19 september 2019: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Engelen orakel online: Boodschap van de engelen

Engelen orakel online: Boodschap van de engelen

Laatst bijgewerkt: 9 juli 2019

De boodschap van de engelen is een orakelkaartenspel gebaseerd op de Bijbelse engelen. Elke aartsengel komt een of meerdere keren voor in het kaartspel, telkens met een unieke boodschap die je hopelijk verder helpt op je levenspad.

Je gebruikt deze orakelkaarten op dezelfde manier als een tarotdeck: je hebt dus ook hier meerdere opties.


Afronding

De Aarstengel Azraël vertelt ons dat het een tijd van afronden is. Dit kan wijzen op het einde van een project, op het einde van een ziekte, of op het afronden van een rouwproces.

Hiermee kan ze bedoelen dat het de bedoeling is dat we ergens een eind aan maken, dat we de nodige stappen zetten iets af te sluiten, of heel gewoon dat er ergens een eind aan zal komen.


Alchemie

Aartsengel Uriël brengt de boodschap van alchemie. Alchemie draait rond twee belangrijke principes: de vibraties die elk voorwerp, levend of dood, afgeven, en het idee van gelijkwaardig ruilen.

Wanneer het de vibraties betreft, wijst ze er ons op dat het mogelijk is zelf hand te hebben in hoe we ons voelen: we kunnen onze eigen vibraties de baas zijn!

Gelijkwaardige ruil duidt dan weer eerder op dat het tijd is dat wij iets voor anderen doen, of dat anderen iets voor ons doen. Misschien hebben we ons ingezet voor iets of iemand, en verdienen we daarvoor iets terug. Maar misschien heeft iemand juist iets voor ons gedaan, en verdienen zij daar iets voor in ruil!


Bescherming

Aartsengel Michaël wijst ons op bescherming. Dit kan een teken zijn dat we beschermd worden, of juist dat we nood hebben aan bescherming.

Misschien moeten we zelf iemand beschermen, of is het nodig dat we onze grenzen optrekken om onszelf in veiligheid te stellen.


Bewustwording

Aartsengel Jeremiël duidt op het belang van bewustwording. Misschien zijn we een levensfase binnengegaan waarin bewustwording een belangrijke rol speelt, of moeten we juist actie ondernemen ons ergens bewust van te worden.


Communicatie

De Aartsengel Gabriël zegt dat we (meer) belang moeten hechten aan communicatie: mogelijk hebben we contact met onze naasten verwaarloosd, of is het tijd dat de groep mensen waar we mee in verbinding staan gaan uitbreiden.

Ook mogelijk is dat het probleem waar we een oplossing voor zoeken te vinden is in communicatie: ruzie ontstaat zo bijvoorbeeld vaak uit misverstanden.


Conflicten oplossen

Aartsengel Raguel kondigt aan dat een conflict binnenkort opgelost zal raken, of juist snel opgelost dient te worden.


Creativiteit

Aartsengel Nathaniël fluistert ons toe dat we onze creativiteit de vrij loop moeten en kunnen laten nemen. Dit is het moment om te creëren, te verbinden en op te lossen. Of we moeten onze creatieve kant juist meer naar voor laten komen.


De aarde

Aartsengel Ariël moedigt ons aan contact op te zoeken met de aarde. Tuinieren, wandelen, mediteren in de vrije natuur… Het zijn allemaal manieren om weer in contact te komen met onszelf en onze ‘roots’.

Vaak raken we vermoeid, verward of zelfs het spoor kwijt wanneer we het gevoel hebben niet meer geaard te zijn.


De schaduw van het zelf

Aartsengel Samaël vertelt over de schaduw van het zelf. Dit kan twee dingen betekenen:

Enerzijds liggen in de schaduw van het zelf mogelijk geheimen die we ook voor onszelf verborgen houden. Het is tijd deze schaduwen op te heffen om duidelijkheid te scheppen.

Anderzijds hangt er ook een mogelijke schaduwzijde aan zelfacceptatie: we kunnen de controle over ons ego verliezen. Ook mogelijk is dat we onszelf denken te kennen, maar met een verkeerd zelfbeeld zitten opgescheept. Dit maakt dan weer dat we verkeerde keuzes nemen en onszelf en ons leven fout interpreteren.


Donkere nacht van de ziel

Aartsengel Casiël brengt de donkere nacht van de ziel met zich mee. De donkere nacht van de ziel is een periode waarin we niet in contact staan met onszelf, omdat de buitenwereld of onze huidige situatie zo overweldigend is dat we dat niet kunnen. Casiël stelt ons gerust: deze periodes maken deel uit van het leven, en gaan altijd weer voorbij. Zolang we accepteren dat de dingen nu even zo zijn, komt het uiteindelijk weer goed!


Emotie

Aartsengel Phuel wijst ons op het belang van emotie. Enerzijds is het belangrijk emoties te aanvaarden en te uiten, zowel wanneer het over onszelf als wanneer het over anderen gaat. Anderzijds hebben emoties ook een belangrijke functie: ze tonen ons wat er speelt, waar we aandacht voor zouden moeten hebben of juist waar we onszelf moeten verbeteren, waar we aan moeten werken.


Gebed

Aartsengel Sandalfon vertelt ons dat gebed belangrijk is: het maakt zelfs niet uit tot wie of wat je bidt. Het gebed op zich is heilzaam en vormend.


Genezing

Aarstengel Rafaël brengt ons een boodschap van genezing: het eind van een aandoening, fysiek of mentaal, zal niet meer lang op zich laten wachten. Ook mogelijk is dat we zelf zullen moeten ingrijpen om een herstelproces op gang te krijgen, of dat we daar juist hulp van mogen verwachten bij anderen.


Genezing door kleuren

Aartsengel Melchizedek zegt ons dat kleuren ook genezende krachten hebben. Let op de kleuren in je omgeving en wat ze met je doen.


Gezondheid

Aartsengel Rafaël bracht ons eerder al een boodschap van genezing, en brengt ons nu ook de boodschap van gezondheid. Echte gezondheid is gezondheid van de drie aspecten van de mens: het fysieke, het mentale, maar ook het spirituele. Wanneer deze drie aspecten op een lijn staan en functioneren, zijn we pas werkelijk gezond.


Goddelijke gerechtigheid

Aartsengel Chamuel wijst ons op de ‘goddelijke’ orde die heerst in het universum: alles heeft een plaats, een doel en een reden.


Goddelijke liefde

Aartsengel Chamuel vertelt ons dat god van ons houdt, en we ook van onszelf mogen houden. Gods liefde is onvoorwaardelijk, dus zelfs zij die het spoor bijster zijn baken in het licht van zijn liefde.


Goddelijk mysterie

Aartsengel Raziël vertelt ons over het mysterie van god. Niet alles heeft een duidelijke plaats, een duidelijk doel of een duidelijke reden: maar dat ze onduidelijk zijn, betekent niet dat ze er niet zijn!


Helderheid

Aartsengel Jeremiël verschijnt om ons te vertellen dat helderheid misschien moeilijk te bereiken is, maar wel nodig is om de dingen juist in te kunnen schatten. Echte helderheid bevindt zich onder onze angsten, emoties en idealen. Wanneer we deze, al is het maar voor even, lossen, kunnen we echte helderheid verwezenlijken!


Hemel en aarde

Aartsengel Metatron vertelt ons dat het verschil tussen hemel en aarde ook in onszelf aanwezig is. De aarde, dat is ons lichaam, en de hemel is het spirituele aspect van de mens. Daartussen als verbinding zit het mentale. Het probleem dat je tracht op te lossen, bevindt zich ergens in de ‘strijd’ tussen die drie aspecten.


Hoop

Aartsengel Amatiël brengt ons hoop en maakt een einde aan wanhoop. Deze kaart duidt erop dat jij de hoop verloren was wat betreft een zeker aspect van je leven, of dat iemand in je nabije omgeving de moed verloren is. Nu mag je die hoop weer koesteren!


Intuïtie

Aartsengel Phuel wijst ons op het belang van intuïtie: ofwel ligt daar de oplossing voor ons probleem, ofwel ligt het probleem juist in het gebrek aan intuïtie zelf. Probeer weer in contact te komen met jezelf, dan komt die verbinding met je buikgevoel ook weer terug.


Kinderen

Aartsengel Metatron wijst naar de kinderen: je kunt heel wat leren uit hun talent zich helemaal ‘in the moment’ op te laten gaan, hun onbevlekte visie op de wereld en hun pure onschuld.


Kunst

Aartsengel Gabriël vertelt ons over het hemelse van kunst. Het is tijd dat we ofwel zelf kunst gaan maken, ofwel de tijd nemen andermans kunst te bewonderen. Kunst maken en kunst bewonderen zijn twee manieren om in contact te komen met onszelf: de ene door middel van creatie, de andere dankzij herkenning en inlevingsvermogen.


Muziek

Aartsengel Israfel deelt met ons het belang van de aanwezigheid van muziek in het leven. Het leven heeft daarenboven een eigen melodie: ga je daar in mee, dan zit je in de flow. Misschien heb je het gevoel het ritme te zijn kwijtgeraakt. Probeer het eens terug te vinden in muziek?


Opruiming

Aartsengel Michaël vertelt ons dat we ruimte vrij moeten maken. We houden vast aan onnodige zaken, en moeten deze los laten. Niet per se omdat er plaats moet zijn voor nieuwe dingen: soms zitten we gewoon overvol, en moet er wat ruimte overblijven voor wie en wat we in essentie zijn.


Overgave

Aartsengel Azraël wilt dat we ons overgeven. Aan de wereld, aan anderen, aan onszelf. Soms is het niet nuttig ergens tegen op te blijven boksen, en is het beter de dingen gewoon te ondergaan. Niet elke strijd leidt tot een vruchtbare overwinning.


Passie

Aartsengel Nathaniël toont ons het belang van passie. Miogelijk heeft onze passie ons in de problemen gebracht, en moeten we er in het vervolg voorzichtiger mee om springen. Maar misschien heeft passie nu juist de sleutel voor ons probleem in zich!


Schoonheid

Aartsengel Haniël brengt ons weer in contact met de schoonheid van het leven. Door de strikt opgelegde schoonheidsidealen waar onze wereld mee vol lijkt te zijn, zien we schoonheid vaak over het hoofd. Schoonheid is echter overal rijkelijk aanwezig: in het licht in andermans ogen, de vlucht van een jonge vogel, het neerdwarrelen van een herfstblad… De wereld barst van de mooie dingen.


Seksualiteit

Aartsengel Anaël vertelt ons dat we weer in contact moeten komen met onze seksualiteit. Dit kan zijn omdat we onze seksualiteit fout of overmatig gebruikt hebben, maar kan evengoed betekenen dat we onszelf wat opener moeten gedragen naar onze seksualiteit toe.

Mensen zijn seksuele wezens en daar is helemaal niets mis mee, zolang het aangenaam blijft voor alle betrokken partijen.


Speciale boodschap

Deze kaart is erg speciaal, want hij wordt je aangeboden door je hoogstpersoonlijke beschermengel. Deze boodschap is zo persoonlijk en uniek dat hij enkel uit jezelf kan komen. Wanneer deze kaart dus verschijnt, is het tijd voor een moment van introspectie.


Strijd

Samaël vertelt ons over strijd en hoe strijd altijd een belangrijk menselijk gegeven is geweest. De strijd met onszelf, met anderen, met het goddelijke, de natuur en de wereld – de mens is eigenlijk zelden vredevol van aard geweest. We moeten echter trachten ons leven in te richten met oog op die vrede, en begrip voor die strijd.

Wanneer we de strijd in onszelf onderdrukken, kan die ons gaan overheersen en maken dat we een agressieve houding aannemen, niet enkel naar onszelf maar ook naar anderen toe. Zo heeft iedereen een eigen strijd te beslechten.


Stilte

Aartsengel Cassiël fluistert ons toe dat we nu stil mogen zijn. Soms is het beste wat je kunt doen zwijgen en geluidloos toekijken naar wat er om je heen gebeurt, en misschien zelfs wel naar wat er binnen in je gebeurt.

Na een periode van stilte hebben we vaak weer de moed om verder te gaan. Dit keer met een frisse, heldere blik.


Thuis

Aartsengel Muriël nodigt ons uit thuis te komen, of spoort ons net aan thuis te verlaten. Thuis kan hier symbool staan voor het bekende, het comfortabele, de mensen waar we ons thuis bij voelen of juist heel concreet naar je woonst verwijzen.


Tijd

Aartsengel Micah weet ons te vertellen dat we allen onderhevig zijn aan de tijd. Niemand kan onder het verstrijken van de dagen uit komen, en niemand ontsnapt aan het vergaan van de tijd.

Dit betekent ook dat alles vergankelijk is, en dat geen enkel probleem eeuwig blijft bestaan.


Verborgen werelden

Aarstengel Raziël toont ons wat er is maar wat we niet zien. Er zijn ontzettend veel aspecten van het leven die niet in beelden of woorden uitgedrukt kunnen worden, maar daarom niet minder aanwezig of geldig zijn.

Deze verborgen werelden betreden we door meditatie, zelfliefde, in dromen of door middel van mystieke ervaringen.


Vergeving

Aartsengel Zadkiël wilt dat we weten hoe belangrijk vergeving is. Wat niet vergeven wordt, blijft een negatieve rol spelen in ons leven.

Daarom is het belangrijk dat we leren vergeven: zowel onszelf, als onze naasten.


Verlichting

Aartsengel Jofiël brengt ons verlichting. Binnenkort zal het onduidelijke duidelijk worden, het onklare klaar worden en dat wat aan het zicht onttrokken was zal zichzelf in volle glorie aan ons presenteren.

Anderzijds kan deze kaart ook op fysieke verlichting wijze: gewicht dat van onze schouders valt, of koorts die weer gaat liggen.


Voorspoed

Aartsengel Sachiël brengt ons voorspoed: goed nieuws is onderweg!


Vrede

Aartsengel Melchizedek wilt dat we de vrede bewaren, weer terugvinden of met anderen delen. Mogelijk zit je in een woelige periode: probeer telkens voor jezelf uit te maken of je reacties vrede uitlokken of juist bemoeilijken.

Soms zitten we onbewust en ongewild de vrede in de weg.


Vreugde

Aartsengel Ramaëla wenst ons vreugde en geluk toe, en vertelt ons dat we daar ook recht op hebben. Nog liever heeft ze dat we onze vreugde delen. Geluk heeft de mooie eigenschap oneindig deelbaar te zijn zonder daarbij te verminderen, in tegendeel zelfs! Hoe meer zielen, hoe meer vreugd – het is geen loze boodschap.

Trek jouw Engelen Orakel dagkaart


Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Orakels

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Hallo! Ik ben Margot en ik heb deze tekst voor jou geschreven. Hopelijk was het een fijne leeservaring en heb je er wat interessants uit opgepikt. Als kind voelde ik me ontzettend aangetrokken tot alles wat zich in magische sfeer bevond, en die aantrekking is naarmate de jaren vorderden enkel sterker geworden. Ik probeer de voeten op de grond te houden bij het bestuderen van het occulte en ga telkens op zoek naar (spiritueel) waardevolle kijkwijzen. Anderen hierbij betrekken en mijn inzichten delen en vergelijken vind ik erg interessant. Hoe afstandelijk ik me opstel in mijn onderzoek, net zo zweverig kan ik meegaan in een uitgekozen ritueel.

Wil jij een gratis reading van een online medium?

Bekijk nu
medium die
Alix
 • Helderziend
 • Heldervoelend
 • Helderhorend
Start gratis chat
medium die
Estelle
 • Helderziend
 • Heldervoelend
 • Helderhorend
Start gratis chat
medium die
Gilbert
 • Foto reading
 • Pendelen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Louise
 • Helderziend
 • Lichtgidsen
 • Engelenreader
Start gratis chat
medium die
Barend
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Charlotte
 • Heldervoelend
 • Medium
 • Relatie Coach
Start gratis chat
medium die
Kim
 • Relatie Coach
 • Heldervoelend
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2019 | Onderdeel van Dik.nl | Dik B.V. | KvK 74390708 | Hanzeplein 11, 8017 JD Zwolle | Privacy statement