23 mei 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Ja of Nee Tarot kaarten Orakel – online legging

Ja of Nee Tarot kaarten Orakel – online legging

Laatst bijgewerkt: 10 oktober 2022

Zit jij met een belangrijke vraag? Met de Ja/Nee tarot krijg je snelle en duidelijke antwoorden. In dit artikel kun je zelf online een dagkaart trekken. We geven ook meer uitleg over wat het ja/nee tarot inhoudt en hoe je het beste een vraag kunt formuleren. Lees snel verder voor meer informatie.

Ja of nee tarotkaart trekken

Trek hieronder direct je ja/nee dagkaart!


Wat is een ja/nee tarotlegging?

Een tarotlegging kan je helpen bij het verwerken van problemen. Bij een tarotlegging is het van belang om je open te stellen en rustig de tijd te nemen om de kaarten goed te kunnen duiden/lezen. Er liggen immers meerdere kaarten tijdens een legging en het is de bedoeling dat je de kaarten in de context plaatst en het gehele plaatje gaat zien. Met een ja/nee tarotlegging, is dit minder van belang. Je legt de focus op één probleem waar je snel een antwoord op wilt. Met behulp van de getrokken ja/nee kaart krijg je meer inzicht in je situatie en wordt er een richting aangereikt in welke je kunt bewegen. Naast een ja, nee of misschien krijg je een korte toelichting van de betekenis van de kaart.
Heb je een vraag over de liefde? Dan kun je ook kiezen voor het liefdestarot. Kijk daarvoor op deze pagina.


Het tarotspel

Het tarotspel bestaat uit twee delen: de Grote Arcana en de Kleine Arcana. De Grote Arcana bestaat uit tweeëntwintig kaarten, de Kleine Arcana uit zesenvijftig kaarten. Elke kaart uit de Grote Arcana heeft naast een titel een getal van 0 tot 21. De Grote Arcana weergeeft de belangrijkste levensfases en levenslessen van de mens. De Kleine Arcana is weer onder te verdelen in vier groepen: Staven, Munten, Zwaarden en Kelken/Bekers. De Kleine Arcana heeft betrekking op de overige levenslessen.


Zo werkt de ja/nee tarot

Ook al is het ja/nee tarot bedoelt om een snel en duidelijk antwoord te krijgen, dan nog is het van belang om je goed voor te bereiden. Formuleer je vraag aan de hand van de hieronder geschreven tips. Focus je vervolgens zo veel mogelijk op de vraag. Vervolgens trek je een kaart. Het maakt niet uit of je in een omgeving met of zonder anderen bent, met of zonder geluid of bijvoorbeeld met je ogen open of dicht. Het gaat erom dat jij je kunt concentreren op je vraag en de kaart.
De kaart die je hebt getrokken heeft een titel, getal (Grote Arcana), een antwoord (ja/nee/misschien) en een korte betekenis van de kaart. Naast het lezen van het antwoord en de betekenis van de kaart kun je proberen om de afbeelding te duiden. Wellicht spreekt de afbeelding je aan en is er iets waardoor je de kaart of het antwoord beter kunt begrijpen.


Hoe krijg je de beste resultaten uit een ja/nee tarotlegging?

De beste resultaten uit een ja/nee tarotlezing krijg je door het formuleren van een duidelijke vraag. Is het antwoord niet duidelijk genoeg? Bekijk dan de mogelijkheid of je de vraag wel duidelijk hebt gesteld en of de vraag betrekking heeft op jezelf. Het heeft weinig zin om een andere kaart te trekken, want het eerste antwoord is de belangrijkste boodschap. Wacht altijd een dag met het trekken van een nieuwe kaart. Schrijf de betekenis van de getrokken kaart op en lees het op een later moment nogmaals. Wellicht is de kaart dan duidelijker.


Wat kun je het beste vragen?

In principe kan het ja/nee tarot bijna elke vraag beantwoorden. Wel blijft het van belang om de vragen duidelijk te stellen. Maak je vaker gebruik van tarot, dan ga je vanzelf merken dat je de kaarten gemakkelijker kunt duiden. Wellicht gaat de afbeelding ook meer tot je spreken of is het makkelijker om de kaart in de juiste context te plaatsen. Wil je een tarotlegging die meer gefocust is op één onderwerp, dan kun je bijvoorbeeld kiezen voor het liefdestarot. Deze kaarten geven meer duidelijkheid over het onderwerp liefde en relaties, waardoor het wellicht minder lastig is om de kaart te duiden. De algemene tarotkaarten geven juist meer informatie, waardoor de kaarten dieper gaan.


Hoe definieer je de vraag die je wilt stellen?

Om een duidelijke vraag te stellen, kun je de volgende tips meenemen:

 • Formuleer altijd een vraag die je met ja of nee kunt beantwoorden.
 • Formuleer altijd een vraag die betrekking heeft op jezelf, iets waar je zelf invloed op kunt uitoefenen. Dus niet: ‘Gaat .. mij ontslaan?’ maar: ‘Is het verstandig om ontslag te nemen?’
 • Formuleer je vraag positief.
 • Gebruik geen ontkenningen zoals nooit of niet.
 • Stel één vraag tegelijk.
 • Stel de vraag zo kort en bondig mogelijk.
 • Let op: vragen over gezondheid zijn mogelijk, maar vaak niet verstandig. Ze leveren vaak veel angst en stress op, terwijl dit niet nodig hoeft te zijn.

Voorbeelden van goede vragen om te stellen

 • Moet ik op zoek gaan naar een andere baan?
 • Worden ik en .. (partner) weer gelukkig samen?
 • Is dit een goede tijd om te gaan reizen?
 • Moet ik .. (naam) vertellen wat er .. (datum) is gebeurd?

Betekenis van de Tarot ja of nee kaarten

Afbeelding 0. De Dwaas

0. De Dwaas

Ja of Nee: Ja

Ja, ga ervoor! De dwaas staat voor je innerlijke kind. Het innerlijke kind ziet geen gevaar in gebrek aan kennis en daardoor geeft de Dwaas verbazingwekkende, levenslustige en verfrissende ervaringen.

Afbeelding 1. De Magiër

1. De Magiër

Ja of Nee: Ja

Ja, vertrouw op je intuïtie. De magiër heeft een sterke band tussen het bewuste (de geest) en het onbewuste (de intuïtie). Daardoor kan de magiër dankzij een sterk zelfbewustzijn uitdagingen overwinnen.

Afbeelding 2. De Hogepriesteres

2. De Hogepriesteres

Ja of Nee: Ja

Ja, heb vertrouwen. De hogepriesteres is een beschermende kaart. Deze kaart geeft aan dat je moet vertrouwen op het leven: wees geduldig, stel je open en laat je leiden door wat het leven je te bieden heeft.

Afbeelding 3. De Keizerin

3. De Keizerin

Ja of Nee: Ja

Ja, wees niet bang. De Keizerin staat voor vindingrijkheid, (innerlijke) groei, moederlijke liefde en vruchtbaarheid. De Keizerin laat je zien dat er een verandering aan kan komen die stimuleert tot ontwikkeling. Neem zelf een moederlijke rol in of laat je troosten, maar vertrouw op de Keizerin die leven schept.

Afbeelding 4. De Keizer

4. De Keizer

Ja of Nee: Ja

Ja, neem actie. De Keizer staat voor verantwoordelijkheid, standvastigheid, structuur, discipline en stabiliteit. Het is nu tijd om plannen om te zetten in doelen en er voor te gaan. De Keizer laat ook inzien dat niet alles vanzelf gaat; soms zal je er hard voor moeten werken.

Afbeelding 5. De Hogepriester // Offerpriester

5. De Hogepriester // Offerpriester

Ja of Nee: Misschien

Misschien, zoek spiritueel advies. De Hogepriester (of Hiërofant) is een kaart die aangeeft dat je bezig bent met een diepere ontwikkeling. Dit kan zijn op religieus vlak of dat jij je bijvoorbeeld bezig houdt met de zin van het leven en je eigen normen en waarden. Wellicht ben je op zoek naar goedkeuring.

Afbeelding 6. De Geliefden

6. De Geliefden

Ja of Nee: Ja

Ja, maar volg je hart. Weliswaar wordt deze kaart direct gelinkt aan de liefde, maar dit hoeft niet. Het kan ook gaan om bijvoorbeeld zakelijke relaties. Je lijkt op een kruispunt te staan en moet nu een keuze maken zonder compromissen te sluiten: maak de keuze waar jij gelukkig van wordt en, nog belangrijker, blijf bij je keuze.

Afbeelding 7. De Strijdwagen // Zegewagen

7. De Strijdwagen // Zegewagen

Ja of Nee: Ja

Ja, dit is het moment. De Strijdwagen of Zegewagen geeft aan dat je een grote stap vooruit kunt maken als je je eigen pad gaat volgen. Je hebt een sterk zelfbewustzijn, maar je denken en gevoel lijken niet altijd op één lijn te staan. Overschat je eigen krachten niet, maar vertrouw wel op je kracht om je eigen pad uit te stippelen.

Afbeelding 8. Kracht

8. Kracht

Ja of Nee: Ja

Ja, accepteer je kracht. Verwelkom je eigen passie, harstocht en moed. Het kan zijn dat je op het niveau van bewustzijn een grote verandering tegemoet gaat. Dit is nodig om innerlijke harmonie te creëren. Zoek de harmonie tussen je diepe (dierlijke) instincten, je hartstocht en het maatschappelijke bewustzijn.

Afbeelding 9. De Kluizenaar

9. De Kluizenaar

Ja of Nee: Ja

Ja, wees niet bang om je terug te trekken. De Kluizenaar (of Heremiet) is teruggetrokken. De kluizenaar laat zien dat het tijd is om tot onszelf te komen. Een tijd van zelfbezinning en ernst zullen zorgen voor een diep inzicht en een sterk innerlijk geluk.

Afbeelding 10. Het Rad van Fortuin

10. Het Rad van Fortuin

Ja of Nee: Ja

Ja, maar wees voorbereid op tegenslag. Het Rad van Fortuin laat zien dat we op bepaalde gebeurtenissen geen invloed kunnen uitoefenen. Dit kan een sterk gevoel van machteloosheid geven, maar eigenlijk laat het zien dat je moet accepteren dat je niet alles kunt controleren. Door deze ervaringen zul je innerlijk groeien.

Afbeelding 11. Gerechtigheid // Rechtvaardigheid

11. Gerechtigheid // Rechtvaardigheid

Ja of Nee: Misschien

Misschien, neem je verantwoordelijkheid. Soms is het van belang om de keuzes niet alleen te baseren op je gevoel, maar juist op het rationeel denken. Gerechtigheid geeft aan dat je verantwoordelijkheid moet nemen voor je eigen aandeel in situaties. Ben je eerlijk en oprecht, dan zal je beloond worden.

Afbeelding 12. De Gehangene

12. De Gehangene

Ja of Nee: Misschien

Misschien, het is tijd voor verandering. De Gehangene geeft aan dat je op dit moment stil staat. Ben je passief of stel je dingen uit? De Gehangene geeft aan dat het nodig is om een metamorfose door te gaan. Doorbreek patronen, kijk met een nieuwe blik naar situaties. Het is nodig om ander te gaan denken, een nieuw perspectief in te nemen.

Afbeelding 13. De Dood

13. De Dood

Ja of Nee: Ja

Ja, laat het los. De Dood staat voor afscheid nemen en loslaten. Het is van belang afscheid te nemen van negatieve zaken, personen en gedachten. Laat dat wat niet echt van jou is los. Ook kan het zijn dat je aan het einde bent gekomen van een proces, bijvoorbeeld een ontwikkelingsproces. Het is tijd om afscheid te nemen zodat jij je kunt voorbereiden op het nieuwe van de toekomst.

Afbeelding 14. Gematigdheid

14. Gematigdheid

Ja of Nee: Ja

Ja, stop met twijfelen. Gematigdheid gaat over innerlijke balans en harmonie. Wanneer je innerlijk in evenwicht bent, zul jij je rustig en tevreden voelen. Wanneer het lichaam, de ziel en de geest op één lijn met elkaar staan is het niet nodig om aan jezelf te twijfelen. Omarm jezelf zoals je bent.

Afbeelding 15. De Duivel

15. De Duivel

Ja of Nee: Nee

Nee, je speelt met vuur. De Duivel is een lastige kaart, omdat de duivel zich verschuilt achter een steeds veranderend gezicht. De Duivel laat zien dat er weinig grip is. Je kunt je machteloos of hulpeloos voelen. Wellicht speel je met vuur. Laat je niet verleiden door je innerlijke duivel.

Afbeelding 16. De Toren

16. De Toren

Ja of Nee: Nee

Nee, dit is schadelijk. De Toren laat zien dat alles wat zeker is kan gaan wankelen. Vriendschappen en overtuigingen, daar waar je zeker van bent geweest, kunnen veranderen (wankelen) doordat ze niet meer bij je passen. De Toren laat zien dat er onverwachte veranderingen en gebeurtenissen kunnen ontstaan, die vaak een negatieve lading hebben.

Afbeelding 17. De Ster

17. De Ster

Ja of Nee: Ja

Ja, het is hoopvol. De Ster is een beschermende kaart die staat voor hoop en inzicht. Pas nadat een gebeurtenis heeft plaatsgevonden kun je het grotere geheel zien. De Ster laat zien dat je een toekomst kunt plannen, dat je in het nu zinvol bezig bent en dat je op den duur kunt zaaien wat je oogst.

Afbeelding 18. De Maan

18. De Maan

Ja of Nee: Nee

Nee, dit is niet het moment. De Maan laat je dromen en verlangens zien. Deze kunnen zorgen voor mentale verwarring. De maan is mysterieus en ongrijpbaar. De Maan kan een angstig, kwetsbaar en onzeker gevoel geven waar je maar niet bij kunt komen. Deze kaart laat zien dat voorzichtigheid is geboden.

Afbeelding 19. De Zon

19. De Zon

Ja of Nee: Ja

Ja, wees warm. Hartelijk, warmte, vreugdevol en optimisme. De Zon staat letterlijk voor de zonnige kant van jezelf en het leven. Ook kan het zijn dat de Zon zaken doet opwarmen en laat ontwaken. Je kunt groeien in zelfbewustzijn en zelfvertrouwen.

Afbeelding 20. Het Oordeel

20. Het Oordeel

Ja of Nee: Ja Misschien

Ja, geef je over. Het Oordeel staat voor het laatste oordeel. Dit lijkt negatief, maar staat eigenlijk voor vrijheid, verlost worden van dat wat je tegen heeft gehouden. Door los te laten en het oordeel te accepteren kun je werken aan zelfverwerkelijking. Geen zorgen en onzekerheden meer. Ook kan het zijn dat je iets succesvol zult afronden.

Afbeelding 21. De Wereld

21. De Wereld

Ja of Nee: Ja

Ja, voel je thuis. De Wereld laat zien dat er zelfkennis en wijsheid is. Geniet van het bestaan van de wereld en je eigen plek in deze wereld. Je mag je thuis voelen, waar dit ook is. Het kan zijn dat je letterlijk de wereld gaat ontdekken of juist aan het eind staat van een reis.

Afbeelding Staven Aas

Staven Aas

Ja of Nee: Ja

Ja, ontplooi jezelf. De Staven Aas staat voor het ontplooien van jezelf en dan met name de eigen wil en je overtuigingen. De Staven Aas staat ook voor optimisme. Met optimisme en de durf om risico’s te nemen zul jij jezelf ontplooien, zolang je geduldig bent.

Afbeelding Staven Twee

Staven Twee

Ja of Nee: Misschien

Het kan zijn dat jij je afgestompt voelt, of een sterk onderbuikgevoel hebt dat er iets niet klopt. Het is een kaart die treurigheid en meningsverschillen kan aangeven. Het is van belang dat jij je neutraal opstelt zodat je terug kunt komen bij je gevoel.

Afbeelding Staven Drie

Staven Drie

Ja of Nee: Ja

Ja, pluk de vruchten. De Staven drie geeft aan dat na wellicht een moeilijke tijd of een verhoogde inzet van jezelf nu de tijd is om te genieten van dat wat je hebt gezaaid. Twee gebeurtenissen komen tot elkaar waardoor je kunt gaan oogsten.

Afbeelding Staven Vier

Staven Vier

Ja of Nee: Ja

Ja, stel je open voor wat het leven je te bieden heeft. Staven Vier geeft aan dat je kunt genieten van rust, balans en harmonie. Door je open te stellen zal je niet alleen ontspanning vinden, maar ook meer verbondenheid met je naasten.

Afbeelding Staven Vijf

Staven Vijf

Ja of Nee: Misschien

De Staven Vijf geeft aan dat er een uitdaging op je staat te wachten. Vaak is deze uitdaging een uiting van het laten zien waar je talenten liggen. De uitdaging nodigt je uit om te laten zien wat je kunt, zonder er een strijd van te maken.

Afbeelding Staven Zes

Staven Zes

Ja of Nee: Ja

Ja, het wordt erkend. De Staven Zes is een kaart die succes en overwinning aantoont. Je zult erkenning krijgen, wat voor een voldaan gevoel kan zorgen. Het kan ook duiden op nieuwe mogelijkheden en verrassende wendingen.

Afbeelding Staven Zeven

Staven Zeven

Ja of Nee: Nee

Nee, blijf alert. De Staven Zeven is een kaart van uitdaging. De uitdagingen zijn vooral te vinden in mensen die jou iets niet gunnen. Die mensen uit hogere rangen voelen zich wellicht jaloers en richten het op jou. Er komt een tijd van openbaring, maar je zult alert moeten blijven.

Afbeelding Staven Acht

Staven Acht

Ja of Nee: Misschien

Misschien, wacht af. Deze kaart geeft aan dat er beweging is of ontstaat. Er staat een gebeurtenis te wachten (vaak positief) en dit kan zelfs wel eens sneller gaan dan dat je zelf had gedacht.

Afbeelding Staven Negen

Staven Negen

Ja of Nee: Nee

Nee, dit is niet het moment. De Staven Negen geeft aan dat jij je onzeker of angstig kunt voelen. Je kunt zelfs een bepaalde weerstand voelen. Dit alles tegenover een gebeurtenis die zorgen voor negatieve herinneringen.

Afbeelding Staven Tien

Staven Tien

Ja of Nee: Nee

Nee, dit is een tijd van rust. Jij hebt veel van jezelf, of een ander heeft veel van jou gevraagd. Hierdoor kun jij je uitgeput voelen. Het kan zorgen voor veel stress en een beklemmend gevoel. Wellicht zie je zelfs geen perspectief meer. Ga op zoek naar het grotere perspectief.

Afbeelding Staven Schildknaap

Staven Schildknaap

Ja of Nee: Ja

Ja, wees moedig. De Staven zijn geassocieerd met vuur. De Staven Schildknaap geeft kansen aan. Deze vurige kansen zijn waarschijnlijk onverwacht of impulsief. Om deze kansen aan te grijpen dien je moedig te zijn.

Afbeelding Ridder Staven

Ridder Staven

Ja of Nee: Nee

De Staven Ridder is ongeduldig, enthousiast en impulsief. Je kunt heel veel plannen hebben, niet alles kun je direct realiseren. Probeer je enthousiasme in te kaderen en neem geen overhaaste beslissingen.

Afbeelding Koningin Staven

Koningin Staven

Ja of Nee: Ja

Ja, zet je energie om in daden. De Staven Koningin is net als de Staven Koning vol zelfvertrouwen. Bij de Koningin symboliseert zich dit in energie en wilskracht. Waar een wil is, is een weg, dus ga ervoor.

Afbeelding Koning Staven

Koning Staven

Ja of Nee: Ja

Ja, geloof in jezelf. De Staven Koning blaakt van het zelfvertrouwen wat zich symboliseert in macht. Onverwachte kansen kunnen je zelfontplooiing stimuleren, mits jij gelooft in je eigen kracht.

Afbeelding Kelken Aas

Kelken Aas

Ja of Nee: Ja

Ja, ga ervoor. De Kelken Aas is een kaart van geluk. De kaart geeft aan dat er grote kansen zijn om successen te behalen en dat hier veel dankbaarheid en voldoening uit gehaald kan worden.

Afbeelding Kelken Twee

Kelken Twee

Ja of Nee: Ja

Ja, en laat je verbazen. De Kelken Twee geeft aan dat er een kans is op spontane ontmoetingen. Deze ontmoetingen zullen een diepe verbintenis en zelfs liefde kunnen creëren. Sympathie, liefdevol, hartstochtelijk en persoonlijk: daar staat deze kaart voor.

Afbeelding Kelken Drie

Kelken Drie

Ja of Nee: Ja

Ja, zonder zorgen. De Kelken Drie is net als veel van de Kelken kaarten een kaart vol vreugde. Deze kaart richt zich vooral op het zorgeloze aspect. Wellicht heb je iets gekregen of bereikt wat je een gevoel van harmonie, vreugde of rijkdom geeft.

Afbeelding Kelken Vier

Kelken Vier

Ja of Nee: Misschien

Misschien, het is nog niet duidelijk. De Kelken Vier geeft aan dat er emoties zijn die je zult moeten accepteren. Wellicht heb je spijt van keuzes die je hebt gemaakt of van kansen die je hebt laten liggen. Sta stil bij je leven, accepteer waar je nu in het leven staat en bekijk hoe je vooruit kunt komen.

Afbeelding Kelken Vijf

Kelken Vijf

Ja of Nee: Nee

Nee, het is een teleurstelling. In tegenstelling tot de andere Kelken kaarten is de Kelken Vijf juist een kaart die staat voor onbegrip, verdriet en teleurstelling. De Kelken Vijf geeft aan dat er iets niet duidelijk is in je leven of je hier geen begrip voor hebt. Wellicht moet deze situatie nog komen. Vooral het gevoel van ontevredenheid laat zien dat dit een nee is.

Afbeelding Kelken Zes

Kelken Zes

Ja of Nee: Misschien

De Kelken Zes is een kaart die refereert aan je verleden. Een kaart vol herinneringen en nostalgie. Het verleden is definitief en soms is het prettig om terug te kijken naar positieve herinneringen, omdat de toekomst onzeker is.

Afbeelding Kelken Zeven

Kelken Zeven

Ja of Nee: Nee

Nee, wees sterk. Bepaalde (verkeerde) keuzes kunnen verwarringen opleveren, keuzes waar je je aan over hebt gegeven (of over wilt/zult geven) uit verleiding. Wellicht focus je op een toekomst die niet realistisch is. De keuzes zullen leiden tot een negatief gevoel.

Afbeelding Kelken Acht

Kelken Acht

Ja of Nee: Nee

Nee, je zult moeten veranderen. De Kelken Acht laat zien dat er een verandering kan optreden. Het kan je een gevoel van moedeloosheid opleveren, omdat je iets wat je liefhebt zult moeten opgeven om verder te kunnen komen. Wellicht stel je hierdoor keuzes uit of gedraag je je onverschillig tegenover de verandering.

Afbeelding Kelken Negen

Kelken Negen

Ja of Nee: Ja

Ja, geniet. Onbezorgdheid, optimisme en gezelligheid. Dat zijn de kernwoorden van de Kelken Negen. Deze kaart geeft aan dat jij zorgeloos kunt gaan genieten en plezier kunt gaan maken. Het zorgeloze genieten kan duiden op de huiselijke sfeer.

Afbeelding Kelken Tien

Kelken Tien

Ja of Nee: Ja

Ja, het is goed. De Kelken Tien is een kaart vol harmonie. Deze kaart geeft een sterk gevoel van geborgenheid. Je staat in goed contact met je naasten (en anderen) en voelt je thuis in de positie waar jij je in bevindt.

Afbeelding Kelken Schildknaap

Kelken Schildknaap

Ja of Nee: Ja

Ja, ontplooi jezelf. De Kelken Schildknaap staat voor hulp, ontplooiing en gevoeligheid. Een mooie kans in de vorm van verzoening, goed nieuws, nieuwe contacten of liefde zal zich waarschijnlijk aandienen. Grijp deze kans en ontplooi jezelf.

Afbeelding Kelken Ridder

Kelken Ridder

Ja of Nee: Ja

Ja, laat liefde je leiden. De Kelken Ridder is goed gehumeurd. Deze kart geeft aan dat er opwinding en romantiek kan ontstaan. Wellicht voel jij je verliefd of zal je een liefdevolle sfeer om je heen voelen. Geniet van de vredige sfeer en harmonie.

Afbeelding Kelken Koningin

Kelken Koningin

Ja of Nee: Ja

Ja, help. De Kelken Koningin heeft een sterk inlevingsvermogen. Daarnaast is het een wijze en liefdevolle kaart die staat voor fijngevoeligheid. Deze kaart draait om het helpen van anderen met je eigen kracht.

Afbeelding Kelken Koning

Kelken Koning

Ja of Nee: Ja

Ja, je intuïtie zal het zeggen. De Kelken Koning is niet alleen redelijk, maar ook gezaghebbend. De Kelken Koning heeft een sterke intuïtie. Deze kaart geeft dan ook aan te vertrouwen op je intuïtie en spiritualiteit en op basis hiervan keuzes te maken of anderen te helpen in de vorm van advies.

Afbeelding Zwaarden Aas

Zwaarden Aas

Ja of Nee: Misschien

De Zwaarden Aas geeft aan dat het van belang is om het hele plaatje te bekijken. Focus je niet alleen op de kleine onderdelen, maar op hoe alles met elkaar in verbinding staat. Alleen zo zal je problemen kunnen oplossen en helderheid krijgen over je situatie.

Afbeelding Zwaarden Twee

Zwaarden Twee

Ja of Nee: Misschien

Misschien, wat wil jij? De Zwaarden Twee geeft aan dat er keuzes gemaakt moeten worden. Belangrijke keuzes die conflicten kunnen oplossen of vermijden. Om dit te kunnen oplossen, is het van belang water bij de wijn te doen. Het zal innerlijke rust geven, maar de innerlijke rust is gebaseerd op een compromis.

Afbeelding Zwaarden Drie

Zwaarden Drie

Ja of Nee: Nee

Nee, laat het los. De Zwaarden Drie geeft aan dat er moeilijke keuzes gemaakt zijn of gemaakt moeten worden. Het maken van deze keuzes of de genomen keuze kan tegen je gevoel ingaan, terwijl je rationeel weet dat het beter is. Sommige keuzes doen pijn, maar zijn nodig om verder te kunnen.

Afbeelding Zwaarden Vier

Zwaarden Vier

Ja of Nee: Ja

De Zwaarden Vier is een dubbele kaart. Deze kaart representeert namelijk tegenpolen, zoals ziekte en genezing en tot elkaar komen of juist uit elkaar gaan. Uiteindelijk is de kaart positie te zien, omdat de Zwaarden Vier aangeeft dat de uitkomst positief kan zijn.

Afbeelding Zwaarden Vijf

Zwaarden Vijf

Ja of Nee: Nee

De Zwaarden Vijf is een kaart van nederlagen, angst en verraad. Het kan zijn dat jij degene bent die iemand heeft verraden, het kan ook zijn dat jij degene bent die verraden wordt. Conflicten zullen leiden (ook gewonnen conflicten) tot vernederingen. Hoe je het ook wendt of keert: de winnaar is in dit geval tegelijkertijd de verliezer.

Afbeelding Zwaarden Zes

Zwaarden Zes

Ja of Nee: Ja

De Zwaarden Zes geeft aan dat er veranderingen gaan ontstaan. Deze veranderingen kunnen angstig zijn, omdat ze buiten je comfortzone treden. Toch is het soms nodig om (oude) angsten onder ogen te komen zodat je verder kunt ontwikkelen. Stel het niet uit en laat de verandering je sterker maken.

Afbeelding Zwaarden Zeven

Zwaarden Zeven

Ja of Nee: Nee

De Zwaarden Zeven is een duidelijke nee kaart. De kaart draait om uitstellen, vermijden, onverwachte hindernissen en het te weinig gebruik maken van je talenten. Al met al zorgt dit voor faalervaringen en een negatief gevoel.

Afbeelding Zwaarden Acht

Zwaarden Acht

Ja of Nee: Misschien

De Zwaarden Acht geeft aan dat een onzeker en machteloos gevoel kan leiden tot stilstaan. Letterlijk stilstaan, maar ook stilstaan in je eigen ontwikkeling en het behalen van doelen. Deze kaart heeft een sterk ‘Ja, maar’ gevoel: ‘Ja, maar ik weet niet of ik het kan’. De ‘Ja, maar’ zorgt voor het onzekere gevoel. Wees zeker van jezelf, jij bent krachtig.

Afbeelding Zwaarden Negen

Zwaarden Negen

Ja of Nee: Nee

De Zwaarden Negen is een sterke nee kaart. Deze kaart staat voor verdriet en zorgen. De kaart geeft duidelijk aan dat een angstig, depressief of terneergeslagen gevoel kan optreden. Let op de keuzes die je maakt, bezorg jezelf geen slapeloze nachten en pas op dat je niet vast gaat lopen in negatieve gedachten.

Afbeelding Zwaarden Tien

Zwaarden Tien

Ja of Nee: Nee

De Zwaarden Tien laat zien dat sommige dingen een abrupt (of gewelddadig) einde kunnen hebben. Je kunt zelf zorgen voor een bepaalde vernietiging, maar dit kan ook door een ander worden gedaan. Het abrupte einde kan zorgen voor moeilijk afscheid nemen of loslaten.

Afbeelding Zwaarden Schildknaap

Zwaarden Schildknaap

Ja of Nee: Misschien

De Zwaarden Schildknaap laat zien dat er mogelijkheden zijn voor kansen die van buitenaf komen. Deze kansen kunnen ontstaan door conflicten of conflicten veroorzaken. Het is goed om kansen aan te grijpen, maar probeer conflicten te vermijden of conflicten te sussen.

Afbeelding Zwaarden Ridder

Zwaarden Ridder

Ja of Nee: Nee

De Zwaarden Ridder is een kaart die staat voor destructie en dominantie. Deze kaart wil beheersmatig zijn of werken, maar maalt niet om wat dit voor anderen betekent. Je eigen overtuigingen, meningen en ideeën kunnen ook op een niet destructieve manier en zonder conflicten naar voren komen. Let op je medemens.

Afbeelding Zwaarden Koningin

Zwaarden Koningin

Ja of Nee: Misschien

De Zwaarden Koningin is slim en helder. Deze koningin bekijkt de zaken op een analytische manier en kan ook op deze manier problemen oplossen. Echter zorgt het analytische denken dat ze weinig prijs geeft over de gevoelens die eronder schuil gaan.

Afbeelding Zwaarden Koning

Zwaarden Koning

Ja of Nee: Ja

De Zwaarden Koning is in tegenstelling tot de Zwaarden Koningin een kaart die snel denkt en op basis hiervan keuzes maakt. Door het snelle denken is deze kaart in staat veel dingen te begrijpen en doorgronden. Pas op voor stress, want dit kan cynisch denken veroorzaken.

Afbeelding Pentakel Aas

Pentakel Aas

Ja of Nee: Misschien

Misschien, zoekt en gij zult vinden. De Pentakel Aas geeft aan dat er vruchtbare kansen liggen die kunnen zorgen voor geluk, beloning en rijkdom. Echter zullen deze kansen niet zomaar op je pad komen, je zult er voor open moeten staan en ze zelf moeten ontdekken.

Afbeelding Pentakel Twee

Pentakel Twee

Ja of Nee: Misschien

Misschien, het zal niet gemakkelijk zijn. De Pentakel Twee geeft aan dat er mogelijkheden zijn voor groei en balans. Hiervoor zullen er veranderingen moeten komen. Deze veranderingen zijn niet altijd gemakkelijk. Het hele proces zal dus pieken en dalen geven.

Afbeelding Pentakel Drie

Pentakel Drie

Ja of Nee: Ja

Ja, nu wel. De Pentakel Drie geeft aan dat er succes en ontplooiing is. Er is erkenning en aanzien, maar hiervoor heb je eerst een uitdaging moeten overwinnen.

Afbeelding Pentakel Vier

Pentakel Vier

Ja of Nee: Misschien

De Pentakel Vier geeft aan dat er stabiliteit en balans is. Bij de Pentakel Vier staat vooral voor geldzaken. Grote kans dat je financiële zekerheid hebt door veilige keuzes. Vooruitgang kan langzaam gaan, maar ontstaat zolang je stabiele keuzes blijft maken.

Afbeelding Pentakel Vijf

Pentakel Vijf

Ja of Nee: Misschien

Misschien, sta open voor veranderingen. Een onzekere en angstige periode in je leven kan je een gevoel van afhankelijkheid en benauwdheid geven. Je kunt je eenzaam voelen door tegenslagen. Wellicht voel je je bedrogen door een ander. Probeer je te focussen op nieuwe mogelijkheden en laat deze periode achter je.

Afbeelding Pentakel Zes

Pentakel Zes

Ja of Nee: Misschien

De Pentakel Zes staat voor hulp, tolerantie en voorzichtigheid. Dit kan slaan op jezelf en je eigen kwaliteiten, maar het kan ook zijn dat dit het moment is om hulp te accepteren en je tolerant op te stellen voor de mening van een ander.

Afbeelding Pentakel Zeven

Pentakel Zeven

Ja of Nee: Misschien

Misschien, zolang je niet gehaast bent. Geduld is het kernwoord bij de Pentakel Zeven. Goede wijn moet eerst rijpen. Wees geduldig en accepteer dat groei en ontwikkeling niet altijd snel gaat. Als jij je geduldig kunt opstellen zul je zien dat het eindresultaat positief is.

Afbeelding Pentakel Acht

Pentakel Acht

Ja of Nee: Ja

Ja, ervaring leert. De Pentakel Acht staat voor leren en ontwikkelen. Deze kaart geeft aan dat je vaardigheden kunt ontwikkelen als jij je leergierig, geduldig en evenwichtig opstelt. Wellicht maak je stappen in je carrière. Al met al laat de Pentakel Acht positieve uitkomsten zien.

Afbeelding Pentakel Negen

Pentakel Negen

Ja of Nee: Ja

Ja, voel je rijk. De Pentakel Negen wordt in principe gezien als de kaart van financieel geluk in de vorm van onverwachte rijkdom. Echter kan deze kaart ook laten zien dat jij je op een ander gebied rijk voelt, bijvoorbeeld door het voltooien van iets of je innerlijke ontwikkeling.

Afbeelding Pentakel Tien

Pentakel Tien

Ja of Nee: Ja

Ja, het is stabiel. De Pentakel Tien staat vooral voor een stevig fundament. De kaart laat zien dat er een onbezorgd gevoel mag zijn dankzij stabiele en zekere omstandigheden. De kaart heeft betrekking op allerlei zaken in het dagelijks leven.

Afbeelding Pentakel Schildknaap

Pentakel Schildknaap

Ja of Nee: Ja

Ja, het is acceptabel. De Pentakel Schildknaap laat zien dat er nieuwe kansen op je pad kunnen komen. Het kan zijn dat deze kansen ontstaan door contacten of door je eigen ontwikkeling of leergierigheid. Verwacht geen gouden bergen: de kans die op je pad kan liggen is duidelijk en realistisch.

Afbeelding Pentakel Ridder

Pentakel Ridder

Ja of Nee: Misschien

De Pentakel Ridder is niet alleen oprecht, maar ook realistisch. Echter kan de Pentakel ridder ook materialistisch zijn. Om voorspoed te creëren zal je niet alleen volhardend, maar ook geduldig en hardwerkend moeten zijn.

Afbeelding Pentakel Koningin

Pentakel Koningin

Ja of Nee: Misschien

De Pentakel Koningin is vruchtbaar, realistisch en betrouwbaar. Deze kaart geeft aan dat ervaring en eenvoud zorgt voor zekerheid. Het is oké om te ontvangen, maar ook zeker oké om te schenken. Wees goedmoedig voor een ander, je zult er innerlijk van kunnen genieten.

Afbeelding Pentakel Koning

Pentakel Koning

Ja of Nee: Ja

De Pentakel Koning is niet alleen succesvol en heeft weelderige rijkdom. Er is ook sprake van continue persoonlijke ontwikkeling. Om je doelen te kunnen bereiken is het van belang dat je eerst goed bij je innerlijke zelf stilstaat. Daarna is het ‘slechts’ een kwestie van toewijding, zelfverzekerdheid en betrouwbaarheid.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): KaartleggingTarot
blank

Dit artikel is geschreven door Anoek Winkel

Anoek Winkel, 25 lentes jong. Ik werk als begeleider binnen de justitiële zorg en in mijn vrije tijd schrijf ik veel. Ik schrijf verschillende artikelen, columns en blogs en schreef een boek met de titel Alfrún. In alles wat ik schrijf en publiceer staat spiritualiteit op de voorgrond (in geval van het boek natuurlijk in fantasievorm). Ik geloof namelijk dat er meer is in deze wereld dan wat wij met het blote oog kunnen zien.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Gianna
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Jill
 • Engelenreader
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Charissa
 • Heldervoelend
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Marlo
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Eline & Freek
 • Heldervoelend
 • Helderziend
Start gratis chat
medium die
Tim & Tessa
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading