wereld. Wat jij ervaart, wordt ook door anderen ervaren, en hoe jij handelt heeft invloed op je omgeving.

Omgekeerd: Een omgekeerde lezing waarschuwt dan weer voor uit balans zijn. Het kan zijn dat de vraagsteller niet evenwichtig te werk gaat, en daarmee anderen schaadt. Er kan sprake zijn van haast waar nood is aan bedachtzaamheid. Ook kan de kaart in deze richting duiden op overbelasting en verkwisting.

Afbeelding 15. De Duivel

15. De Duivel

De Duivel hurkt op een blok waaraan een naakte man en vrouw geketend zijn. De kaart lijkt in die zin erg op die van de Geliefden, maar de betekenis die aan deze kaart wordt gegeven is toch net iets anders. De kettingen rond de halzen van de ‘gevangenen’ lijken, bij nader inspectie, toch niet zo heel strak te zitten. Dit doet het lijken of ze uit eigen wil vastgeketend zijn aan het blok.

De vrouw heeft een staart in de vorm van een druiventros, wat verwijst naar haar vruchtbaarheid en geduld. De man heeft dan weer een vlammende staart, wat levendigheid en energie symboliseert. De staarten op zich zouden een verwijzing kunnen zijn naar hun dierlijke natuur, hun lusten en driften.

De Duivel zelf heeft een omgekeerd pentagram tussen zijn hoorns; een symbool dat vaak in verband gebracht wordt met het Satanisme (het woord Satan, de naam die we vaak aan de Duivel geven, is trouwens Hebreeuws voor ‘tegenstander’). Zijn vleermuisvleugels zijn dan weer een verwijzing naar de duisternis en mogelijk ook zwarte magie, zeker wanneer ze in verband worden gebracht met het omgekeerde pentagram. Het pentagram kan echter ook hier naar het aardse verwijzen, maar dan aan een ongezonde gebondenheid aan het aardse. We zijn als het ware afhankelijk van aardse materie. Die afhankelijkheid kan dan weer, net zoals die van de gevangenen, vrijwillig worden opgenomen, maar daarom niet per se zo voelen.

Betekenis: De Duivel kan opduiken wanneer de vraagsteller worstelt met zijn eigen lusten en driften, maar kan evengoed een externe negatieve invloed op de vraagsteller verbeelden. Meestal is het echter zo dat de vraagsteller zijn ‘tegenstander’ deels zelf als tegenstander wenst te zien, terwijl dat vanuit een ander perspectief niet per se het geval hoeft te zijn. De Duivel vertegenwoordigt in een lezing vaak onze donkere zijden. Een andere interpretatie is een van humor: de vraagsteller kan het misschien wel gebruiken om humor te zoeken in zijn huidige situatie.

Omgekeerd: Omgekeerd verwijst de Duivel in veel gevallen naar het loslaten van beperkende, conservatieve overtuigingen. De vraagsteller zou moeten overwegen of hij bepaalde zaken niet onterecht als onderdeel van zijn persoonlijkheid ervaart. Een andere interpretatie is dat de vraagsteller met duistere gedachten zit. Deze moeten echter niet onderdrukt worden: de weg door deze periode loopt door het donkere woud van zijn verbeelding. Acceptatie en het durven aanschouwen van je angsten is een noodzakelijke stap richting verbetering.

Afbeelding 16. De Toren

16. De Toren

De Toren is een veelbesproken kaart, en afhankelijk van welke bron je raadpleegt krijg je een erg andere interpretatie. Algemeen gesteld staat de Toren symbool voor het aardse, mogelijk ook het materiële, en de hoogmoed die wij mensen vertonen wanneer wij zulke dingen proberen te bemachtigen. De kroon die, net als de twee vallende figuren, afgestoten lijkt te worden door de Toren symboliseert dan weer dat wat gevestigd is, ofwel vanuit autoriteit, ofwel vanuit onze eigen overtuiging.

De Toren staat op een berg, maar de berg lijkt niet groot genoeg om de Toren te ondersteunen. Mogelijk betekent dit dat ook wij onze hoogmoed niet kunnen dragen, of onze omgeving lijdt onder onze hebzucht, zelfs als we die zelf niet als dusdanig ervaren.

De blikseminslag die alles teweeg lijkt te brengen symboliseert dan weer een plotse verlichting, een plots inzicht dat alles in beweging brengt. Dit wordt vaak gezien als een goddelijk ingrijpen – in die interpretaties wordt de Toren dan ook als de Toren van Babylon gezien en verwijst het tafereel naar de Babylonische spraakverwarring.

Betekenis: De kaart kan duiden op een plots inzicht dat veranderingen teweeg brengt, zal brengen of gebracht heeft in het leven van de vraagsteller. Het omgekeerde is ook mogelijk: een verandering vindt plaats en brengt de vraagsteller tot een inzicht. In veel gevallen betreft het veranderingen die voortkomen uit periodes van duisternis, bijvoorbeeld depressies of romantische en zelfs professionele relatiebreuken.

Omgekeerd: Ook omgekeerd duidt de kaart op verandering, maar er komt een element van onderdrukking bij kijken. Mogelijk zal de vraagsteller zichzelf ergens uit moeten bevrijden. Halsstarrigheid is ook een mogelijke interpretatie: de vraagsteller weigert alle hulp, mogelijk uit ijdelheid of zelfzucht.

Afbeelding 17. De Ster

17. De Ster

Op deze kaart zien we een vrouw, die net als de Gematigdheid met een voet in het water en een voet op het land zit. Ook zij heeft in elke hand een houder met vloeistof, die ze genereus uitgiet: de ene over het land, de ander terug het water in. Het water symboliseert hier weer het onbewuste of onderbewuste, en het meer het collectieve bewustzijn. Ze is onbezorgd, want ze weet dat ze genoeg heeft aan zichzelf en dat ze in staat is meer ‘water’ te bemachtigen.

Ze is naakt, wat betekent dat ze niet vreest zichzelf kwetsbaar op te stellen. Het hele tafereel heeft iets vredigs en berust. De feniks op de achtergrond wijst erop dat ze niet altijd zo vredevol is geweest: ze is herboren uit een woelige periode.

Door het water over het land uit te gieten, voedt ze de natuur om zich heen. De waterstroom die in het meertje eindigt lijkt opvallend breder dan de stroom die ze over het land doet vloeien. Dit kan impliceren dat ze op dit moment meer aandacht kan, misschien wel moet, besteden aan het onderbewuste.

Betekenis: Deze kaart wordt over het algemeen als een uiterst gunstige kaart gezien. De Ster brengt hoop en verlichting, en symboliseert ook het bereiken van je doelen, een persoonlijk stralen. De kaart kan je er echter ook op wijzen dat je meer tijd mag of zelfs moet spenderen met het verdiepen van de verbinding met jezelf, dat je op reis moet door je onderbewustzijn. Een andere interpretatie is dat iets nieuws in je leven zal verschijnen, of een reeds aanwezig element ‘vernieuwd’ zal worden. Tot slot wordt deze kaart ook wel eens gezien als een symbool voor het aannemen en spelen van een bepaalde rol in het leven.

Omgekeerd: Omgekeerd waarschuwt de Ster je voor een gebrek aan zelfvertrouwen of geloof. De vraagsteller gelooft niet meer in zichzelf of in een goede afloop, en kampt mogelijk met wanhoop en angst. Het kan ook zijn dat de vraagsteller niet meer in verbinding staat met zichzelf, met zijn naasten of met het Hogere.

Afbeelding 18. De Maan

18. De Maan

De Maan, vervlochten in de Zon, schijnt haar licht op twee ver uit elkaar staande torens, een hond, en een wolf. De Maan zelf, zoals je wel weet, geeft geen licht; het licht van de maan is slechts een reflectie van dat van de Zon. Dit maakt dat de Maan vaak symbool staat voor illusies en bedrog, maar ook raadsel en twijfel. Bovendien ziet alles er ook weer anders uit onder het maanlicht: wat is illusie, wat is echt, en wat lijkt een illusie maar is eigenlijk echt? Die twijfel wordt versterkt door de aanwezigheid van de torens, die recht tegenover elkaar staan.

De wolf en de hond bevestigen de tweestrijd. De hond verwijst naar de gedomesticeerde aard van de mens – het huiselijke, het institutionele, het gangbare. De wolf vertegenwoordigt onze wilde, natuurlijke kant. Je zou kunnen zeggen dat de hond de illusies van de maan niet doorziet, maar de wolf de maan goed genoeg kent om dat wel te doen.

De kreeft zou een verwijzing zijn naar onze diepste zielenroerselen, die het midden houden tussen het maatschappelijke en het wilde.

Betekenis: De kaart kan de vraagsteller vertellen dat er sprake is van bedrog. Het probleem waar hij of zij mee kampt komt voort uit leugens of illusies en waanbeelden. Misschien is zijn of haar probleem helemaal geen probleem, of misschien probeert iemand de waarheid voor hem of haar te verbergen. De Maan kan ook verwijzen naar intuïtie en creativiteit, maar verwijst eerder naar wisselende gemoedstoestanden of het ego. Die wisselende gemoedstoestanden zelf kunnen voortkomen uit het diepste van onze ziel. Wellicht ligt daar iets verborgen dat op deze manier naar de oppervlakte probeert te komen.

Omgekeerd: Ook omgekeerd kan de kaart verwijzen naar verborgen emoties, maar vaak met de nuance dat ze bewust verborgen zijn geweest – er is dus sprake van onderdrukking. Innerlijke verwarring kan ook aan de orde zijn. In meer positieve zin kan de Maan omgekeerd opduiken wanneer het zo is dat de vraagsteller zijn angsten loslaat, losgelaten heeft of moet loslaten.

Afbeelding 19. De Zon

19. De Zon

De Zon is een van de vrolijkste, meest positieve kaarten uit het deck. Op de voorgrond zien we een kind dat poedelnaakt op de rug van een wit paard zit. Dit geeft een wat kwetsbare indruk; het kind heeft, naast de vaandel in zijn of haar linkerhand, niets om zichzelf mee te bedekken. Bovendien houdt het zijn of haar handen uitgespreid opzij, wat openheid en misschien wel vertrouwen impliceert. Dat het paard onder het kind wit is, zou een verwijzing kunnen zijn naar de puurheid en onschuld van het kind. Merk ook op dat het paard onbeteugeld is; het kind vertrouwt erop dat het paard hem of haar wel naar de juiste bestemming zal brengen.

Het vaandel in de linkerhand van het kind is rood-oranje. Deze kleur krijgt een heleboel eigenschappen toegewezen, maar wordt vrijwel altijd als positieve kleur beschouwd. Je kunt het vaandel zien als een verwijzing naar een actieve houding en de onbelemmerde energie van het kind, maar andere interpretaties zien de kleur dan weer als de kleur van vrede, wat tevens goed past in de ruimere symboliek van de kaart.

Op de achtergrond zien we de Zon, met menselijk gezicht (zoals kinderen haar wel vaker tekenen). De Zon zou een verwijzing kunnen zijn naar het volledige plaatje van het menszijn. We worden geboren als onschuldig kind, en hoe we ook veranderen en wat we ook meemaken, we blijven ergens vanbinnen dat kind. Dat maakt dat deze kaart een sterk symbool kan zijn voor authenticiteit; wie zijn of haar kinderlijke natuur terugvindt, kan weer helemaal vrij door het leven gaan.

De zonnebloemen die vanachter de muur oprijzen staan symbool voor vrede en geluk. De muur zelf duidt er dan weer op dat het kind in een omheinde tuin aan het spelen is; als kinderen genieten we vaak enorme vrijheid binnen een beschermde omgeving. Sommigen zien dit als een verwijzing naar de tuin van Eden.

Betekenis: De kaart verwijst meestal naar een gelukzalig gevoel, vergelijkbaar met de lichtheid en vreugde die gepaard gaan met het kind zijn. Persoonlijk zie ik de kaart als een herinnering aan het feit dat, om geluk te vinden, het niet nodig is om de dingen des levens helemaal verklaard en geanalyseerd te hebben; geluk is veel simpeler dan dat. Het is eerder een loslaten van de belemmeringen en een weer naar binnen keren, zonder daarbij de pracht van het leven de rug toe te keren.

Omgekeerd: Omgekeerd verwijst de kaart vaak naar de kindertijd en de daarbij horende gevoelens. Dit hoeft zeker niet negatief te zijn! De meest negatieve interpretatie die bij deze kaart hoort, is die van overmoed. De vraagsteller staat misschien net iets te optimistisch tegenover een bepaalde situatie, en kan er goed aan doen even naar de feiten te kijken alvorens op handelen over te gaan.

Afbeelding 20. Het Oordeel

20. Het Oordeel

Een engel verschijnt van achter de wolken, blazend op een gouden trompet waaraan een vierkante vlag met een rood kruis bevestigd is. Wat de vlag precies betekent, is onduidelijk, maar volgens sommige bronnen verwijst hij naar autoriteit en zelfs het leger. Het hele tafereel is een verwijzing naar het Laatste Oordeel, waarbij de doden opstaan uit hun graven.

Wat opvalt, is dat de naakte mensen uit koffers stappen die op de zee lijken te drijven. Zoals wel vaker het geval is, is het water hier een verwijzing naar het diepe onbewuste, dat waar wij geen vat op lijken te hebben. De mensen strekken hun armen uit naar de engel, ze zijn klaar om beoordeeld te worden.

De bergen op de achtergrond hebben een dubbele betekenis. Enerzijds verwijzen hun besneeuwde toppen naar spirituele maturiteit en persoonlijke groei. Anderzijds zijn ze een verwijzing naar de mens die zichzelf overstijgt, of kan overstijgen.

Betekenis: De kaart vraagt ons om onze eigen oordelen te herbekijken. Misschien oordelen we te streng over iemand in onze omgeving, of misschien is het oordeel dat ons weerhoudt te doen wat we graag willen doen, geen juist oordeel. Mogelijk zien we iets als een feit, terwijl het gewoon een oordeel betreft, en doen we onszelf daarmee kwaad. Wanneer we bijvoorbeeld beslissen dat we onze vervelende, niet-vervullende baan niet in te ruilen voor een bestaan als chocolatier, kan dat zijn omdat we ‘weten’ dat we als chocolatier geen geld zullen verdienen. Hoewel dat ‘weten’ ondersteund wordt door een merendeel van de mensen, zijn er toch meer dan genoeg chocolatiers te vinden die niet kreunen onder bergen schulden, en zelfs gewoon een begoed en gelukkig bestaan leiden. Ons ‘weten’ is dit geval geen ‘weten’, maar een oordeel.

Iedereen oordeelt, en dat is heel normaal. Wat er toe doet, is dat we ons ervan bewust zijn dat we oordelen wanneer we oordelen, en dat ons oordeel niet het hele plaatje dekt.

Omgekeerd: Omgekeerd vertelt de kaart ons ongeveer hetzelfde, maar met de nadruk op de oordelen die we over onszelf hebben. Vaak vormen onze eigen oordelen een muur tussen wat we willen bereiken en wat we kunnen bereiken. Gelukkig zijn we vrij deze oordelen los te laten, en, nog belangrijker, in staat die oordelen te laten varen.

Afbeelding 21. De Wereld

21. De Wereld

De laatste kaart in de Grote Arcana rondt het verhaal af. Opvallend zijn de gelijkenissen tussen deze kaart en enkele andere kaarten uit de reeks. Zo is de houding van het figuur op deze kaart vergelijkbaar met die van de Gehangene; het ene been is op eenzelfde manier achter het andere gevouwen. De dieren rond de ovalen lauwerkrans zijn dezelfde dieren als die op het Rad van Fortuin.

De dieren hebben op deze kaart echter geen boeken ter beschikking. Ze hebben zichzelf de kennis uit die boeken toegeëigend, en kunnen nu overgaan op het ervaren van de praktijk die bij de theorie hoort. Waar de Gehangene op zoek was naar nieuwe perspectieven, heeft de Wereld zich die perspectieven, net als de dieren, toegeëigend. Dit past perfect in deze laatste fase van de Grote Arcana: éénwording.

De lauwerkrans rond de wereld verwijst dan weer naar de overwinning die hiermee gepaard gaat. De vraagsteller kan zichzelf bijvoorbeeld overtroffen hebben en heeft zichzelf ontpopt tot wat hij of zij wou zijn, of is toch op het juiste pad. De krans is ovaalvormig, wat weer een verwijzing is naar de verschillende cycli in het leven en de afronding daarvan. De laurier waar de krans uit bestaat zou dan weer in staat zijn de ziel reinigen.

Tot slot heeft de figuur in elke hand een scepter; de ene verwijst naar het bewuste, de andere naar het onbewuste. In deze laatste fase van de Grote Arcana heeft het figuur een balans gecreëerd tussen deze twee aspecten van het menszijn. Hij of zij heeft het ego onder controle, en kan beide aspecten hanteren.

Betekenis: De kaart duikt vaak op wanneer de vraagsteller op zoek is naar zijn of haar plek in de wereld. In die gevallen wijst de kaart op de weg die afgelegd moet worden om die plek te vinden. Een andere interpretatie is dat de vraagsteller er goed aan doet zijn of haar horizon te verbreden. Het kan goed zijn dat zijn of haar plek ergens anders ligt, en dat de zoektocht nog niet voltooid is.

Nog een andere interpretatie kan zijn dat de vraagsteller zijn of haar plek gevonden heeft, maar die nu zelf moet manifesteren. De vraagsteller moet zichzelf gaan gedragen naar de rol die hij of zij voor zichzelf heeft uitgekozen of gevonden.

Omgekeerd: Wanneer de kaart omgekeerd opduikt in een lezing, betekent dit vaak dat de vraagsteller op zoek is naar een meer persoonlijk afronden van een hoofdstuk. De vraagsteller zit misschien in een donkere periode, die hoe dan ook voltooid zal moeten worden om tot de volgende levensfase over te kunnen gaan. Ook mogelijk is dat de vraagsteller hieraan probeert te ontsnappen, en op zoek is naar afsnijdweggetjes om de periode niet bewust mee te hoeven maken. Dit is niet nodig en zal ook niet de gewenste resultaten geven; de vraagsteller heeft weinig keuze en moet accepteren dat deze periode ook onderdeel is van het leven.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): KaartleggingTarot

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Gianna
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Valentina
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Marlo
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Tim & Tessa
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Ivar
 • Astroloog
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Abigail
 • Engelenreader
 • Medium
 • Paragnost
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading