21 april 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Staven uitleg (14 tarotkaarten) + dagkaart trekken

Staven uitleg (14 tarotkaarten) + dagkaart trekken

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022

Tarotkaarten interpreteren is niet altijd even gemakkelijk. De symboliek gaat ver terug in de tijd, waardoor sommige symbolen voor de hedendaagse blik ronduit onherkenbaar blijken. Omdat er ook naar hartenlust wordt gecombineerd met symbolen uit verschillende culturen en tradities, is het interpreteren van zo’n kaart vaak een lastig klusje.

Natuurlijk vormt een intuïtieve lezing vaak al een goed, soms zelfs erg goed, beeld van wat de kaart wilt vertellen. Voor wie graag wat dieper gaat, brengen we vandaag dit overzicht met interpretaties.

Eerder verschenen op deze site al uitgebreide verklaringen voor de tarotreeksen zwaarden, pentakels en kelken, en ook de Grote Arcana (de kaarten die niet verbonden zijn door een vast, wederkerend symbool) werd uitvoerig besproken. In dit artikel hebben we het over de Staven in het tarot.


Staven in het tarot

Staven in het tarotdeck staan voor de verbinding tussen het aardse en het Hogere, en hoe wij tussen die twee polen in staan. De kaarten slaan terug op ons ego, onze persoonlijkheid, maar ook op onze motivaties en dat wat ons drijft. Het element dat geassocieerd wordt met deze kaarten is vuur.


Staven dagkaart trekken

Klik op de kaart voor je persoonlijke staven tarotkaart van vandaag:


Betekenis van de Staven tarotkaarten

Hieronder vind je een overzicht van de vier Staven hofkaarten (Staven Schildknaap tot Staven Koning), en de tien genummerde Staven kaarten (Staven Aas tot Staven Tien). Voor elke kaart voorzien we een beschrijving, een interpretatie van de symbolen, en een ‘normale’ en  ‘omgekeerde’ interpretatie van de kaarten.

Afbeelding Koning Staven

Koning Staven

Koning Staven zit op zijn troon, die niet, zoals bij de meeste hofkaarten, recht naar voren maar eerder naar links gedraaid is. In zijn rechterhand houdt hij een staf. Zijn gele mantel is versierd met salamanders, en op de stof van zijn troon staan leeuwen afgebeeld. De achtergrond is leeg.

Dat de Koning zich lijkt af te wenden, kan ons vertellen dat hij op zijn doel gefocust is – binnen de interpretatie van de kaart is dat een passende verklaring. Hij heeft geen tijd om te keuvelen over zijn plannen, maar voert ze uit.

Het geel dat terugkomt in zijn gewaden is een kleur van energie en positiviteit. De salamanders op zijn gewaad vormen een Ouroborosteken, een symbool dat het eindeloze herhalen van cycli presenteert. De leeuwen verwijzen dan weer naar zijn gevestigde macht en koninklijke status, maar ook naar het nobele en eerlijke.

In sommige uitvoeringen van het deck heeft de koning aan zijn linkervoet een salamander, of misschien wel een kleine draak zitten. Op zich zijn salamanders verwijzingen naar de geest en het inzicht, en horen ze toe aan het element vuur.

Dat de achtergrond leeg is wijst op zijn focus; er is niets dat hem van zijn doel kan doen wijken.

Betekenis: Als persoon verbeeldt Koning Staven een harde werker, een eerlijke doorzetter met goede bedoelingen, vaak mannelijk. Daarnaast kan de kaart ook wijzen op de nood aan hard werk en doorzettingsvermogen. Eer, visie en het leiderschap zijn andere interpretaties.

Omgekeerd: De donkere zijde van deze kaart verwijst dan weer eerder naar haastigheid en het volgen van impulsen. Te hoge verwachtingen en wreedheid, of ‘over lijken gaan’ om een doel te bereiken, zijn andere interpretaties.

Afbeelding Koningin Staven

Koningin Staven

In een geel gewaad zit Koningin Staven op haar troon. In haar rechterhand houdt ze een staf, in haar linkerhand een zonnebloem. Haar troon werd versierd met leeuwen, en aan haar voeten zit een zwarte kat. De achtergrond is leeg.

De zonnebloem verwijst hier naar vreugde, maar de algemene sfeer van de kaart geeft aan dat het om een ingeperkt soort vreugde gaat. De koningin heeft haar emoties in de hand. Daarnaast, omdat de zonnebloem telkens de zon volgt, verwijst die ook naar eerlijkheid en openheid. Dit wordt versterkt door de leeuwensymboliek, zoals bij haar echtgenoot Koning Staven.

De zwarte kat verwijst naar magie en het intuïtieve; de vrouw heeft enkele magische kwaliteiten. Daarnaast kan de kat ook symbool staan voor haar drang naar onafhankelijkheid.

Koningin Staven zit ook weer voor een lege achtergrond, wat ook hier betekent dat ze niet van haar doelen wijkt omwille van afleiding. Ze is gefocust en gaat zelfzeker te werk.

Betekenis: Als de kaart een persoon verbeeldt, is dat een vaak vrouwelijke persoon die goed weet wat ze wilt bereiken. Ze streeft ernaar haar doelen te verwezenlijken, staat stevig in haar schoenen en heeft eigenlijk geen andere mensen nodig. Dat maakt haar soms wat eenzaam. Daar bovenop is ze ook nog eens paranormaal begaafd. Een andere interpretatie is dat de kaart ons aanmoedigt te volharden en vertrouwen in onszelf te hebben. Ook moed en onafhankelijkheid zijn belangrijke thema’s in deze kaart.

Omgekeerd: Wanneer de kaart omgekeerd verschijnt in een lezing, betekent dit veelal dat we even op zoek moeten gaan naar ons centrum, of toch weer in contact moeten komen met onszelf. We hebben nood aan zelfzekerheid en zelfrespect, en moeten daar mogelijk nog hard aan werken.

Afbeelding Ridder Staven

Ridder Staven

In een geel en rood-oranje vlammend gewaad met salamanders lijkt de Ridder Staven ten strijde te trekken op een bruin paard. In zijn rechterhand houdt hij een staf.

Deze kaart zit barstensvol vuur en hartstocht, en dat zien we in de salamanders en de vlammen aan zijn kleding. Het rood-oranje van de vlammen op zich staat symbool voor passie en intensiteit, wat ons de indruk geeft dat de Ridder misschien wel eens onbezonnen te werk gaat, maar daarom niet minder vol voor zijn doel gaat.

De salamander is, net zoals bij de Koning het geval is, een verwijzing naar geestelijk inzicht en het vuurelement. Het Ouroboros symbool verwijst dan weer opnieuw naar het eindeloos herhalen van natuurlijke cycli.

Betekenis: Verwijst de kaart naar een persoon, dan is dit een vaak mannelijk figuur dat wat onbezonnen te werk gaat. Hij is ontzettend enthousiast en goedaardig, maar bezit nog niet over genoeg zelfkennis om zichzelf te kunnen temperen. Hij is zelfverzekerd en zit vol energie. Op zich verbeeldt de kaart ook het avontuurlijke, het durven en het volgen van de eigen impulsen (wat uiteraard niet altijd slecht hoeft te zijn!)

Omgekeerd: Omgekeerd verwijst de kaart mogelijk naar een project waar de vraagsteller (de persoon voor wie de lezing gehouden wordt) vol vuur aan werkt. Anderzijds kan de kaart ook in deze oriëntatie opduiken wanneer er sprake is van haast en verkwiste, ongerichte energie. Er kan ook sprake zijn van vertraging  of uitstelling, en de bijhorende frustratie.

Afbeelding Staven Schildknaap

Staven Schildknaap

De Staven Schildknaap staat voor een verzameling piramides. Hij houdt, met beide handen, een staf vast waar hij verwachtingsvol naar kijk. Op zijn hoofd heeft hij een blauwe hoed met een rood veertje, en hij draagt net als de Ridder en de Koning een gewaad met salamanders. Over dat gewaad draagt hij een oranje mantel.

De piramides verbeelden het occulte, universele wetten en wijsheid afkomstig uit het Hogere. Mogelijk is de Schildknaap op zoek naar die wijsheid, en ziet hij er zijn roeping in.

Zoals altijd is de Schildknaap een soort boodschapper; de wijsheid die hij in zich draagt en heeft vergaard wilt hij delen met anderen. De Schildknaap is echter een jongeling en ietwat naïef, dus het kan goed zijn dat hij bij het geven van zijn vele lessen vergeet te luisteren.

De veer op zijn hoed kan een verwijzing zijn naar de Zon (waar het kind ook een rode veer op het hoofd draagt) en de Dwaas, die een gelijkaardige veer draagt. Dit duidt op zijn kinderlijke aard, zijn levensenergie en zijn positieve ingesteldheid, maar versterkt de betekenis van het naïeve.

De salamanders in de Ouroboros houding zijn weer een verwijzing naar geestelijke inzichten, en ondersteunen de betekenis van de piramides. Het oranje van zijn mantel voegt weer een aspect van positiviteit, vitaliteit en energie toe aan de kaart.

Betekenis: Als de kaart naar een persoon verwijst, is dit iemand die een zekere boodschap overbrengt en het overbrengen van die boodschap als zijn roeping ziet. Hij kan echter wat naïef zijn in die overtuiging, en vergeten te luisteren naar de reactie van anderen. Los daarvan kan de kaart ook wijzen op inspiratie en nieuwe ideeën, een ontdekking of het enorme potentieel van de vraagsteller.

Omgekeerd: Omgekeerd verandert de betekenis van de kaart niet heel erg. De inspiratie en nieuwe ideeën van de vraagsteller kunnen verborgen zijn achter zelf opgelegde beperkingen, of de kaart kan terugslaan op de nieuwheid van zijn of haar inzichten. In dat laatste geval moet het nieuwe inzicht, het nieuwe idee of de nieuwe inspiratie nog geïntegreerd worden in het leven van de vraagsteller.

Afbeelding Staven Aas

Staven Aas

Een hand duikt, langs rechts, op uit de wolken en houdt een staf vast. Op de achtergrond zien we een kasteel en enkele bergen. Een rivier kronkelt door een vallei.

Dat de hand uit de wolken opdoemt verwijst, zoals altijd het geval is bij de Azen, naar een goddelijke ingeving. Omdat de hand dit keer van rechts komt, kan het goed zijn dat de ingeving aanzet tot actie en daadkrachtig handelen.

De achtergrond geeft de kaart een sfeer van levendigheid en levenslust. De rivier is hier het belangrijkste element; die verwijst rechtstreeks naar de levensenergie. Ook de nieuw spruitende blaadjes op de staf zelf verwijzen naar die levensenergie: de staf bestaat uit dood hout, waaruit weer nieuw leven ontspruit.

De blaadjes die van de staf dwarrelen, zouden gezien kunnen worden als een waarschuwing. Neem de energie niet voor vanzelfsprekend, en ga bedachtzaam te werk.

Betekenis: De kaart duidt op levenskracht en groei. Er is sprake van nieuwe mogelijkheden en nieuwe ontmoetingen. Daaruit komen nieuwe kansen, inspiratie en (hervonden) enthousiasme.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart ons waarschuwen voor eerzucht en impulsiviteit in die nieuwe ontmoetingen. Ook vertragingen, terughoudendheid en een vorm van dwalen spreken uit de kaart; mogelijk heeft de vraagsteller nog geen richting om uit te gaan met zijn nieuwe indrukken.

Afbeelding Staven Twee

Staven Twee

Een man kijkt, vanop een balkon, uit op een baai. Hij houdt een staf in zijn linkerhand, en een wereldbol in zijn rechter. Aan die rechterzijde staat de tweede staf. Links van hem staat een soort wapenschild met witte lelies en rode rozen.

Het getal twee duidt steeds op conflicten. In het geval van Staven Twee betreft het veelal een innerlijk conflict: hij heeft een zeker doel voor ogen, maar weet niet hoe hij het moet verwezenlijken. De wereldbol, waar hij innig naar kijkt, verbeeldt het bereiken van zijn doel. De staven zijn de mogelijke manieren waarop hij het kan bereiken.

De bloemen op het wapenschild verbeelden zijn verlangens, die los van zijn doel kunnen staan maar er wel invloed op uitoefenen.

Betekenis: De kaart duidt op een conflict; de vraagsteller wilt iets bereiken, heeft de energie, maar weet niet hoe die aan te wenden. De vraagsteller doet er goed aan zijn doel goed te visualiseren, zo komen ongetwijfeld ook de nodige stappen aan het licht. Dat de vraagsteller daarbij ook keuzes zal moeten maken, spreekt voor zich.

Omgekeerd: Omgekeerd benadrukt de kaart het belang van plannen smeden. De vraagsteller weet wat hij wilt bereiken, maar blijft dralen, net of hij of zij het niet echt weet. De vraagsteller weet echter wél wat hij of zij bereiken wilt, en moet de bijhorende angsten loslaten.

Afbeelding Staven Drie

Staven Drie

Een man in een rood gewaad kijkt uit over de zee, die veel dichterbij is dan de zee in de baai op Staven Twee. Enkele schepen drijven op het water. Hij houdt met zijn rechterhand een staf vast, en achter hem staan nog twee staven.

De kaart kan best geïnterpreteerd worden als een vervolg op Staven Twee. Daar zocht de man nog naar het hoe; nu heeft hij het hoe gevonden (het hoe zou de staf in zijn hand kunnen zijn), en gaat dat nu uittesten. De zee is dichterbij, net zoals zijn doelen.

Anderzijds kan de nadruk ook op de schepen liggen. De man heeft, in die interpretatie, zijn schepen uitgezonden, of dus de eerste stappen richting zijn doel gezet. Nu wacht hij nog op de resultaten daarvan.

Betekenis: Zoals gezegd kan de kaart op twee manieren geïnterpreteerd worden. Ofwel heeft de vraagsteller zijn keuze gemaakt, en moet hij nu de eerste stappen richting zijn doel zetten. Ofwel heeft de vraagsteller de eerste stappen gezet, en wacht hij nu af wat ervan zal komen. Er is in ieder geval sprake van groei en vooruitgang.

Omgekeerd: Omgekeerd duidt de kaart op de terughoudendheid van de vraagsteller. De vraagsteller speelt het op veilig, maar dat is niet per se de beste aanpak. Hij of zij durft niet naar het grote plaatje te kijken, en trekt zich terug in zichzelf. Er kan ook sprake zijn van weerstand van buitenaf; bijvoorbeeld het lange wachten op bepaalde informatie of goederen die nodig zin voor het verwezenlijken van zijn doel.

Afbeelding Staven Vier

Staven Vier

Op de voorgrond zien we de vier staven, waartussen een bloemenkrans gespannen werd. Daarachter zwaaien twee in gewaden gehulde figuren die zwaaien met gele en rode boeketten bloemen. Meer naar achter zien we nog enkele figuren, en op de achtergrond een kasteel.

De staven zelf staan evenwichtig opgesteld, wat op een zekere harmonie duidt. Die harmonie is vruchtbaar en brengt goede dingen; dat blijkt uit de bloemenkrans.

De vreugdevolle mensen op de achtergrond kunnen gezien worden als feestgangers, wat de kaart tot een van vieringen kan maken. Denk aan jaarlijks terugkerende vieringen als Kerstmis of verjaardagen, maar ook aan de viering van een overwinning of voltooiing van een plan.

Het kasteel kan wijzen op dat wat gevestigd is, wat terug zou kunnen slaan op de vieringen, maar ook op de prestatie die reden geeft tot feest. De vele bloemen op deze kaart versterken de feestelijkheid en de vreugde.

Betekenis: De kaart duidt op het voltooien van iets, en de bijhorende viering. Er kan sprake zijn van harmonie en een samenwerking die beide partijen bevoordeelt.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart op een vorm van transitie wijzen, denk aan overgangsrituelen of het aarden in een nieuwe realiteit. Er kan sprake zijn van conflict, maar evenwel van een innerlijke harmonie (die op haar beurt weer voor conflict met anderen kan zorgen).

Afbeelding Staven Vijf

Staven Vijf

Vijf jongemannen gaan elkaar schijnbaar te lijf met staven. Ze dragen kleren in verschillende kleuren, wat kan wijzen op conflict maar ook gewoon hun onderlinge verschillen kan benadrukken.

Betekenis: De kaart kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Er is weinig symboliek om je interpretaties op te baseren, dus het gevoel dat de vraagsteller heeft bij de kaart zal je richting de juiste interpretatie moeten brengen.

De kaart kan duiden op conflict; er is een meningsverschil en daar wordt niet goed op gereageerd. Er kan ook sprake zijn van een strijd om het ‘grote gelijk’, wat gezien kan worden als een kinderlijke bezigheid.

Er kan echter ook eerder sprake zijn van een vriendschappelijk sparren: de jongemannen tasten elkaars grenzen af, of gaan in discussie om te onderzoeken welke meningen er nog bestaan naast de hunne.

Tot slot kan er ook sprake zijn van concurrentie. Er zijn bijvoorbeeld meerdere mogelijke partners in het spel, en zij knokken het onderling uit. Dit kunnen liefdespartners maar ook zakenpartners zijn. Ieder van hen probeert aan te tonen dat zij de ideale partner zijn, wat weer terugslaat op het ‘grote gelijk’ en competitiviteit.

De vraagsteller kan verschillende rollen aannemen in al deze conflicten. Misschien lokt hij of zij de conflicten uit, maar het kan evengoed zijn dat hij of zij er midden in zit en meestrijdt.

Omgekeerd: Omgekeerd slaat de kaart terug op een innerlijk conflict, dat zich al dan niet langs het oppervlak ook manifesteert.

Afbeelding Staven Zes

Staven Zes

Een man met lauwerkrans zit op een wit paard met een groen kleed. In zijn rechterhand draagt hij een staf waar ook een lauwerkrans omheen hangt. Op de achtergrond rijden meerdere figuren, die eveneens staven in de hand hebben.

De man met de lauwerkrans kan gezien worden als een soort leider; hij heeft de overige manschappen tot de overwinning gebracht.

De lauwerkrans duidt echter op een tijdelijk soort overwinning. Hij zal meerder veroveringen moeten volbrengen alvorens zijn leiderschap voor altijd veilig gesteld te zien. Die interpretatie wordt ondersteund door het groene kleed van zijn paard: hij is nog een ‘groentje’ in het leiderschap en moet nog veel leren.

Betekenis: De kaart duidt op een ‘overwinning’ van kleine (maar niet geringe) schaal. Denk aan het halen van een mijlpaal, of het goed uitvoeren van een opdracht en daar de bijhorende eer voor krijgen.

Omgekeerd: Omgekeerd duidt de kaart op een meer persoonlijke opvatting van succes; misschien is de verwezenlijking van de vraagsteller niet iets dat iedereen als prestatie zou zien. Denk bijvoorbeeld aan een ernstig depressief persoon, die voor het eerst in lange tijd weer buitenkomt.

Afbeelding Staven Zeven

Staven Zeven

Een jongeman staat op een heuvel, met een staf in zijn handen. Hij heeft een strijdhouding aangenomen. Onder hem verschijnen zes andere staven, toebehorend aan vijanden.

De jongeman staat op een verhoging, wat hem een meer gunstige positie verschaft ten opzichte van zijn tegenstanders. Zijn tegenstanders zijn echter in de meerderheid.

Betekenis: De kaart duidt op een strijd tussen de vraagsteller en een meerderheid. In dit geval is de vraagsteller echter in zijn of haar recht. Hij heeft het bij het juiste eind, en strijdt met rede voor zijn idealen. De kaart kan de vraagsteller vertellen dat het niet nodig is zijn intenties te verdedigen; hij of zij besteedt zijn of haar energie beter in het uitvoeren van zijn idealen.

Omgekeerd: Omgekeerd duidt de kaart ook weer op de strijd, maar op het vermoeiende aspect ervan. De vraagsteller wilt het opgeven en verliest de moed. Hij of zij voelt zich mogelijk overweldigd door de strijd.

Afbeelding Staven Acht

Staven Acht

De kaart toont acht parallelle staven. Op de achtergrond stroomt een rivier en zien we enkele heuvels.

Betekenis: Ook op deze kaart vinden we niet veel symbolen terug. Dat gezegd zijnde, is het wel een erg gunstige kaart. Hij vertelt ons dat de zaken op een lijn komen te liggen, en de oplossing zich bijna moeiteloos aanbiedt. Mogelijk komt er weer beweging in zaken waar lang sprake was van stagnering.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart terugslaan op het op een lijn liggen van meer innerlijke zaken. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de vraagsteller zich verzet tegen een bepaalde verandering, maar dat die verandering net nodig is om alles weer in beweging te krijgen.

Afbeelding Staven Negen

Staven Negen

Een man klemt een staf in zijn handen, klaar om in de verdediging te springen. Hij heeft een verband rond zijn hoofd. Achter hem staan nog acht staven.

De staven achter de man symboliseren zijn verwezenlijkingen. Dat die verwezenlijkingen er niet zomaar gekomen zijn, blijkt uit zijn hoofdband: hij heeft er hard voor moeten strijden. Nu nog is hij bereid te vechten om zijn verwezenlijkingen te verdedigen.

Betekenis: De vraagsteller heeft hard gewerkt om iets te bereiken, maar blijft op zijn hoede: wat vergaard is, lijkt zo weer te kunnen verdwijnen. De kaart bevestigt dat vermoeden, de vraagsteller kan zijn prestaties op dit moment nog niet voor lief nemen.

Omgekeerd: Duikt de kaart omgekeerd op in een lezing? Dan houdt de vraagsteller zijn of haar prestaties te krampachtig vast. Hij of zij moet even op adem komen. De vraagsteller is mogelijk paranoïde en overmatig defensief.

Afbeelding Staven Tien

Staven Tien

Een man gaat gebukt onder het gewicht van tien staven. Hij draagt ze naar een dorp.

Er rijzen meteen enkele vragen op. Draagt de man de last wel op de meest praktische manier? Zou het niet eenvoudiger zijn de last in twee te delen, en de wandeling twee keer te maken, maar met minder staven?

Betekenis: Ook deze kaart vertoont niet veel symbolen; de manier waarop de vraagsteller de kaart interpreteert zal je wederom veel vertellen over de rol van deze kaart binnen de lezing.

Zo kan de kaart duiden op de twee kanten van een medaille: een verwezenlijking kan een zegen, maar in sommige gevallen evengoed een vloek zijn. Daarnaast kan de kaart de vraagsteller ook aanmanen stil te staan bij de manier waarop hij of zij dingen aanpakt. Misschien maakt de vraagsteller het zichzelf te moeilijk, en kan de aangewende energie beter anders verdeeld en besteed worden.

De kaart komt wel steeds met een positieve boodschap: of de aanpak nu de meest ideale is of niet, het doel is bijna verwezenlijkt.

Omgekeerd: Omgekeerd benadrukt de kaart het belang van delegeren: de vraagsteller hoeft niet alles alleen te doen. Ook de druk op de schouders van de vraagsteller komt aan bod. Misschien staat de vraagsteller op het punt te bezwijken onder de last, en is het hoog tijd dat hij of zij hulp inschakelt. Ongetwijfeld brengt dat de vraagsteller een soort verlossing.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): KaartleggingTarot

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading