21 april 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Wat is en wat doet een medium? 5 tips

Wat is en wat doet een medium? 5 tips

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2022

In de meest strikte definitie is een medium een overdrager of drager. In dit artikel hebben we het natuurlijk niet over schildermediums, radio’s of televisies, maar over mensen met een paranormale gave die in staat zijn boodschappen over te dragen én te ontvangen van geesten, engelen of andere niet-materiële entiteiten. Dit zegt op zich natuurlijk niet veel over de verschillende soorten mediums en hun werkwijzen. Niet elk medium maakt gebruik van dezelfde technieken, en niet elk medium heeft dezelfde gaven of doelen. Om je een beter beeld te geven van wat de verschillende soorten mediums zijn en wat ze doen, bespreken we in dit artikel wat je kunt verwachten van de meest courante mediumtypes.

We hebben het in dit artikel over de gaven die een medium kan bezitten, de middelen die een medium kan gebruiken om zijn gave te versterken of vergemakkelijken, de boodschappers of wezens waartoe een medium zich kan richten, de verschillende stromingen of soorten mediumschap en tot slot de verschillende types van mediums.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

1. Soorten paranormale gaven

Er zijn een heleboel verschillende paranormale gaven die van een gewoon mens een medium maken. In sommige tradities gelooft men dat die gaven overgegeven worden van generatie op generatie, in andere tradities neemt men aan dat het mogelijk is zo’n gave aan te leren. Ook wordt in sommige tradities een strikt onderscheid gemaakt tussen gaven die werken met de geestenwereld en gaven die werken met andere meer aardse energieën. Dat onderscheid laten we hier vallen: het zou bijvoorbeeld kunnen impliceren dat iemand die aura’s leest geen medium genoemd mag worden. Auralezingen en dergelijke worden in dit artikel echter wel aanvaard als onderdeel van het mediumschap.
Los hiervan kunnen we verschillende gaven vaststellen en beschrijven.

Helderhorendheid

Een helderhorend medium hoort boodschappen van engelen, geesten, demonen of andere entiteiten. Hij of zij kan deze boodschappen overdragen aan zijn of haar cliënten, en is vaak ook in staat tot wederzijdse communicatie.

Helderziendheid

Een helderziend medium ontvangt de boodschappen in vorm van beelden. Denk maar aan het stereotiepe beeld van het medium met de kristallen bol. Die kristallen bol is al lang niet meer het enige of voornaamste instrument van een medium, maar is een goed voorbeeld ter illustratie van de helderziende gave.

Heldervoelendheid

Een heldervoelend medium krijgt de boodschappen aan door middel van gevoelens. Dit kunnen emoties zijn, maar het kan ook boodschappen betreffen die het medium aankrijgt via de tastzin. Zij werken vaak met voorwerpen van overleden of te bestuderen personen.

Helderruikendheid

Deze vorm van helderheid is gangbaar, maar daarom niet minder geldig! Een helderruikend medium ruikt bijvoorbeeld de aanwezigheid van engelen, de naderende dood of zelfs ziekten.

Helder weten

Het helder weten is een van de meer abstracte vormen van helderheid. Een helderwetend medium voelt dingen aan, en een goed helderwetend medium kan ook het onderscheid maken tussen wat hij zelf aanvoelt en welke boodschappen hij doorkrijgt van de entiteiten. Zie dit als een overactieve of erg sterke intuïtie.

Telepathie

Telepathie is het voelen of lezen van gedachten. Niet veel mensen geloven werkelijk in telepathie, dus het begrip heeft ergens zijn ware betekenis verloren: nu wordt het veelal gebruikt als overkoepelend begrip voor alle bovenstaande gaven. Telepathie op zich is echter ook een gave die een medium zou kunnen hebben. Een telepathisch medium leest de gedachten van zijn cliënt en vindt vaak toegang tot gedachten die zijn of haar cliënt zelf onderdrukt. Hij of zij tracht deze gedachten weer naar het oppervlak te brengen, zodat de cliënt het onderdrukte alsnog kan verwerken.

Healing

Sommige mediums zijn in staat anderen te genezen door middel van bijvoorbeeld handleggingen. Hun gave verschilt een beetje van de andere mediums: zij zijn er niet per se om vragen te beantwoorden, maar maken gebruik van dezelfde energieën die daarvoor gebruikt worden, met als doel hun cliënt verlichting of genezing te brengen.


2. Mediums of middelen van het medium

Nu we de verschillende gaven kennen, is het belangrijk even stil te staan bij het feit dat één medium meerdere van deze gaven tegelijk kan bezitten. Daarnaast bestaan er nog vormen van helderheid, en bestaan er ook tal van middelen die een medium kan gebruiken om de boodschappen te ontvangen. Denk maar aan kaarten, de sterren of, zoals we eerder zeiden, de kristallen bol. Dit zijn eigenlijk de mediums van het medium! Welk medium een medium gebruikt kan veel zeggen over welk soort medium hij of zij is, maar ook hier kan een medium verschillende middelen door elkaar gebruiken om zijn of haar gaven of gave te versterken en ondersteunen. We beschrijven enkele veelgebruikte middelen.

Kaarten

De meeste mediums zijn wel in bezit van een of meerdere kaartendecks. Denk maar aan orakelkaarten of het befaamde tarotdeck. Aan de hand van kaartleggingen zal een medium trachten antwoorden te vinden op vragen van zijn of haar cliënten. Lees onder andere meer over:

Runenstenen

Ook aan de hand van runenstenen kan een medium uitspraken doen over de toekomst of antwoorden geven op vragen. De stenen worden net als kaarten in bepaalde patronen gelegd, en net als de kaarten heeft elke rune zijn eigen betekenis.

Sterren

Aan de hand van sterrenkunde kunnen astrologen boodschappen doorkrijgen en informatie vergaren over een persoon. Vaak gaat dit zo ver dat de astroloog dingen ontcijfert over zijn of haar cliënt die de cliënt zelf nog niet wist.

Persoonlijke voorwerpen

Hoewel we het hierboven hadden over hoe het heldervoelend medium energieën opvangt via voorwerpen van de te onderzoeken persoon, kunnen andere soorten mediums ook gebruik maken van dergelijke voorwerpen.

Foto’s

Veel mediums werken graag met afbeeldingen, en dan liefst met gedrukte afbeeldingen. Dit stelt hen in staat fotoreadings te doen.

Dromen

Ook door middel van het bestuderen van de dromen van zijn cliënt kan een medium meer informatie vergaren. Vaak zal een medium dat deze techniek toepast zijn of haar cliënt vragen een droomdagboek bij te houden, aan de hand waarvan hij of zij dan op zoek gaat naar patronen en wederkerende motieven.

Trance

Net als dromen zijn trances geen fysieke voorwerpen, maar eerder staten waarin wij als mens kunnen verkeren. Mediums die met trance werken zullen zelden vragen van hun cliënt om mee in trance te gaan, maar zullen eerder zelf in trance gaan om vanuit die meer heldere staat boodschappen te ontvangen en vragen te beantwoorden.

Je hebt overigens verschillende gradaties in trances: een medium kan ervoor kiezen volledig in zijn of haar trance op te gaan, maar kan evenwel in bepaalde gradaties bewust blijven zodat hij of zij nog in staat is tot communicatie met zijn of haar cliënt.

Handen

Er zijn verschillende manieren waarbij handen gebruikt kunnen worden voor een reading. Denk bijvoorbeeld aan de handopleggingen van een healer, of het handlezen van een klassiek waarzegger.

Aura’s

Strikt genomen valt het zien van aura’s onder helderziendheid, maar er zijn wel meerdere manieren om aura’s waar te nemen. Een aura is een soort energieveld dat zich rond elk wezen en voorwerp bevindt. Dit energieveld kan veel verraden over de aard van het wezen of de relatie van een wezen tot het voorwerp.

Kristallen bol

In een kristallen bol, maar ook in andere kristallen of weerspiegelende voorwerpen, kan een, vaak helderziend, medium ook boodschappen zien.

Vibraties of energieën

Zowat elk van bovenstaande middelen is op een of andere manier onderhevig aan vibratie of energie. Je zou dus kunnen zeggen dat elk medium eigenlijk gebruik maakt van die energieën en vibraties, al dan niet onrechtstreeks. Niet elk medium ziet dit echter zo: het is slechts een van de vele interpretaties wat betreft de talenten van het medium.


3. Soorten boodschappers

We hadden het tot dusver al over de middelen en gaven van het medium. Ze gebruiken deze dingen echter om boodschappen over te krijgen van of over te brengen aan wezens die zich niet op hetzelfde fysieke vlak bevinden als wijzelf. Waar een medium contact mee legt, zal dus ook veel invloed hebben op zijn werkwijze en manier van interpreteren van de antwoorden.

Geesten

Een medium kan zo bijvoorbeeld contact leggen met de geesten van overledenen. Dit doet hij of zij meestal op aanvraag van nabestaanden. Vaak zitten de nabestaanden na het overlijden nog met vragen, of hebben ze nog dingen te vertellen aan wie ze verloren hebben. Soms helpt een medium zijn of haar cliënten om zelf een communicatiekanaal te leggen met de overledene, zodat ook zonder zijn of haar hulp contact gelegd kan worden.

Engelen

Andere mediums werken dan weer met engelen. De engelen zijn in hun visie onze beschermers, die ons volgen en over ons waken. Vaak weten die engelen dus beter dan wijzelf wat er speelt, wat we nodig hebben of waar we van af moeten. Een medium zal dus contact leggen met de engelen om hier meer informatie over te vergaren, en die boodschappen rechtstreeks aan ons door te geven. Ook kan een medium je helpen zelf een communicatiekanaal te leggen tussen jou en je beschermengel(en).

De kosmos

Mediums die niet ten rade gaan bij engelen of geesten richten zich rechtstreeks tot de kosmos. Ze kunnen dit natuurlijk een andere naam geven, bijvoorbeeld het esoterische of het astrale – of ze gebruiken de verschillende velden en zien die als lagen over onze fysieke wereld. Dit soort mediums doet dus beroep op de energieën van de parallelle werelden rond ons en trachten zo duiding te geven aan ons leven.

Entiteiten

Op de astrale, kosmische of esoterische velden bevinden zich volgens sommige mediums ook entiteiten. Je zou kunnen zeggen dat dit geesten of engelen zijn, maar hoe het medium dat interpreteert is sterk onderhevig aan zijn of haar eigen visie. Het medium zal die entiteiten aanspreken en op die manier dingen te weten komen.


4. Soorten mediumschap

We kunnen een onderscheid maken tussen de verschillende soorten mediumschap. Welk soort mediumschap een medium verkiest zal deels bepaald worden door zijn of haar gave, maar is ook afhankelijk van de overtuigingen van het medium.

Spiritueel

Een spiritueel medium wendt zich veelal tot geesten. Hij of zij zal zich met de vragen van de cliënt richten tot een geest of overledene, en zorgt ervoor dat wederzijdse communicatie mogelijk wordt.

Channelend

Een medium dat werkt met channeling zal zich niet tot geesten richten, maar werkt eerder met de energieën van de kosmos, zoals hierboven beschreven, of diens entiteiten.

Helend

Een helend medium houdt zich niet bezig met boodschappen, maar met de energie en het welzijn van zijn of haar cliënt.

Mentaal

Een mentaal medium gebruikt mentale gaven voor het ontvangen van boodschappen. Hij of zij maakt niet per se gebruik van geesten of entiteiten, maar kan de energieën van de kosmos lezen en interpreteren. Een mentaal medium kan wel alsnog een spiritueel medium zijn, maar dat hoeft niet. Veelal maakt een mentaal medium gebruik van helderwetendheid of telepathie.

Fysiek

Een fysiek medium kan een helend medium zijn, maar kan ook een medium zijn dat dingen manifesteert hier op aarde die hij of zij doorkrijgt van het geestenrijk, de kosmos of een ander soort parallel universum. Denk aan het bewegen van een afbeelding tijdens een fotoreading, of het zichtbaar maken van geesten en entiteiten. Deze vorm van mediumschap is echter erg uitzonderlijk – behoed je voor charlatans die zich voordoen als fysiek medium!

Theoretisch

Een theoretisch medium maakt gebruik van dingen als numerologie, astrologie of andere grondig beschreven theorieën. Of zo’n medium die theorie aanvult met intuïtie is een persoonlijke keuze en zal dus afhangen van medium tot medium. Dit soort mediums maakt dus veelal gebruik van berekeningen en reeds bestaande denkkaders.

De soorten mediums

Nu we de gaven en middelen van het medium besproken hebben, kunnen we overgaan naar de beschrijvingen van de verschillende soorten mediums en hun activiteiten. Houd in je achterhoofd dat deze lijst slechts een greep uit het aanbod is, en elk medium een beetje anders te werk zal gaan. Deze lijst geeft je hopelijk wél een beeld van wat je kunt verwachten van de besproken soorten mediums.

Astroloog

De astroloog zal gebruik maken van sterrenkunde of astrologie om zijn cliënt van dienst te zijn. Aan de hand van bijvoorbeeld de Chinese dierenriem gaat hij of zij trachten de persoonlijkheid van zijn cliënt bloot te leggen. Met die kennis in het achterhoofd kan hij dan proberen een toekomstbeeld te scheppen voor zijn cliënt.

Numeroloog

Een numeroloog maakt uiteraard gebruik van numerologie. Net als de astroloog beschikt de numeroloog over informatie over de persoonlijkheid van zijn of haar cliënt. Aan de hand van plaats coördinaten, data en andere gegevens kan hij of zij uitspraken doen over de toekomst en wat zijn of haar cliënt kan verwachten.

Healer

Een healer of helend medium is een speciaal soort medium. Hij of zij is niet zo zeer bezig met het ontraadselen van wat de toekomst zal brengen of het beantwoorden van levensvragen, maar eerder met het genezen en herstellen van fysieke en mentale pijn. Een healer maakt altijd gebruik van kosmische energie en gebruikt dus nooit zijn of haar eigen energie om zijn of haar cliënten te genezen.

Waarzegger

Een waarzegger of waarzegster maakt gebruik van allerlei wichelarij om zo te trachten de te toekomst te voorspellen. Hij of zij kan zich hiervoor wenden tot kaarten, kristallen bollen, runenstenen of andere middelen.

Paragnost

Men gebruikt de term paragnost voornamelijk om mediums aan te duiden die gebruik maken van de gave van het helder zien. Zij kunnen hiervoor beroep doen op kristallen bollen of weerspiegelende oppervlakken, maar dat hoeft niet. Een paragnost kan ook in trance gaan, of zijn of haar geest zo openstellen dat de beelden binnenkomen.

Channeling medium

Een channeling medium zal via een of meerdere vormen van helderheid boodschappen ontvangen uit het kosmische, en kan daarenboven ook zelf boodschappen doorgeven. De communicatie is dus steeds wederzijds.

Spiritueel medium

Een spiritueel medium zal zich net als een channeling medium bezighouden met het doorgeven en ontvangen van boodschappen, maar doet dat vooral tussen zijn cliënt en de geesten van overleden personen. Je doet onder meer beroep op een spiritueel medium wanneer je denkt lastig te worden gevallen door geesten. Zij kunnen dan een geestuitdrijving doen, of assisteren de geest bij het overgaan naar de volgende werelden.

Online medium

Een online medium kan in principe elk van boven vernoemde mediums zijn, maar wordt wel in zijn werking beperkt door het gebrek aan fysieke aanwezigheid. Desalniettemin kan zo’n medium van op afstand ook zijn of haar werk doen en jouw vragen beantwoorden. Voor betrouwbare online mediums, blader gerust door onze website en kijk bij de online mediums.


5. Welk medium past bij jou?

Er zijn, zoals je nu wel weet, erg veel verschillende factoren die uitmaken wat een medium precies doet en hoé hij of zij dat doet. Het is absoluut aan te raden dat je, voor je een medium raadpleegt, je goed inleest over zijn of haar persoonlijke werkwijze. Een medium heeft doorgaans een website, blog of andere te bezichtigen tekst waarin hij of zij beschrijft wat het medium doet en hoe het medium te werk gaat.

We overlopen nog even kort welke factoren bepalen met wat voor medium je te maken hebt:
Er zijn verschillende soorten mediumschap: fysiek, mentaal, spiritueel, channelend en helend. Elk mediumschap heeft een lichtjes ander doel voor ogen.

Een medium kan verschillende middelen aanwenden om zijn lezingen of werking te vergemakkelijken of versterken.
Een medium kan over meerdere gaven beschikken. De verschillende gaven hebben ook invloed op de werkwijze van het medium, en bepalen deels ook welke middelen hij of zij kan aanwenden.

Met wie of wat een medium contact legt is telkens een zaak van persoonlijke voorkeur en overtuiging. Los van zijn of haar werkwijze is dus ook de traditie of het geloof van de medium doorslaggevend wanneer je voor een medium gaat kiezen.
Hopelijk kun je met deze informatie aan de slag, en vindt je gauw het perfecte medium voor jou.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Algemeen

Dit artikel is geschreven door Anoek Winkel

Anoek Winkel, 25 lentes jong. Ik werk als begeleider binnen de justitiële zorg en in mijn vrije tijd schrijf ik veel. Ik schrijf verschillende artikelen, columns en blogs en schreef een boek met de titel Alfrún. In alles wat ik schrijf en publiceer staat spiritualiteit op de voorgrond (in geval van het boek natuurlijk in fantasievorm). Ik geloof namelijk dat er meer is in deze wereld dan wat wij met het blote oog kunnen zien.

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Valentina
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Feike
 • Lichtgidsen
 • Paragnost
 • Relatie Coach
Start gratis chat
medium die
Ivar
 • Astroloog
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Kenji
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Martha
 • Helderziend
 • Medium
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Holger
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Pendelen
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading