21 april 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Hoe werkt telepathie en hoe ontwikkel je dat? 7 tips

Hoe werkt telepathie en hoe ontwikkel je dat? 7 tips

Laatst bijgewerkt: 3 januari 2023

In dit artikel gaan we in op telepathische communicatie. We zullen uitleggen wat telepathie inhoudt en hoe telepathie werkt. Daarnaast zullen we uitleggen hoe jij kunt voelen of je kunt ontvangen (boodschappen van een ander telepathisch ontvangen) of verzenden (zelf een boodschap telepathisch overbrengen op een ander). Ook zullen we dieper ingaan op hoe jij zelf je telepathisch vermogen kunt ontwikkelen. Lees snel verder om alles te weten te komen over telepathie!


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

1. Wat is telepathie?

Telepathie kan omschreven worden als ‘het op afstand voelen van gedachten of gevoelens van een ander persoon’ en is een intuïtief vermogen/intuïtieve gave. Hierbij wordt geen gebruik gemaakt van één van de vijf zintuigen (zien, voelen, horen, ruiken, proeven). Telepathie komt vaker voor bij mensen die nauw tot elkaar verbonden zijn. Het komt bijvoorbeeld veel voor bij tweelingen. Deze verbinding lijkt bij tweelingen al vanaf de geboorte te zijn ontstaan. Bij anderen kan het telepathisch vermogen zich later ontwikkelen. Sommige mensen kunnen niet alleen telepathisch communiceren met andere mensen, maar ook met dieren.

Telepathie wordt ook wel gezien als het natuurlijke vermogen om op afstand te communiceren. Daarnaast wordt het ook gezien als een zesde zintuig of een spiritueel vermogen/gave die je de mogelijkheid geeft om te communiceren op basis van/via je intuïtie. Telepathie wordt dus ook wel gezien als je intuïtie, je paranormale gave/vermogen of je zesde zintuig. Soms wordt het ook gezien als helderziendheid of helderhorendheid, afhankelijk van de manier waarop boodschappen binnen komen. Telepathie kan ook vertaalt worden naar energieoverdracht.

De betekenis van het woord telepathie bestaat uit twee delen; ‘tele’, wat staat voor afstand en ‘pathie’ wat staat voor gevoel.


2. Hoe werkt telepathie?

blank

Hoe telepathie precies werkt is niet goed uit te leggen, omdat er geen duidelijke wetenschappelijke bewijzen gevonden zijn. De één gelooft dat we allemaal geboren zijn met een telepathisch vermogen. De ander gelooft dat telepathie een vorm van intuïtie is en we dit allemaal bij onze geboorte al hebben. Weer ander gelooft in de ether, de kosmische energie waar we onderdeel vanuit maken. Hieronder zullen we een aantal van die ideeën toelichten.

Geboren met een telepathisch vermogen

In principe wordt ervan uit gegaan dat iedereen wordt geboren met een telepathisch vermogen, maar dat het ontwikkelen van deze gave slechts bij een aantal mensen tot uiting komt. Er wordt daarentegen ook wel gezegd dat iedereen wordt geboren met een zesde zintuig/sterke intuïtie, maar dat dit langzaam wordt teruggedrongen naarmate we ouder worden. Slecht ontwikkelen of terugdringen dus. Dit komt onder andere door een gebrek aan bewustzijn, maar ook door de opvattingen van de maatschappij waardoor het telepathisch communiceren als “raar” of “eng” wordt beschouwd.

Dit heeft tot gevolg dat sommige mensen deze gave onderdrukken om als “normaal” gezien te worden. Naast de opvattingen van de maatschappij, spelen ook de verantwoordelijkheden die we krijgen en de verwachtingen/eisen waar we aan moeten voldoen een grote rol. Langzaam is er steeds minder ruimte voor je intuïtie en telepathisch vermogen, omdat dit wordt verdrongen door aangeleerde logica en gedachten.

Je leert simpelweg om verbaal te communiceren en de meeste mensen sluiten zich steeds meer af voor hun intuïtie en daarmee dus ook steeds meer af van hun telepathisch vermogen. Vergeet ook niet dat de mens steeds meer zijn verbinding met zijn instincten en de verbinding met de natuur lijkt kwijt te raken, omdat de wereld meer en meer materialiseert. Door al deze factoren wordt telepathie in veel landen als iets bovennatuurlijks gezien. In sommige culturen is telepathisch communiceren juist heel normaal. Hierbij kun je denken aan geloofsovertuigingen, maar ook bepaalde stammen.

Mensen die al op een andere manier communiceren dan de verbale taal, bijvoorbeeld dove- of slechthorende mensen of mensen met een spraakbeperking hebben hun telepathische communicatie vaak sterker ontwikkelt. Zij zijn beter in staat om te voelen en ervaren wat jij voelt dan een ander. Verbale taal staat bij deze mensen juist op de achtergrond.

De ether

De letterlijke vertaling van telepathie kan worden teruggebracht tot het woord ‘vervoelen’. Elk organisme, elk levend wezen is onderdeel van de kosmische energie (ook wel levensenergie of morfomagnetisch veld genoemd). Wellicht ken je deze energie van de Akashakronieken. Dit komt oorspronkelijk van het hindoeïsme. Onderdeel van de Akashakronieken is het allesdoordringende medium, die ook wel de ether of vijfde element wordt genoemd. Je bent niet alleen omhult door deze levensenergie, maar bent een schakel in deze energie en bent onderdeel van het geheel.

Telepathie verklaren

Door sommigen wordt een verklaring voor een telepathische verbinding gezocht in het feit dat alle levende organismen voortkomen uit dezelfde universele kracht, wat ook wel de spirituele of natuurlijke bron wordt genoemd. Sommige mensen vinden dat telepathische verbinding door deze energieverbinding ontstaat.


3. Hoe kun je telepathisch communiceren met mensen?

blank

Hoe kun je telepathisch verzenden?

Om telepathisch te kunnen verzenden (het versturen van een boodschap/gevoel/gedachte naar een ander persoon) is het van belang dat je deze persoon goed in je gedachten opneemt. Probeer deze persoon zoveel mogelijk te visualiseren. Je kunt proberen om je voor te stellen hoe je anders met deze persoon zou praten als deze persoon bij jou zou zijn. Vergeet niet dat het ontwikkelen van een gave tijd kost. Waarschijnlijk zul je niet direct kunnen zenden en ontvangen (het aanvoelen van een gedachte/gevoel/boodschap van een ander persoon) maar zal dit zich langzaam gaan ontwikkelen. Alles wat je moet leren kost tijd en energie, zo ook het ontwikkelen van je telepathische communicatie.

Wanneer je een boodschap hebt verzonden en deze is ontvangen door de ander, dan zul je dit intuïtief aan kunnen voelen. De andere persoon zal open moeten staan voor telepathische communicatie om de boodschap te kunnen ontvangen. Wanneer jij het gevoel hebt dat je boodschap is overgekomen, dan kun je stoppen met het verzenden van deze boodschap. Uiteraard zou je deze persoon kunnen vragen of de boodschap is overgekomen.

Hoe weet ik of ik telepathisch kan ontvangen?

Een voorbeeld van het ontvangen van een boodschap kan zijn dat jij plotseling iets weet, een bepaalde kennis hebt, die jij daarvoor niet had en waarvan je niet begrijpt hoe je aan deze informatie gekomen bent. Indien je nog bezig bent om je telepathisch vermogen te ontwikkelen, kan het niet weten waar de informatie vandaan komt voelen als een grijs gebied.

Wellicht heb je zelf wel eens een telepathische boodschap ontvangen. Hoe dit binnenkomt, is voor ieder persoon verschillend. Dit kan bijvoorbeeld overkomen in de vorm van visioenen/beelden, emoties of gedachten. Sommige mensen krijgen boodschappen binnen in de vorm van dromen. Het binnen krijgen van zo’n boodschap kan raar aanvoelen. Probeer alles wat je aan boodschappen ontvangt en de manier waarop je dit ontvangt simpelweg op je in te laten werken. Je hoeft niet direct iets uit de boodschap te halen of te weten van wie de boodschap afkomstig is. Soms is het voldoende om het simpelweg te ervaren.


4. Waar zien we telepathisch communiceren terug?

blank

Dieren

De telepathische communicatie met dieren is niet nieuw en het zal je niets verbazen dat je dit eigenlijk de gehele dag door doet als je huisdieren hebt. Een dier kan namelijk goed jouw gevoel/emoties aanvoelen en reageert hierop. Dit is een manier van telepathische communicatie, waarin het dier de ontvanger is. Een dier probeert ook telepathisch te communiceren met jou, als zijn we hier ons vaak niet van bewust. Wellicht heb je weleens gedacht: “Het is echt tijd om te gaan voeren, uitlaten et cetera.”  dan bestaat er een kans dat dit telepathisch is gecommuniceerd door jouw huisdier.

Er zijn zelfs bewijzen gevonden dat een hond een kwartier tot een half uur van ten voren al aanvoelt dat jij onderweg bent naar huis. En wat dacht je van paarden, die letterlijk weleens spiegels worden genoemd? Zij spiegelen jouw gedrag omdat ze jouw emoties aanvoelen. Ben jij bang, dan zijn zij bang. Ook al doe jij nog zo je best om dit te verbergen. Zwermen spreeuwen vliegen samen op in figuren, vissen zwemmen in scholen en dit alles lijkt ook te ontstaan door telepathische communicatie.

Baby’s en jonge kinderen

Het telepathisch vermogen zien we vooral terug bij baby’s en jonge kinderen. Zij hebben (nog) niet geleerd om te communiceren via de verbaal geldende taal (door de maatschappij wordt de verbale taal gezien als hogere taal) en zullen op andere manieren moeten communiceren. Zij gebruiken hun telepathisch vermogen om aan te voelen hoe jij je voelt, wat de sfeer is die in een omgeving hangt en om jou te begrijpen. Je zult ervaren dat sommige baby’s en/of jonge kinderen heel goed begrijpen wat jij zegt of bedoelt, zonder dat zij de verbale taal al (her)kennen.


5. Wat zijn de voordelen van telepathische communicatie?

blank

Een telepathische verbinding met iemand aangaan is iets moois en iets krachtigs. De verbinding die tot stand komt is op een hoger niveau, waardoor je elkaar beter leert begrijpen en meer in staat bent om elkaar aan te voelen. Naast het feit dat het een krachtige manier van communiceren is, is het ook een effectieve manier van communiceren.

Telepathische communicatie is nog eens extra voordelig (en ook zeldzamer) als je in staat bent om te communiceren met dieren. Een dier wat niet in dezelfde taal als de mens communiceert, kan zich toch duidelijk kenbaar maken in een telepathische verbinding. Daarnaast is een dier meer in staat dan een mens om aankomend gevaar (zoals natuurrampen in de vorm van aardbevingen) aan te voelen en kan de telepathische verbinding dus ook beschermend zijn voor zowel mens als dier.

Indien je de verbinding met je oerkracht, je intuïtie en je eigen zelf weer sterk maakt zul je hier verschillende voordelen van ondervinden. Eén daarvan is natuurlijk de mogelijkheid tot telepathische communicatie. Een ander voordeel is het feit dat jij steeds meer zult ervaren wat wel of niet goed voor je is en je hierdoor bijvoorbeeld minder snel over je eigen (fysieke en/of mentale) grenzen heen zult gaan. Waarschijnlijk zul je meer ontspanning ervaren, je minder gejaagd voelen en je minder stress ervaren doordat je in staat bent om dingen/gedachten los te laten die je geen energie geven maar juist energie van je vragen.


6. Is telepathische communicatie echt?

Onderzoeken naar telepathische communicatie

Wetenschappelijk is er (nog) niet echt goede onderbouwing dat telepathische communicatie tussen mensen en tussen mens en dier daadwerkelijk bestaat. Wetenschappelijke onderbouwing is wel gevonden in de theorie van de 100e aap, maar deze theorie wordt weer weerlegd, omdat de aannames niet juist zouden zijn. J.B. Rhine was een onderzoeker die veel onderzoek heeft gedaan naar de parapsychologie.

Uit één van zin onderzoeken zou zijn gebleken dat telepathie echt was, maar ook dit onderzoek stuitte later op hevige kritiek en de vraag is of dit onderzoek wel juist zou zijn uitgevoerd. Rhine concludeerde naast het feit dat telepathie echt is, ook dat telepathie niet van invloed is op afstand. Doordat de onderzoeken van Rhine niet als betrouwbaar kunnen worden gezien, is er nog steeds geen wetenschappelijk bewijs gevonden.

Wetenschappelijke verklaringen

Wetenschappelijk worden de telepathische momenten gezien als momenten van toeval. Het feit is dat ons brein goede en leuke herinneringen beter wil vastleggen dan slechte momenten. Wellicht heeft die ene persoon die jij net wilde gaan bellen en jou toevallig belde, je in deze maand al tien keer gebeld terwijl je niet aan deze persoon dacht. Dat moment wordt niet bewust opgeslagen door je brein, terwijl het leuke moment wel wordt opgeslagen (goh, ik denk net aan je!). Dit stuk is natuurlijk wetenschappelijk onderbouwd.

Ondanks dat er wellicht geen wetenschappelijk bewijs is gevonden dat telepathische communicatie echt bestaat, moet je vooral niet vergeten dat er ook geen wetenschappelijk bewijs gevonden dat telepathische communicatie niet bestaat.


7. Hoe kan ik zelf telepathie ontwikkelen?

Kun je telepathische communicatie leren? Nee. Dat klinkt hard, maar dat is het natuurlijk niet. Telepathisch communiceren is namelijk niet iets wat je moet leren, maar simpelweg iets wat je opnieuw moet ontdekken. Diep van binnen zit dit namelijk al, je zult het alleen opnieuw moeten ontwikkelen. Het vraagt om bewustwording en het opnieuw verbinding maken met je oerkracht, met de levensenergie en met je eigen ik.

Tevens vraagt het niet alleen om verbinding te maken met deze dingen, maar ook te vertrouwen op deze dingen. Je kunt wel zelf je telepathisch vermogen ontwikkelen. Het begint bij het open stellen van je geest om telepathische communicatie toe te laten. Hiervoor moet je geest vrij zijn van blokkerende/ongewenste gedachten. Ook is het van belang om je lichaam te ontspannen.

Hoe meer open je staat voor deze vorm van communicatie, hoe groter de kans/mogelijkheid om communicatie te zenden en ontvangen. Een goede basis voor het ontspannen van de geest en het lichaam kun je creëren met meditatie. Wil je open staan voor deze speciale vorm van communicatie, dan zal het ook nodig zijn om de maatschappelijke opvattingen los te laten en je eigen pad te trekken. Jij staat er voor open en jij gelooft in telepathisch communiceren en dat is wat belangrijk is.

Manieren om je bewustwording en verbinding opnieuw te creëren zijn:

 • Ontspanningsoefeningen; een ontspannen geest en ontspannen fysiek lichaam, bijvoorbeeld doormiddel van meditatie.
 • Bewustwording van je eigen lichaam.
 • Stilteoefeningen.
 • Je begeven in de natuur; kijk ook naar de manier van communiceren van de natuur.
 • Mindfulness
 • (h)erkennen van je gedachten en ze vervolgens los laten.
 • (h)erkennen van je intuïtie.
 • Je open durven te stellen en durven te ervaren wat je lichaam en je geest ervaart, zonder hier een oordeel of een logica aan te willen koppelen.
 • Durf te handelen naar dat wat je intuïtie je influistert!
 • Het open staan voor telepathische communicatie en het ontspannen/leeg maken van de geest en het lichaam zal je helpen om sneller te ontwikkelen.

Het oefenen van je telepathisch vermogen kan ook op verschillende leuke en speelse manieren. Enkele voorbeelden daarvan zijn:

 • Spreek met een persoon met wie jij een nauwe verbinding hebt en die ook open staat voor telepathische communicatie (belangrijk!) af om elke dag/elke week op een bepaald tijdstip een gedachte naar elkaar te sturen en check bij elkaar af of de ander de boodschap heeft kunnen ontvangen.
 • Probeer de aandacht van iemand te trekken door te proberen telepathisch te communiceren met deze persoon (ook al ken je deze persoon niet en heb je dus geen nauwe verbinding). Het helpt om deze persoon te visualiseren en te visualiseren wat je wilt overbrengen.

consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Spiritualiteit
blank

Dit artikel is geschreven door Anoek Winkel

Anoek Winkel, 25 lentes jong. Ik werk als begeleider binnen de justitiële zorg en in mijn vrije tijd schrijf ik veel. Ik schrijf verschillende artikelen, columns en blogs en schreef een boek met de titel Alfrún. In alles wat ik schrijf en publiceer staat spiritualiteit op de voorgrond (in geval van het boek natuurlijk in fantasievorm). Ik geloof namelijk dat er meer is in deze wereld dan wat wij met het blote oog kunnen zien.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Matteo
 • Relatie Coach
 • Specialist in droomverklaringen
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Gianna
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Mia
 • Engelenreader
 • Helderziend
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Jill
 • Engelenreader
 • Medium
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Charissa
 • Heldervoelend
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
medium die
Valentina
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Marlo
 • Engelenreader
 • Lichtgidsen
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading