18 juli 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Kelken uitleg (14 tarotkaarten) + dagkaart trekken

Kelken uitleg (14 tarotkaarten) + dagkaart trekken

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022

Tarotkaarten zijn rijk aan symboliek, en kunnen ons helpen inzicht te krijgen in ons leven en onze problemen. Het interpreteren van de kaarten is echter niet altijd even gemakkelijk. Wie niet bekend is met de symboliek, kan sterk twijfelen over de precieze boodschap van een kaart.

Daarom brengen we je dit artikel, waarin we de interpretaties van de tarotkaarten uit de Kleine Arcana, met name de reeks Kelken, uit de doeken doen.

We geven je eerst een beschrijving van de kaart, trachten de bijhorende symbolen uit te leggen, en geven je tot slot voor elke kaart twee interpretaties: hoe je de kaart best leest wanneer die in zijn gewone oriëntatie verschijnt, en hoe je de kaart leest wanneer die omgekeerd opduikt.


Kelken in het tarot

Kelken in het tarot verwijzen naar onze emoties enerzijds, en onze relatie tot anderen anderzijds. Vaak verschijnt een Beker als verwijzing naar een persoon in het leven van de vraagsteller, de persoon voor wie de lezing gehouden wordt. Dat hoeft echter niet altijd het geval te zijn; de kaarten kunnen ook naar individuele, emotionele ervaringen verwijzen.


Kelken dagkaart trekken

Klik op de kaart voor je persoonlijke kelken tarotkaart van vandaag:


Betekenis van de Kelken tarotkaarten

Afbeelding Koning Kelken

Koning Kelken

Koning Kelken drijft op een troon op de oceaan. Hij draagt een blauw kleed met een gele mantel, en heeft een kelk in zijn rechterhand. In de andere heeft hij een scepter vast. Op de achtergrond zie je links een zeemonster of walvis, en rechts een schip met zeilen.

De oceaan verwijst zoals steeds naar het collectieve bewustzijn enerzijds en onze emoties anderzijds. Dat Koning Kelken op de zee drijft, kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden. Het kan interessant zijn de vraagsteller naar zijn interpretatie te vragen. Ziet de Koning er doelloos uit? Wordt hij heen en weer geslingerd op het water? Of weet hij precies hoe hij zich drijvende moet houden? De relatie van Koning Kelken tot de zee, of de interpretatie daarvan, vertelt je veel over wat de kaart komt doen in de lezing.

De beker in zijn hand kan herbevestigen dat hij zijn emotionele beleving onder controle heeft. Hij weet wie hij is en wat zijn emotionele reacties te weeg kunnen brengen, en kan die verantwoordelijkheid goed aan.

Het geel van zijn mantel geeft de kaart een optimistisch, energetisch, vrolijk en actief trekje, en het blauw van zijn kleed doelt op vertrouwen en open communicatie. Wat zich op de achtergrond afspeelt verwijst, volgens sommige interpretaties, naar een transformatie. In die interpretaties verwijst men daarvoor naar het verhaal van Jonas en de walvis.

Betekenis: De kaart verwijst in veel gevallen naar een gebalanceerd en betrouwbaar, veelal mannelijk, persoon in de omgeving van de vraagsteller. Langs de andere kant kan de kaart dan ook weer vertellen dat de vraagsteller zijn of haar emoties goed in de hand heeft, of net dat de vraagsteller problemen heeft op dat gebied.

Omgekeerd: Omgekeerd doelt de kaart soms op een negatieve, wederom vaak mannelijke, invloed. Die invloed zorgt voor verwarring en misschien zelfs chaos in het leven van de vraagsteller. Ook mogelijk is dat de vraagsteller geen gezonde verhouding heeft ten opzichte van zijn of haar emoties en er nood is aan meer balans.

Afbeelding Koningin Kelken

Koningin Kelken

Koningin Kelken zit op een troon aan de rand van het water. Haar cape weerspiegelt het water, en ook haar troon werd voorzien van golven (op sommige kaarten ook een zeemeerminnenkind met een vis). Onder en om haar voeten liggen keien, en in haar rechterhand houdt ze een extravagant versierde kelk waar ze geïntrigeerd naar kijkt.

Het water duidt weer op het collectieve bewustzijn en het emotionele, maar wordt op deze kaart ook aan het creatieve verbonden. De keien waar haar voeten op rusten zouden verbeelden dat zij in contact staat met die aspecten van het leven, maar ze onder controle heeft. Ze raken haar slechts in die mate dat zij hen haar laat raken.

De kelk, en vooral hoezeer die versierd werd, verwijst naar haar spirituele gaven en hoe ontwikkeld die zijn. Ze zou bijvoorbeeld erg goed kunnen aanvoelen hoe het met haar naasten gaat, en leest mensen als geen ander.

Betekenis: Wanneer deze kaart naar een persoon verwijst, is dit vaak een intuïtieve, mogelijk spiritueel of paranormaal begaafde dame. Ze is zachtaardig en misschien wel sensueel. De kaart kan echter ook verwijzen naar het gevoel op je plaats te zijn, een beetje als een vis in het water. De vraagsteller is helemaal ‘in touch’ met zichzelf.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart duiden op een negatieve relatie, mogelijk met een geliefde. Er is ook nood aan zelfliefde (misschien is het gebrek aan zelfliefde wel een van de factoren waar de negatieve relatie onder lijdt), en de vraagsteller zou even de tijd moeten nemen om voor zichzelf te zorgen.

Afbeelding Kelken Ridder

Kelken Ridder

De Kelken Ridder zit op een wit paard en heeft een kelk in zijn rechterhand. Hij draagt gevleugelde schoenen en ook zijn helm is versierd met een stel vleugels. Voor hem stroomt een rivier, en daarachter zie je een bergwand. Hij draagt een mantel versierd met vissen en golven.

De rivier verwijst, net als de zee, naar het emotionele en het creatieve, maar niet zozeer naar het collectieve bewustzijn. Dat de kaart ons een rivier toont en geen zee, is geen toeval: de ridder heeft misschien nog geen vat op de grote emoties die de zee weerspiegelt, en begint nog maar net grip te krijgen op wat hij voelt, zijn diepere belevenis van het leven. Hij gaat wel de goede richting op. De vissen op zijn mantel verbeelden eveneens die innerlijke beleving: die is wel diepgaand als de zee, maar zoals gezegd heeft hij daar nog niet echt zicht op.

De vleugels op zijn helm en laarzen geven de toeschouwer het idee dat hij, net als Hermes, een boodschapper van de goden is. Zijn kelk kan gezien worden als hun boodschap – een van liefde. Het witte paard vertelt ons dat hij goede bedoelingen heeft, en een zekere onschuld in zich draagt. De houding van het paard lijkt twijfelachtig, misschien durft hij de rivier nog niet echt over te steken. De ridder zelf heeft een meer vastberaden blik.

Betekenis: De kaart kan ons vertellen dat de vraagsteller op zoek is, naar waarheid, naar liefde, misschien wel naar zichzelf en de ware aard van zijn of haar gevoelens. Als de kaart een persoon vertegenwoordigt is deze persoon makkelijk te beïnvloeden, of voelt die zich onbegrepen of niet geapprecieerd. Romantiek, gevoeligheid en charmes zijn andere mogelijke interpretaties.

Omgekeerd: Omgekeerd wijst de kaart op een zekere doelloosheid, en versterkt de betekenis van het onbegrepen gevoel. Jaloezie ten gevolge van een overactieve fantasie is een andere mogelijke interpretatie, maar de kaart kan ook duiden op de onrealistische verwachtingen of onpraktische aanpak van de vraagsteller.

Afbeelding Kelken Schildknaap

Kelken Schildknaap

De Kelken Schildknaap staat wijdbeens met zijn rug naar de zee. Hij kijkt met een wat onnozele of vragende blik naar de vis die uit de kelk in zijn rechterhand opduikt. Zijn tuniek is versierd met lotusbloemen.

Dat de Schildknaap zich wegdraait van de zee, wijst op het feit dat hij niet echt in contact staat met zijn innerlijke beleving. Hij heeft er misschien zelfs totaal geen weet van. Hij kijkt wat verwonderd naar de vis, wat ons doet vermoeden dat hij geen idee heeft waar die vis vandaan komt. De vis komt, uiteraard, uit de zee – als hij daar wat meer voeling mee had, zou hij de vis als dusdanig herkennen.

De lotusbloemen zouden kunnen verbeelden dat hij het potentieel in zich draagt om in verbinding te komen staan met het innerlijke. Hij is uiteindelijk nog maar een page (schildknaap) en heeft nog heel wat te leren.

Betekenis: De kaart verschijnt vaak in lezingen wanneer de vraagsteller ergens niet van op de hoogte is, iets niet helemaal begrijpt of zich ergens over verwondert. Anderen kunnen misschien wél duidelijk zien wat er gaande is, maar de vraagsteller is zich er niet van bewust of heeft er geen vat op. De kaart heeft ook een aspect van potentieel – de page kan nog alle richtingen op – en nieuwsgierigheid. Wanneer de kaart verwijst naar een persoon, is dit een nieuwsgierig persoon, jong van geest en vol met vragen, maar evengoed iemand die nog niet veel weet.

Omgekeerd: Omgekeerd vertelt de kaart ons dat de vraagsteller op innerlijk vlak nog niet helemaal volwassen is. Hij of zij twijfelt misschien aan zichzelf. Er kan echter ook gewoon sprake zijn van nieuwe mogelijkheden waar de vraagsteller zich nog niet van bewust is. Een nieuw idee, of een creatieve remming, kunnen ook een rol spelen in het probleem van de vraagsteller.

Afbeelding Kelken Aas

Kelken Aas

Op deze kaart zien we een beker op een uitgestoken hand boven een vijver met lelies. De hand doemt op vanuit een wolkenpartij, en uit de beker komen vijf stroompjes water. Een witte duif lijkt de beker in te duiken, met een penning waarop een kruis staat afgebeeld in zijn snavel.

Het feit dat de hand uit de wolken verschijnt, suggereert dat er sprake is van een goddelijke ingeving, of het aanbieden van liefde of inzicht vanuit het Hogere. De duif met de penning, in sommige opvattingen een hostie, herbevestigt het goddelijke aspect van de kaart.

De stroompjes water die uit de kelk stromen kunnen verwijzen naar de vijf zintuigen, en in ruimere zin de mens. Het water stroomt weer de zee in, die op zich verwijst naar het collectieve bewustzijn en de ervaring van het leven op emotioneel of spiritueel vlak. Samen verbeelden ze de eenheid tussen de mens, zijn gevoelens en de rest van de wereld.

De lelies kunnen dan weer op een boeddhistische wijze geïnterpreteerd worden. De chakra’s worden vaak geïllustreerd als leliebloemen. Lelies zijn prachtige bloemen die op het water groeien, en hun wortels gaan diep het water in. Dat water kan troebel zijn of helder, maar de lelie heeft er steeds zijn wortels in.

Betekenis: Er is sprake van nieuwe gevoelens of nieuwe invloeden, hetzij de nood daar aan of hun aanwezigheid. De kaart kan ook over intuïtie of creativiteit en het ontstaan van iets nieuws (nieuw leven, een nieuw idee, een nieuw project) gaan, en heeft over het algemeen een positieve betekenis.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart duiden op het onderdrukken van emoties, of het negeren van de intuïtie. Er kan ook een zekere roep naar zelfliefde weerklinken vanuit de kaart, wanneer de vraagsteller bijvoorbeeld te hard is voor zichzelf.

Afbeelding Kelken Twee

Kelken Twee

Op Kelken Twee zien we een man en een vrouw die op het punt lijken te staan hun kelken tegen elkaar te klinken. De vrouw draagt een lauwerkrans, de man een krans van rozen. Boven de kelken zweeft een gevleugeld leeuwenhoofd, en ver op de achtergrond is een klein huisje zichtbaar. De twee slangen die zich rond een staf wikkelen zijn mogelijk een verwijzing naar alchemistische principes.

De man lijkt richting de vrouw te stappen, wat kan wijzen op zijn romantische gevoelens jegens haar. Dit wordt herbevestigd door zijn rozenkrans. Haar lauwerkrans verwijst naar haar overwinning. Vaak wordt in deze kaart een platonische relatie gezien, maar nog vaker conflicten binnen een relatie of het streven naar harmonie binnen een relatie.

Het huisje op de achtergrond verbeeldt een verlangen naar eenheid, heelheid en het gevoel ergens thuis te zijn. De leeuw verwijst dan weer naar de zon, of naar onze natuurlijke driften. Dat hij vleugels heeft, vertelt ons dat wat de kaart vertelt niet vast of materieel is – we kunnen er van wijken, en we kunnen er bovenuit stijgen. Dit herbevestigt voor velen het idee dat de kaart een platonische relatie weerspiegelt.

Betekenis: De kaart spreekt van liefdevolle gevoelens en genegenheid, al hoeven die niet van romantische aard te zijn. Zoals gezegd wordt de kaart vaak gezien als een verwijzing naar platonische relaties. De kaart kan echter ook wijzen naar de balans tussen mannelijke en vrouwelijke energieën binnen eenzelfde individu. Soms vertelt de kaart ons dat een conflict binnen een relatie zijn tol begint te eisen.

Omgekeerd: Omgekeerd wordt de nadruk op het conflict versterkt. De kaart vertelt ons dat er sprake is van een uit balans zijn. Ook mogelijk is dat de vraagsteller anderen niet genoeg vertrouwd, of niet genoeg vertrouwd wordt.

Afbeelding Kelken Drie

Kelken Drie

Op Kelken Drie zien we drie vrouwen die in een kring lijken te dansen. Ze heffen elk een kelk op, het lijkt of ook zij ergens op willen klinken. De vrouwen zijn omgeven door vruchten.

Het getal drie verwijst vaak naar harmonie en evenwicht. De drie vrouwen lijken het ook prima met elkaar te kunnen vinden; het tafereel heeft iets zusterlijk. Hun gewaden herbevestigen het positieve in de kaart: het gele gewaad getuigt van vreugde en optimisme, het witte van puurheid van bedoelingen, en het rode van passie en liefde.

De vruchten suggereren dat het een vruchtbare relatie betreft. Misschien kunnen de vrouwen samen heel wat verwezenlijken, of ondersteunen ze elkaar zodat elk van hen haar doelen in het leven kan bereiken. Ze zijn daarin geduldig en liefdevol.

Betekenis: De kaart kan de vraagsteller oproepen om meer tijd met geslachtsgenoten door te brengen, maar kan ook gewoon naar een vreugdevol samenzijn verwijzen. Misschien zit er een feest aan te komen, of komt er een langverwacht weerzien van oude vriend(inn)en. Een laatste interpretatie is die van samenwerking.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart er dan weer op wijzen dat de vraagsteller er goed aan doet even alleen te zijn, of hoogstens met een andere vriend(in) op te trekken. Misschien zou een goed een-op-een gesprek hem of haar deugd doen. Een andere interpretatie ligt in overtollig feesten; mogelijk probeert de vraagsteller problemen te ontwijken door overdreven vreugdevolle dingen te doen.

Afbeelding Kelken Vier

Kelken Vier

Op Kelken Vier zit een jongeman schijnbaar ontevreden tegen een boom. Hij heeft drie bekers voor zich, en een vierde wordt aangereikt door een hand die uit de wolken komt.

Wanneer we de jongeman zien als een ontevreden persoon, vertelt de kaart ons dat wij zelf ook ontevreden zijn, ongeacht hoeveel we hebben en krijgen. De kaart wordt echter ook wel eens gezien als een van contemplatie; de jongeman is in die interpretaties aan het mediteren, en als gevolg komt de kelk tevoorschijn.

Betekenis: De kaart heeft een dubbele betekenis. Enerzijds is het mogelijk dat de vraagsteller onterecht ontevreden is – hij of zij heeft al van alles, en kijkt niet eens meer op wanneer hem of haar iets wordt aangeboden. De vraagsteller is ondankbaar, tot het apathische toe. Anderzijds is het mogelijk dat de vraagsteller even moet reflecteren, en zo weer zicht krijgt op alles wat hij of zij heeft. Misschien is de dankbaarheid op zich wel die vierde kelk, aangeboden door het goddelijke.

Omgekeerd: Omgekeerd draagt de kaart dezelfde betekenis, maar op een negatievere manier. De ondankbaarheid van de vraagsteller kan bijvoorbeeld anderen kwetsen, of gaat een steeds grotere rol in zijn of haar leven spelen.

Afbeelding Kelken Vijf

Kelken Vijf

Een man met een zwarte mantel staart naar drie omver gevallen bekers. Rode en groene vloeistoffen stromen uit de kelken. Achter hem staan nog twee kelken, en op de achtergrond loopt een brug over een rivier.

De rode vloeistoffen verwijzen naar liefde en levenskracht, de groene naar groei en levendigheid. Dat juist die vloeistoffen weglopen, kan betekenen dat de vraagsteller een groot verlies heeft geleden, of met een depressie kampt. De zwarte mantel herbevestigt die verwijzing naar rouw en groot verdriet, en voegt het aspect van verstarring toe: de vraagsteller zit vast in zijn of haar verdriet.

Er staan echter nog twee kelken achter de figuur op de kaart, wat ons vertelt dat niet alles verloren is. De brug versterkt dat symbool: de vraagsteller moet door een fase van rouw gaan, maar zal daarna de dingen weer positief in kunnen zien. Tot slot benadrukt de rivier de symboliek van gevoelens en verdriet.

Betekenis: De vraagsteller staat stil bij het verleden en alles wat hij of zij verloren is. Hij of zij zit vast in wat enerzijds nostalgische overwegingen kunnen zijn, maar anderzijds ook depressie kan zijn. Misschien kan de vraagsteler wat gebeurd is moeilijk verwerken en loslaten. Dat dat moeilijk is, betekent echter helemaal niet dat het onmogelijk is.

Omgekeerd: Wanneer de kaart omgekeerd ligt, kan het zijn dat de vraagsteller zichzelf moet vergeven om door deze fase van rouw te raken. Het kan gaan om kleine, persoonlijke tegenslagen die alsmaar grotere proporties zijn gaan aannemen. De vraagsteller kan reeds in de overgangsfase zijn beland: hij of zij gaat steeds meer inzien wat er werkelijk speelt, en krijgt er vat op.

Afbeelding Kelken Zes

Kelken Zes

Twee kinderen, een jongen en een meisje, staan voor een huis. Ze dragen felgekleurde kleding, en zijn omgeven door kelken. De jongen geeft het meisje, mogelijk zijn zusje, een van de kelken. Op de achtergrond loopt een bewaker.

De bewaker verwijst naar het geborgen gevoel dat je hopelijk als kind hebt mogen ervaren. De broederliefde herbevestigt dat gevoel. De witte bloemen voegen een aspect van onschuld en reinheid toe; de jongen geeft zijn zusje de bloemen met de puurste intenties. Er kan sprake zijn van onvoorwaardelijke liefde.

Betekenis: De kaart verwijst naar jeugdherinneringen en jeugdsentimentaliteit. Net als Kelken Vijf is er een nostalgisch aspect, al is dat op deze kaart niet in negatieve zin. Een andere interpretatie is die van de jeugdigheid zelf; denk aan de aanwezigheid van kinderen, het spelen met kinderen of het leren van en aan kinderen. Kinderlijk of speels zijn kan nodig zijn om het probleem van de vraagsteller op te lossen.

Omgekeerd: Wanneer de kaart omgekeerd verschijnt, kan dit ons vertellen dat de vraagsteller te erg aan jeugdherinneringen vasthangt. Hij of zij is nodeloos nostalgisch en maakt het zichzelf moeilijk van het heden te genieten. Het kan echter ook het geval zijn dat de vraagsteller dingen te serieus opneemt, en nood heeft aan wat tijd om te ‘spelen’. Een speelse houding doet de vraagsteller goed.

Afbeelding Kelken Zeven

Kelken Zeven

Een figuur, met zijn rug naar ons gekeerd, staat voor een wolk waarin zeven bekers zitten. In elke beker zit een andere schat.

Linksboven zien we een beker met een hoofd. Dit kan een engelenhoofd, een mensenhoofd of het hoofd van een standbeeld zijn. De kelk daarnaast is gevuld met een gestalte, verborgen onder een doek. De uitgespreide armen doen denken aan Jezus of Maria, verwijzingen naar het heilige. De kelk rechtsboven toont dan weer een slang, symbool voor verraad en leugens.

Het kasteel in de kelk linksonder kan verwijzen naar hoogmoed. De edelstenen daarnaast naar overvloedige rijkdom, maar ook naar hebzucht. De lauwerkrans staat voor overwinning. De draak in de meest rechtse beker kan op verschillende manieren geïnterpreteerd worden: is het iets duivels, of juist een teken van geluk, zoals in de oosterse symboliek?

Betekenis: De kaart duidt op een overvloed aan keuzes, waarvan veel opties niet gelijkwaardig zijn aan de rest. Sommige keuzes leiden tot rampzalige gevolgen, anderen net tot gelukzaligheid. Kiezen is moeilijk en spannend – zeker wanneer het niet duidelijk is welke keuze welke gevolgen teweeg zal brengen. De kaart spreekt ook van illusies; misschien probeert iemand de vraagsteller een zekere richting op te krijgen uit eigenbelang, en draait die de vraagsteller daarbij een loer.

Omgekeerd: Omgekeerd benadrukt de kaart het belang van zélf keuzes maken. Wanneer jij een keuze maakt, draag je de verantwoordelijkheid over de gevolgen. Maak voor jezelf duidelijk waar je prioriteiten liggen en wat je normen en waarden inhouden.

Afbeelding Kelken Acht

Kelken Acht

Op de voorgrond zijn acht kelken op elkaar gestapeld. Daarachter zien we een reiziger met een stok die langs een brede rivier wandelt, richting een gebergte. In de linkerbovenhoek schijnt de maan.

De reiziger lijkt de bekers achter zich te laten; hij keert hen de rug toe. De staf die hij vastheeft suggereert dat hij dit doet uit spirituele overwegingen: de staf verbindt het aardse met het Hogere.

Het pad dat voor de reiziger ligt heeft een woest karakter, maar dat schrikt de reiziger niet af. De rivier lijkt naar een zee te lopen die achter de rotsen ligt. Misschien was het water woest voor de reiziger zijn besluit nam, en is het water rustig nu hij weet wat hem te doen staat. Dat hij richting de zee loopt, kan betekenen dat hij dichter bij zijn ware, innerlijke zelf komt te staan.

Betekenis: De vraagsteller heeft een heel bewuste beslissing gemaakt. Hij of zij wilt dingen achter zich laten, en weer verder gaan of een nieuwe weg inslaan. Misschien stellen de naasten van de vraagsteller zich daar vragen bij, maar de vraagsteller is zeker van zijn of haar stuk.

Omgekeerd: Omgekeerd kan de kaart wijzen op het feit dat de vraagsteller dingen niet over een andere boeg gooit, en in plaats daarvan alles steeds maar weer ‘nog een kans’ geeft. Het kan echter ook zijn dat de vraagsteller te snel opgeeft, en in een waan van escapisme steeds weer zijn doelen verlaat.

Afbeelding Kelken Negen

Kelken Negen

Een man zit tevreden voor een tafel waarop negen kelken staan. Hij draagt een gestreept gewaad en een rode muts.

Zijn gestreepte gewaad zou een verwijzing kunnen zijn naar zijn sterk contrasterende daden: hij deed zowel erg goede als erg slechte dingen om zijn huidige rijkdom te bemachtigen. Nu is hij echter klaar met bemachtigen; hij heeft genoeg vergaard en is tevreden met wat hij heeft.

Betekenis: De vraagsteller is tevreden met wat hij of zij bereikt heeft. Zijn of haar wensen zijn uitgekomen, en nu geniet de vraagsteller van het verwezenlijkte. Hij of zij is voldaan.

Omgekeerd: Wanneer de kaart omgekeerd verschijnt, kan hij ons waarschuwen voor arrogantie. Dat de vraagsteller heeft bereikt wat hij of zij bereikt heeft is goed, maar is geen garantie dat alle anderen hetzelfde kunnen bereiken. Het is belangrijk stil te staan bij wat ons geholpen heeft onze dromen werkelijkheid te maken, en er niet van uit te gaan dat we het allemaal aan onszelf te danken hebben. Een waarschuwing voor materialisme en verwendheid spreken ook uit de kaart.

Afbeelding Kelken Tien

Kelken Tien

Een gelukkig gezin bestaande uit een vader, moeder, zoon en dochter staat onder een regenboog met tien kelken. De ouders kijken op naar de regenboog, maar de kinderen lijken zich er niet van bewust – misschien nemen zij die vreugde voor vanzelfsprekend. Op de achtergrond zien we het huisje van op Kelken Twee – nu staat het echter een stuk dichterbij.

Het gezin verwijst naar het geluk dat hoort bij een veilig, liefdevol thuis. Dat hoeft echter niet enkel een thuis te zijn; het kan ook gaan om een aangename werkplaats, een vriendengroep of de ruimere familie.

Het huisje dat nu dichterbij staat, vertelt ons dat dat veilige ‘thuis’ nu bereikt is, of toch minstens in zicht is.

Betekenis: Kelken Tien stelt dat de vraagsteller volmaakt gelukkig zou kunnen zijn. Er is sprake van voltooiing en voldoening, geborgenheid en het gevoel ergens thuis te horen. Dat geluk is zelfs overvloedig, en kan gedeeld worden met anderen – niet per se door een gezinsuitbreiding, maar door bijvoorbeeld nieuwe mensen op te nemen in een groep.

Omgekeerd: Omgekeerd duidt de kaart op gezinsproblemen of conflicten binnen een hechte groep. Misschien schat iemand de groep niet op waarde, en stelt die persoon de verkeerde prioriteiten – wat ten koste gaan van het fijne groepsgevoel. Het kan echter ook zijn dat het groeps- of familiegevoel verstikkend aanvoelt, hoewel dat vanuit de groep niet zo bedoeld wordt.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): KaartleggingTarot

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Dorothy
 • Engelenreader
 • Pendelen
 • Lichtgidsen
Start gratis chat
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Gianna
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Jill
 • Engelenreader
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Charissa
 • Heldervoelend
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Valentina
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading