23 mei 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Moeder Aarde dagkaart trekken online + betekenis van 44 kaarten

Moeder Aarde dagkaart trekken online + betekenis van 44 kaarten

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2022

We bespraken eerder al het bestaan van alternatieve tarotdecks. In dit artikel gaan we verder met de Moeder Aarde kaarten, een deck gebaseerd op de indiaanse cultuur.


Moeder Aarde kaarten

Met deze prachtige kaarten ga je op dezelfde manier te werk als met een gewoon tarotdeck. Je trekt (blind) een of meerdere kaarten en tracht zo antwoorden en oplossingen te vinden. Uniek aan dit deck is de affiniteit met de natuurkrachten en verschijnselen. Vaak wordt in metaforen een connectie gemaakt tussen schijnbaar typisch menselijke dingen en natuurverschijnselen. De buigbaarheid van de wind, het geheugen van de steen en het reinigen van regen zijn maar enkele voorbeelden van de prachtige beeldspraak die gebruikt wordt bij deze kaarten.


Moeder Aarde dagkaart trekken

Klik op de kaart voor jouw persoonlijke Moeder Aarde Dagkaart:


Betekenis van alle 44 Moeder aarde kaarten

Hieronder volgt een overzicht van alle kaarten in het Moeder Aarde tarotdeck, met hun verschillende titels en gedichtjes. Onder elke kaart trachten we een juiste interpretatie te geven van wat het betekent wanneer je deze kaart trekt. Veel leesplezier, en hopelijk bots je op enkele antwoorden of inzichten!

Afbeelding Pijp (innerlijke vrede)

1. Pijp (innerlijke vrede)

“Pijp van mijn Voorouders
Laat me dank zingen voor alle geschenken van het Grote Mysterie.
Laat me bevrijding van ziel kennen
En breng eeuwige vrede naar in mijn hart.”

De Pijp symboliseert de balans tussen alles wat tegengesteld lijkt: het oude en het nieuwe, het mannelijke en het vrouwelijke, het rustige en het wilde. Het een kan niet zonder het ander bestaan, en, belangrijker nog, we moeten beide kanten aanvaarden binnen onszelf. We zijn voortgevloeid uit het verleden en vloeien voort in de toekomst, en wie dat accepteert zal innerlijke balans vinden.

Afbeelding Zweethut (zuivering)

2. Zweethut (zuivering)

“Vuur van zuivering, stoom van heilig steen,
Gebedskoord en tabaksblad, en liederen van de geest.”

In de zweethut vinden we een diepgaande reiniging, en dat is wat deze kaart ons aanraadt. We zitten met letterlijk of figuurlijk toxische aspecten in ons leven, en het is tijd dat we daar verandering in brengen. Dit kan heel letterlijk genomen worden en opgelost door een saunabezoek, maar kan ook meer abstract worden opgelost door middel van reinigende meditatie.

Afbeelding Visioen zoeken (zoeken/vinden)

3. Visioen zoeken (zoeken/vinden)

“Hoog op Heilige Berg, het uitzicht onbeperkt,
Komt helderheid van visie opnieuw naar ons toe.
Het Grote Mysterie vereert onze dromen
Met zinvolle leiding en medicijnbondgenoten.”

Deze kaart luidt een tijd van reflecteren aan. We moeten afstand nemen van het dagelijks leven en ons tijdelijk afwenden van waar we ons normaal op blindstaren. Zo komt er weer plaats in ons hoofd voor helderheid, en door die helderheid zal onze visie weer vorm vinden.

Afbeelding Peyote ceremonie (nieuwe vermogens)

4. Peyote ceremonie (nieuwe vermogens)

“Toen de geest van het volk werd gebroken,
Toen de Buffel niet langer rondzwierf,
Toen al ons land werd afgenomen en wij geen thuis meer hadden,
Toonde Watervogel ons de nieuwe vermogens van de werelden in onszelf
En gaf ons nieuwe hoop.”

De Peyoteceremonie herinnert ons eraan dat er meer kracht in ons schuilt dan we soms denken. In zware tijden staan we er immers nooit alleen voor: we worden niet enkel omringd door anderen, maar beschikken ook over een stukje onsterfelijkheid dat ons door het leven heen begeleid. Ieder van ons draagt een deel van de kosmos in zich, en het is aan ons dat stukje te ontdekken en te blijven herbekijken – we zullen telkens opnieuw wat nieuws en onverwachts in onszelf terugvinden!

Afbeelding Staand volk (wortels/geven)

5. Staand volk (wortels/geven)

“Gegroet Heilige Levensboom, Wortel van elke boom, dank voor alles wat je me geeft.
Gegroet Staande Wezens, Ik wil graag leren m’n wortels te gronden en de Zon te eren.
Gegroet Wilg, boom van liefde, leer me te buigen
Maak me helemaal rond, en elke verwante m’n vriend.”

Het staand volk, de bomen, beschikken over een wijsheid waar wij als mens veel uit kunnen leren. Bomen geven zonder terug te vragen, maar nemen met hun wortels ook dat waar ze recht op en nood aan hebben. Ze buigen liever dan dat ze breken, en staan dankzij hun wortels in diepe verbinding met elkaar. De bomen leren ons geven, nemen, buigen en naar het licht toe groeien.

Afbeelding Zonnedans (zelfopoffering)

6. Zonnedans (zelfopoffering)

“In de heilige cirkel dansen de krijgers van de zon,
Verbonden met de levensboom dansen ze in het rond.
Ze voelen de pijn van vrouwen die maakt dat het volk kan leven,
En zoeken een Medicijnvisioen terwijl ze hun pijn geven.”

Zelfopoffering in de zin van het opofferen van bepaalde dingen ten goede van andere én jezelf is een van de puurste dingen des levens. Denk bijvoorbeeld aan het loslaten van negatieve gewoontes of houdingen, en hoe zeer je daar bij baat. De Zonnedanskaart zegt ons dat het tijd is aan zelfopoffering te doen.

Afbeelding Medicijnwiel (cycli/beweging)

7. Medicijnwiel (cycli/beweging)

“Stenen begrenzen de Heilige Ruimte,
De hoepel des levens wordt heel,
Adelaar, Prairiewolf, Beer, kom en zing,
Doe mee met de grote Witte Buffel.”

De medicijnwielkaart spoort ons aan stil te staan bij de cyclus van het Leven en onze plaats binnen die cyclus. Welke levensfase doorga je? Welke moeilijkheden gaan daarmee gepaard, en welke sterktes zijn uniek voor de fase waar je je in bevindt? Zit je in een transitie? De antwoorden op deze vragen zullen je ondersteunen in je zoektocht.

Afbeelding Schild van het oosten (verlichting/helderheid)

8. Schild van het oosten (verlichting/helderheid)

“Schild van het Oosten, verlicht mijn pad
Zodat ik met Adelaar kan vliegen
Naar waar het eerste licht van Grootvader Zon woont.”

Deze kaart wijst op naderende verlichting. Aspecten van je leven waar onduidelijkheid heerste, zullen met een nieuw licht beschenen worden en zo zal opnieuw helderheid ontstaan. Het schild van het oosten kan echter ook aanduiden dat jij een naaste kunt bijstaan in het scheppen van helderheid.

Afbeelding Schild van het zuiden (onschuld/innerlijk kind)

9. Schild van het zuiden (onschuld/innerlijk kind)

Rode Aarde, Schild van het Zuiden,
Kind vervuld van verwondering, Leer me om mee te geven.
Lachen is je geschenk in onschuld en in vreugd,
Met je trucjes haal je me naar het wezen van mijn jeugd.”

Deze kaart raadt ons aan naar hulpmiddelen uit onze jeugd te grijpen. Er is nood aan een frisse blik, kinderlijke verwondering, of zelfs gewoon aan doelloos plezier. Probeer weer in aanraking te komen met het kind in jezelf: speel, dans, lach, ren door het gras en vergeet je zorgen. Je leeft maar een keer, en niet alles hoeft serieus te zijn, weet je wel.

Afbeelding Schild van het westen (introspectie/doelen)

10. Schild van het westen (introspectie/doelen)

“Schild van het Westen, vermogen van de vrouw om antwoorden te vinden,
Plaats waar Beer zijn hol heeft.
In het afnemende licht van Grootvader Zon
Brengt de horizon van morgen me de kracht om mijn doelen te bereiken.”

Het schild van het westen vraagt ons onze doelen te herzien. Het is belangrijk dat we zeker zijn van waar we mee bezig zijn en wat we willen bereiken, en dat dit uit intrinsieke en niet extrinsieke motivatie gebeurt.

Afbeelding Schild van het noorden (wijsheid/dankbaarheid)

11. Schild van het noorden (wijsheid/dankbaarheid)

“Schild van het Noorden, heilige plaats van de Oudsten
Met dankbaarheid zing ik je lof.
Heilige Buffel wit als een sneeuwjacht,
Houd mijn hart vast tot het einde van mijn leven.”

Het schild van het noorden staat voor wijsheid. Wijsheid betekent hier het soort wijsheid dat je zo diep in je draagt dat het moeilijk te delen valt, en vaak niet in woorden uitgedrukt kan worden. Aanvaard dit: het willen delen van wijsheid is vaak een verlangen van het ego. Wanneer wijsheid gedeeld kan worden, zal dat vanzelf gebeuren. Zie de wijsheid voor wat het is, en wees dankbaar dat je er toegang tot hebt.

Afbeelding Pijl (waarheid als bescherming)

12. Pijl (waarheid als bescherming)

“Krijgerclan, je pijlen vliegen recht en trouw.
Koen van hart, het vertrouwen waard,
Bescherming leeft dankzij jou.”

Deze kaart zegt ons enerzijds dat we onszelf moeten wapenen met onze eigen waarheid. Wie zijn waarheid kent, hoeft zich niets aan te trekken van wat anderen zeggen en vinden. Hij staat immers in verbinding met zijn ware zelf, en hoeft daar niet van af te wijken. Wie zijn eigen waarheid niet kent, wordt dan weer door de Pijl aangemoedigd hier naar op zoek te gaan. Stel je hart open voor je waarheid!

Afbeelding Rode koraal

13. Rode koraal

“Rode Koraal, herinner me aan het bloed van al mijn verwanten.
Ieder van ons heeft zo zijn gevoel, weerspiegeling van innerlijke vreugde.
Laat me mijn behoeften voeden en dan leren om op mijn beurt,
De liefde van mijn wezen te delen en ook het hart dat in me brandt.”

Het Rode Koraal herinnert ons aan het belang van voeding: zowel op geestelijk als op lichamelijk vlak. Vaak ontzeggen we onszelf dit soort grondstoffen, en dit zorgt al snel voor problemen. Wie zijn lichaam niet voedt, wordt duizelig en slap, maar wie zich mentaal niet voedt, zal daar ook onder gaan lijden. Het kan ook zijn dat iemand in je omgeving zich niet voldoende voedt en dat jij daar verandering in kunt brengen, hetzij door hen zelf te voeden, hetzij door hen op hun honger te wijzen.

Afbeelding Kokopelli (vruchtbaarheid)

14. Kokopelli (vruchtbaarheid)

“Kokopelli, speel voor mij, zodat mijn hart zingt,
Geheimzinnige toverfluit, een mooie droom weerklinkt.
Lied van Aztlan, Vruchtbaar Vuur, Ravijnen van mijn geest, Heilige eenheid, Hart tot Hart,
Het Goddelijke spreekt.”

Deze kaart kondigt aan dat je je best laat opgaan in het kosmische ritme. Go with the flow, doe wat goed voelt en je zult minstens in de buurt van waar je wou zijn terecht komen. Anderzijds vertelt de kaart je ook dat, wanneer je je voeling met de flow niet vindt, het tijd is voor meditatie. Zo vind je het pad hopelijk gauw terug.

Afbeelding Praatstok (alternatieven/standpunten)

15. Praatstok (alternatieven/standpunten)

“Praatstok, doe me denken aan elke Heilige Mening,
Geldig in de cirkel Van de Heilige Hoepel.”

De praatstok vertelt ons dat het belangrijk is om te aanvaarden dat er over alles verschillende standpunten bestaan. Meer nog, al deze standpunten zijn op hun manier geldig, en de waarheid vindt men enkel in wat deze standpunten verbindt. Daarom is het belangrijk dat we goed luisteren naar anderen, want vaak zit een deel van de waarheid in hun woorden verborgen. Evenzo bezitten wij slechts een deel van die ultieme waarheid.

Afbeelding Plaats met kracht (aardverbinding/krachtbron)

16. Plaats met kracht (aardverbinding/krachtbron)

“Verbonden met de aarde
Op een plaats die me iets zegt,
Op een zandstrand of een berg,
In een woud vol bomen, in een woestijn of op een woeste prairie,
Deze plaats herken ik wel.
Mijn hart gaat er van zingen
Over rivier en over vallei.”

Je kunt nu beroep doen op de energieën van de Aarde. Begeef je naar een plaats met kracht, en aanroep de elementen en de Aarde zelf. De energieën zullen je bijstaan in wat je probeert te bereiken. Vergeet niet de Aarde te bedanken voor wat ze voor je doet! Houd ook in gedachten dat jij als enige verantwoordelijk bent voor wat je met de energieën teweeg brengt.

Afbeelding Maantent (afzondering)

17. Maantent (afzondering)

“Maantent, plaats van ontvangen, tijd om naar binnen te gaan,
Met eerbied voor lichaamscycli, het Leven wordt vernieuwd.
Retraite in de stilte, Heilige Zwarte Tent van het Westen,
Groot meisje en Grootmoeder, Moeder Aarde geeft jullie rust.”

Deze kaart spoort ons aan tot introspectie en sereniteit. Het is een goed moment om in stilte naar binnen te keren. Nu zal grote verandering enkel voorkomen wanneer we onszelf overgeven aan de stilte, het is tijd voor een ‘kunstmatige nacht’ voor ons innerlijke. Drukte en gezelschap hebben hier geen plaats, het is tijd voor bedachtzame afzondering.

Afbeelding Wervelende regenboog (eenheid/heelheid volbracht)

18. Wervelende regenboog (eenheid/heelheid volbracht)

“Wervelende Regenboog, je reinigende regen Schenkt alles het leven.
De Kinderen der Aarde zullen weer in vrede gaan en je kleuren helen.
Wervelende Regenboog, beroer ook nu ons hart,
Zodat we samen vliegen gaan, nooit eenzaam of apart.
De hemel zal het toonbeeld zijn van onze wervelende kleuren.”

Wanneer de wervelende regenboog verschijnt, waarschuwt hij je voor disharmonie. De onbalans in je leven belemmert je groei, en om weer verder te kunnen gaan is het belangrijk dat je conflicten oplost. Je hoeft geen confrontaties uit de weg te gaan, maar tracht steeds een intentie te verbinden in je te dragen.

Afbeelding Beschilderd gezicht (zelfexpressie)

19. Beschilderd gezicht (zelfexpressie)

“Mijn Beschilderd Gezicht drukt uit wat binnen in mij leeft,
Niet mijn neus of ogen, delen die anderen kunnen zien.
Mijn gevoelens en kracht zijn in verf uitgedrukt,
Groot Mysterie gaf het de kleur waaruit Hij mij ook schiep.”

Iedereen verandert, en soms merken we op dat we zelf zodanig veranderd zijn dat hoe we ons naar anderen gedragen niet meer strookt met hoe we ons zouden willen neerzetten op aarde. Het is dus tijd voor een inhaalbeweging: zorg dat hoe je je uitdrukt overeenkomt met hoe je je voelt en hoe je in het leven staat. Eerlijke zelfexpressie is een ontzettend helend iets!

Afbeelding Dappere daden (overwinning)

20. Dappere daden (overwinning)

“Mijn woorden en mijn daden, heb ik steeds geëerd
Overwinning is voor allen als men er iets van leert.
De mensheid die verheugt zich!
De buit van een Succes is: Harmonie en evenwicht, Wereldvrede en het Licht.”

Deze kaart kan wijzen op succes, maar kan ook een waarschuwing zijn: streef je wel naar de juiste dingen? Wanneer dat niet het geval is maar je je kar keert en weer naar het Licht toe werkt, is succes gegarandeerd.

Afbeelding Overgangsriten (verandering)

21. Overgangsriten (verandering)

“Veranderingen van vele winters markeren de cycli van het Wiel,
De lijnen op m’n oud gezicht tonen alles wat ik heb meegemaakt.
De aard van mijn voorbijgaan blijft een groot geheim,
Want in het diepste van mijn hart ligt mijn levenslot.
Toen ik nog maar een kind was aan het begin der tijd,
Was iedere ontdekking een wonder voor mij.
Nu ik oud ben, weet ik des te beter:
Het gewicht van elke wind, brengt ontdekking naderbij.”

De kaart van overgangsriten vraagt ons stil te staan bij verandering: zowel de veranderingen die we al ondergaan hebben, als de verandering die komen zal. Verandering brengt ook telkens groei met zich mee. We doen er dus goed aan stil te staan bij deze veranderingen, zodat we hier zelf ook vat op krijgen en richting kunnen geven aan het leven.

Afbeelding Heyoka (humor/tegenstellingen)

22. Heyoka (humor/tegenstellingen)

“Gegroet Heyokah! Maak dat ik opnieuw lach om het menszijn.
Stel me in staat de kromming van mijn pad en de Bedrieger als vrienden te zien.
Gegroet Heyokah! Wat ben je tegendraads, en toch zorg je dat ik leer.
Gegroet Heyokah! Je houdt me voor de gek, maar ik jou de volgende keer!”

Heyoka, de bedrieger of de nar, representeert dat in het leven wat niet per se strookt met je waarden en normen, maar je toch plezier of minstens lessen brengt. Er valt veel te leren uit het maken van dat soort fouten, en vaak brengen deze lessen later veel gelach teweeg. Zolang je er maar uit leert, hoeft een fout geen ramp te zijn.

Afbeelding Rooksignalen (bedoeling)

23. Rooksignalen (bedoeling)

“Heilige Hemeltaal, jij die woont waar Arend vliegt, spreek alsjeblieft tot mij.
Geesten kan ik zien in de vorm van wolkenvolk dat uit het vuur verschijnt.
Heilige rook, je zegt me dat ik naar je verlang.
Laat me richting hemel gaan
met een hart zo trouw dat het vliegt als Arend en bij jou kan zijn.”

Je bedoelingen zijn niet helder, en dat maakt dat het universum je geen raad kan geven: je weet zelf immers niet wat je wilt. Mogelijk conflicteert wat je wilt met wat kan of wat jij denkt dat mag en verdring je je eigen willen. Het is belangrijk dat je voor jezelf uitmaakt wat het is dat moet zijn, en je je daar aan vast houdt.

Afbeelding Raadsvuur (beslissingen)

24. Raadsvuur (beslissingen)

“Oudsten bijeen, het vuur van wijsheidslicht.
Woorden… Beslissingen… Besluiten… de hele nacht door.”

Deze kaart vertelt je dat het tijd is dat je een beslissing neemt. Je bent mogelijks niet eerlijk met jezelf, of legt je al te lang neer bij beslissingen die anderen voor je nemen. Sta sterk in je schoenen, en handel volgens je eigen waarheid – zo maak je beslissingen die voor jou juist zijn, en kom je vanzelf op de juiste plekken terecht.

Afbeelding Pow wow (delen/bezieling)

25. Pow wow (delen/bezieling)

“Vele tipi’s, overal een vriend,
verhaal na verhaal wordt hier verteld.
Een deken voor een mandje, een paard als prijs,
wedloop en dansen tot de zon weer schijnt.
Uitwisseling van de goedheid die ieder lid heeft
Maakt dat de hartsnaar van ons volk beeft.”

De Pow wow is een indiaanse ceremonie waar veel dans, vuur en een sterk gemeenschapsgevoel bij komt kijken. De Pow wowkaart kondigt aan dat het een goed moment is om je te omgeven met gelijkgezinden, naasten en geliefden. Het samenzijn zal van productieve aard zijn, en je omgeving zal je vooruithelpen in je projecten.

Afbeelding Oorlogsveren (vooruitgang)

26. Oorlogsveren (vooruitgang)

“Hoofdtooi van de krijgerclan, eer heb je verdiend.
Arendsveren: trots en moed heb je geleerd.
Leer ons nu over aanvallen en rechtvaardig oprukken.
Bouw uit, Groot Raadsvuur, Wijsheid waar en echt.”

Deze kaart kan gezien worden als een strijdkreet: het is tijd om in actie te schieten en dat wat je geleerd hebt te gaan toepassen. Blijf er steeds op letten dat je enkel handelt volgens wat rechtvaardig is, en verlies jezelf niet in misinformatie en leugens.

Afbeelding Draagwieg (vermogen tot antwoorden)

27. Draagwieg (vermogen tot antwoorden)

“Draagwieg van de Schepping,
Behoed dit kind voor kwaad.”

Je staat onder mystieke bescherming. Meer gewaagde plannen en gedachten kunnen nu realiteit gemaakt worden – het risico zal minimaal zijn, en het universum steunt je in je inspanningen.

Afbeelding Medicijnbundel (bondgenoten/steun)

28. Medicijnbundel (bondgenoten/steun)

“Symbool van verwantschap met bondgenoten van de aarde,
Kracht om ons te helen en opnieuw te mogen leven.
Talenten die we eren, Vermogens die we loven, kracht en mededogen leiden onze weg.”

Wie de medicijnbundel trekt, wordt gevraagd stil te staan bij zijn eigen kunnen. Vanuit dit stilstaan zul je leren je gaven te appreciëren, en vanuit die appreciatie zul je ze beter leren toepassen. De weg kan zwaar zijn, maar we beschikken over het vermogen de weg alsnog glansrijk af te leggen!

Afbeelding Verhalenverteller (expansie)

29. Verhalenverteller (expansie)

“Ouden, o kom bezing voor mij de geschiedenis van ons ras.
Moge ik met m’n geestesoog de liefde zien die is en was.
Evenzo elke geest van voor mijn tijd en ook zijn Medicijn,
De Heilige Traditie ook, zodat alles kan zijn.
O Verhalenverteller, wees mijn brug naar die andere tijd,
Zodat ik in schoonheid leven kan met het oude ritme en rijm.”

Het herhaaldelijk vertellen van verhalen op verschillende levensfasen vormt vaak een soort spiegel voor jezelf: je reacties op de verhalen veranderen met de tijd, want ook jijzelf groeit. Hoe oud we ook worden, die verhalen blijven een belangrijk deel van ons uiterlijke zelf. Wie verhalen vertelt, leeft verder in anderen, en wie oude verhalen hoort kan daar ook lessen uit trekken. Zo groeien we door, over en langs onze verhalen!

Afbeelding Kracht van Vuur (hartstocht/spontaniteit)

30. Kracht van Vuur (hartstocht/spontaniteit)

“Heilig Vuur, plek van eeuwige vlam binnen onszelf,
Brand de barrières weg in naam van het Grote Mysterie.
Leer ons de weg van warmte en goedheid, en de liefde van Grootvader Zon,
Die elk verschil doet verdwijnen en ons een maakt.”

De Kracht van Vuur-kaart vertelt ons twee dingen: wie angst loslaat, maakt plaats voor liefde en goedheid, en hoe meer je verbonden bent met je innerlijke vuur, hoe intenser je leeft. Laat je vrees dus varen en stel jezelf open: zo schep je ruimte voor positieve verandering. Aanvaard het vuur dat in je brand, en je zult de kracht hebben om die verandering te bewerkstelligen.

Afbeelding Medicijnkom (heling)

31. Medicijnkom (heling)

“Medicijnkom van genezing, visioenen, dromen, en dat wat blijft duren,
Voorbij de leegte van tijd en ruimte
Zorg jij voor heling van elk ras.
Voor zieners en helers brengt jouw water oude wijsheid, opnieuw verteld.
Voor zoekers en mensen in nood, ben je balsem voor hun pijn.”

De Medicijnkom kan ons twee dingen vertellen. Enerzijds schijnt hij licht op kennis die we al verinnerlijkt hebben, maar die zo diep zit dat we hem op bewust niveau kwijt zijn geraakt. Anderzijds kan deze kaart ook een voorbode van verlichting zijn – er komt een eind aan je mentaal of fysiek lijden.

Afbeelding Trom (ritme/innerlijke training)

32. Trom (ritme/innerlijke training)

“Trom, je slaat de hartslag van onze Moeder, Aarde,
Waardoor we niet vergeten wat ons leven gaf.
Het ritme van verbinding, slag van vlam en vuur,
Toon ons als een spiegel wat ons hart verlangt.”

De trom herinnert ons aan het belang van een natuurlijk aanvoelend ritme. Het kan best zijn dat je te haastig te werk gaat, of juist te veel aan het slabakken bent: tijd om even stil te staan en je tempo op te krikken of neer te halen. Wanneer we in die natuurlijke flow terecht komen, wordt het gemakkelijker weer in verbinding met onszelf te komen.

Afbeelding Droomtijd (onbeperkte visie)

33. Droomtijd (onbeperkte visie)

“Droomtijd toont ons andere werelden,
Die bestaan in het geheel,
Mijn dubbelganger dwaalt nu hier, een uitweg voor de ziel
Raak de heilige ruimte aan, door de Melkweg heen,
Reis naar een verre ster en verbind de nacht met de dag.”

Deze kaart kondigt mogelijk een betekenisvolle droom aan, of spoort je aan om je te verdiepen in je droomwereld. Probeer eens controle te grijpen over je droomwereld, of hecht toch minstens wat meer belang aan wat je droomt dan je normaal zou doen.

Afbeelding Lastkorf (zelfvertrouwen)

34. Lastkorf (zelfvertrouwen)

“Lastkorf draagt mijn last en geeft mij de kracht om verder te gaan.
Lastkorf herinnert me eraan mijn last niet op andermans schouders te lossen,
Lastkorf zingt mij toe in de lange lange winter,
Herinnert me aan de hitte van de zomer, en warmt mijn oude botten.”

Lastkorf staat symbool voor het vermogen dat ieder van ons in zich draagt om zelfs in tijden van tegenspoed vooruit te gaan. Het betreft die enorme kracht die opkomt wanneer we oog in oog staan met rampzaligheid, maar ook de kracht die nodig is om niet overspoeld te worden door dagelijkse zorgen. Iedereen beschikt over deze kracht: het is helemaal niet nodig onze lasten op andermans schouders te laden, want we kunnen onze zorgen zélf dragen.

Afbeelding Omslagdoek (terugkeer naar huis)

35. Omslagdoek (terugkeer naar huis)

“Moeder Aarde verwelkomt het verloren kind.”

Deze kaart symboliseert een thuiskomen. Dit kan heel letterlijk zijn: keer terug naar je ouderlijk huis en je zult warm verwelkomd worden. Maar het kan ook minder concreet zijn, en bijvoorbeeld betekenen dat je nu gerust terug kunt keren naar een pad dat je ooit bewandeld hebt. Een derde interpretatie zegt ons dat we fout bezig zijn geweest, maar we vergeven zullen worden wanneer we dit inzien, toegeven en weer goed maken.

Afbeelding Donderwezens (bruikbare energie)

36. Donderwezens (bruikbare energie)

“Donderwezens geven ons het Vuur uit de lucht,
Energie voor Moeder Aarde,
de Goddelijke Schepping vliegt om ons te raken met elektriciteit,
En brengt de ware aard van Liefde,
Terug naar ons hart.”

Je zit al een tijd met een plan, een idee of gewoon een boel klusjes in je hoofd, en deze kaart komt je vertellen dat je de energie verzameld hebt om ze uit te voeren.

Afbeelding Groot Mysterie (oorspronkelijke bron)

37. Groot Mysterie (oorspronkelijke bron)

“Authentieke Scheppingsbron, leegte van al wat is,
Bedankt voor mijn levensadem, bedankt voor mijn gaven.
Eeuwig mysterie, beroer mijn hart en laat me in schoonheid leven.
Heilig Mysterie, wees mijn gids, laat me eerlijk geven.
Oneindige Bron, blijf me bij
Zo blijft, diep in mijn ziel, jouw Eeuwige Vlam altijd branden.”

Deze kaart verwijst naar het Universum of de aanwezigheid van een ‘godheid’, en spoort je aan tot introspectie. Het is een mystieke kaart die je aanmoedigt meditatief te overpeinzen, in de hoop zo in verbinding te komen staan met het Al.

Afbeelding Veld van overvloed (gemanifesteerde ideeën/behoeften)

38. Veld van overvloed (gemanifesteerde ideeën/behoeften)

“Veld van overvloed, rijkdom voor allen, geen honger, geen pijn meer.
De Kinderen van de Aarde zijn Groot Mysterie dierbaar,
En Groot Mysterie voedt hen met zijn Eeuwige Vlam.
Kinderen van de Aarde, vertrouw opnieuw!
Wees dankbaar en vol lof! Het veld van Overvloed zal blijven bestaan
Om ons voor de rest van ons leven te steunen.”

Zorgen om schaarste zijn vaak ongegrond. De schaarste die heerst, is niet natuurlijk: schaarste is bijna altijd kunstmatig, of zelfs volledig door de mens verzonnen. Er is genoeg voor iedereen, en het feit dat niet iedereen genoeg heeft, is een menselijke fout. Vaak vertellen we onszelf dat we plannen niet kunnen bereiken door een tekort aan energie, talent of wijsheid, maar dat zijn slechts zelf opgelegde gebreken. In werkelijkheid heerst er overvloed, en kan iedereen vredevol naast elkaar bestaan.

Afbeelding Stenen volk

39. Stenen volk

“Archiefhouders van de Aarde, verklaar alsjeblieft de geschiedenis van het leven,
De waarheid is in jullie beheer.
Net als jullie neven, de schelpen die ons de zee laten horen,
Is heilig gefluister de sleutel tot dierbare geschiedenis.
Stenen Volk, we zullen luisteren.
Leer ons de oude gebruiken, zodat we onze toekomst kunnen baseren op gebed en lof.”

Deze kaart draait om herinneringen en verloren gewaande kennis. Mogelijk kondigt deze kaart aan dat je op het punt staat weer toegang te krijgen tot verdoken herinneringen, of juist dat je moet proberen bepaalde dingen op te rakelen en op te helderen. Het gebruik van kristallen kan je hier bijstaan.

Afbeelding Grote rookspiegel (spiegelbeelden)

40. Grote rookspiegel (spiegelbeelden)

“Door de rook zie ik mijn spiegelbeeld dat naar me terugkijkt.
Spiegel van mijn innerlijk Zelf, wie ben jij als ik mijzelf ben?
Spiegel van mijn uiterlijk Zelf, wat ziet de ander?
Zien ze de waarheid in mijn hart of enkel menselijke ijdelheid?”

Deze krachtige kaart draagt je op je eigen waarheid te omarmen. Het is tijd dat je stopt met wegschrikken van je eigen kracht: geef jezelf de toestemming ten volle jezelf te zijn. Wees niet enkel niet bang voor je eigen talenten en energie, maar accepteer ook je gebreken en ga er vervolgens mee aan de slag.

Afbeelding Dood van de sjamaan (dood en wedergeboorte)

41. Dood van de sjamaan (dood en wedergeboorte)

“Grootvader, ik vraag om het sterven van die delen van mij,
Die de waarheid niet willen horen of spreken,
Die te blind zijn om te zien.
Grootvader, schenk me opnieuw leven met liefde als mijn gids,
Waarheid en schoonheid als mijn pad,
Zonder iets te verbergen.”

De dood als symbool heeft het vaak niet per se over het absolute levenseinde: eerder is het een teken van radicale verandering, van loslaten en wedergeboorte. Deze kaart vraagt om dat aspect van de dood: laat negatieve houdingen varen, zodat er plaats gemaakt kan worden voor nieuwe, positieve inzichten.

Afbeelding Uur van kracht

42. Uur van kracht

“O, Heilig Uur verbindt mijn geest opnieuw met het geheel,
Moeder Aarde vult me bij via mijn hart en ziel.
Ik zal mijn Geestlied zingen, ik zal verbonden zijn,
En ik zal mijn energie delen, zoals Aarde, Maan en Zon.”

Deze kaart komt als een stopbord: staak het werk, het is hoog tijd voor plezierige in- of ontspanning. Door dingen te doen waar we gelukkig van worden, vullen we onszelf met vreugdevolle energie. Wanneer we in zo’n staat verkeren, kunnen we onze energie ook doen overslaan op anderen, zodat zij op hun beurt weer energie krijgen en zich goed kunnen voelen! Hier kun je erg goed zien hoe kleine dingen een grote impact kunnen hebben: een vrolijke daad ontketent vreugde in een groot aantal harten.

Afbeelding Weggeefceremonie (loslaten)

43. Weggeefceremonie (loslaten)

“Gegroet Kind van de Aarde! Ken je het geheim van het Geschenk?
Hoe meer je loslaat, hoe meer je ontvangt,
Want zo is de natuur.
Gegroet Kind van de Aarde! Geloof je in oogsten wat je hebt gezaaid?
Een druppel wijsheid zal de waarheid brengen
En dan zul je waarlijk weten.”

De weggeefceremoniekaart benadrukt dat loslaten in veel gevallen iets goeds is. In eerste instantie lijkt het een pijnlijk iets, maar loslaten is eigenlijk heel gezond en noodzakelijk voor groei. Een boom die haar vruchten niet lost blijft met rot fruit zitten: zo dienen wij ook los te laten wat ons niet meer toebehoort. Doe dit dankbaar en liefdevol, en blijf ook dankbaar voor alles wat je later krijgt en weer los zult laten. Dat je ergens liefde en aandacht aan hebt gegeven, betekent niet dat het voor altijd het jouwe is: onthoud dit, en je zult merken dat veel van je lijden ongegrond is.

Afbeelding Heilige ruimte (eerbied)

44. Heilige ruimte (eerbied)

“Groot Mysterie, leer me de wetten van Heilige Ruimte en
de gebruiken en tradities van anderen te eren.
Groot Mysterie, Jij kunt me leren de talenten die ik heb op waarde te schatten,
En me in andermans huis eerbiedig te gedragen.
Groot Mysterie, leer het kind in mij het deel van Heilig Mysterie
dat in elke ruimte wordt gevonden
Met gratie te aanvaarden.”

Deze kaart spreekt over grenzen: zowel de grenzen die je zelf dient op te stellen, als de grenzen van anderen die je moet leren respecteren en aanvaarden. Wie zijn eigen grenzen niet kent en respecteert, zal vaak moeite hebben de grenzen van anderen te respecteren of zelfs maar te zien en erkennen.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Kaartlegging

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Dorothy
 • Engelenreader
 • Pendelen
 • Lichtgidsen
Start gratis chat
medium die
Gianna
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Jill
 • Engelenreader
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Charissa
 • Heldervoelend
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Valentina
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Marlo
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Feike
 • Lichtgidsen
 • Paragnost
 • Relatie Coach
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading