18 augustus 2022: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Oude ziel; wat is het en betekent het?

Oude ziel; wat is het en betekent het?

Laatst bijgewerkt: 13 juni 2022

Ben jij weleens iemand tegengekomen met een oude ziel? Of wordt er over jou gezegd dat je een oude ziel hebt? Heb je ‘alle wijsheid in pacht’ of is het juist een last? In dit artikel lees je wat een oude ziel is, wat de kenmerken van een oude ziel zijn en hoe je ermee om kunt gaan als jij een oude ziel hebt.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Wat is een oude ziel?

Een oude ziel wordt gezien als iemand met een hoog (spiritueel) bewustzijn. Iemand die veel levenservaring heeft, ondanks dat deze persoon zich misschien nog in een jong stoffelijk lichaam bevindt. Dit wordt verklaard vanuit de reïncarnatie. Zo zou deze oude ziel al diverse levens hebben gehad en heeft hierdoor al diverse levenslessen geleerd. Doordat de oude ziel al diverse levenslessen heeft geleerd, bevat een oude ziel veel wijsheid. Daarnaast zijn het mensen met hooggevoeligheid of heldervoelendheid. Het kan zijn dat ze in sommige van die levens die ze hebben geleid slechts een paar ‘aarde-maanden’ oud zijn geworden, terwijl ze in andere levens misschien wel 80 ‘aarde-jaren’ oud zijn geworden. Tegenover de oude ziel staat de jonge ziel. Dit is iemand die nog nieuw in het leven staat en nog niet veel vorige levens heeft gehad. Deze ziel heeft nog meerdere levenslessen te leren en zal nog meerdere levens leiden voordat hij verlichting kan krijgen.

Wat is de ziel?

Tja, wat is de ziel eigenlijk? Hier zijn verschillende theorieën over. De ziel wordt gezien als de geest van iemand, als het ego van iemand, als eeuwige energie of astrale lichaam et cetera. Binnen de reïncarnatietheorie wordt geloofd dat de ziel de Goddelijke energie van de mens is waarin de geest, kennis, emoties en ervaringen van al onze levens zitten. Deze energie verdwijnt niet, maar verplaatst zich naar een nieuw stoffelijk lichaam tot er sprake is van verlichting.

Wat is wijsheid?

Oude zielen worden dus veelal gezien als wijs. Maar wanneer ben je wijs? En wat valt onder wijsheid? Wijsheid is niet hetzelfde als slim of hetzelfde als kennis. Wijsheid wordt gezien als het juist kunnen handelen in alle omstandigheden, zonder dat dit ten koste gaat van een ander. Wijsheid wordt gezien als een hogere staat van spiritueel bewustzijn.

Reïncarnatie

Geloven in een oude ziel komt dus veelal voort uit de reïncarnatietheorie. Reïncarnatie staat voor meerdere keren incarneren. Incarneren staat voor ‘in het vlees gaan’. De ziel van een mens leeft na de dood voort in een nieuw stoffelijk lichaam, waardoor wij dus in staat zijn meerdere levens te leiden. Dit is de basis van reïncarnatie, maar de theorieën over reïncarnatie zijn erg divers. Een uitgebreid artikel over reïncarnatie kun je hier vinden.

Het pad naar verlichting

Een oude ziel is volgens de reïncarnatietheorie bijna toe aan verlichting. De hindoes noemen dit ‘moksha’, de boeddhisten noemen het ‘nirvana’ en er zijn ook religies die geloven in de reïncarnatie die het ‘het Goddelijke’ noemen. In alle gevallen wordt het gezien als een staat van eeuwigdurend geluk waarin er geen sprake meer is van wedergeboorte. Je leven is nu officieel afgerond.

Nieuwetijdskinderen

Een oude ziel zien we vaak terug bij nieuwetijdskinderen. Nieuwetijdskinderen zijn hooggevoelig of zelfs heldervoelend. Ze hebben een hoog bewustzijnsniveau en zijn sterk intuïtief ingesteld. Nieuwetijdskinderen worden gezien als de kinderen die ons voorbereiden op de nieuwe tijd. De nieuwe tijd wordt gezien als de tijd waarin we weer gaan leven vanuit ons gevoel in plaats van ons verstand.

Zielleeftijd

Je zielleeftijd wordt net als je aardse leeftijd opgedeeld in vijf categorieën die overeenkomen met de aardse fasen van het leven. Het wordt gezien als een soort rode lijn die iedereen moet ondergaan om tot persoonlijke en spirituele ontwikkeling te komen en uiteindelijk tot verlichting te komen. Vaak pas je niet in één categorie, maar overlappen de categorieën met elkaar.

Babyfase of eerstgeboren zielen

In deze fase ligt de focus op primair niveau te leven. Je leert hier de lessen met betrekking tot veiligheid, overleven, sterfelijkheid en de basis levenservaringen.

De belangrijkste kenmerken die bij deze fase horen zijn speels, afhankelijk, groepsgericht, nieuwsgierig, voorzichtig en ongetemd. Deze mensen zien de complexiteit van het leven nog niet en worden daardoor snel bestempeld als kinderlijke en onschuldig. Ze benaderen de wereld zonder zorgen, argeloos. Het is voor deze mensen vaak moeilijk om zich aan te passen aan de standaard maatschappij.

Kindfase of Kinder zielen

In deze fase ligt de focus op het ‘erbij horen’. In deze fase leer je over de rollen in de maatschappij, leer je over relaties en over de regels en wetten.
De belangrijkste kenmerken die bij deze fase horen zijn discipline, plichtsgetrouwheid, sterke en traditionele waarden en sociaal wenselijk gedrag.
Deze mensen hanteren de overtuigingen die hun zijn bijgebracht door opvoeding, cultuur, religie en tradities. Zij proberen met deze overtuigingen orde en stabiliteit te creëren in de nog onzekere en onoverzichtelijke wereld. Deze mensen worden gezien als bescheiden en vast omlijnd.

Jongere of jonge volwassen zielen

In deze fase ligt de focus op onafhankelijkheid. In deze fase leer je om te beschikken over een vrije wil, leer je over persoonlijk gewin en ontwikkel je prestatiedrang.
De belangrijkste kenmerken die bij deze fase horen zijn ambitieus, ondernemend, vrijheid, individualisme, egocentrisch, ontwikkeling en groei en zelfexpressie.
Deze mensen streven naar een eigen weg en onafhankelijkheid, met een sociale status en aanzien. De mensen in deze fase zorgen dankzij hun focus en gedrevenheid voor veranderingen in de huidige maatschappij.

Volwassene of volwassen zielen

In deze fase ligt de focus op inter-persoonlijke harmonie. In deze fase leer je onderlinge afhankelijkheid in relaties, ontwikkel je jouw eigen zelfbewustzijn, je empathie en leer je over psychische en mentale stabiliteit.
De belangrijkste kenmerken die bij deze fase horen zijn nieuwsgierig, introspectief, streven naar gelijkheid, gevoelig en diplomatiek.
Deze mensen zijn zorgzaam en focussen op de innerlijke wereld. Zij kennen wel de complexiteit van de wereld en zoeken naar harmonie. Er is geen sprake meer van overleven of het vervullen van rollen, maar van begrip, gelijkwaardige relaties en empathie.

Oudere of oude ziel

In deze fase ligt de focus op spirituele vervulling. In deze fase leer je om opnieuw onafhankelijk te zijn, leer je wijsheid verkrijgen en delen, ontwikkel je jouw spiritueel bewustzijn, je intuïtie, je sensitiviteit (hooggevoelig) en je paranormale gaven.
De belangrijkste kenmerken die bij deze fase horen zijn spiritueel ongebonden, hooggevoelig, emfatisch, solitair en spiritueel hoogbewust.
Voor deze mensen is het leven niet verrassend meer. Ze hebben een diepe wijsheid en natuurlijke rust doordat ze alle levenslessen hebben geleerd. De laatste levensles ligt in zelfontplooiing en zelfverwerkelijking zodat ze één kunnen worden met het groter geheel.


Wat zijn de kenmerken van een oude ziel?

Er zijn veel kenmerken die kunnen duiden op een oude ziel. Dat enkele kenmerken niet bij je passen, betekent niet direct dat je geen oude ziel hebt. Andersom betekent het ook dat als sommige dingen wel bij je passen, het niet direct betekent dat je wel een oude ziel hebt. Het kan zijn dat je op weg bent naar een oude ziel, maar nog niet al je levenslessen hebt voltooid. Sommige oude zielen hebben dit ook nog niet van zichzelf geaccepteerd en zijn om die reden ook nog bezig met het voltooien van levenslessen. Ieder mens is uniek, zo is ook iedere ziel uniek. Daarom zijn dit slechts kenmerken die kunnen voorkomen, niet die moeten voorkomen. Hieronder zal ik enkele kenmerken toelichten.

Wijsheid

Zoals al eerder genoemd in dit artikel, bevat de ziel de kennis, emoties, ervaringen en de geest van ons lichaam. Dit astrale lichaam, de ziel, de Goddelijke energie (wat voor jou goed voelt om het te noemen) neem je in al je levens mee. Daardoor bevat de ziel alle levenservaring en levenslessen van alle levens die je tot nu toe hebt geleid. Daarom wordt een oude ziel als wijs gezien.
Soms wordt gezegd dat je een oude ziel herkent aan zijn ogen. Je ziet de wijsheid in de ogen en je ziet dat dit persoon levenservaring heeft, ook al staar je in de ogen van een kind.

Het willen leren van nieuwe dingen en het ‘weten’ van dingen

Er wordt gezegd dat een oude ziel (on)bewust weet dat de tijd hier op aarde maar respectievelijk is. Daardoor zie je dat een persoon met een oude ziel een drang heeft om bij te leren. Ze blijven doorleren en de wereld ontdekken, om zo nog meer levenslessen te leren en levenservaring op te doen. Het leren gaat ze vaak gemakkelijk af, omdat ze de kennis al hebben en de kennis alleen maar hoeven ‘op te halen’ uit het geheugen van de ziel. Daarnaast komen ze dit aardse leven opnieuw binnen met veel kennis, waardoor ze dingen gewoon simpelweg ‘weten’.

Hogere mate van spiritueel bewustzijn bereiken

Niet alleen het leren van de ‘gewone’ kennis gaat ze gemakkelijk af, ze bereiken ook gemakkelijker een hoger spiritueel bewustzijn. Net als met de gewone kennis hoeven ze ook op spiritueel niveau de kennis alleen maar op te graven. Oude zielen voelen zich ook vaak aangetrokken tot het spirituele. Op de een of andere manier komen ze altijd weer terecht op het spirituele pad, zodat ze hun pad naar verlichting kunnen bereiken.

Je bent weinig materialistisch

Je weet dat je in een volgend leven niets hebt aan de materiële zaken om je heen. Daarom hecht je ook weinig waarde aan materialistische zaken.

Je streeft voorbij je ego

Je hoeft je ego niet ‘op te krikken’, want je weet dat je ego niet blijvend is. Je hoeft je ego niet goed te laten voelen, omdat identificatie van het ego niets anders is dan streven naar de normen van de maatschappij. Je bent je ervan bewust dat dit lichaam vergaat en slechts je ziel overblijft.

Je ziet het groter geheel en de Universele wetten

Je weet dat we allemaal onderdeel uitmaken van het grotere geheel van het universum. Je weet dat slechts de Universele wetten gelden. Daardoor probeer je aan anderen over te dragen dat we allemaal onderdeel zijn van het grotere geheel en streef je naar diepe verbindingen en relaties met anderen. Daardoor hebben mensen met een oude ziel vaak ook maar een kleine en intieme kring met naasten om zich heen.

Andere kenmerken kunnen zijn:

 • Hooggevoelig of heldervoelend zijn (P.S. alles over heldervoelendheid lees je hier).
  Sterke intuïtie.
 • Paranormaal begaafd zijn of interesse hebben in paranormale gaven.
 • Je leeft vanuit liefde en dankbaarheid, want je weet dat niets vanzelfsprekend is.
 • Je blijft bezig met persoonlijke ontwikkeling.
 • Je hebt herinneringen aan vorige levens.
 • Je voelt een sterke verbinding met de natuur.
 • Je bent graag alleen.
 • Je hebt heimwee naar een andere dimensie.
 • Je hebt een sterke drang om anderen te helpen of hun pad naar verlichting te tonen.
 • Je voelt je aangetrokken tot ‘oude’ dingen uit het verleden of tot het verleden zelf (de cultuur, de gebouwen, de muziek, het eten et cetera).
 • Je houdt van lezen, het échte lezen, met je neus letterlijk in de boeken.
 • Je bent een gever en geen nemer. Je weet dat geven in de kleine dingen zit en niet in de grote gebaren.
 • Je bent vaak rustig en kalm en maakt je niet snel druk om de kleine dingen.
 • Je bent onafhankelijk en verantwoordelijk. Misschien mocht je vroeger als kind al veel van je ouders. Je ouders wisten namelijk dat je het wel kon en geen gekke dingen ging doen. Je was je ouders ook al snel niet meer ‘nodig’ om je te helpen bij de dagelijkse dingen, want je kon het wel zelf. En dat kon je ook!

Gave of last?

Helaas is het leven van een oude ziel niet één die over rozen gaat. Het kan zijn dat dit een laatste levensles is die de ziel nog moet leren. Maar veelal wordt gedacht dat de mate van (spirituele) wijsheid die een oude ziel bevat, het aardse leven negatief kan beïnvloeden. Hieronder licht ik enkele kenmerken toe waarvan mensen met een oude ziel last van kunnen ondervinden.

Hooggevoelig of heldervoelend

Hooggevoelig zijn heeft ook een keerzijde. Zo zijn deze mensen gevoelig voor alle prikkels in hun omgeving, doordat alle prikkels versterkt binnenkomen. Dit is voor deze mensen erg vermoeiend. Bij baby’s zien we vaak huilbaby’s, omdat ze de prikkels niet kunnen verwerken. Als kind is het verwarrend om alle emoties, gedachten, gevoelens en energieën van anderen en je omgeving op te pikken. Zeker als de dingen die jij voelt, niet overeenkomen met wat er gezegd wordt. Daarnaast kan het zijn dat de emoties en gevoelens van anderen zwaar op je drukken omdat je ze moeilijk kan loslaten, waardoor je emotioneel leeg kunt raken.

Je (h)erkent je eigen grenzen niet

Door die (letterlijk) eeuwige drang om meer te leren, meer te helpen, de wereld te zien et cetera, vergeet je soms nog wel eens dat je moet opladen. De kans is groot dat je jouw eigen grenzen voorbij loopt of bent gelopen.

Diepe dalen ervaren

Wellicht ben je een oude ziel, maar nog niet toe aan verlichting. Het kan zijn dat dit je laatste aardse leven is. Maar ook in dit leven moet je levenslessen ondergaan en leren. Wellicht ben je voor de laatste keer in dit leven om jouw wijsheid en levenslessen over te dragen aan anderen. Hoe je het ook bekijkt, dit gaat met vallen en opstaan. En dit kan gaan met diepe dalen. Zo kan het zijn dat je opnieuw pijnlijke of traumatische gebeurtenissen moet ondergaan om deze trauma’s uit vorige levens te verwerken. Dit kan leiden tot bijvoorbeeld depressies of verslavingen. Voor de ene oude ziel zijn deze gebeurtenissen heftiger dan voor anderen en levert het diepere dalen op dan voor een ander. Het kan namelijk zijn dat je de diepe dalen al hebt gehad in een vorig leven.
Of het diepe dalen zijn of kleine heuveltjes, iedere ziel en iedere oude ziel moet leren om zichzelf te accepteren in elk nieuw leven.

Eenzaam en onbegrepen voelen

De meeste oude zielen hebben zich vaak eenzaam of onbegrepen gevoeld. Het is lastig om verbinding te maken met mensen van je eigen ‘aardse’ leeftijd, aangezien jij in je hoofd al veel verder bent dan je aardse leeftijd. De mensen van je eigen leeftijd hebben hele andere doelen in hun leven dan jij hebt. Deze doelen snap je vaak niet, terwijl ze andersom jouw doelen niet snappen. Doordat mensen je niet begrijpen wordt je als anders, saai of raar gezien. Daardoor wordt je nooit volledig geaccepteerd tussen je leeftijdsgenoten of zul je jezelf altijd anders voelen. Dit kan erg eenzaam voelen.

Je wijsheid delen

En dan nemen mensen je niet serieus omdat je jong bent, dus hoe kan jij dat nou weten? Of ze nemen je wel serieus, maar slaan vervolgens je advies volledig in de wind.

Mensen vinden je te zwart/wit

Mensen denken dat je een zwart/wit denker bent. Terwijl je dit helemaal niet bent, je weet en voelt gewoon wat juist is. Maar anderen daarvan overtuigen, blijkt lastig te zijn.

Andere dingen die oude zielen als last ervaren zijn:

 • Je voelt je nooit ergens thuis
 • Te hoge mate van verantwoordelijkheidsgevoel

Wat is het doel van een oude ziel in dit aardse leven?
Wat precies het doel is van een oude ziel in dit leven is lastig te zeggen. Sommigen geloven dat de oude ziel nog net niet genoeg levenslessen heeft geleerd om het aardse leven volledig te kunnen voltooien en tot verlichting te komen. Anderen geloven dat een oude ziel in dit aardse leven is om de levenslessen over te brengen op anderen. Er wordt ook geloofd dat het overbrengen van levenslessen de allerlaatste fase is van de cyclus van wedergeboorte. Dit zou dus betekenen dat je een oude ziel bent, maar nog net de laatste levenslessen moet leren. Vervolgens keer je nog eenmaal opnieuw terug op aarde om de levenslessen over te brengen. Dan is je aardse leven voltooid en bereik je de staat van eeuwigdurend geluk.


Hoe ga je ermee om als je een oude ziel hebt of bent?

Zoals we in dit artikel konden lezen, is het hebben van een oude ziel zowel een gave als een last. Daarom zijn hier nog wat tips om te leren omgaan met een oude ziel, als je deze zelf hebt.

Je bent niet alleen!

Er zijn meer mensen die een oude ziel hebben. Zoek contact en praat erover met anderen. Ook kun je terecht bij bijvoorbeeld spirituele beursen of centrums. Daar zien ze jou niet als ‘gek’ of ‘anders’ maar accepteren ze jou zoals je bent. En dit kan al zorgen voor heel veel opluchting.

Focus op het positieve

Je bent al gevoelig genoeg. Probeer je te richten op het positieve, anders kan het negatieve je verlammen.
Maak tijd en rust voor jezelf – (h)erken je eigen grenzen
Zorg dat je tijd en rust neemt om te aarden en weer volledige verbinding te krijgen met jezelf. Meditatie kan helpen, maar ook alleen zijn in de natuur helpt vaak om te aarden. Leer je eigen grenzen herkennen, zodat je op tijd rust neemt en jezelf ontdoet van de negatieve energie van anderen.

Blijf jezelf ontwikkelen

Zogezegd ‘stil staan’ voelt voor een oude ziel als achteruitgaan. Een oude ziel is het nodig om nieuwe dingen te leren zodat hij persoonlijk en spiritueel kan ontwikkelen.
Maak verbinding met je innerlijke zelf.
Probeer te onderzoeken waarom jij opnieuw in het aardse leven bent gebracht en wat het doel is. Regressietherapie kan hier bij helpen.

What doesn’t kill you makes you stronger

Die diepe dalen en sterke emoties die je moet verwerken, zijn er om jou sterker te maken. Je leert omgaan met je problemen en met je emoties en leert deze te verwerken. Zo leer je weer nieuwe levenslessen op je weg naar ultieme spirituele ontwikkeling en verlichting.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Spiritualiteit
blank

Dit artikel is geschreven door Anoek Winkel

Anoek Winkel, 25 lentes jong. Ik werk als begeleider binnen de justitiële zorg en in mijn vrije tijd schrijf ik veel. Ik schrijf verschillende artikelen, columns en blogs en schreef een boek met de titel Alfrún. In alles wat ik schrijf en publiceer staat spiritualiteit op de voorgrond (in geval van het boek natuurlijk in fantasievorm). Ik geloof namelijk dat er meer is in deze wereld dan wat wij met het blote oog kunnen zien.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Sanne & Suus
 • Pendelen
 • Relatie Coach
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Glenn
 • Astroloog
 • Specialist in droomverklaringen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Silvie & Mark
 • Astroloog
 • Heldervoelend
 • Helderziend
Start gratis chat
medium die
Yildou
 • Heldervoelend
 • Helderziend
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Alix
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Medium
Start gratis chat
medium die
Pascalle
 • Heldervoelend
 • Helderziend
Start gratis chat
medium die
Barend
 • Medium
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2022 | Onderdeel van Dik.nl | Dik B.V. | KvK 74390708 | Tesselschadestraat 155, 8023 BL Zwolle | Privacy statement
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading