19 juli 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Bereken je geboortehoroscoop (birth chart)

Bereken je geboortehoroscoop (birth chart)

Je geboortehoroscoop zegt enorm veel over wie je bent, wat je wilt en nodig hebt en waar jouw doel in het leven gesitueerd is. Bij het berekenen van een volledige geboortehoroscoop wordt echter gebruik gemaakt van zowel de dag waarop je geboren bent als het precieze tijdstip. Ook met waar je geboren bent wordt rekening gehouden. Voor een volledig uitgewerkte geboortehoroscoop ga je dus best te rade bij een volleerd astroloog. Wat hier volgt is slechts een gedeeltelijke geboortehoroscoop, waar enkel rekening gehouden wordt met de geboortedag.


consult

Weten wat je horoscoop betekent voor de toekomst? Ontvang een gratis reading!

Wist je dat jouw sterrenbeeld veel zegt over je toekomst? Ontvang een gratis reading over je toekomst op gebied van liefde, werk & geld!

Meld je gratis aan

Hoe wordt je geboortehoroscoop berekend? (Birth Chart berekenen)

Bij het opstellen van een geboortehoroscoop wordt rekening gehouden met drie elementen: wanneer je geboren bent, hoe laat je geboren bent en waar je geboren bent. Hieruit worden vervolgens drie dingen afgeleid, die sterk beïnvloed zullen worden door de drie bovengenoemde elementen.

 • Ten eerste wordt rekening gehouden met de stand van de planeten op je geboortedag ten opzichte van je geboorteplaats. Elke planeet symboliseert een reeks behoeften, en waar deze zich op het moment van je geboorte bevinden zal beïnvloeden welke noden gedurende jouw levensloop meer of minder nijpend zijn.
 • Vervolgens worden de ‘huizen’ berekend aan de hand van je geboortetijdstip. Kort gezegd zal het huis bepalen in welke aspecten van het leven jij je behoeften zult tegenkomen, en in welke aspecten je die best vormgeeft. Er zijn echter veel verschillende visies op de huizen en hoe deze berekend worden, dus de uitkomst zal sterk verschillen van astroloog tot astroloog.
 • Tot slot bepaalt de dag waarop je geboren bent je teken of sterrenbeeld. In de geboortehoroscoop toont het sterrenbeeld hoe je omgaat met je behoeften, hoe je deze probeert te vervullen en welke energieën jij daarvoor gebruikt.

Je geboortehoroscoop blijft, in tegenstelling tot een maandelijkse horoscoop, een leven lang geldig. De kenmerken die blijken uit je geboortehoroscoop draag je dus een leven lang mee – het is dan ook belangrijk dat je hier op de juiste manier mee tracht om te gaan, en rekening houdt met jouw sterktes en zwaktes.

Daar wij niet beschikken over uw geboorteplaats en het precieze tijdstip van uw geboorte, raken we in dit artikel enkel aan het verklaren van de tekens. Neem gerust contact op met een astroloog voor een meer volledige geboortehoroscoop.


Steenbok (23 december – 20 januari)

Algemeen
De Steenbok maakt over het algemeen liefst gebruik van zijn ratio en organisatievermogen. Hij heeft de dingen graag gestructureerd volgens zijn eigen logica, en verwacht van anderen hetzelfde. Hierbij houdt hij rekening met waarden en normen, en beschikt hij doorgaans ook over een sterk moreel kompas. Hij stelt duidelijke prioriteiten voor zichzelf en weet zich daar ook aan te houden.

Werk
Wat werk betreft doet de Steenbok het goed op managementniveau of als zelfstandige. Maar ook binnen een team in een ondergeschikte positie weet de Steenbok zijn draai te vinden. Belangrijk voor de steenbok is de aanwezigheid van structuur en orde: hij weet graag wat te verwachten, en houdt niet van onaangekondigde veranderingen binnen zijn werkomgeving. Zijn strikte karakter en loyaliteit maken hem een stipte, ietwat stijve werknemer waar op gerekend kan worden.

Relaties
De Steenbok weet graag waar hij staat in een relatie. Onduidelijke affaires gaan hem doorgaans niet goed af. Te snel in een relatie stappen is dan weer niets voor de Steenbok: hij doet het graag rustig aan, op zijn eigen tempo, zonder zich meteen verantwoordelijk te voelen voor het verloop van de relatie. Eens de relatie bevestigd is, is de Steenbok een rots waar zijn partner op kan rekenen. De partner van de Steenbok zal zich echter wel moeten vinden in de rigide structuur die hij voor zichzelf heeft opgebouwd, en daar kan het mislopen. De Steenbok heeft soms namelijk moeite met zich aanpassen aan anderen.

Sterktes: ordelijk, sterk rationeel denkvermogen, betrouwbaar, discipline.
Zwaktes: stroef, neiging tot egocentrisme en kleingeestigheid.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Waterman (21 januari – 18 februari)

Algemeen
De Waterman heeft nood aan harmonie. Die harmonie mag echter niet zomaar de vaste gang van zaken zijn, maar moet overeenstemmen met het morele kompas en de normen en waarden van de Waterman. Hij heeft nood aan vrijheid en schikt zich dus niet zomaar in elke vaste orde. Wat voor de Waterman het belangrijkst is, is dat iedereen zich kan schikken in die orde. Dit idealisme speelt hem vaak parten, maar hij zal er een leven lang voor blijven strijden.

Werk
De Waterman kan een ongelofelijke aanvulling zijn voor om het even welk team. Hij zal vechten voor het welzijn van elk van zijn teamleden, en neemt vaak de rol van bemiddelaar op om onderlinge geschillen bij te leggen. De Waterman heeft echter wel de vrijheid nodig dit op zijn manier te doen, anders krijgt hij het benauwd.

Relaties
Een relatie met een Waterman zal verschillen van partner tot partner. Hoewel hij steeds goede bedoelingen heeft, zal de Waterman zijn vrijheid blijven nodig hebben. Krijgt hij die niet, dan slaat hij op tilt en kan vreemde dingen gaan doen. De Waterman heeft dus nood aan een begripvolle partner, misschien liefst een die die nood aan vrijheid en onafhankelijkheid met hem deelt. In een fijne relatie met de Waterman kun je verwachten heel wat te gaan beleven, en kun je ook rekenen op een gevoelige, begripvolle metgezel.

Sterktes: individualiteit, vredevol, diplomatisch, idealistisch.
Zwaktes: over ontwikkelde onafhankelijkheidszin, neiging tot extremistisch idealisme.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Vissen (19 februari – 20 maart)

Algemeen
De Vissen is een van de zweverigste tekens. Vissen verschillen onderling op het eerste zicht sterk, maar hebben die dromerigheid als gemeenschappelijk kenmerk. Ze zijn rustig, en gesteld op hun eigenheid. Je vindt ze niet vaak terug in grote groepen mensen want ze zonderen zich liefst af om op eigen tempo met hun eigen dingen bezig te zijn. Vissen beschikken over een van nature accurate intuïtie en zullen een leven lang bezig zijn met die intuïtie te versterken.

Werk
Hoewel ze zich graag afzonderen, doen Vissen het goed in functies waar ze in meer of mindere mate over anderen waken. Denk aan leerkrachten, verpleegkundigen of psychiaters. Anderzijds maakt hun bedachtzame karakter dat ze ook wel eens in meer filosofische functies terechtkomen. Hun onafhankelijkheid maakt dat ze met plezier wekenlang ongestoord aan een project kunnen werken. Wie een Vissen in dienst neemt, moet echter wel rekening houden met hun gevoelige, bedachtzame karakter. Ze worden niet graag tot beslissingen gedwongen en nemen graag de tijd alles te overdenken, ook weer aan hun eigen tempo.

Relaties
De Vissen zoekt iemand waar hij zich op een dieper niveau verbonden mee voelt. Hij gaat niet zomaar de eerste de beste relatie aan en neemt ook hier zeker de tijd om te bekijken met wie hij in zee gaat. Soms overkomt het de Vissen echter dat ze op slag verliefd worden: dit heeft te maken met hun sterke intuïtie, die maakt dat de Vissen gewoon aanvoelt dat iemand bij hen past. Eens in een relatie kan de partner van de Vissen rekenen op romantiek, en vaak verheft de relatie zich tot een bijna mystiek niveau. De Vissen weten hun partner namelijk ontzettend op te hemelen en te verheerlijken. Dit beeld strookt echter niet altijd met de werkelijkheid, en dat zorgt wel eens voor problemen.

Sterktes: intuïtief, spiritueel, gedreven.
Zwaktes: twijfelachtig, neiging tot waanbeelden.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Ram (21 maart – 20 april)

Algemeen
De Ram heeft van nature een sterke onafhankelijkheidsdrang. Hij wilt de dingen voor zichzelf ontdekken, en beschikt over meer dan voldoende energie om al die ontdekkingen ook werkelijk te doen. Hij is dapper, kent vaak geen angst en gaat vol vuur voor zijn doel. Eens de Ram zijn zinnen ergens op zet, weet hij het meestal te bemachtigen.

Werk
De Ram heeft nood aan een job waar hij zijn onuitputtelijke energie kan opdoen. Hij zit vol ideeën, maar weet deze niet altijd zelf vorm te geven juist omdat hij zo boordevol plannen zit. De Ram werkt dus best in een team waar hij wat sturing kan verwachten, zodat zijn energie in goede banen geleid kan worden. Als ondernemer doet de Ram het goed, al kan hij risico’s niet altijd even goed inschatten – hij bezit echter wel over het lef dat ondernemen mogelijk maakt. Een rustigere, meer berekende zakenpartner kan hier wonderen doen.

Relaties
De Ram wordt in zijn relaties graag uitgedaagd. Een makke partner zal al snel de interesse van de Ram verliezen, alsook een te toegeeflijke partner. Rem de Ram echter niet te veel af, want daar gaat het ook mis – hij heeft de vrijheid nodig om zelf onafhankelijk keuzes te maken en wilt daar niet in belemmerd worden. Een relatie met een Ram wordt getekend door een zekere dynamiek, die pas zal afnemen wanneer de Ram zelf ouder wordt en zijn energielevels dalen.

Sterktes: energetisch, gepassioneerd, avontuurlijk.
Zwaktes: kunnen vermoeiend zijn voor anderen, overmoed.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Stier (21 april – 21 mei)

Algemeen
De Stier is steeds op zoek naar eigenwaarde en de bevestiging daarvan. Dit kan hij op materieel vlak zoeken, maar dat gebeurt doorgaans niet met de pure intentie om bezit te vergaren: eerder ziet hij wat hij vergaart als een spiegel voor wat hij is. Dit maakt de Stier in zekere zin materialistisch, maar daar hij over een flinke portie geduld bezit maakt het de Stier niet inhalig of hebberig. De Stier werkt voor wat hij wilt bereiken, en wilt daar vervolgens van genieten.

Werk
Het geduld van de Stier maakt dat hij goed functioneert in posities waar belang wordt gehecht aan groei. Hij gaat op zoek naar duurzame netwerken en methodes om zijn doel te bereiken. De Stier weet vaak veel geld te verdienen, maar doet dit doorgaans op een moreel verantwoorde manier. Hierin is hij dan ook bedachtzaam en gaat hij niet impulsief te werk: liever schat hij eerst goed op voorhand in wat de volgende stap moet zijn.

Relaties
De Stier heeft nood aan een partner die inziet wat hij te bieden heeft, evenals aan bevestiging. Hij verkiest over het algemeen een vaste relatie boven het uitgaansleven, en hecht veel belang aan het stichten van een gezin – met of zonder kinderen. Belangrijker voor de Stier is het gevoel een thuis te hebben waar hij naar kan terugkeren, en dan liefst ook een thuis omringd door natuur. Die liefde voor de natuur is trouwens ook iets dat de Stier graag deelt met zijn partner – stel je een oud koppel met een moestuin voor. Dat is de Stier op zijn ideale levenseinde.

Sterktes: geduldig, betrouwbaar, doordacht.
Zwaktes: koppigheid, neiging tot negatief materialisme.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Tweelingen (22 mei – 21 juni)

Algemeen
De Tweeling spendeert zijn leven met een zoektocht naar kennis en, boven alles, wijsheid. Hij gaat graag (goed voorbereid) in discussie, en vindt het heerlijk te filosoferen over alles wat het leven te bieden heeft. Tweelingen zijn doorgaans intelligent, en hechten veel belang aan eerlijkheid en oprechtheid. Ze nemen geen blad voor de mond en wijzen anderen graag op hypocrisie en tegenstellingen.

Werk
Hoewel de Tweeling vaak achter de boeken verdwijnt, vind je ze ook vaak terug voor de klas. Hier delen ze hun kennis met anderen. Die klas hoeft echter geen klaslokaal te zijn; hij komt ook vaak terecht in bedrijven waar hij anderen opleidt tot goede werknemers. Collega’s van de Tweeling zullen vaak versteld staan door zijn kennis van zaken. Dit kan echter ook betweterig overkomen, hoewel de Tweeling dat niet zo bedoelt en meestal ook geen woord rept over zaken waar hij geen weet van heeft.

Relaties
De Tweeling gaat op zoek naar een partner die deelt in zijn liefde voor kennis. Hij hoeft niet op elk vlak overeen te komen met zijn geliefde, en vindt het zelfs fijn om gedachten te wisselen met andersdenkenden. Een partner die hem de tijd en ruimte geeft zichzelf te ontwikkelen en zijn kennis uit te breiden, kan rekenen op een zachte, raadzame wederhelft die hem met raad en daad zal bijstaan.

Sterktes: intelligent, raadzaam, ziet de dingen helder.
Zwaktes: verlegenheid, neiging tot onzekerheid.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Kreeft (22 juni – 23 juli)

Algemeen
Kreeften worden geboren als ontzettend gevoelige wezens, en zullen een leven lang moeten werken aan omgaan met die gevoeligheid. Op het eerste zicht merk je die gevoeligheid niet meteen op, en dit komt omdat de Kreeft al vroeg tracht die emoties voor zichzelf te houden. Kreeften houden echter wel sterk rekening met deze gevoelens, en dat maakt het vaak moeilijk de Kreeft juist in te schatten. Hij hecht veel belang aan het creëren van een plek of vriendenkring waar hij zich thuis voelt.

Werk
De gevoelige aard van de Kreeft maakt het moeilijk gepast werk te vinden. Wanneer de Kreeft echter een doel in het leven vindt, laat hij dat doel niet meer gaan. Dat doel hoeft echter geen baan te zijn: hij kan ook zijn gezin of relatie op de eerste plaats te zetten. Hierdoor bevinden Kreeften zich vaak in jobs waar niet veel meer dan het uitvoeren van enkele vaste taken van hem wordt verwacht. Zo behoudt hij de tijd en ruimte die nodig zijn om aan zijn thuisgevoel te werken.

Relaties
Een relatie met een Kreeft wordt gekenmerkt door blinde trouw. Wanneer het misloopt ligt dit meestal aan overmatige afhankelijkheid: de Kreeft wilt niet meer loslaten of kwijtraken wat hij nu als deel van zijn thuis beschouwd, en dat leidt soms tot problemen. De Kreeft heeft nood aan duidelijkheid en openheid, zodat hij weet wat te verwachten van zijn partner – zo hoeft hij niet met twijfels te zitten over wat voor hem misschien wel het belangrijkste aspect van zijn leven is.

Sterktes: gevoelig, zachtaardig, verwelkomend.
Zwaktes: moeite met het vastpinnen van prioriteiten, overgevoeligheid kan leiden tot extreme geslotenheid.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Leeuw (24 juli – 23 augustus)

Algemeen
Het leven van de Leeuw staat vaak in teken van creativiteit en creatie. Hij komt constant op nieuwe ideeën, en wilt die meteen gaan uitwerken. Net als de Ram heeft de Leeuw ook de energie om deze ideeën uit te werken. Met zijn projecten komt de Leeuw ook vaak in de schijnwerpers terecht: en daar geniet de Leeuw ten volle van. Hij is graag het middelpunt van de belangstelling, en weet zich ook zo op te werpen.

Werk
De Leeuw eindigt vaak in creatieve, vaak zelfs publieke posities waar naar hem wordt opgekeken. De Leeuw zou het ook niet anders willen zien en dit maakt dat wanneer een Leeuw in een minder zichtbare positie terecht komt, hij vaak ongelukkig wordt. De Leeuw is echter creatief genoeg om daar een oplossing voor te bedenken, en is ook het type dat zelf nieuwe postjes weet te verzinnen zodat hij alsnog de belangstelling weet te wekken waar hij zo van houdt.

Relaties
De Leeuw is graag trots op zijn partner en heeft daarom behoefte aan iemand met dezelfde ondernemende instelling. Een te bescheiden partner houdt het vaak niet lang uit om naast de leeuw in de spotlights te staan, dus het is aan te raden dat de Leeuw iemand uitkiest die daar geen problemen mee heeft. Hij vindt het heerlijk samen creatief bezig te zijn en gaat dan ook vaak voor een partner die deelt in zijn creatieve uitspattingen.

Sterktes: creatief, sympathiek, interessant.
Zwaktes: te druk voor sommigen, neiging tot egocentrisme.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Maagd (24 augustus – 23 september)

Algemeen
De Maagd stelt zich steeds behulpzaam op, en vindt niets belangrijker dan anderen bijstaan. Zo verdwijnen ze zelf wel eens naar de achtergrond, en dat kan een averechts effect hebben op hun dienstbaarheid: ze worden graag geapprecieerd om wat ze voor anderen betekenen. Het zijn doorgaans uitstekende ouders en ze hebben van nature een groot gevoel voor verantwoordelijkheid. Dit kan echter weer leiden tot schuldgevoelens wanneer ze denken niet genoeg inspanningen te hebben geleverd om hun doel te bereiken. Dit is vaak niet terecht, want de Maagd tracht werkelijk altijd het beste uit zichzelf te halen.

Werk
Waar de Maagd ook aan de slag gaat, overal wordt opgemerkt dat hij zich voor anderen inzet. Dit zorgt er soms voor dat anderen gebruik gaan maken van hem, en dat is dan ook iets waar de Maagd zich tegen dient te wapenen. De Maagd heeft de neiging zoveel op zijn schouders te nemen dat hij het zelf amper nog kan dragen, en laat dit vaak niet op tijd weten of zien. Dit leidt soms tot woede of wrok. Wanneer dit echter in de gaten gehouden en voorkomen wordt is de Maagd een onvervangbare aanvulling op om het even welk team, en zal de Maagd zijn stempel zetten op zijn werkomgeving.

Relaties
Ook binnen relaties moet de Maagd opletten dat niet over hem heen gelopen wordt. Daar de Maagd op een zeker moment in zijn leven wel ontdekt dat niet iedereen het beste met hem voorheeft en gebruik gemaakt kan worden van zijn dienstbaarheid, stelt hij zich doorgaans beschermend op wanneer het aankomt op het uitkiezen van een nieuwe partner. De Maagd houdt graag ook rekening met wat zijn omgeving vindt van zijn nieuwe aanwinst, hoewel dat niet altijd noodzakelijk is. Het is wel fijn als zijn naasten mee waken over het potentiele misbruik.

Sterktes: behulpzaam, empathisch, welwillend.
Zwaktes: moeite met zich assertief opstellen, verliest zichzelf uit het oog.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Weegschaal (24 september- 23 oktober)

Algemeen
De Weegschaal heeft nood aan evenwichtig samenzijn. Hij tracht steeds compromissen te sluiten om de vrede te bewaren, en hecht veel belang aan het samenhouden van de groep. Dit komt vaak ook tot uiting in een sterk idealisme, maar een idealisme dat voor iedereen ideaal moet zijn. Het feit dat dit moeilijk te bewerkstelligen is of lijkt, raakt de Weegschaal diep. Hij is daarnaast steeds op zoek naar verbinding met anderen en het uitbreiden van de groep mensen die hij als ‘thuis’ beschouwt.

Werk
De Weegschaal is een uitstekend leider, maar moet vaak een heleboel angsten overwinnen alvorens zo’n rol op zich te durven én kunnen nemen. Weegschalen zijn vaak lang hopeloos op zoek naar richting en doel in het leven, en dit komt vaker wel dan niet door hun voorliefde voor onmogelijk na te streven idealen. Wanneer ze echter een plek vinden waar ze ‘thuis horen’ gaan ze ten volle voor hun doel.

Relaties
Wanneer het op relaties aankomt, is de jonge Weegschaal vaak ontzettend intens. Hij leert uiteindelijk dat niet iedereen op zoek is naar het soort verbinding waar hij naar verlangt, en past zich aan. De Weegschaal is een liefdevolle en veeleisende partner, maar doet zijn best ook aan de eisen van zijn partner te voldoen. Hij streeft naar balans en rust in de relatie, en doet het dan ook goed met een partner die dezelfde dingen zoekt.

Sterktes: rechtvaardigheidsgevoel, loyaal, betrouwbaar.
Zwaktes: neerslachtig, neiging tot afhankelijkheid.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Schorpioen (24 oktober – 22 november)

Algemeen
De schorpioen heeft een onderzoekend, nieuwsgierig karakter. Meer dan dat nog is de schorpioen op zoek naar de ware belevenis van het leven zelf, en spendeert zijn leven dan ook grotendeels aan die zoektocht. Vaak gaan Schorpioenen gericht op zoek naar levens veranderende ervaringen. Het zijn intense zielen die geen uitdaging uit de weg gaan, en er steeds op uit zijn bij te leren. Die zoektocht naar zelfverbetering kan hem parten spelen, wat de Schorpioen soms een duister kantje geeft.

Werk
Schorpioenen zijn van nature echte onderzoekers en je vindt hen dan ook vaak terug in functies waar ze zich kunnen verdiepen in boeiende materie. Het zijn doorgaans openhartige zielen, en ze gaan confrontaties zelden uit de weg. Dit maakt hen soms minder gemakkelijk in de omgang, maar de Schorpioen bedoelt het zelden slecht. Vaak heeft hij een idealistisch kantje en de neiging op te komen voor anderen.

Relaties
De Schorpioen wilt zijn partner door en door kennen, en dit valt vaak al op bij de eerste date. Hij stelt gerichte, geïnteresseerde vragen, en kan uitstekend luisteren. Uitjes met de Schorpioen zijn eerder avontuurlijk getint, al heeft de schorpioen ook een erg romantische aard. Hij is passievol en intens, maar dat maakt ook dat het vuur wel eens snel zou kunnen doven. Dit maakt dat de Schorpioen nood heeft aan een energieke, uitdagende partner die er zelf ook een boel interesses op nahoudt.

Sterktes: nieuwsgierig, eerlijk, goedaardig.
Zwaktes: soms overmatig intens, koppig.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

Boogschutter (23 november – 22 december)

Algemeen
De Boogschutter is een geboren idealist. Zijn leven is een opeenvolging van levensvisies die hij bijstelt naarmate hij ervaring opdoet, en zit dan ook vaak in gedachten verzonken. Hij heeft een dromerig, filosofisch karakter, en is vaak eerder bedeesd dan rumoerig. De Boogschutter is het type dat op reis vertrekt en vervolgens zo onder de indruk raakt dat hij enkele dagen nauwelijks op zijn omgeving kan letten. Dit stoort hem echter niet: het is juist dat soort indrukken waar hij actief naar op zoek gaat.

Werk
De Boogschutter hecht veel belang aan zijn werkomgeving, evenals de inhoud en impact van zijn dagelijkse bezigheden. Hij weet al op jonge leeftijd wat hij met zijn leven wilt doen, en weet zich hier vaak ook aan te houden. Wanneer de Boogschutter echter radicaal van levensvisie verandert, wijzigen zijn toekomstdromen overeenkomstig. Een Boogschutter die niet het gevoel heeft enigszins betekenisvol werk te verrichten, riskeert depressies.

Relaties
Als vanzelfsprekend heeft de Boogschutter ook een ideaalbeeld wat zijn partner betreft. Dit hoeft niet per se een fysiek ideaal te zijn, maar de Boogschutter heeft wel een neiging naar dat soort oppervlakkigheid. Zijn idealisme maakt het moeilijk relaties en mensen te aanvaarden zoals ze zijn, en dit resulteert soms in de Boogschutter die zijn naasten ziet zoals hij ze zou willen zien. Een relatie met een Boogschutter is diepgaand, en hij vindt het meer dan interessant zijn partner af te tasten met filosofische vragen en veronderstellingen.

Sterktes: bedachtzaam, rustige uitstraling, humoristisch.
Zwaktes: onvermogen de werkelijkheid te aanvaarden, neiging tot neerslachtigheid.

consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading
consult

Weten wat je horoscoop betekent voor de toekomst? Ontvang een gratis reading!

Wist je dat jouw sterrenbeeld veel zegt over je toekomst? Ontvang een gratis reading over je toekomst op gebied van liefde, werk & geld!

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Horoscoop

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Jill
 • Engelenreader
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Charissa
 • Heldervoelend
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Valentina
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Marlo
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Tim & Tessa
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading!