2 maart 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Sterrenbeelden maanden. Welk sterrenbeeld ben ik?

Sterrenbeelden maanden. Welk sterrenbeeld ben ik?

Je sterrenbeeld wordt bepaald door de constellatie waarin de zon stond op de dag waarop jij geboren bent. Er zijn twaalf sterrenbeelden en bij elk sterrenbeeld hoort specifieke datum die overloopt in twee verschillende maanden. Je kunt je sterrenbeeld zien als het kader van je persoonlijkheid.

In dit artikel hebben we het over de sterrenbeelden datums en maanden, en wat die voor jou kunnen betekenen. We bespreken de sterke en zwakke punten van elk sterrenbeeld, noemen de verschillende eigenschappen en kwaliteiten die bij elk sterrenbeeld horen op en trachten je te vertellen wat het precies betekent wanneer je onder een bepaald teken geboren wordt. Benieuwd naar de blauwdruk van jouw unieke persoonlijkheid? Lees dan snel verder!

Sterrenbeeld maanden overzicht

In dit overzicht zie je welk sterrenbeeld bij je verjaardag/geboortedag hoort:


consult

Weten wat je horoscoop betekent voor de toekomst? Ontvang een gratis reading!

Wist je dat jouw sterrenbeeld veel zegt over je toekomst? Ontvang een gratis reading over je toekomst op gebied van liefde, werk & geld!

Meld je gratis aan

Sterrenbeelden data informatie

Omdat de exacte data waarvoor de sterrenbeelden gelden lichtjes verschillen afhankelijk van waar je geboren wordt, kan het best zijn dat de ene horoscoop je binnen het ene sterrenbeeld rekent, en de andere je onder een ander teken plaatst.

Ben je bijvoorbeeld geboren op 22 juli, dan kan het goed zijn dat je zowel een Kreeft als een Tweelingen bent. Het gebeurt dan ook vaak dat zo iemand zich in beide sterrenbeelden herkent.


23 december tot 20 januari – Steenbok

Het sterrenbeeld Steenbok is een van de vier kardinale of hoofdtekens. Het sterrenbeeld duikt namelijk op bij het wisselen van een seizoen. Mensen met een kardinaal sterrenbeeld zijn vaak actiever dan mensen zonder kardinaal sterrenbeeld. Ze zitten vol energie, zijn dol op creëren en tonen veel initiatief.

Werk

Steenbokken zijn doorgaans ontzettend ambitieuze wezens. Ze gaan vol vuur voor hun doel, wat dat ook mag zijn, en geven niet snel op. Die inzet verwachten ze ook van anderen. De Steenbok staat er vaak niet echt bij stil dat niet iedereen diezelfde doelen ambieert, en vergeet wel eens dat niet iedereen dezelfde maatstaven hanteert. Dat maakt dat de Steenbok wel eens erg koppig overkomt.

Het analytisch vermogen van de Steenbok maakt dat ze het in heel wat beroepen erg goed doen. Afhankelijk van zijn of haar persoonlijke voorkeuren kunnen ze in heel wat branches terecht. Dit gaat van de entertainmentindustrie, waar ze aan de slag kunnen als muzikant of komiek, tot meer wiskundige beroepen als accountant of econoom. Waar de Steenbok ook voor kiest, hij of zij werpt zich vol lust in de strijd.

Persoonlijke relaties

Steenbokken zijn ietwat gereserveerd en hechten veel belang aan hun eigenheid en zelfstandigheid. Ze maken niet snel nieuwe vrienden, maar wanneer je een vriendschap aangaat met een Steenbok kun je rekenen op levenslange vriendschap en trouw. Ook kan de Steenbok ontzettend grappig uit de hoek komen. Strijk de Steenbok wel niet tegen de haren in, want die loyaliteit slaat snel om in een intens vijandschap.

In romantische relaties is de Steenbok evenzeer loyaal. De Steenbok kiest in de meeste gevallen een partner uit voor het leven, en heeft die persoon dan ook liefst levenslang aan zijn of haar zijde. De Steenbok kan ietwat over beschermend zijn in relaties, en kampt snel met gevoelens van jaloezie. Dat wordt wel goedgemaakt door de rationaliteit van de Steenbok; hij of zij probeert die gevoelens zelf te verwerken. Daarnaast is de inzet van de Steenbok in relaties net zo groot als op de werkvloer. Zijn of haar partner kan zich dus verwachten aan een intense, hechte relatie.

Sterke punten

 • Gedisciplineerd
 • Praktisch
 • Intelligent
 • Gereserveerd

Zwakke punten

 • Pessimistisch
 • Behoudsgezind
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

21 januari tot 18 februari – Waterman

Waterman is een van de vier vaste tekens. Dit zijn de tekens die de seizoenen dragen. Het zijn vaak personen die stevig in hun schoenen staan, en heel wat kunnen verdragen. Ze zijn stabiel en gefocust, en je kunt steeds op ze rekenen.

Werk

Watermannen zijn over het algemeen ontzettend sterke persoonlijkheden. Toch zijn ze, en dat is misschien wel de grootste sterkte van de Waterman, goed in staat om ook andere perspectieven aan te nemen. Ze kunnen zich goed inleven in de situatie van een ander, en dat maakt hen erg meelevende mensen. Dit maakt hen uitstekende leraren, maar zorgt er ook voor dat ze zich op het podium helemaal kunnen uitleven.

Daarbij moet wel gezegd worden dat de Waterman graag enkel op zichzelf terugvalt. Hij of zij vraagt niet snel om hulp, en daarmee kunnen ze zichzelf overbelasten. Ook zorgt dit er wel eens voor dat ze nodeloos koppig te werk gaan, zeker wanneer ze een leidinggevende functie uitoefenen.

Een Waterman die zich bezighoudt met het ontwikkelen van paranormale gaven kan ongelofelijke resultaten boeken. Je vindt ze dan ook wel eens terug in mediumfuncties.

Persoonlijke relaties

De Waterman lijkt niet snel geïnteresseerd in andere mensen. Dit komt niet door een overdreven egoïsme, de Waterman heeft gewoon veel aan zijn of haar hoofd. Zo komen ze wel eens kil over. Weet iemand toch de interesse van de Waterman op te wekken, dan kan die rekenen op een ontzettend interessante vriendschap. Eens die vriendschap er is zal de Waterman er alles aan doen zijn of haar vriend op allerlei manieren bij te staan in het leven.

De Waterman kan een ontzettend aantrekkelijk persoon zijn – zowel op fysiek als op mentaal vlak. Vreemd genoeg lijkt de Waterman zélf controle uit te oefenen op hoe die aantrekkelijkheid tot uiting komt. Zo zijn ze in staat heel bewust bepaalde karakters aan te trekken. Eens de Waterman een romantische relatie aangaat, zijn ze bereid alles voor hun partner op te offeren.

Sterke punten

 • Liefdevol
 • Betrouwbaar
 • Onafhankelijk
 • Inventief

Zwakke punten

 • Eigenzinnig
 • Te zeer op zichzelf terugvallend
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

19 februari tot 20 maart – Vissen

Vissen is een van de veranderlijke tekens. Zulke tekens komen voor aan het einde van een seizoen, wanneer het ene seizoen overgaat in het andere. Ze zijn flexibel en kunnen zich moeiteloos aanpassen aan nieuwe situaties en omstandigheden. Dit maakt hen wat lossere, minder gebonden mensen die geen moeite hebben met omgaan met verandering.

Werk

Vissen is een van de meest sympathieke tekens. Ze hebben een ongeziene waardering voor het leven en al zijn aspecten, vinden de verschillende karakters die mensen hebben waanzinnig interessant en voelen zich vanzelf aangetrokken tot al wat schoonheid is – al hebben ze daar vaak een unieke kijk op die niet per se overeenstemt met die van anderen. Ze trekken zich vaak terug in hun eigen wereldje, waar ze nadenken over hun idealen en al wat ze kunnen creëren.

Vissen zijn ontzettend creatief, en dit kan hen vooruithelpen in heel wat carrières. Welke carrière de Vissen nastreeft hangt natuurlijk af van zijn of haar persoonlijke voorkeur. Ze werken over het algemeen graag zelfstandig, maar ambiëren op de werkvloer niet de hoogste posities of functies. Daarbij komt ook dat de Vissen zich vaak aangetrokken voelt tot een heel resem aan projecten – allemaal op hetzelfde moment. Zo vindt de Vissen het moeilijk en zelfs vervelend om zich met een enkel beroep bezig te houden, en werken ze vaker wel dan niet aan meerdere dingen tegelijkertijd.

Persoonlijke relaties

Voor de Vissen geldt steevast een enkele regel: de Vissen geeft meer dan hij of zij van anderen zou durven vragen. Hiermee doen ze zichzelf wel eens onrecht aan, en het gebeurt dan ook vaker dan hen lief is dat ze een toxische relatie aangaan. Gelukkig zien ze dit zelf snel in, en zetten ze zonder twijfel een punt achter dergelijke relatie. Wel gaat de Vissen enkel relaties aan met mensen die op dezelfde manier nadenken als zij.

Ze hebben geen behoefte aan relaties die hen helemaal niets opleveren, want ze zien zelf ook heel goed in dat ze erg veel te bieden hebben. Op seksueel vlak zijn de Vissen vaak wat meer teruggetrokken, en in sommige gevallen zelfs volledig aseksueel. Dit brengt wel eens problemen op op het vlak van liefde.

Sterke punten

 • Creatief
 • Gevoelig
 • Intuïtief
 • Groothartig

Zwakke punten

 • Geheimzinnig
 • Beïnvloedbaar
 • Escapistisch
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

21 maart tot 20 april – Ram

Het sterrenbeeld Ram is een van de vier kardinale of hoofdtekens. Het sterrenbeeld duikt namelijk op bij het wisselen van een seizoen. Mensen met een kardinaal sterrenbeeld zijn vaak actiever dan mensen zonder kardinaal sterrenbeeld. Ze zitten vol energie, zijn dol op creëren en tonen veel initiatief.

Werk

De Ram is in de eerste plaats een leider. Hij of zij neemt anderen het allerliefst mee op sleeptouw, maar weet nauwelijks hoe hij of zij zichzelf moet gedragen in een ondergeschikte functie. Ze doen de dingen graag op hun eigen manier, zelfs wanneer de efficiëntie daarvan nog niet bewezen is. Dit maakt hen wel eens erg koppig, zeker wanneer anderen het doel van hun daden niet willen of kunnen inzien.

De Ram kan gelukkig wel leren dat het soms nodig is het stuur aan iemand anders over te laten. Het is een erg verstandig teken, dat graag zijn of haar hoofd breekt over dit soort kwesties. Ze denken diep na over het leven. Toch is de Ram vooral een doener. Niets brengt de Ram meer plezier dan het vervullen van een taak of het succesvol voltooien van een project.

Persoonlijke relaties

De Ram is een erg dynamisch teken, en een relatie met een Ram is precies zo. Vrienden van de Ram kunnen zich verwachten aan wilde, impulsieve avonturen en uitstapjes. De Ram zal het ook meestal allemaal op zijn of haar eentje georganiseerd hebben. Gelukkig tracht de Ram ook rekening te houden met zijn of haar vrienden, al verliest de Ram dat aspect wel eens uit het oog.

Even impulsief kan de Ram een relatie aangaan, nog voor hij of zij goed en wel beseft wat zo’n relatie inhoudt. Dit leidt wel eens tot veroveringen waar de Ram dan later spijt van heeft. Een goede relatie voor de Ram is er een waar beide partners elkaar kunnen uitdagen, en blijven uitdagen. Loopt de relatie stroef, dan gaat de Ram er weer even snel vandoor als hij of zij verscheen.

Sterke punten

 • Ondernemend
 • Dapper
 • Dynamisch
 • Verstandig

Zwakke punten

 • Impulsief
 • Baatzuchtig
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

21 april tot 21 mei – Stier

De Stier is een van de vier vaste tekens. Dit zijn de tekens die de seizoenen dragen. Het zijn vaak personen die stevig in hun schoenen staan, en heel wat kunnen verdragen. Ze zijn stabiel en gefocust, en je kunt steeds op ze rekenen.

Werk

De Stier laat zich niet makkelijk leiden door anderen, en verkiest dan ook leidinggevende boven ondergeschikte functies. Toch kan een goed leider het vertrouwen van de Stier winnen, en kan in dat geval dan ook rekenen op de toegewijde medewerking van de Stier. De Stier gaat voor de volle inzet, of toch wanneer hij of zij ervan overtuigd is dat er naar een doel wordt toegewerkt waar de Stier zelf volledig achter staat.

Over het algemeen werkt de Stier graag met zijn of haar handen. Hij of zij is graag praktisch bezig, en houdt zich veelal niet zo graag bezig met zaken die meer inzet van het hoofd vereisen. Toch is de Stier ook op die vlakken bedrijvig, en zet hij of zij waar mogelijk zijn of haar beste beentje voor. De Stier houdt ook ontzettend van routine, en je vindt Stieren dan ook niet snel terig in posities waar verandering een grote rol speelt.

Persoonlijke relaties

Stieren gaan het liefst vriendschappen aan met mensen die zich in ongeveer dezelfde situatie bevinden als zijzelf. Een getrouwde Stier geeft dus de voorkeur aan getrouwde vrienden, en ook de socio-economische positie van een potentiële vriend wordt in acht genomen wanneer de Stier overweegt een vriendschap met iemand aan te gaan. Eens de vriendschap er is, kan de vriend van de Stier rekenen op een ontzettend gulle en gastvrije vriend.

In romantische relaties neemt jaloezie wel eens de overhand, en gepaard met de koppigheid van de Stier kan dat al eens voor problemen zorgen. De Stier probeert confrontaties dan weer zoveel mogelijk uit te stellen of te vermijden, want de Stier houdt absoluut niet van botsingen en ruzies. Komt het toch tot een conflict, dan zal de Stier er alles aan doen de geschillen zo snel mogelijk weer bij te leggen.

Sterke punten

 • Geduldig
 • Vredelievend
 • Hartelijk
 • Vastberaden

Zwakke punten

 • Halsstarrig
 • Gemakzuchtig
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

22 mei tot 21 juni – Tweelingen

De Tweelingen is een van de veranderlijke tekens. Zulke tekens komen voor aan het einde van een seizoen, wanneer het ene seizoen overgaat in het andere. Ze zijn flexibel en kunnen zich moeiteloos aanpassen aan nieuwe situaties en omstandigheden. Dit maakt hen wat lossere, minder gebonden mensen die geen moeite hebben met omgaan met verandering.

Werk

Naast hun ongeëvenaarde jeugdigheid en levenslust staan Tweelingen ook bekend om hun wispelturigheid en de dualiteit waar ze mee strijden. Ze vinden het moeilijk zich aan een bepaalde visie of mening te binden, en schommelen dan ook steeds tussen verschillende opvattingen. Enerzijds zorgt dit ervoor dat ze met veel verschillende karakters overweg kunnen en dingen vanuit meerdere perspectieven kunnen overwegen. Anderzijds maakt dit ook dat ze wel eens erg onvast over kunnen komen, waardoor sommige mensen het moeilijk vinden de Tweelingen in vertrouwen te nemen.

De welbespraakte Tweelingen doet het ontzettend goed als advocaat, waar ze de kans krijgen hun talent om verschillende perspectieven te hanteren te ontwikkelen en in gebruik te nemen. Andere carrières waar die voorliefde voor taal op de voorgrond komt zijn ook uitermate geschikt voor de Tweelingen.

Persoonlijke relaties

Een interessantere gesprekspartner dan de Tweelingen is zeldzaam, en dit is dan ook hun sterkste punt op vlak van sociale relaties. Ze hebben heel wat te vertellen, en zijn vaker wel dan niet met heel veel dingen tegelijk bezig. Helaas is de Tweelingen op persoonlijk vlak eerder oppervlakkig, hoewel hun gevoelens tegenover anderen wél diepgaand kunnen zijn. Die oppervlakkigheid komt vooral aan bod wanneer het andermans gevoelens betreft, waar de Tweelingen niet altijd evenveel rekening mee houdt.

Tweelingen staan erom bekend gemakkelijk van de ene overwinning op de andere over te stappen. Ze vinden het heerlijk om op jacht te gaan en een romantische partner te veroveren. Enkel in wat volgt is de Tweelingen nogal onhandig. Een relatie onderhouden vinden ze lang niet zo interessant als een nieuwe relatie aangaan. Daarbij komt ook dat ze niet zo van romantiek houden, en dus ook niet snel een echte relatie zullen beginnen.

Sterke punten

 • Flexibel
 • Eloquent
 • Oprecht
 • Vitaal

Zwakke punten

 • Inconsistent
 • Nerveus
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

22 juni tot 23 juli – Kreeft

Het sterrenbeeld Kreeft is een van de vier kardinale of hoofdtekens. Het sterrenbeeld duikt namelijk op bij het wisselen van een seizoen. Mensen met een kardinaal sterrenbeeld zijn vaak actiever dan mensen zonder kardinaal sterrenbeeld. Ze zitten vol energie, zijn dol op creëren en tonen veel initiatief.

Werk

De Kreeft is erg gesteld op comfort en zekerheid, en zal dus eerder kiezen voor een carrière die dingen biedt. Het zijn niet per se ambitieuze zielen, maar toch kan de Kreeft heel wat bereiken. Hun creativiteit maakt bovendien dat er heel wat carrières zijn waar de Kreeft zich in kan vinden, en het dan ook erg goed kan doen.

Kreeften zijn dol op cultuur, en komen dan ook vaak in de culturele sector terecht. Dit kan op een podium of achter een schrijftafel zijn, maar ook in de socio-culturele sector vindt de Kreeft zijn of haar draai. Hoewel de Kreeft op het eerste zicht vaak erg down to earth lijkt, kunnen Kreeften verbazingwekkend spiritueel uit de hoek komen. Ze gaan dan ook wel eens de spirituele weg op, waar ze aan de slag gaan als adviseurs.

Persoonlijke relaties

Ondanks hun harde exterieur kan de Kreeft een echte softie zijn. Ze doen zich vaak een stuk stoerder voor dan ze werkelijk zijn, en dat op zich kan ontzettend vertederend zijn. Ze zijn dan ook erg beschermend, en kijken argwanend naar potentiële nieuwe leden van hun sociale kringen.

Daarbij komt ook dat de Kreeft al snel overweldigd is. Hij of zij krijgt gemakkelijk het gevoel dat het ‘allemaal teveel wordt’ en op zo’n momenten trekt de Kreeft zich terug in zijn schelp. Dat kan verwarrend zijn voor romantische partners, want de Kreeft werpt zich over het algemeen vol vuur in zijn of haar relaties. Dit maakt ook dat de Kreeft een zwakte heeft voor overspel – omdat hij of zij zodanig overweldigd wordt door de hevige gevoelens voor een ander, kan het goed zijn dat de Kreeft het ontzettend moeilijk vindt om het hoofd koel te houden en niet in te gaan op die gevoelens.

Sterke punten

 • Emotioneel begaafd
 • Fantasierijk
 • Voorzichtig
 • Beschermend

Zwakke punten

 • Humeurig
 • Afhankelijk
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

24 juli tot 23 augustus – Leeuw

De Leeuw is een van de vier vaste tekens. Dit zijn de tekens die de seizoenen dragen. Het zijn vaak personen die stevig in hun schoenen staan, en heel wat kunnen verdragen. Ze zijn stabiel en gefocust, en je kunt steeds op ze rekenen.

Werk

De aanwezigheid van de Leeuw blijft niet onopgemerkt. Eens hij of zij ergens binnenkomt, heeft de hele ruimte het geweten – ze zijn niet erg goed in bescheidenheid of subtiliteit. Dit maakt hen erg interessante figuren, zowel op de werkvloer als in persoonlijke relaties. Door hun natuurlijke dominantie en ongelofelijke zelfvertrouwen vind je de Leeuw zelden terug in ondergeschikte functies of achter de schermen. Hij of zij weet het toneel in te palmen, en de dingen naar zijn of haar hand te zetten. De Leeuw delegeert liever dan de handen uit de mouwen te steken – en is gelukkig ook erg goed in dat georganiseerd krijgen.

De Leeuw neemt zichzelf bovendien erg serieus. Zie je hem of haar bijvoorbeeld op een podium verschijnen, dan gedraagt de Leeuw zich steeds zeer gewichtig en vol ernst. Hij of zij duldt geen tegenspraak en kan niet bijzonder goed omgaan met kritiek, al heeft de Leeuw hier van tijd tot tijd wel oor naar – de Leeuw is er steeds op uit zichzelf te verbeteren, en wilt altijd de beste zijn in wat hij of zij doet.

Persoonlijke relaties

De Leeuw is erg vertrouwensgezind en gaat moeiteloos relaties aan met anderen. Over het algemeen zijn Leeuwen steeds extravert, en gaan ze oprecht door het leven. Ze nemen geen blad voor de mond, zelfs wanneer dit bij hun vrienden in het verkeerde keelgat schiet.

Omdat de Leeuw zo gemakkelijk mensen vertrouwt, krijgt hij of zij vaker dan anderen het deksel op de neus wanneer blijkt dat ze hun vertrouwen niet in de juiste persoon hebben gevestigd. De Leeuw heeft er vaak erg veel moeite mee zo’n vertrouwensbreuk te verwerken. Dat maakt de Leeuw ook ietwat hypocriet, aangezien het de Leeuw zelf is die vaak anderen manipuleert en om de tuin leidt.

Hierin verschilt de Leeuw ook sterk van de Vissen: de Leeuw vraagt meer dan hij of zij zelf ooit bereid is te geven. Dit maakt dat romantische relaties met Leeuwen vaak erg onstuimig verlopen. Eens de Leeuw zijn of haar hart echter aan iemand toevertrouwt, kan die persoon rekenen op een ontzettend innige liefdesrelatie.

Sterke punten

 • Vrijgevig
 • Loyaal
 • Open minded
 • Creatief

Zwakke punten

 • Opdringerig
 • Bombastisch
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

24 augustus tot 23 september – Maagd

Het sterrenbeeld Maagd is een van de veranderlijke tekens. Zulke tekens komen voor aan het einde van een seizoen, wanneer het ene seizoen overgaat in het andere. Ze zijn flexibel en kunnen zich moeiteloos aanpassen aan nieuwe situaties en omstandigheden. Dit maakt hen wat lossere, minder gebonden mensen die geen moeite hebben met omgaan met verandering.

Werk

De Maagd is ongelofelijk nauwkeurig en hecht, meer dan om het even welk teken, veel belang aan netheid en orde. Ze zijn observerend en analytisch, en kunnen dankzij hun ongeziene intelligentie oplossingen vinden voor de meest complexe problemen. De Maagd is tevens erg gereserveerd, en zal zijn of haar emoties niet snel uit de doeken doen. Dit maakt dat de Maagd, welke carrière hij of zij ook kiest, steeds met een ongeëvenaard soort professionaliteit te werk gaat.

Toch is de Maagd niet pretentieus, en zijn ze erg charismatisch en daarom ook aangenaam in de omgang. Er zijn dus ontzettend veel carrières waar de Maagd in kan uitblinken. Bovendien zijn ze erg spitsvondig wanneer ze met geld omgaan, wat maakt dat de Maagd al gauw een gedetailleerd financieel plan op kan stellen waarmee hij of zij het overbodig maakt om lang en hard te werken.

Persoonlijke relaties

De Maagd is erg gereserveerd en heeft dus veelal geen enorme vriendenkring. In plaats daarvan omringen ze zich met enkele zorgvuldig geselecteerde individuen, waar ze zich vol vervoering aan toewijden. Toch zullen ook die gelukkige enkelingen niet snel een beeld krijgen van het innerlijke leven van de Maagd – dat houdt hij of zij liever voor zichzelf.

In romantische relaties is de Maagd ongelofelijk onzelfzuchtig. De Maagd geeft zich volledig over aan zijn of haar romantische partner. De Maagd gaat dan ook niet onbedacht te werk wanneer het dergelijke liefdesrelaties betreft. Hij of zij tracht zichzelf zoveel mogelijk af te schermen van de mogelijkheid gekwetst te worden. De partner van de Maagd zal dan ook actief moeite moeten doen om inzicht te verwerven in het rijke, maar zorgvuldig geheimgehouden gevoelsleven van hun geliefde.

Sterke punten

 • Bescheiden
 • Hardwerkend
 • Intelligent
 • Betrouwbaar

Zwakke punten

 • Kleingeestig
 • Perfectionistisch
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

24 september tot  23 oktober – Weegschaal

Het sterrenbeeld Weegschaal is een van de vier kardinale of hoofdtekens. Het sterrenbeeld duikt namelijk op bij het wisselen van een seizoen. Mensen met een kardinaal sterrenbeeld zijn vaak actiever dan mensen zonder kardinaal sterrenbeeld. Ze zitten vol energie, zijn dol op creëren en tonen veel initiatief.

Werk

Weegschalen zoeken steeds het midden op, en zijn dan ook erg diplomatisch – ook op de werkvloer. Ze staan erom bekend zeer onpartijdig om te gaan met de meest complexe kwesties. Dat maakt het dan weer wel erg moeilijk voor de Weegschaal om (harde) beslissingen te nemen. Hun vermogen om andermans (emotionele) noden aan te voelen is dan weer ongeëvenaard, en de Weegschaal is in veel gevallen het meest empathische teken van alle sterrenbeelden. Bovendien zijn ze erg optimistisch ingesteld, waardoor ze snel recupereren na een tegenslag.

Waar de Weegschaal niet tegen kan? Dingen als onrecht en wreedheid. Zo kan de Weegschaal er bijvoorbeeld heel bewust voor kiezen een carrièrepad te bewandelen waar ze werken met traumaslachtoffers, of juist heel bewust een radicaal andere kant opgaan waar ze niet geconfronteerd worden met dergelijk leed.

Creatieve Weegschalen herken je aan hun emotioneel doorvoede werk. Ze hechten, net als alle Weegschalen, veel belang aan schoonheid.

Persoonlijke relaties

De Weegschaal is ongelofelijk empathisch, maar ook zodanig positief ingesteld dat wie met verdriet zit daar vaak bij hen mee terecht kan. De Weegschaal kan eindeloos compromissen aangaan, en loopt zo het risico zelf wat op de achtergrond te verdwijnen. Tot op zekere hoogte kan de Weegschaal hier mee omgaan, maar vriendschappen waarin dergelijke conflicten de overhand nemen zullen vaak een kort leven kennen. De Weegschaal is geneigd tot plotse woede uitbarstingen wanneer het hen plots te veel wordt – vaak zullen ze, tot de uitbarsting, ook niets gezegd hebben over wat hen nu precies dwars zat.

In romantische relaties is de Weegschaal erg liefdevol, tot het sentimentele toe. Daarbij komt ook dat de Weegschaal erg flirterig is en soms wat losbandig kan zijn. Dit is doorgaans niet slecht bedoeld, want de Weegschaal wilt niemand kwetsen. Daarnaast is de Weegschaal wel ontzettend begripvol, maar verwacht hij of zij dan ook wel volledige eerlijkheid van hun partner of vrienden.

Sterke punten

 • Charmant
 • Diplomatisch
 • Idealistisch
 • Behulpzaam

Zwakke punten

 • Aarzelend
 • Flirterig
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

24 oktober tot 22 november – Schorpioen

De Schorpioen is een van de vier vaste tekens. Dit zijn de tekens die de seizoenen dragen. Het zijn vaak personen die stevig in hun schoenen staan, en heel wat kunnen verdragen. Ze zijn stabiel en gefocust, en je kunt steeds op ze rekenen.

Werk

Schorpioenen zijn ongeëvenaard intense wezens, en die intensiteit weten ze vaak ook ten volle te gebruiken. Waar de Schorpioen ook voor gaat, hij of zij zal uitblinken in zijn of haar vak. Dit dankzij hun geweldige vermogen om zich volledig te focussen op een onderwerp naar keuze. Ze zijn onderzoekend, van nature nieuwsgierig en hebben een professionele uitstraling, zelfs wanneer ze niet aan het werk zijn.

In de omgang met anderen zijn Schorpioenen dan weer wat minder begaafd. Samenwerken met grote groepen collega’s is niet aan hen besteed, en ze geven er steeds de voorkeur aan met een klein, zorgvuldig geselecteerd groepje vertrouwelingen aan de slag te gaan. Over het algemeen zijn Schorpioenen erg veeleisend, maar zelf helemaal blind voor hun eigen tekortkomingen, wat hen niet de meest populaire collega’s maakt.

Persoonlijke relaties

Jonge Schorpioenen hebben vaak de neiging mensen te ‘gebruiken’, en laten hun vrienden vallen zodra die in hun ogen niet meer nuttig zijn. Eens de Schorpioen hier inzicht in vergaart kan hij of zij hier wel aan gaan werken. De vrienden van zo’n Schorpioen kunnen rekenen op een goede, ambitieuze vriend die hen zal helpen hun eigen doelen te bereiken – hoewel de Schorpioen daar vaak een wat dominante positie in inneemt.

Wat liefdesrelaties betreft zijn Schorpioenen ongeëvenaard intens. Dit op zowel seksueel vlak als wanneer het op jaloezie aankomt. Ze kunnen ontzettend wrokkig zijn, en nemen wel eens wraak nog voor ze hun bezorgdheden met hun partners hebben gedeeld. Daarnaast hebben ze de neiging volledig op te gaan in hun relatie, wat nadelige tot desastreuze gevolgen kan hebben voor andere aspecten in hun leven.

Sterke punten

 • Charmant
 • Passievol
 • Doelgericht
 • Prikkelend

Zwakke punten

 • Wraakzuchtig
 • Obsessief
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

23 november tot 22 december – Boogschutter

De Boogschutter is een van de veranderlijke tekens. Zulke tekens komen voor aan het einde van een seizoen, wanneer het ene seizoen overgaat in het andere. Ze zijn flexibel en kunnen zich moeiteloos aanpassen aan nieuwe situaties en omstandigheden. Dit maakt hen wat lossere, minder gebonden mensen die geen moeite hebben met omgaan met verandering.

Werk

De van nature ontzettend filosofische Boogschutter houdt zich het liefst bezig met nadenken over het leven, het universum, moraliteit en ethiek. Ze gaan steeds op zoek naar nieuwe perspectieven, en nemen die zomaar voor de lol even over, gewoon om te ontdekken hoe het leven eruit ziet vanuit die ooghoeken. Ze kunnen ontzettend goed abstract nadenken, en zijn er bovendien erg goed in die abstracte gedachtegangen aan anderen uit te leggen. Dit maakt hen misschien wel de beste leraars onder de sterrenbeelden.

Boogschutters zijn daarnaast wel ontzettend rusteloos, en vinden het moeilijk zich lange tijd aan dezelfde baan te binden, tenzij daar veel afwisseling en avontuur in te vinden valt.

Persoonlijke relaties

Over het algemeen zijn Boogschutters uitermate betrouwbare vrienden. Ze kunnen mensen goed lezen, maar maken geen misbruik van dat talent – in tegendeel. De Boogschutter zal steeds zijn of haar best doen om het hun vrienden zo aangenaam mogelijk te maken. Daarbij komt wel dat de Boogschutter wel eens, zomaar uit het niets, explosief kwaad kan worden. Wanneer dat gebeurt weten ze dan ook precies wat ze moeten doen om hun nieuw vergaarde vijand te kwetsen – ze kennen hem of haar immers door en door.

Ook in de liefde is de Boogschutter betrouwbaar en loyaal. In dat opzicht misschien zelfs iets té loyaal, want een Boogschutter geeft een relatie niet snel op, ook wanneer hij of zij zich volledig verstikt voelt. De Boogschutter gaat in die gevallen vaak subtiel wraak plegen, en kan in ernstige gevallen zelfs overspel plegen om hun partner te kwetsen.

Sterke punten

 • Kordaat
 • Joviaal
 • Filosofisch
 • Oprecht

Zwakke punten

 • Zorgeloos
 • Tactloos
consultBenieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading

 

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Horoscoop

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Gianna
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Jill
 • Engelenreader
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Abigail
 • Engelenreader
 • Medium
 • Paragnost
Start gratis chat
medium die
Holger
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Pendelen
Start gratis chat
medium die
Luana
 • Pendelen
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading!