21 april 2024: "Durf te kiezen, durf je koers te wijzigen"

Numerologie: betekenis van jouw persoonlijke getal

Numerologie: betekenis van jouw persoonlijke getal

Laatst bijgewerkt: 27 oktober 2022

In de numerologie tracht men een beeld te krijgen van de wereld, levenslopen en persoonlijkheden aan de hand van getallen en genummerde letters. Door middel van een simpele berekening kom je bijvoorbeeld uit op je lots- of expressiegetal, en dat getal kan je heel wat leren over je persoonlijkheid en hoe die voor uitdagingen, kracht of gewoontes zorgt.

Wie echter ook de waarschuwingen eigen aan zijn getal in acht houdt, kan zich wapenen tegen negatieve kenmerken en proberen deze naar iets positiefs om te zetten. Je leert ook waar je zwakke en sterke kanten liggen, en met die informatie kun je aan de slag: wat is voor jou een ideale situatie, partner, omgeving?


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

De berekening van je persoonlijke getal

In dit artikel zullen we het voornamelijk hebben over de kenmerken gekoppeld aan elk getal. Om het ook voor zij die niet bekend zijn met de numerologie relevant te houden, geven we hieronder kort de formule mee die nodig is om tot je persoonlijke geboortegetal te komen. Ook bespreken we hoe je je naamgetal berekent.

Sommige numerologische methoden zien naast de getallen van 1 tot 9 nog drie meestergetallen, nummer 11, 22 en 33. In dit artikel zullen we benoemen we de nummers 1-9.

Cijfer berekenen

Om te beginnen met het berekenen van je lotsgetal neem je alle cijfers van je geboortedatum en zet ze op een rijtje. Neem bijvoorbeeld iemand die verjaart op 10 augustus, en geboren is in het jaar 1983. Die persoon neemt de getallen 1, 0, 8, 1, 9, 8 en 3.

Vervolgens tel je de getallen bij elkaar op. Voor de persoon in ons voorbeeld, wordt dat dus 1+8+1+9+8+3. De uitkomst van deze optelling is 30.

Daar de getallen in de numerologie slechts van 1 tot 9 gaan is die 30 niet onze uiteindelijke uitkomst. Om tot je lotsgetal te komen, tel je de individuele getallen van je uitkomst nog eens bij elkaar op. In ons voorbeeld wordt dat dus 3+0, en is het lotsgetal 3.

Ga nu aan de slag met je eigen getallen, en onthoud het uiteindelijke resultaat. Dat cijfer vertegenwoordigt je levenslot.

Letterwaarde

Binnen de numerologie krijgt elke letter een cijferwaarde. In het kort ziet dat er zo uit:

1 2 3 4 5 6 7 8 9
A B C D E F G H I
J K L M N O P Q R
S T U V W X Y Z

Heet je dus bijvoorbeeld Pieter, dan gaat de berekening als volgt: 7+9+5+2+5+9. De uitkomst hier is 37. Dit getal splitsen we op in 3 en 7, wat samen 10 maakt. 10 komt echter niet aan bod, dus reduceren we dit getal tot 1+0. Het uiteindelijke resultaat is dus een 1.

We hebben natuurlijk ook een achternaam. Dit maakt dat we uit onze naam vier verschillende getallen kunnen halen. Wanneer we enkel de voornaam gebruiken, zoals in het voorbeeld, komen we tot wat het Evolutiegetal of de Sleutel wordt genoemd. Dit getal geeft weer wat onze talenten zijn, en waarmee we vooruit zullen komen in het leven. Wanneer we enkel de achternaam gebruiken, bekomen we het Erfelijkheidsgetal dat onze erfelijke eigenschappen omvat.

Bij een berekening van beide of alle namen komen we tot het Expressiegetal. Dit getal omschrijft hoe we onszelf in een sociale setting gedragen, en ons ‘huidige zelf’.

Tot slot kun je ook het nummer dat het aantal letters in je naam bepaalt gebruiken om tot het Individualiteitsgetal te komen. Heet je bijvoorbeeld Pieter Janssens, dan telt je naam 14 letters. Net zoals in de vorige voorbeelden wordt die 14 opgesplitst in 1+4, en is het Individualiteitsgetal 5.


De betekenis van de persoonlijke getallen

Nummer 1: de eenzaat

Zelfbewustzijn, creativiteit, individualisme, een nieuw begin, leiderschap, pionier.

Ben je een nummer 1, dan ervaar je afstand tussen jezelf en de mensen rondom je. Je streven naar individualisme en eigenheid zijn soms moeilijk te combineren met je naasten. Het is dan ook een uitdaging om de harmonie daarin te bewaren: waar stopt de nummer 1 en begint de rest? Je bent rebels, kritisch en bent niet bang dingen luidop in vraag te stellen.

Wat de duistere kant van de 1 tekent is een hang naar egocentrisme en egoïsme. Je verliest anderen snel uit het oog in je streven naar doen waar jij in gelooft en wat jou het beste lijkt. Je kunt de neiging hebben anderen te boycotten wanneer dingen niet gaan zoals ze volgens jou moeten gaan, en kunt daarin koppig en zelfs bazig in zijn. Het is een uitdaging voor je je open te stellen voor anderen en een actief geïnteresseerde en vriendelijke houding tegenover hen aan te nemen.

Nummer 2: de bemiddelaar

Verbinding en verbondenheid, samenwerking, liefde, bemiddeling, tact, samenhorigheid.

Je bent gevoelig en daardoor zowel tactvol en charmant als analytisch begaafd. Wat aan anderen voorbij gaat, heb jij al gauw in de gaten. Je gebruikt je opmerkzaamheid vaker wel dan niet om de balans in menselijke relaties te herstellen, en stelt je daarin bescheiden op. Liever blijf je op de achtergrond. Daarnaast ben je erg gesteld op orde en netheid, en hebt dat ook nodig om je thuis te voelen.

De duistere kant van de 2 is juist overgevoelig en vindt nergens vrede in. Onder druk wordt de 2 humeurig en kan hij of zij scherp uit de hoek komen. In extremere maten stellen ze zich zelfs geniepig op en zijn ze niet vies van een paar leugens. Ook vallen ze wel eens ten prooi aan extreme neerslachtigheid. Het is een uitdaging voor de twee om zich positiever op te stellen, en te werken aan zijn of haar zelfdiscipline.

Nummer 3: de romantische ziel

Expressie, artistiek, zorgeloos, openhartig, dramatisch, extrovert, gezellig.

De nummer 3 is een echt creatieve ziel. Je hunkert naar zelfexpressie en kunt niet leven zonder het gevoel dat dingen creëren met zich meedraagt. Dankzij je innemende persoonlijkheid ben je alom geliefd en mogelijk zelfs erg populair. Je stelt je van nature vriendelijk op naar anderen, en dat wordt opgemerkt.

Je duistere zijde komt boven wanneer je je té zorgeloos opstelt, jaloers wordt en jezelf verlaagt tot roddelen. Wanneer je ook niet van tijd tot tijd een rem op je zelfexpressie zet, gebeurt het wel eens dat je anderen verveelt of zelfs irriteert. De 3 kan erg veel voordeel putten uit werken aan zelfbeheersing, concentratievermogen en geduld.

Nummer 4: de harde werker

Discipline, orde, structuur, hard werk, doorzettingsvermogen, loyaliteit.

Je werkt hard, nauwgezet en op de correcte manier. Je instelling is eerder pragmatisch, en je gaat analytisch en bedachtzaam te werk. Zelden neem je overhaast beslissingen, en wanneer anderen op het punt staan op te geven werk jij stevig door. In al je relaties draag je loyaliteit hoog in het vaandel. Je bent ervan overtuigd dat je niets kunt bereiken zonder hard werk, en bent meer dan bereid die moeite te doen.

Met een negatieve instelling vervalt de 4 tot bekrompenheid van geest en wordt hij of zij veroordelend en over kritisch. Ze stellen zich gevoelloos, bruut en zelfs destructief op. Tolerantie en het behouden van een open geest zijn werkpunten voor de 4.

Nummer 5: de avonturier

Veelzijdigheid, verandering, flexibiliteit, vrijheid, vinnigheid.

Jij bent ongebonden en vrij en wilt die vrijheid met iedereen delen. Je mengt je graag onder de mensen en leeft onder het motto “hoe meer zielen, hoe meer vreugd”. Diep vanbinnen voel je een sterke drang om te ontdekken en te reizen, en draag je een geweldige nieuwsgierigheid. Je bent innemend en mensen voelen zich van nature tot je aangetrokken.

De donkere kant van nummer 5 is onverantwoordelijk en onbetrouwbaar. Hij of zij stelt zichzelf geen grenzen, en heeft een potentie tot verslaving. De 5 kan talmen, anderen teleurstellen en in de steek laten en niet aan zijn of haar eigen verwachtingen voldoen. Het is belangrijk dat de 5 iets vindt om zich, al dan niet in mindere mate, aan te binden, zodat hij of zij de voeten op de grond houdt.

Nummer 6: de moeder of de vader

Zorg, behulpzaam, verantwoordelijk, trouw, genezing, een gevoel van thuis zijn.

Als nummer 6 weet je wat het betekent verantwoordelijkheid te dragen, en daar put je ook trots uit. Je streeft naar stabiliteit en harmonie binnen je ‘gezin’, of dat nu familie is of niet. Je stelt je behulpzaam op en hebt er geen probleem mee anderen te dienen. Je bent toegewijd en trouw, en wilt niemand in de steek laten.

De 6 moet echter opletten zich niet als bemoeial op te werpen. Je vervalt gemakkelijk tot piekeren, overbezorgd zijn en kunt te erg van anderen gaan afhangen. Wanneer de 6 het gevoel krijgt dat er te veel van hem of haar gevraagd wordt, krijgt de 6 het gevoel gedwongen te worden tot dienstbaarheid. Dan wordt de 6 cynisch en bitter. De 6 doet er goed aan zijn bezitsdrang in toom te houden en te accepteren dat niet alles altijd onder controle is.

Nummer 7: de filosoof

Filosofie, analyse, studie, afgesloten, bedachtzaam, feit, wijsheid.

De 7 streeft naar het vergaren van zoveel mogelijk wijsheid en kennis. Je stelt je op als een waar wetenschapper en hebt een scherpe, heldere geest. Een sterk gevoel van eerzaamheid siert je. Een 7 zal geen woord reppen over dingen waar hij of zij geen weet van heeft, en komt steeds met feiten om zijn of haar argumentatie te ondersteunen.

De negatieve zeven is zwaarmoedig, cynisch en heeft een gebrek aan zelfvertrouwen. Je stelt je defensief op, en kunt je zozeer afzonderen dat je een kluizenaarsleven gaat leiden. De 7 leert best omgaan met zijn angsten en depressies, en heeft er baat bij zich open te stellen naar anderen toe. Met een beetje moeite kan je anderen leren begrijpen, en je isolement doorprikken.

Nummer 8: de zakenvrouw of de zakenman

Materie, macht, prestaties, succes, goed beoordelingsvermogen.

De 8 is vaak business georiënteerd en doet het ontzettend goed als zakenman of in de financiële wereld. Je bent in staat doelgerichte, praktische keuzes te maken en oplossingen te bedenken. Niet zelden beschikt de 8 ook over leiderscapaciteiten. Met je beleefde houding en enorme zelfvertrouwen weet je ook de goedkeuring van zij die boven je staan te bemachtigen.

De 8 moet opletten zijn lust naar macht niet de overhand te laten nemen. Je kunt je ontzettend materialistisch en intolerant gedragen wanneer je onder druk staat, en loopt het risico je vele talenten te verkwisten wanneer je ondoordacht handelt. De 8 doet er goed aan te werken aan eerlijkheid en verdraagzaamheid, en moet trachten zijn materialisme te beperken.

Nummer 9: de wijze

Ontknoping, tolerant, onzelfzuchtig, vervulling, zelfvoltooiing.

Je bent rustig en beschikt van nature over een gezonde dosis zelfkennis. Je bent introspectief maar verliest het zicht op anderen niet. Je stelt je steeds welwillend op en houdt van alle mensen. Je ziet het goede in anderen en wilt hen helpen dit naar buiten te brengen. Anderen komen steeds op de eerste plaats. Je bent artistiek, werkt graag en goed samen en bent mogelijk ook spiritueel begaafd.

De 9 hoedt zich best voor zowel overdreven sentimentaliteit als afstandelijkheid. Je hebt ook de neiging je irrationeel te gedragen, en kunt een gebrek aan praktisch inzicht vertonen. Een uitdaging voor de 9 is het vinden van een evenwicht tussen wat kan en wat hij of zij wilt.


consult

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Weten wat jouw staat te wachten met betrekking tot je relatie, werk of financiën? Start een gratis reading met een medium en ontdek wat de toekomst voor jouw in petto heeft.

Meld je gratis aan

Dit artikel is geplaatst in de volgende categorie(ën): Spiritualiteit

Dit artikel is geschreven door Margot Janssens

Als kind werd ik me helemaal betoverd door alles wat zich in magische sfeer bevond. Ik voelde, en voel me nog steeds ontzettend aangetrokken tot het mysterieuze, het feeërieke en het occulte. Gelukkig houd ik daarbij wel de voeten op de grond. Later evolueerde die aantrekking naar een meer spirituele beleving van het leven, iets waar ik tegenwoordig heel wat steun in vind. Mijn voornaamste passie ligt echter in het schrijven.

blank

Benieuwd naar je toekomst? Ontvang een gratis reading!

Meld je gratis aan
medium die
Dorothy
 • Engelenreader
 • Pendelen
 • Lichtgidsen
Start gratis chat
medium die
Martha
 • Helderziend
 • Medium
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Vlinder
 • Lichtgidsen
 • Foto reading
Start gratis chat
medium die
Annefloor & Bas
 • Medium
 • Paragnost
 • Spiritueel Coach
Start gratis chat
medium die
Merel
 • Helderhorend
 • Heldervoelend
 • Medium
Start gratis chat
medium die
Xavi
 • Astroloog
 • Helderwetend
 • Medium
Start gratis chat
medium die
Jort
 • Pendelen
 • Spiritueel Coach
 • Tarot
Start gratis chat
© Medium Kiezen 2024 | Onderdeel van Dik B.V. | KvK 74390708 | Stationsplein 2, 8011 CZ te Zwolle | Privacy & Cookies
consult Benieuwd naar je toekomst? Start een gratis reading